Spring til indhold

Eltjek24.dk indeholder reklamelinks. Læs mere

Anmeldelse af
Andel Energi

Andel Energi screenshot

Vores vurdering

0
2.5/5
Miljøvenlighed
4/5
Kundeservice
2/5
Ry blandt forbrugerne
2/5
Medlemsfordele
2.5/5
Pris
2/5

Bliv klogere på vores bedømmelsesproces her.

Priser

Grøn baggrund til anmeldelser

Prisestimaterne refererer til eludbyderens billigste
strømprodukt ved et årligt forbrug på 4000 kWh.

Vest for Storebælt

2,22

kr./kWh.

Øst for Storebælt

2,50

kr./kWh.

Binding: Ingen. | Abonnement: 18 kr./md.

Abonnement: 16 kr./md.
Binding: Ingen.

Vær opmærksom på, at der optræder affiliate-links på siden.

Uddybende intro til og anmeldelse af Andel Energi

Der er relativt stor chance for, at du har hørt om Andel Energi før. Energiselskabet er nemlig en af de større spillere på markedet og leverer i skrivende stund el, naturgas og/eller energirådgivning til mere end 1,2 millioner privat- og erhvervskunder.

Foruden at være et stort energiselskab er Andel Energi også et grønt energiselskab. Andel Energi har nemlig iværksat en række – og iværksætter løbende flere – initiativer med henblik på accelerere den grønne omstilling. 

I den forbindelse er det centralt at bemærke, at Andel Energi har meget fokus på, at den energi, de sender ud til forbrugerne, kommer fra vedvarende energikilder, hvilket blandt andet kommer til udtryk ved, at der hos Andel Energi bruges varmepumper til opvarmning frem for gas.

Fordele

Et af Danmarks største energiselskaber

Fokus på grøn energi

Ulemper

Ikke den laveste pris på markedet

Dårligt ry på Trustpilot

Plads til forbedring på kundeservice-fronten

Er du sikker på, at Andel Energi er det rette elselskab for dig?
Hvis ikke, så tjek vores oversigter over:

Er du sikker på, at Andel Energi er det rette elselskab for dig?
Hvis ikke, så tjek vores oversigter over:

Både positive og negative ting at sige om kundeservice-afdelingen

På overfladen ser kundeservice-forholdene hos Andel Energi faktisk rigtig, rigtig fine ud. Via Andel Energis hjemmeside fremgår det nemlig blandt andet, at det er muligt at kontakte kundeservice via telefon alle hverdage i tidsrummet 08:30-16:00, hvilket bestemt må siges at være godkendt.

Derudover er det også mere end godkendt, at Andel Energi har kreeret en stor vejledningssektion, hvor du kan finde løsninger på de hyppigst forekommende udfordringer. Det være sige blandt andet udfordringer relateret til elregningen, forbruget, Andel Energis priser, samt hvad man skal gøre i tilfælde af flytning. 

Ligeledes fortjener Andel Energi ros for, at de på kontaktsiden har samlet en række FAQ-spørgsmål samt svar på disse

Alt ovenstående lyder jo meget godt, men som du sikkert har fornemmet, er det disse afsnit skrevet med et lille men.

Men’et skyldes blandt andet, at hvis man visiterer Andel Energis Trustpilot-side, opdager man, at Andel Energi tilsyneladende ikke helt evner at levere den kundeservice-indsats, som de ønsker. Hvilke forhold Andel Energi mere præcist får på puklen for på deres Trustpilot-side, nuancerer vi i et senere afsnit. 

Krigen i Ukraine spiller en rolle

Til Andel Energis forsvar i forhold til at de til tider tilsyneladende leverer en slap kundeservice-indsats, skal det siges, at de i skrivende stund har indsat en ‘disclaimer’ på deres kundeservice-side, hvor de forklarer, at de har rigtig, rigtig travlt disse dage grundet stigende elpriser forårsaget af krigen i Ukraine. 

Det er sandsynligt, at travlheden mindskes, når denne krig engang afsluttes, og tingene lige så stille og roligt bevæger sig mod normale tilstande igen.

Ingen ekstraordinære medlemsfordele

Nogle elselskaber frister potentielle kunder med ekstraordinære medlemsfordele, men Andel Energi er desværre ikke et af disse selskaber. 

Dog byder Andel Energi på en række relevante medlemsfordele, hvor de største i vores øjne er:

 • Som kunde hos Andel Energi får du altid grøn strøm
 • Som kunde hos Andel Energi har du mulighed for at få kyndig rådgivning omkring dine energiløsninger samt inputs til, hvordan du kan energioptimere dit hjem
 • Som kunde hos Andel Energi får du adgang til Andel Energis brugervenlige app, hvor du hurtigt og nemt kan tjekke dit elforbrug og dine regninger.

Ryet på Trustpilot kunne være bedre

I skrivende stund har Andel Energi modtaget over 7200 anmeldelser på Trustpilot og præsteret en samlet score på 1,9, hvilket svarer til ‘under middel’. 

Vi må derfor desværre konstatere, at ryet på Trustpilot kunne være markant bedre for Andel Energi, og at mange af konkurrenternes Trustpilot-score er væsentlig højere, end Andel Energis er.

I de kommende afsnit kigger på, hvad Andel Energi henholdsvis roses og kritiseres for af Trustpilot-anmelderne

Hvad roses Andel Energi for?

Isolerer man de mest positivt stemte Trustpilot-anmeldelser, vil man se, at den ros, der er gennemgående i disse, tager afsæt i nogle kunders positive erfaringer med en række kundeservice- samt service-medarbejdere.

Både kundeservice- samt service-medarbejdere beskrives af en række positivt stemte Trustpilot-anmeldere som værende hjælpsomme, rare og vidende om deres fagområder.  

Hvad kritiseres Andel Energi for?

Desværre er det ikke alle Trustpilot-anmeldere, der kaster ros efter Andel Energis kundeservice-indsats. Isolerer man de mest negativt stemte anmeldelser, fremgår det nemlig tydeligt, at mange af disse er skrevet grundet frustrationer over en mangelfuld kundeservice-indsats fra Andel Energis side. 

En række Trustpilot-anmeldere hævder, at det er decideret umuligt for dem at komme i kontakt med Andel Energis kundeservice-afdeling.

Derudover er der flere, som udtrykker utilfredshed med kundeservice-indsatsen over mail. Det påstås fra flere sider, at mailkorrespondancer med Andel Energis kundeservice-folk kører i ring, og at udfordringerne, der danner grobund for initiativet til at tage kontakt, ikke bliver løst i et tilfredsstillende tempo.

Ydermere er der en del negativt stemte Trustpilot-anmeldere, som beretter om udfordringer med at logge ind på både app og hjemmeside, hvorfor de ikke kan følge med i deres forbrug, hvilket naturligvis fører til frustrationer hos dem. 

Sidst, men ikke mindst er der nogle Trustpilot-anmeldere, der er så frustrerede over og utilfredse med Andel Energi, at de kalder elselskabet for et dediceret svindelfirma.

Fornuftige alternativer til Andel Energi

4.1/5

Binding: Ingen.
Abonnement: 0 kr./md.

Klimavenlig
Populær
3.8/5

Binding: 6 mdr.
Abonnement: 0 kr./md.

Godt ry
3.9/5

Binding: 6 mdr.
Abonnement: 29 kr./md.

Kort opsummering

Andel Energi er et af Danmarks største energiselskaber. Det er dog langt fra sikkert, at Andel Energi forbliver dette, hvis ikke de får strammet op på en række områder i fremtiden.

Der er nemlig en del vækstpunkter for Andel Energi. Først og fremmest er deres priser ikke synderligt konkurrencedygtige. I skrivende stund er mange konkurrerende selskaber i hvert fald billigere.

Derudover kunne Andel Energi godt levere en endnu bedre kundeservice-indsats. Denne del af Andel Energis forretning udsættes nemlig for en del kritik på Trustpilot, hvor flere anmeldere hævder, at det for dem har været stort set umuligt at trænge igennem til kundeservice-afdelingen. 

Kundeservice-indsatsen og halvhøje priser er desværre ikke de eneste vækstpunkter hos Andel Energi. Elselskabet kunne nemlig også godt levere på et højere niveau, når det kommer til parameteret ‘medlemsgoder’. På nuværende tidspunkt byder Andel Energi nemlig ikke på nogen ekstraordinære og ekstremt interessante goder til medlemmerne. 

Puha, hvor lyder vi negative… Ovenstående indikerer jo ligefrem, at Andel Energi er et decideret forfærdeligt elselskab, men så galt står det altså ikke til, må vi hellere lige indskyde her sidst i anmeldelsen. 

På en del områder præsterer Andel Energi nemlig på et jævnt og hæderligt niveau. Når vi kritiserer dem så meget, som vi gør, skyldes det nok mest af alt, at vi mener, at et par af konkurrenterne gør det endnu bedre, end Andel Energi gør.

Andel energi logo
2.5/5

2,5/5

Andel energi logo
2.5/5

2,5/5

Vigtigt angående priser!

Priserne, der opdateres i begyndelsen af hver måned, skal anses som vejledende af flere årsager:

 1. De beregnes med afsæt i sidste måneds gennemsnitspris for ren strøm. Her bruger vi Nord Pool som kilde.

 2. Der findes forskellige elnetområder i Danmark, og priserne for transport af el varierer disse områder imellem. I vores prisestimater har vi regnet med gennemsnitspriserne for transport i henholdsvis Aarhus (KONSTANT) for vest-priserne og København (Radius) for øst-priserne. 

  Selvom priserne for transport af el varierer fra område til område, påvirker denne variation ikke prisdifferencerne de forskellige elselskaber imellem. Det forholder sig nemlig sådan, at det beløb, du skal betale i transport-udgift, altid vil være betinget af det område, du bor i, og ikke af det elselskab, du har valgt. Med andre ord betyder det, at eksempelvis Norlys- og Nettopower-kunder vil betale det samme i transport-udgifter, hvis de bor i det samme område.

 3. Fra tid til anden foretager elselskaberne justeringer, hvad angår deres abonnement-satser og/eller deres tillægspris pr. kWh.


  Vi gør alt, hvad vi kan for at fange disse justeringer, men der vil være en risiko for, at vi sommetider glipper en eller flere af disse justeringer. Hvis du mistænker, at vi oplyser en misvisende abonnement-sats eller regner med en forkert strømtillægssats, så hiv hellere end gerne fat i os på info@eltjek24.dk, så dykker vi ned i, hvorvidt din mistanke er begrundet eller ej.

At sammenligne elpriser er virkelig ikke nogen let opgave, da det er et ekstremt uigennemskueligt og mudret felt, hvilket blandt andet hænger sammen med, at der er stor forskel på, hvordan de forskellige elselskaber oplyser om deres egne priser.

Nogle elselskaber opererer med stor gennemsigtighed og oplyser om alt fra strømtillæg, afgifter, den rene strømpris og så videre, mens andre udelukkende oplyser sidste måneds gennemsnitlige rene strømpris.

I vores kWh-prisestimater har vi medregnet samtlige omkostninger med undtagelse af abonnement-satsen. En sats, som vi naturligvis også oplyser om, men selvstændigt og altså ikke som en del af den estimerede kWh-sats. 
 

Vores beregningsmodel

Med henblik på at levere et så retvisende sammenligningsgrundlag som overhovedet muligt har vi kreeret vores egen beregningsmodel til at kortlægge de gennemsnitlige kWh-satser for de enkelte elselskaber.

Herunder følger den formel, som vores beregningsmodel benytter sig af:

(strømtillæg + den rene strømpris (et gennemsnit for seneste måned) + transportudgifter (et gennemsnit) + eltariffer + elafgift) x 1,25 (moms)

Når vi anmelder og bedømmer et elselskab, modtager elselskabet én samlet karakter, hvor skalaen går fra 0 til 5. Den samlede karakter er et gennemsnit af fem individuelle karakter, der gives inden for følgende parametre: 

 • Miljøvenlighed
 • Kundeservice
 • Ry blandt forbrugerne
 • Medlemsfordele
 • Pris.

I det følgende gennemgår vi de fem parametre og redegør for, hvilke forhold vi lægger vægt på inden for disse.

 Miljøvenlighed

For at et elselskab kan få en god karakter inden for parameteret ‘miljøvenlighed’, skal elselskabet yde et fornuftigt bidrag til den grønne omstilling samt besidde en grøn profil.

Først og fremmest kigger vi på, om et elselskab køber grønne certifikater. Gør elselskabet dette, trækker det naturligvis op i vores bedømmelse.

Dernæst kigger vi på, om elselskabet har iværksat en række grønne initiativer. Det kunne eksempelvis være at bidrage økonomisk til bevarelse eller udvidelse af skovområder eller at støtte andre klimaforbedrende aktiviteter.

Kundeservice

Når vi skal vurdere, hvorvidt et elselskab leverer kundeservice på et højt niveau eller ej, kigger vi først og fremmest på, hvordan elselskabets kundeservice-afdeling er beskrevet af nuværende og tidligere forbrugere på forskellige anmeldelsesportaler såsom Trustpilot.

Hvis et elselskabs kundeservice-personale af adskillige forbrugere fremhæves som værende hjælpsomt, vidende og lignende, er chancen for en god karakter naturligvis rigtig god.

Er det modsatte derimod tilfældet – altså hvis elselskabets kundeservice-personale får meget kritik fra tidligere og nuværende forbrugere – får elselskabet sandsynligvis en mindre god karakter.

Ud over at orientere os dybdegående i forbrugeranmeldelser kigger vi også på, hvor dygtigt et elselskab er til at vejlede nuværende og potentielle forbrugere på elselskabets egen hjemmeside. I den henseende kigger vi blandt andet på, om elselskabet byder på en FAQ-sektion og i så fald, hvor udtømmende og grundig denne sektion er.

Sidst, men ikke mindst vurderer vi graden af tilgængelighed for kundeservice-afdelingen.

Her kigger vi blandt andet på, hvornår kundeservice-afdelingen kan træffes samt hvordan. Er det kun muligt at komme i kontakt med kundeservice via mail, eller kan det også lade sig gøre at træffe kundeservice-afdelingen telefonisk eksempelvis? Ikke overraskende giver det naturligvis flest plusser i vores bog, hvis graden af tilgængelighed er høj.

Ry blandt forbrugerne

Når vi skal vurdere et elselskabs ry blandt forbrugerne, kigger vi på elselskabets Trustpilot-konto og adopterer delvist den karakter, som elselskabet har fået her. Dog runder vi op til nærmeste halve eller hele.

Det vil sige, at hvis et elselskab har opnået en samlet karakter på 4,1 på Trustpilot, får elselskabet 4 i karakter hos os, når det kommer til parameteret ‘ry blandt forbrugerne’.

Medlemsfordele

For nogle elselskaber gælder det, at disse byder på medlemsfordele ud over det sædvanlige. Eksempler på sådanne fordele kunne være rabataftaler til et utal af forretninger eller muligheden for at få fribilletter til sportsarrangementer.

Skal et elselskab opnå en god karakter inden for kriteriet ‘medlemsfordele’, er det derfor centralt, at elselskabet forkæler sine kunder med en række fordele, som kunderne ikke vil kunne finde hos samtlige andre elselskaber.

Dette betyder med andre ord, at fornuftige priser, adgang til en oversigt over ens forbrug samt muligheden for at få hjælp af et kompetent kundeservice-personale ikke er nok i sig selv til at score højt inden for dette parameter. Rigtig mange elselskaber byder nemlig på disse særtræk, hvorfor vi ikke anser disse som særlige medlemsfordele.

Pris

Skal et elselskab opnå en god karakter inden parameteret ‘pris’, skal elselskabet – ikke så overraskende – byde på økonomisk gunstige vilkår for sine kunder.

Her kigger vi særligt på, om elselskabet opererer med et spottillæg og i så fald, hvor højt dette er.

Ligeledes kigger vi på, om elselskabet opererer med nogen abonnement-sats og i så fald, hvor høj denne er.

Mange elselskaber opererer med flere strømpakker, og de prisestimater, vi viser, tager altid udgangspunkt i de billigste strømpakker fra de enkelte elselskaber.

Derudover er det vigtigt at bemærke, at eventuelle besparelser via introtilbud ikke medregnes i vores prisestimater. 

Hos Eltjek24.dk er vi yderst stolte over vores indsats, når det kommer til at levere retvisende prisestimater.

Stoltheden bunder blandt andet i, at vi har udviklet en avanceret beregner til formålet, og at vi med jævne mellemrum aktivt er ude at indhente oplysninger om elselskabernes spottillæg og lignende. Forhold, som elselskaberne ikke nødvendigvis oplyser om på deres hjemmesider.

Hvor om alting er, kommer vi dog ikke uden om, at det, vi leverer, er estimater, hvorfor de priser, du finder på siden her, skal anses som vejledende. 

I det følgende gennemgår vi de primære årsager hertil.

 1. Prisestimaterne (gælder kun for de elaftaler, hvor prisen er variabel) beregnes blandt andet med afsæt i sidste måneds gennemsnitspris for ren strøm. Her bruger vi Nord Pool som kilde.

 2. Der findes forskellige elnetområder i Danmark, og priserne for transport af el varierer disse områder imellem. I vores prisestimater har vi regnet med gennemsnitspriserne for transport i henholdsvis Aarhus (KONSTANT) for vest-priserne og København (Radius) for øst-priserne.

  Selvom priserne for transport af el varierer fra område til område, påvirker denne variation ikke prisdifferencerne de forskellige elselskaber imellem. Det forholder sig nemlig sådan, at det beløb, du skal betale i transport-udgift, altid vil være betinget af det område, du bor i, og ikke af det elselskab, du har valgt. Med andre ord betyder det, at eksempelvis Norlys- og Nettopower-kunder vil betale det samme i transport-udgifter, hvis de bor i det samme område.

 3. Fra tid til anden foretager elselskaberne justeringer, hvad angår deres abonnement-satser og/eller deres tillægspris pr. kWh

  Vi gør alt, hvad vi kan for at fange disse justeringer, men der vil altid være en risiko for, at vi en sjælden glipper en eller flere justeringer. Hvis du mistænker, at vi oplyser en misvisende abonnement-sats eller regner med en forkert strømtillægssats, så hiv hellere end gerne fat i os på info@eltjek24.dk, så dykker vi ned i, hvorvidt din mistanke er begrundet eller ej.


Vores beregningsmodel

Med henblik på at levere et så retvisende sammenligningsgrundlag som overhovedet muligt har vi kreeret vores egen beregningsmodel til at kortlægge de gennemsnitlige kWh-satser for de enkelte elselskaber.

Herunder følger den formel, som vores beregningsmodel benytter sig af:

(strømtillæg + den rene strømpris (et gennemsnit for seneste måned) + transportudgifter (et gennemsnit) + eltariffer + elafgift) x 1,25 (moms).

Vi skal have indsigt i dit forbrug for at udregne så præcise prisestimater som muligt.

Ligeledes er indsigt i dit forbrug vigtigt for, at vi kan vise dig så billige strømpakker som muligt. Elselskabernes strømpakker er nemlig strikket sammen på en sådan måde, at dit forbrug har stor indflydelse på, hvilke strømpakker der økonomisk set er mest attraktive for dig.

Kender du ikke dit årlige forbrug, klikker du blot nej, hvorefter du – med afsæt i antallet af personer i din bolig – får mulighed for at angive et forbrugsestimat.

Sådan tjener vi penge

Vores forretningsmodel baserer sig på noget, der kaldes affiliate-marketing.

Med andre ord betyder det, at vi sommetider tjener penge, hvis en af vores besøgende tilmelder sig et af de elselskaber eller en af de ladeløsningsudbydere, vi fremhæver.

At vi er et kommercielt foretagende betyder dog ikke, at du ikke kan stole på os. Intet er nemlig vigtigere for os end at rådgive vores besøgende så godt og reelt som overhovedet muligt, og derfor har vi også indført en række processer, som sikrer, at kommercielle interesser aldrig kommer til at influere negativt på vores evne til at rådgive reelt og oprigtigt.

I den henseende er det værd at nævne, at vi altid vurderer og anmelder et elselskab, før vi undersøger muligheden for et kommercielt samarbejde. Ligeledes bør det bemærkes, at vi promoverer en del elselskaber samt ladeløsningsudbydere, som vi endnu ikke har kommercielle aftaler med, fordi vi mener, at det er i forbrugerens interesse, at denne præsenteres for disse elselskaber samt ladeløsninger.

Ydermere er det værd at nævne, at en række af de elselskaber/ladeløsningsudbydere, vi rent faktisk har kommercielle aftaler med, ikke optræder på vores oversigter over de bedste, billigste eller grønneste elselskaber, da vi ikke mener, at de pågældende elselskaber gør det tilstrækkeligt godt inden for de parametre, vi bedømmer med afsæt i. 

Sagt på en anden måde: Bare fordi et elselskab eller en ladeløsningsudbyder har et affiliate-program, er dette ikke ensbetydende med, at elselskabet/ladeløsningsudbyderen automatisk er sikret promovering hos os.

Et overblik over vores samarbejdspartnere

Hos Eltjek24.dk spiller vi med åbne kort og vægter gennemsigtighed yderst højt, hvorfor du herunder kan læse, hvilke elselskaber samt ladeløsningsudbydere som vi p.t. har kommercielle aftaler med: 

NRGi, AURA, Nettopower, Energi+, Modstrøm, OK, Vest Energi, Norlys, Gasel, Kärnful Energi, Velkommen, EnergiFyn, b.energy, Energidrift, Greenbow, go’energi, LOAD, Zapp Mobility, Power Fuel, Wattoo, El & VVS, Proshop og iWatt.