Spring til indhold

Eltjek24.dk indeholder reklamelinks. Læs mere

Anmeldelse af
Forskel

Forskel screenshot

Vores vurdering

0
2.94/5
Miljøvenlighed
4/5
Kundeservice
2/5
Ry blandt forbrugerne
4/5
Medlemsfordele
1/5
Pris
3.5/5

Priser

Grøn baggrund til anmeldelser

Prisestimaterne refererer til eludbyderens billigste
strømprodukt ved et årligt forbrug på 4000 kWh.

Vest for Storebælt

2,05

kr./kWh.

Øst for Storebælt

2,33

kr./kWh.

Binding: Ingen. | Abonnement: 60-62 kr./md.

Abonnement: 60-62 kr./md.
Binding: Ingen.

Vær opmærksom på, at der optræder affiliate-links på siden.

Uddybende intro til og anmeldelse af
Forskel

Forskel logo

Forskel er et dansk elselskab, som tilbyder sine kunder grøn strøm til en fin pris. 

Hos Forskel gør man, ifølge dem selv i hvert fald, en dyd ud af gennemsigtighed, og du finder derfor kun produkter med overskuelige priser uden binding, introduktionstilbud, skift i priser og andre forstyrrende elementer. 

Fokus er på at levere klimavenlig strøm fra vedvarende energikilder, men meget andet er der heller ikke umiddelbart at komme efter hos Forskel, som hurtigt drukner lidt i mængden af andre virksomheder, som tilbyder det samme og mere. 

I det følgende dykker vi ned i, hvad du kan forvente af elselskabet, og hjælper dig med at beslutte, om du skal være kunde her, eller om du skal vælge en anden leverandør af strøm.

Fordele

Grøn strøm

Det er nemt at blive kunde

Fin og brugervenlig hjemmeside med nyttige funktioner

Ulemper

Skiller sig ikke ud fra mængden

Begrænsede åbningstider hos kundeservice

Er du sikker på, at Forskel er det rette elselskab for dig?
Hvis ikke, så tjek vores oversigter over:

Er du sikker på, at Forskel er det rette elselskab for dig?
Hvis ikke, så tjek vores oversigter over:

100 % af strømmen er fra vedvarende, grønne kilder

Hos Forskel har du mulighed for at vælge mellem to produkter, men selvom der er en smule forskel på prisen på disse, gælder det for begge elprodukter, at du får strøm leveret fra grønne energikilder. 

Begge produkter er markeret med ét blad i mærkeordningen for grøn strøm og det er derfor dokumenteret, at din strøm er grøn. 

Elprodukter markeret med ét blad består 100 % af energi fra vedvarende kilder. 

Elprodukter markeret med to blade består 100 % af energi fra vedvarende kilder, og der bidrages derudover til diverse klimatiltag, som har en betydelig positiv effekt på klimaet.

Fornuftige priser og ingen binding

Prismæssigt placerer Forskel sige nogenlunde i midten, hvis vi sammenligner med andre elselskaber

Det er ganske overskueligt at se prisen for strøm på hjemmesiden. Dog skal du være opmærksom på, at du skal inkludere enten 39 kr. i abonnement eller 2 kr. om dagen, alt efter om du vælger det ene eller det andet produkt.

Der er ingen binding hos Forskel, så du kan til hver tid skifte til et andet elselskab, hvis du ikke er tilfreds med serviceniveauet eller produktet. 

Du finder desuden et prisblad på Forskel’s hjemmeside, så der er gennemsigtighed omkring gebyrer og lignende udgifter. Prisbladet finder du her: https://forskel.dk/prisblad/

Vælg mellem to produkter

Hos Forskel kan du vælge mellem to produkter, som hovedsageligt adskiller sig på prisen og hvordan denne fastsættes.

Prisen for det ene produkt, ‘Grøn FlexEl’, justeres time for time ud fra prisen på den nordiske elbørs. Derudover betaler du et månedligt abonnement på 39 kr. for dette produkt.

Det andet produkt, ‘Grøn SpotEl’, har ligeledes ingen fast pris. Her følger elprisen den aktuelle indkøbspris på den nordiske elbørs. Her er intet fast abonnement, men til gengæld betaler du 2 kr. om dagen for din strøm. 

Begrænset mulighed for kontakt

Gør et elselskab det godt, får du forhåbentligt aldrig brug for at kontakte kundeservice. Bliver det alligevel aktuelt, fordi du har spørgsmål, er det naturligvis vigtigt, at du kan komme i kontakt med eludbyderen. 

Hos Forskel kan du komme i kontakt på telefon eller ved at sende en mail, hvilket i sig selv er ganske fint. Det var dog ikke helt så nemt at finde frem til kontaktoplysningerne, som vi mener, det burde være. 

Trykker man på menupunktet ‘kundeservice’ hos Forskel, lander man på en side med svar på de mest gængse og relevante spørgsmål. Ligeledes er der en ganske fin oversigt over den aktuelle drift på det danske elnet, men medmindre du skal flytte adresse, fremgår der ingen former for kontaktoplysninger på siden. 

Kontaktoplysninger er dog ikke helt gemt væk på siden, for disse finder du helt nederst på hjemmesiden. Vi mener dog, at kontaktoplysningerne med fordel kunne være mere tydelige og nemmere at finde.

Vi er desuden heller ikke imponerede over tilgængeligheden hos kundeservice. Vil du i kontakt med Forskel skal det være i tidsrummet 10:00 – 13:00 og 14:00 – 15:30 mandag til torsdag eller 10:00 – 13:00 og 14:00 – 15:00 om fredagen. 

4 – 4,5 timers åbningstid i hverdagen er ikke imponerende i vores optik.

Grøn strøm og ikke meget andet

På et konkurrence præget marked, hvor stort set alle energiselskaber nu tilbyder grøn strøm, er det nødvendigt at skille sig ud i mængden, hvis man vil have flere kunder i butikken.

Vi har dog ikke umiddelbart kunne finde parametre, hvor Forskel skiller sig ud fra konkurrenterne. Du får godt nok grøn strøm, hvilket elselskabet forståeligt nok gør et stort nummer ud af, men det virker desværre til at være den eneste kanin, som Forskel kan trække op af hatten. 

Vi har ikke fundet meget negativt at sige om Forskel, men til gengæld har vi heller ikke fundet noget argument for at anbefale netop dette selskab fremfor et af de mange andre og mere etablerede energiselskaber. 

Skal du så gå udenom Forskel? Nej, det mener vi ikke nødvendigvis, men der kan være fordele ved at vælge et andet selskab.

Fornuftige alternativer til Forskel

4.1/5

Binding: Ingen.
Abonnement: 0 kr./md.

Klimavenlig
Populær
3.8/5

Binding: 6 mdr.
Abonnement: 0 kr./md.

Godt ry
3.9/5

Binding: 6 mdr.
Abonnement: 29 kr./md.

Et fint ry blandt forbrugerne

I skrivende stund har 6 personer været forbi Forskel’s Trustpilot, og af disse har samtlige valgt at kvittere med 5 ud af 5 stjerner. 

Det giver en overordnet vurdering på 4,2 og dermed prædikatet ‘God’.

Hvis du undrer dig over, hvordan 100 % gode anmeldelser ikke resulterer i en perfekt score, skyldes det måden Trustpilot fungerer på, når der er relativt få anmeldelser af en virksomhed.

forskel trustpilot

Flere af de positive tilkendegivelser drejer sig om, at kunderne er begejstrede for, at de har mulighed for at få grøn strøm og støtte et velgørende formål. Noget kan dog tyde på, at dette ikke længere er en del af tilbuddet hos Forskel – vi har i hvert fald ikke fundet informationer om muligheden for at støtte en eller flere NGOer igennem Forskel.

Forskel logo
2.9/5

2,9/5

Forskel logo
2.9/5

2,9/5

Vigtigt angående priser!

Priserne, der opdateres i begyndelsen af hver måned, skal anses som vejledende af flere årsager:

 1. De beregnes med afsæt i sidste måneds gennemsnitspris for ren strøm. Her bruger vi Nord Pool som kilde.

 2. Der findes forskellige elnetområder i Danmark, og priserne for transport af el varierer disse områder imellem. I vores prisestimater har vi regnet med gennemsnitspriserne for transport i henholdsvis Aarhus (KONSTANT) for vest-priserne og København (Radius) for øst-priserne. 

  Selvom priserne for transport af el varierer fra område til område, påvirker denne variation ikke prisdifferencerne de forskellige elselskaber imellem. Det forholder sig nemlig sådan, at det beløb, du skal betale i transport-udgift, altid vil være betinget af det område, du bor i, og ikke af det elselskab, du har valgt. Med andre ord betyder det, at eksempelvis Norlys- og Nettopower-kunder vil betale det samme i transport-udgifter, hvis de bor i det samme område.

 3. Fra tid til anden foretager elselskaberne justeringer, hvad angår deres abonnement-satser og/eller deres tillægspris pr. kWh.


  Vi gør alt, hvad vi kan for at fange disse justeringer, men der vil være en risiko for, at vi sommetider glipper en eller flere af disse justeringer. Hvis du mistænker, at vi oplyser en misvisende abonnement-sats eller regner med en forkert strømtillægssats, så hiv hellere end gerne fat i os på info@eltjek24.dk, så dykker vi ned i, hvorvidt din mistanke er begrundet eller ej.

At sammenligne elpriser er virkelig ikke nogen let opgave, da det er et ekstremt uigennemskueligt og mudret felt, hvilket blandt andet hænger sammen med, at der er stor forskel på, hvordan de forskellige elselskaber oplyser om deres egne priser.

Nogle elselskaber opererer med stor gennemsigtighed og oplyser om alt fra strømtillæg, afgifter, den rene strømpris og så videre, mens andre udelukkende oplyser sidste måneds gennemsnitlige rene strømpris.

I vores kWh-prisestimater har vi medregnet samtlige omkostninger med undtagelse af abonnement-satsen. En sats, som vi naturligvis også oplyser om, men selvstændigt og altså ikke som en del af den estimerede kWh-sats. 
 

Vores beregningsmodel

Med henblik på at levere et så retvisende sammenligningsgrundlag som overhovedet muligt har vi kreeret vores egen beregningsmodel til at kortlægge de gennemsnitlige kWh-satser for de enkelte elselskaber.

Herunder følger den formel, som vores beregningsmodel benytter sig af:

(strømtillæg + den rene strømpris (et gennemsnit for seneste måned) + transportudgifter (et gennemsnit) + eltariffer + elafgift) x 1,25 (moms)

Når vi anmelder og bedømmer et elselskab, modtager elselskabet én samlet karakter, hvor skalaen går fra 0 til 5. Den samlede karakter er et gennemsnit af fem individuelle karakter, der gives inden for følgende parametre: 

 • Miljøvenlighed
 • Kundeservice
 • Ry blandt forbrugerne
 • Medlemsfordele
 • Pris.

I det følgende gennemgår vi de fem parametre og redegør for, hvilke forhold vi lægger vægt på inden for disse.

 Miljøvenlighed

For at et elselskab kan få en god karakter inden for parameteret ‘miljøvenlighed’, skal elselskabet yde et fornuftigt bidrag til den grønne omstilling samt besidde en grøn profil.

Først og fremmest kigger vi på, om et elselskab køber grønne certifikater. Gør elselskabet dette, trækker det naturligvis op i vores bedømmelse.

Dernæst kigger vi på, om elselskabet har iværksat en række grønne initiativer. Det kunne eksempelvis være at bidrage økonomisk til bevarelse eller udvidelse af skovområder eller at støtte andre klimaforbedrende aktiviteter.

Kundeservice

Når vi skal vurdere, hvorvidt et elselskab leverer kundeservice på et højt niveau eller ej, kigger vi først og fremmest på, hvordan elselskabets kundeservice-afdeling er beskrevet af nuværende og tidligere forbrugere på forskellige anmeldelsesportaler såsom Trustpilot.

Hvis et elselskabs kundeservice-personale af adskillige forbrugere fremhæves som værende hjælpsomt, vidende og lignende, er chancen for en god karakter naturligvis rigtig god.

Er det modsatte derimod tilfældet – altså hvis elselskabets kundeservice-personale får meget kritik fra tidligere og nuværende forbrugere – får elselskabet sandsynligvis en mindre god karakter.

Ud over at orientere os dybdegående i forbrugeranmeldelser kigger vi også på, hvor dygtigt et elselskab er til at vejlede nuværende og potentielle forbrugere på elselskabets egen hjemmeside. I den henseende kigger vi blandt andet på, om elselskabet byder på en FAQ-sektion og i så fald, hvor udtømmende og grundig denne sektion er.

Sidst, men ikke mindst vurderer vi graden af tilgængelighed for kundeservice-afdelingen.

Her kigger vi blandt andet på, hvornår kundeservice-afdelingen kan træffes samt hvordan. Er det kun muligt at komme i kontakt med kundeservice via mail, eller kan det også lade sig gøre at træffe kundeservice-afdelingen telefonisk eksempelvis? Ikke overraskende giver det naturligvis flest plusser i vores bog, hvis graden af tilgængelighed er høj.

Ry blandt forbrugerne

Når vi skal vurdere et elselskabs ry blandt forbrugerne, kigger vi på elselskabets Trustpilot-konto og adopterer delvist den karakter, som elselskabet har fået her. Dog runder vi op til nærmeste halve eller hele.

Det vil sige, at hvis et elselskab har opnået en samlet karakter på 4,1 på Trustpilot, får elselskabet 4 i karakter hos os, når det kommer til parameteret ‘ry blandt forbrugerne’.

Medlemsfordele

For nogle elselskaber gælder det, at disse byder på medlemsfordele ud over det sædvanlige. Eksempler på sådanne fordele kunne være rabataftaler til et utal af forretninger eller muligheden for at få fribilletter til sportsarrangementer.

Skal et elselskab opnå en god karakter inden for kriteriet ‘medlemsfordele’, er det derfor centralt, at elselskabet forkæler sine kunder med en række fordele, som kunderne ikke vil kunne finde hos samtlige andre elselskaber.

Dette betyder med andre ord, at fornuftige priser, adgang til en oversigt over ens forbrug samt muligheden for at få hjælp af et kompetent kundeservice-personale ikke er nok i sig selv til at score højt inden for dette parameter. Rigtig mange elselskaber byder nemlig på disse særtræk, hvorfor vi ikke anser disse som særlige medlemsfordele.

Pris

Skal et elselskab opnå en god karakter inden parameteret ‘pris’, skal elselskabet – ikke så overraskende – byde på økonomisk gunstige vilkår for sine kunder.

Her kigger vi særligt på, om elselskabet opererer med et spottillæg og i så fald, hvor højt dette er.

Ligeledes kigger vi på, om elselskabet opererer med nogen abonnement-sats og i så fald, hvor høj denne er.

Mange elselskaber opererer med flere strømpakker, og de prisestimater, vi viser, tager altid udgangspunkt i de billigste strømpakker fra de enkelte elselskaber.

Derudover er det vigtigt at bemærke, at eventuelle besparelser via introtilbud ikke medregnes i vores prisestimater. 

Hos Eltjek24.dk er vi yderst stolte over vores indsats, når det kommer til at levere retvisende prisestimater.

Stoltheden bunder blandt andet i, at vi har udviklet en avanceret beregner til formålet, og at vi med jævne mellemrum aktivt er ude at indhente oplysninger om elselskabernes spottillæg og lignende. Forhold, som elselskaberne ikke nødvendigvis oplyser om på deres hjemmesider.

Hvor om alting er, kommer vi dog ikke uden om, at det, vi leverer, er estimater, hvorfor de priser, du finder på siden her, skal anses som vejledende. 

I det følgende gennemgår vi de primære årsager hertil.

 1. Prisestimaterne (gælder kun for de elaftaler, hvor prisen er variabel) beregnes blandt andet med afsæt i sidste måneds gennemsnitspris for ren strøm. Her bruger vi Nord Pool som kilde.

 2. Der findes forskellige elnetområder i Danmark, og priserne for transport af el varierer disse områder imellem. I vores prisestimater har vi regnet med gennemsnitspriserne for transport i henholdsvis Aarhus (KONSTANT) for vest-priserne og København (Radius) for øst-priserne.

  Selvom priserne for transport af el varierer fra område til område, påvirker denne variation ikke prisdifferencerne de forskellige elselskaber imellem. Det forholder sig nemlig sådan, at det beløb, du skal betale i transport-udgift, altid vil være betinget af det område, du bor i, og ikke af det elselskab, du har valgt. Med andre ord betyder det, at eksempelvis Norlys- og Nettopower-kunder vil betale det samme i transport-udgifter, hvis de bor i det samme område.

 3. Fra tid til anden foretager elselskaberne justeringer, hvad angår deres abonnement-satser og/eller deres tillægspris pr. kWh

  Vi gør alt, hvad vi kan for at fange disse justeringer, men der vil altid være en risiko for, at vi en sjælden glipper en eller flere justeringer. Hvis du mistænker, at vi oplyser en misvisende abonnement-sats eller regner med en forkert strømtillægssats, så hiv hellere end gerne fat i os på info@eltjek24.dk, så dykker vi ned i, hvorvidt din mistanke er begrundet eller ej.


Vores beregningsmodel

Med henblik på at levere et så retvisende sammenligningsgrundlag som overhovedet muligt har vi kreeret vores egen beregningsmodel til at kortlægge de gennemsnitlige kWh-satser for de enkelte elselskaber.

Herunder følger den formel, som vores beregningsmodel benytter sig af:

(strømtillæg + den rene strømpris (et gennemsnit for seneste måned) + transportudgifter (et gennemsnit) + eltariffer + elafgift) x 1,25 (moms).

Vi skal have indsigt i dit forbrug for at udregne så præcise prisestimater som muligt.

Ligeledes er indsigt i dit forbrug vigtigt for, at vi kan vise dig så billige strømpakker som muligt. Elselskabernes strømpakker er nemlig strikket sammen på en sådan måde, at dit forbrug har stor indflydelse på, hvilke strømpakker der økonomisk set er mest attraktive for dig.

Kender du ikke dit årlige forbrug, klikker du blot nej, hvorefter du – med afsæt i antallet af personer i din bolig – får mulighed for at angive et forbrugsestimat.

Sådan tjener vi penge

Vores forretningsmodel baserer sig på noget, der kaldes affiliate-marketing.

Med andre ord betyder det, at vi sommetider tjener penge, hvis en af vores besøgende tilmelder sig et af de elselskaber eller en af de ladeløsningsudbydere, vi fremhæver.

At vi er et kommercielt foretagende betyder dog ikke, at du ikke kan stole på os. Intet er nemlig vigtigere for os end at rådgive vores besøgende så godt og reelt som overhovedet muligt, og derfor har vi også indført en række processer, som sikrer, at kommercielle interesser aldrig kommer til at influere negativt på vores evne til at rådgive reelt og oprigtigt.

I den henseende er det værd at nævne, at vi altid vurderer og anmelder et elselskab, før vi undersøger muligheden for et kommercielt samarbejde. Ligeledes bør det bemærkes, at vi promoverer en del elselskaber samt ladeløsningsudbydere, som vi endnu ikke har kommercielle aftaler med, fordi vi mener, at det er i forbrugerens interesse, at denne præsenteres for disse elselskaber samt ladeløsninger.

Ydermere er det værd at nævne, at en række af de elselskaber/ladeløsningsudbydere, vi rent faktisk har kommercielle aftaler med, ikke optræder på vores oversigter over de bedste, billigste eller grønneste elselskaber, da vi ikke mener, at de pågældende elselskaber gør det tilstrækkeligt godt inden for de parametre, vi bedømmer med afsæt i. 

Sagt på en anden måde: Bare fordi et elselskab eller en ladeløsningsudbyder har et affiliate-program, er dette ikke ensbetydende med, at elselskabet/ladeløsningsudbyderen automatisk er sikret promovering hos os.

Et overblik over vores samarbejdspartnere

Hos Eltjek24.dk spiller vi med åbne kort og vægter gennemsigtighed yderst højt, hvorfor du herunder kan læse, hvilke elselskaber samt ladeløsningsudbydere som vi p.t. har kommercielle aftaler med: 

NRGi, AURA, Nettopower, Energi+, Modstrøm, OK, Vest Energi, Norlys, Gasel, Kärnful Energi, Velkommen, EnergiFyn, b.energy, Energidrift, Greenbow, go’energi, LOAD, Zapp Mobility, Power Fuel, Wattoo, El & VVS, Proshop og iWatt.