Spring til indhold

Eltjek24.dk indeholder reklamelinks. Læs mere

Grundig intro til samt anmeldelse af
Forsyning Helsingør

Forsyning Helsingør screenshot

Vores vurdering

0
2.7/5
Miljøvenlighed
4/5
Kundeservice
3/5
Ry blandt forbrugerne
1.5/5
Medlemsfordele
1/5
Pris
4/5

Bliv klogere på vores bedømmelsesproces her.

Priser

Grøn baggrund til anmeldelser

Prisestimaterne refererer til eludbyderens billigste
strømprodukt ved et årligt forbrug på 4000 kWh.

Vest for Storebælt

2,10

kr./kWh.

Øst for Storebælt

2,38

kr./kWh.

Binding: Ingen. | Abonnement: 17 kr./md.

Abonnement: 17 kr./md.
Binding: Ingen. 

Uddybende intro til og anmeldelse af
Forsyning Helsingør

Forsyning Helsingør logo

Forsyning Helsingør er et energisleskab med hovedsæde i Helsingør, som tilbyder adskillige energi-relaterede produkter til deres kunder. Selskabet beskæftiger sig med affald, varme, vand, spildevand, gadelys og – naturligvis – el. 

I denne anmeldelse vil vi som udgangspunkt kun forholde os til sidstnævnte produkt, som hos Forsyning Helsingør kaldes for ‘Kronborg El’. Selskabet leverer udelukkende certificeret grøn strøm med deres to produkter, som er henvendt til både private og erhverv.

Fordele

Intro-rabat til nye kunder

Certificeret grøn strøm

Mange nyttige informationer på hjemmesiden

Ulemper

Ikke det bedste ry på Trustpilot

Er du sikker på, at Forsyning Helsingør er det rette elselskab for dig?
Hvis ikke, så tjek vores oversigter over:

Er du sikker på, at Forsyning Helsingør er det rette elselskab for dig?
Hvis ikke, så tjek vores oversigter over:

Rabat til nye kunder

Hvis du er ny i butikken hos Forsyning Helsingør, kan du glæde dig over, at du får 6 måneders gratis abonnement, hvis du skifter til dem fra et andet selskab. 

Kronborg El fås i to udgaver, som koster enten 12 eller 30 kr. i abonnemt om måneden. Din sparelse er således på enten 72 kr. eller 180 kr. i alt efter 6 måneder, alt efter hvilket af de to produkter, du har valgt. 

Der er altså tale om en relativt beskeden besparelse, som næppe bliver tungen på vægtskålen i forhold til valg af det rette elselskab. 

Vælg mellem to elprodukter

Hos Forsyning Helsingør tilbydes kunder to produkter, ‘Kronborg El’ og ‘Kronborg El+’.

Begge produkter er grønne og mærket med et blad – den officelle certificering, som bekræfter, at strømmen stammer fra klimavenlige kilder. 

Der er ingen binding på produkterne, og elpriserne følger de aktuelle priser på børsen.

Forskellen på de to produkter er, at du ved ‘Kronborg El’ kun betaler 12 kr. om måneden i abonnement, hvor du ved ‘Kronborg El+’ betaler 30 kr. hver måned. 

Hvorfor så betale mere, tænker du måske. Forklaringen er, at ‘Kronborg El+’ er til dig, der har et forbrug på mere end 4.440 kWh om året. Du sparer nemlig handelsomkostningerne, hvis du vælger produktet med det høje abonnement, og hvis dit forbrug er højt nok, vil det ende med at give en besparelse i forhold til ‘Kronbrog El’.

Mange nyttige informationer på hjemmesiden

Vi er ganske begejstrede for de mange informationer, som man som besøgende kan finde på Forsyning Helsingør’s hjemmeside. 

Du kan blandt andet blive klogere på bladordningen for grøn strøm, få uddybet elpriserne, få hjælp til at aflæse din regning og få svar på en række almindelige spørgsmål.

Informationerne leveres nogenlunde overskueligt, og bidrager til en positiv opfattelse af forsyningsselskabet. 

Et skidt ry blandt forbrugerne

I skrivende stund har 32 personer vurderet Forsyning Helsingør på Trustpilot, og af disse har 88 % været stærkt utilfredse og derfor kvitteret med blot én stjerne ud af fem mulige. 

Kun 6 % af anmeldelserne er på de maksimale 5 stjerner.

Forsyning Helsingør Trustpilot

32 anmeldelser er relativt få, og derfor giver det ikke nødvendigvis et retvisende billede af Forsyning Helsingør.

Derudover opfordrer elselskabet ikke aktivt deres kunder til at efterlade en anmeldelse, hvilket kan forklare, hvorfor der hovedsageligt er negative tilkendegivelser at finde. Det kender du måske fra dig selv; man er mere tilbøjelig til at skrive en anmeldelse, hvis man er utilfreds, end hvis man er henrykt.

Derudover spiller det ind, at Forsyning Helsingør blandt andet også står for affaldshåndtering. Adskillige af de negative tilkendegivelser drejer sig nemlig om skraldespande, som ikke er blevet tømt.

Hvad roses Forsyning Helsingør for?

På nuværende tidspunkt er der blot to positive tilkendegivelser. Den ene af disse er især begejstret for kundeservice, som er servicemindet og hurtig til at eksekvere. 

Den anden positive anmeldelse drejer sig om prisen på el, som for anmelderens vedkomne er blevet lavere efter et skifte til Kronborg El. 

Hvad kritiseres Forsyning Helsingør for?

Enkelte af de negative bedømmelser drejer sig om prisen, som ikke lever op til forventingerne hos kunderne. De mener, at de er blevet lovet mere, end selskabet kan holde. 

En række utilfredse kunder kan desuden berette om ringe kundeservice, som er svær at komme i kontakt med.

Fornuftige alternativer til Forsyning Helsingør

4.1/5

Binding: Ingen.
Abonnement: 0 kr./md.

Klimavenlig
Populær
3.8/5

Binding: 6 mdr.
Abonnement: 0 kr./md.

Godt ry
3.9/5

Binding: 6 mdr.
Abonnement: 29 kr./md.

Konklusion

Vil du have grøn strøm i dine stikkontakter til en hæderlig pris, er Forsyning Helsingørs produkt ‘Kronborg El’ et fint valg.

Vi er en smule bekymrede over de mange negative henvendelser, men da adskillige af disse ikke drejer sig om virksomhedens levering af el, lægger vi ikke al for meget i dette i vores vurdering af forsyningsselskabet.

Det er ganske simpelt at vælge det rette elprodukt hos selskabet, for der findes kun to på de virtuelle hylder. Det ene er henvendt til langt de fleste forbrugere, imens det andet er tiltænkt de danskere, som har et særligt stort årligt elforbrug.

Forsyning Helsingør logo
2.7/5

2,7/5

Forsyning Helsingør logo
2.7/5

2,7/5

Vigtigt angående priser!

Priserne, der opdateres i begyndelsen af hver måned, skal anses som vejledende af flere årsager:

 1. De beregnes med afsæt i sidste måneds gennemsnitspris for ren strøm. Her bruger vi Nord Pool som kilde.

 2. Der findes forskellige elnetområder i Danmark, og priserne for transport af el varierer disse områder imellem. I vores prisestimater har vi regnet med gennemsnitspriserne for transport i henholdsvis Aarhus (KONSTANT) for vest-priserne og København (Radius) for øst-priserne. 

  Selvom priserne for transport af el varierer fra område til område, påvirker denne variation ikke prisdifferencerne de forskellige elselskaber imellem. Det forholder sig nemlig sådan, at det beløb, du skal betale i transport-udgift, altid vil være betinget af det område, du bor i, og ikke af det elselskab, du har valgt. Med andre ord betyder det, at eksempelvis Norlys- og Nettopower-kunder vil betale det samme i transport-udgifter, hvis de bor i det samme område.

 3. Fra tid til anden foretager elselskaberne justeringer, hvad angår deres abonnement-satser og/eller deres tillægspris pr. kWh.


  Vi gør alt, hvad vi kan for at fange disse justeringer, men der vil være en risiko for, at vi sommetider glipper en eller flere af disse justeringer. Hvis du mistænker, at vi oplyser en misvisende abonnement-sats eller regner med en forkert strømtillægssats, så hiv hellere end gerne fat i os på info@eltjek24.dk, så dykker vi ned i, hvorvidt din mistanke er begrundet eller ej.

At sammenligne elpriser er virkelig ikke nogen let opgave, da det er et ekstremt uigennemskueligt og mudret felt, hvilket blandt andet hænger sammen med, at der er stor forskel på, hvordan de forskellige elselskaber oplyser om deres egne priser.

Nogle elselskaber opererer med stor gennemsigtighed og oplyser om alt fra strømtillæg, afgifter, den rene strømpris og så videre, mens andre udelukkende oplyser sidste måneds gennemsnitlige rene strømpris.

I vores kWh-prisestimater har vi medregnet samtlige omkostninger med undtagelse af abonnement-satsen. En sats, som vi naturligvis også oplyser om, men selvstændigt og altså ikke som en del af den estimerede kWh-sats. 
 

Vores beregningsmodel

Med henblik på at levere et så retvisende sammenligningsgrundlag som overhovedet muligt har vi kreeret vores egen beregningsmodel til at kortlægge de gennemsnitlige kWh-satser for de enkelte elselskaber.

Herunder følger den formel, som vores beregningsmodel benytter sig af:

(strømtillæg + den rene strømpris (et gennemsnit for seneste måned) + transportudgifter (et gennemsnit) + eltariffer + elafgift) x 1,25 (moms)

Når vi anmelder og bedømmer et elselskab, modtager elselskabet én samlet karakter, hvor skalaen går fra 0 til 5. Den samlede karakter er et gennemsnit af fem individuelle karakter, der gives inden for følgende parametre: 

 • Miljøvenlighed
 • Kundeservice
 • Ry blandt forbrugerne
 • Medlemsfordele
 • Pris.

I det følgende gennemgår vi de fem parametre og redegør for, hvilke forhold vi lægger vægt på inden for disse.

 Miljøvenlighed

For at et elselskab kan få en god karakter inden for parameteret ‘miljøvenlighed’, skal elselskabet yde et fornuftigt bidrag til den grønne omstilling samt besidde en grøn profil.

Først og fremmest kigger vi på, om et elselskab køber grønne certifikater. Gør elselskabet dette, trækker det naturligvis op i vores bedømmelse.

Dernæst kigger vi på, om elselskabet har iværksat en række grønne initiativer. Det kunne eksempelvis være at bidrage økonomisk til bevarelse eller udvidelse af skovområder eller at støtte andre klimaforbedrende aktiviteter.

Kundeservice

Når vi skal vurdere, hvorvidt et elselskab leverer kundeservice på et højt niveau eller ej, kigger vi først og fremmest på, hvordan elselskabets kundeservice-afdeling er beskrevet af nuværende og tidligere forbrugere på forskellige anmeldelsesportaler såsom Trustpilot.

Hvis et elselskabs kundeservice-personale af adskillige forbrugere fremhæves som værende hjælpsomt, vidende og lignende, er chancen for en god karakter naturligvis rigtig god.

Er det modsatte derimod tilfældet – altså hvis elselskabets kundeservice-personale får meget kritik fra tidligere og nuværende forbrugere – får elselskabet sandsynligvis en mindre god karakter.

Ud over at orientere os dybdegående i forbrugeranmeldelser kigger vi også på, hvor dygtigt et elselskab er til at vejlede nuværende og potentielle forbrugere på elselskabets egen hjemmeside. I den henseende kigger vi blandt andet på, om elselskabet byder på en FAQ-sektion og i så fald, hvor udtømmende og grundig denne sektion er.

Sidst, men ikke mindst vurderer vi graden af tilgængelighed for kundeservice-afdelingen.

Her kigger vi blandt andet på, hvornår kundeservice-afdelingen kan træffes samt hvordan. Er det kun muligt at komme i kontakt med kundeservice via mail, eller kan det også lade sig gøre at træffe kundeservice-afdelingen telefonisk eksempelvis? Ikke overraskende giver det naturligvis flest plusser i vores bog, hvis graden af tilgængelighed er høj.

Ry blandt forbrugerne

Når vi skal vurdere et elselskabs ry blandt forbrugerne, kigger vi på elselskabets Trustpilot-konto og adopterer delvist den karakter, som elselskabet har fået her. Dog runder vi op til nærmeste halve eller hele.

Det vil sige, at hvis et elselskab har opnået en samlet karakter på 4,1 på Trustpilot, får elselskabet 4 i karakter hos os, når det kommer til parameteret ‘ry blandt forbrugerne’.

Medlemsfordele

For nogle elselskaber gælder det, at disse byder på medlemsfordele ud over det sædvanlige. Eksempler på sådanne fordele kunne være rabataftaler til et utal af forretninger eller muligheden for at få fribilletter til sportsarrangementer.

Skal et elselskab opnå en god karakter inden for kriteriet ‘medlemsfordele’, er det derfor centralt, at elselskabet forkæler sine kunder med en række fordele, som kunderne ikke vil kunne finde hos samtlige andre elselskaber.

Dette betyder med andre ord, at fornuftige priser, adgang til en oversigt over ens forbrug samt muligheden for at få hjælp af et kompetent kundeservice-personale ikke er nok i sig selv til at score højt inden for dette parameter. Rigtig mange elselskaber byder nemlig på disse særtræk, hvorfor vi ikke anser disse som særlige medlemsfordele.

Pris

Skal et elselskab opnå en god karakter inden parameteret ‘pris’, skal elselskabet – ikke så overraskende – byde på økonomisk gunstige vilkår for sine kunder.

Her kigger vi særligt på, om elselskabet opererer med et spottillæg og i så fald, hvor højt dette er.

Ligeledes kigger vi på, om elselskabet opererer med nogen abonnement-sats og i så fald, hvor høj denne er.

Mange elselskaber opererer med flere strømpakker, og de prisestimater, vi viser, tager altid udgangspunkt i de billigste strømpakker fra de enkelte elselskaber.

Derudover er det vigtigt at bemærke, at eventuelle besparelser via introtilbud ikke medregnes i vores prisestimater. 

Hos Eltjek24.dk er vi yderst stolte over vores indsats, når det kommer til at levere retvisende prisestimater.

Stoltheden bunder blandt andet i, at vi har udviklet en avanceret beregner til formålet, og at vi med jævne mellemrum aktivt er ude at indhente oplysninger om elselskabernes spottillæg og lignende. Forhold, som elselskaberne ikke nødvendigvis oplyser om på deres hjemmesider.

Hvor om alting er, kommer vi dog ikke uden om, at det, vi leverer, er estimater, hvorfor de priser, du finder på siden her, skal anses som vejledende. 

I det følgende gennemgår vi de primære årsager hertil.

 1. Prisestimaterne (gælder kun for de elaftaler, hvor prisen er variabel) beregnes blandt andet med afsæt i sidste måneds gennemsnitspris for ren strøm. Her bruger vi Nord Pool som kilde.

 2. Der findes forskellige elnetområder i Danmark, og priserne for transport af el varierer disse områder imellem. I vores prisestimater har vi regnet med gennemsnitspriserne for transport i henholdsvis Aarhus (KONSTANT) for vest-priserne og København (Radius) for øst-priserne.

  Selvom priserne for transport af el varierer fra område til område, påvirker denne variation ikke prisdifferencerne de forskellige elselskaber imellem. Det forholder sig nemlig sådan, at det beløb, du skal betale i transport-udgift, altid vil være betinget af det område, du bor i, og ikke af det elselskab, du har valgt. Med andre ord betyder det, at eksempelvis Norlys- og Nettopower-kunder vil betale det samme i transport-udgifter, hvis de bor i det samme område.

 3. Fra tid til anden foretager elselskaberne justeringer, hvad angår deres abonnement-satser og/eller deres tillægspris pr. kWh

  Vi gør alt, hvad vi kan for at fange disse justeringer, men der vil altid være en risiko for, at vi en sjælden glipper en eller flere justeringer. Hvis du mistænker, at vi oplyser en misvisende abonnement-sats eller regner med en forkert strømtillægssats, så hiv hellere end gerne fat i os på info@eltjek24.dk, så dykker vi ned i, hvorvidt din mistanke er begrundet eller ej.


Vores beregningsmodel

Med henblik på at levere et så retvisende sammenligningsgrundlag som overhovedet muligt har vi kreeret vores egen beregningsmodel til at kortlægge de gennemsnitlige kWh-satser for de enkelte elselskaber.

Herunder følger den formel, som vores beregningsmodel benytter sig af:

(strømtillæg + den rene strømpris (et gennemsnit for seneste måned) + transportudgifter (et gennemsnit) + eltariffer + elafgift) x 1,25 (moms).

Vi skal have indsigt i dit forbrug for at udregne så præcise prisestimater som muligt.

Ligeledes er indsigt i dit forbrug vigtigt for, at vi kan vise dig så billige strømpakker som muligt. Elselskabernes strømpakker er nemlig strikket sammen på en sådan måde, at dit forbrug har stor indflydelse på, hvilke strømpakker der økonomisk set er mest attraktive for dig.

Kender du ikke dit årlige forbrug, klikker du blot nej, hvorefter du – med afsæt i antallet af personer i din bolig – får mulighed for at angive et forbrugsestimat.

Sådan tjener vi penge

Vores forretningsmodel baserer sig på noget, der kaldes affiliate-marketing.

Med andre ord betyder det, at vi sommetider tjener penge, hvis en af vores besøgende tilmelder sig et af de elselskaber eller en af de ladeløsningsudbydere, vi fremhæver.

At vi er et kommercielt foretagende betyder dog ikke, at du ikke kan stole på os. Intet er nemlig vigtigere for os end at rådgive vores besøgende så godt og reelt som overhovedet muligt, og derfor har vi også indført en række processer, som sikrer, at kommercielle interesser aldrig kommer til at influere negativt på vores evne til at rådgive reelt og oprigtigt.

I den henseende er det værd at nævne, at vi altid vurderer og anmelder et elselskab, før vi undersøger muligheden for et kommercielt samarbejde. Ligeledes bør det bemærkes, at vi promoverer en del elselskaber samt ladeløsningsudbydere, som vi endnu ikke har kommercielle aftaler med, fordi vi mener, at det er i forbrugerens interesse, at denne præsenteres for disse elselskaber samt ladeløsninger.

Ydermere er det værd at nævne, at en række af de elselskaber/ladeløsningsudbydere, vi rent faktisk har kommercielle aftaler med, ikke optræder på vores oversigter over de bedste, billigste eller grønneste elselskaber, da vi ikke mener, at de pågældende elselskaber gør det tilstrækkeligt godt inden for de parametre, vi bedømmer med afsæt i. 

Sagt på en anden måde: Bare fordi et elselskab eller en ladeløsningsudbyder har et affiliate-program, er dette ikke ensbetydende med, at elselskabet/ladeløsningsudbyderen automatisk er sikret promovering hos os.

Et overblik over vores samarbejdspartnere

Hos Eltjek24.dk spiller vi med åbne kort og vægter gennemsigtighed yderst højt, hvorfor du herunder kan læse, hvilke elselskaber samt ladeløsningsudbydere som vi p.t. har kommercielle aftaler med: 

NRGi, AURA, Nettopower, Energi+, Modstrøm, OK, Vest Energi, Norlys, Gasel, Kärnful Energi, Velkommen, EnergiFyn, b.energy, Energidrift, Greenbow, go’energi, LOAD, Zapp Mobility, Power Fuel, Wattoo, El & VVS, Proshop og iWatt.