Spring til indhold

Eltjek24.dk indeholder reklamelinks. Læs mere

Anmeldelse af
Samstrøm

Samstrøm screenshot

Vores vurdering

0
3/5
Miljøvenlighed
4/5
Kundeservice
3/5
Ry blandt forbrugerne
3/5
Medlemsfordele
2/5
Pris
3/5

Bliv klogere på vores bedømmelsesproces her.

Priser

Grøn baggrund til anmeldelser

Prisestimaterne refererer til eludbyderens billigste
strømprodukt ved et årligt forbrug på 4000 kWh.

Vest for Storebælt

2,19

kr./kWh.

Øst for Storebælt

2,47

kr./kWh.

Binding: Ingen. | Abonnement: 17,5 kr./md.

Abonnement: 17,5 kr./md.
Binding: Ingen.

Vær opmærksom på, at der optræder affiliate-links på siden.

Uddybende intro til og anmeldelse af Samstrøm

Samstrøm er en sammenslutning af 9 mindre elselskaber, som sørger for at levere certificeret grøn el fra vindmøller til deres kunder til ganske konkurrencedygtige priser. Samstrøm selv har hovedsæde i Grindsted. 

Udover nogenlunde prisvenlig el får du hos Samstrøm også adgang til en smart app, som både kan gøre dit elforbrug billigere og grønnere. 

I det følgende vil vi finde forstørrelsesglasset frem og rapportere om vores fund, når vi gransker elselskabet Samstrøm for gode og dårlige kvaliteter, så du kan beslutte, om du skal være kunde her, eller om du skal søge et andet sted hen.

Fordele

Grøn, klimavenlig strøm

Planlæg dit elforbrug med smart app

To simple og overskuelige produkter

Lange åbningstider

Ulemper

På nuværende tidspunkt har selskabet kun én anmeldelse på Trustpilot

Er du sikker på, at Samstrøm er det rette elselskab for dig?
Hvis ikke, så tjek vores oversigter over:

Er du sikker på, at Samstrøm er det rette elselskab for dig?
Hvis ikke, så tjek vores oversigter over:

Sammenslutning af mindre elselskaber

Der er som oftest adskillige fordele at hente ved stordrift, og derfor har en række mindre midtjyske selskaber slået sig sammen og skabt Samstrøm. Samstrøm er en sammenslutning af 9 mindre elselsakber, som i fællesskab benytter deres samlede viden og ressourcer til at levere et bedre produkt til deres kunder.

Samstrøm er ejet af: GEV, Energi Ikast Elhandel, Sunds Elforsyning, Hjerting transformatorforening, Tarm Elværk, Videbæk Elværk, Vildbjerg Elværk, Hurup Elværk og Kibæk Elværk.

To grønne elprodukter på hylderne

Hos Samstrøm er det relativt simpelt at vælge den rette elaftale, for der er først og fremmest kun to produkter at vælge imellem, hvoraf den eneste forskel er prisen på strømmen.

Produktet ‘Ren Spot’ koster 17,5 kroner om måneden i abonnement. Vælger du denne, vil din pris være variabel og følge her-og-nu-prisen på elbørsen. Den vil dog ikke være helt lige så lav som prisen på elbørsen, da der vil være et tillæg på 13,44 øre pr. kWh.

Produktet ‘Ren Spar’ koster lidt mere i abonnement, nærmere bestemt 63,75 kr./md. Til gengæld er der – så vidt vi kan se – ikke noget spottillæg at forholde sig til med denne strømpakke, så hvis dit strømforbrug er yderst højt, vil denne strømpakke formentlig være mere økonomisk gunstig for dig end ‘Ren Spot.

Grøn strøm fra vindmøller

Produkterne fra Samstrøm er certificeret grønne med blad-mærkningsordningen, som kun gives til elselskaber, som kan dokumentere, at strømmen er grøn og klimavenlig. 

Samstrøm satser på vindmølleenergi, hvilket de har gjort siden 2018. I Danmark bliver strømmen dog blandet sammen på elnettet, hvorfor der aldrig er garanti for, at lige præcis den strøm, som du bruger på et givent tidspunkt, er grøn. Dette vilkår gælder for alle elselskaber.

Samstrøm sørger dog for at købe vindmøllecertifikater, så mængden matcher kundernes forbrug 1:1, hvilket gør det muligt at kalde strømmen for grøn. Det lyder måske lidt fordægt og kompliceret, men det er den eneste måde at sælge grøn strøm på i Danmark, og det er samme metode eller afarter af denne, som andre selskaber benytter.

Billigere og grønnere strøm med smart app

Som kunde hos Samstrøm får du ikke blot grøn og nogenlunde prisvenlig el, for du får også adgang til app’en ‘True Energy’, som gør det muligt for dig at monitorere de aktuelle elpriser. Med denne viden kan du planlægge, hvornår det giver mest økonomisk mening at bruge store mængder strøm.

Har du fx en elbil, kan der være mange penge at spare årligt, hvis du sørger for at lade på de tidspunkter, hvor elprisen er lav. Mindre besparelser har dog også sin ret, hvorfor det også kan give mening at starte opvaskemaskinen på det billigste tidspunkt af døgnet. Har du en Smart vaskemaskine, kan dette tilmed klares igennem True Energy app’en. 

Vil du vide mere om, hvornår på døgnet du kan forvente billig el, kan du læse mere her.

Det er dog ikke kun din pengepung, som vil takke dig, for klimaet vil også få gavn af, at du bruger strøm på de rigtige tidspunkter. I app’en kan du se, hvornår strømmen er mest grøn, og derfor kan du sørge for, at du kun bruger store mængder strøm, når der er rigeligt med grøn energi fra vedvarende kilder på elnettet.

Kun en enkelt anmeldelse på Trustpilot

På nuværende tidspunkt har kun én enkelt person været fordi Samstrøms Trustpilotprofil med en anmeldelse. 

Anmelderen er ganske utilfreds med virksomheden og kvitterer blot med en enkelt stjerne ud af fem mulige.

Vi vil undlade at konkludere noget om Samstrøms kvalitet på baggrund af så lidt data, da en enkelt utilfreds forbruger ikke alene kan tegne et retvisende billede af elselskabet. 

Fornuftige alternativer til Samstrøm

4.1/5

Binding: Ingen.
Abonnement: 0 kr./md.

Klimavenlig
Populær
3.8/5

Binding: 6 mdr.
Abonnement: 0 kr./md.

Godt ry
3.9/5

Binding: 6 mdr.
Abonnement: 29 kr./md.

Samstrøm logo 300x150
3/5

3,0/5

Samstrøm logo 300x150
3.8/5

3,0/5

Vigtigt angående priser!

Priserne, der opdateres i begyndelsen af hver måned, skal anses som vejledende af flere årsager:

 1. De beregnes med afsæt i sidste måneds gennemsnitspris for ren strøm. Her bruger vi Nord Pool som kilde.

 2. Der findes forskellige elnetområder i Danmark, og priserne for transport af el varierer disse områder imellem. I vores prisestimater har vi regnet med gennemsnitspriserne for transport i henholdsvis Aarhus (KONSTANT) for vest-priserne og København (Radius) for øst-priserne. 

  Selvom priserne for transport af el varierer fra område til område, påvirker denne variation ikke prisdifferencerne de forskellige elselskaber imellem. Det forholder sig nemlig sådan, at det beløb, du skal betale i transport-udgift, altid vil være betinget af det område, du bor i, og ikke af det elselskab, du har valgt. Med andre ord betyder det, at eksempelvis Norlys- og Nettopower-kunder vil betale det samme i transport-udgifter, hvis de bor i det samme område.

 3. Fra tid til anden foretager elselskaberne justeringer, hvad angår deres abonnement-satser og/eller deres tillægspris pr. kWh.


  Vi gør alt, hvad vi kan for at fange disse justeringer, men der vil være en risiko for, at vi sommetider glipper en eller flere af disse justeringer. Hvis du mistænker, at vi oplyser en misvisende abonnement-sats eller regner med en forkert strømtillægssats, så hiv hellere end gerne fat i os på info@eltjek24.dk, så dykker vi ned i, hvorvidt din mistanke er begrundet eller ej.

At sammenligne elpriser er virkelig ikke nogen let opgave, da det er et ekstremt uigennemskueligt og mudret felt, hvilket blandt andet hænger sammen med, at der er stor forskel på, hvordan de forskellige elselskaber oplyser om deres egne priser.

Nogle elselskaber opererer med stor gennemsigtighed og oplyser om alt fra strømtillæg, afgifter, den rene strømpris og så videre, mens andre udelukkende oplyser sidste måneds gennemsnitlige rene strømpris.

I vores kWh-prisestimater har vi medregnet samtlige omkostninger med undtagelse af abonnement-satsen. En sats, som vi naturligvis også oplyser om, men selvstændigt og altså ikke som en del af den estimerede kWh-sats. 
 

Vores beregningsmodel

Med henblik på at levere et så retvisende sammenligningsgrundlag som overhovedet muligt har vi kreeret vores egen beregningsmodel til at kortlægge de gennemsnitlige kWh-satser for de enkelte elselskaber.

Herunder følger den formel, som vores beregningsmodel benytter sig af:

(strømtillæg + den rene strømpris (et gennemsnit for seneste måned) + transportudgifter (et gennemsnit) + eltariffer + elafgift) x 1,25 (moms)

Når vi anmelder og bedømmer et elselskab, modtager elselskabet én samlet karakter, hvor skalaen går fra 0 til 5. Den samlede karakter er et gennemsnit af fem individuelle karakter, der gives inden for følgende parametre: 

 • Miljøvenlighed
 • Kundeservice
 • Ry blandt forbrugerne
 • Medlemsfordele
 • Pris.

I det følgende gennemgår vi de fem parametre og redegør for, hvilke forhold vi lægger vægt på inden for disse.

 Miljøvenlighed

For at et elselskab kan få en god karakter inden for parameteret ‘miljøvenlighed’, skal elselskabet yde et fornuftigt bidrag til den grønne omstilling samt besidde en grøn profil.

Først og fremmest kigger vi på, om et elselskab køber grønne certifikater. Gør elselskabet dette, trækker det naturligvis op i vores bedømmelse.

Dernæst kigger vi på, om elselskabet har iværksat en række grønne initiativer. Det kunne eksempelvis være at bidrage økonomisk til bevarelse eller udvidelse af skovområder eller at støtte andre klimaforbedrende aktiviteter.

Kundeservice

Når vi skal vurdere, hvorvidt et elselskab leverer kundeservice på et højt niveau eller ej, kigger vi først og fremmest på, hvordan elselskabets kundeservice-afdeling er beskrevet af nuværende og tidligere forbrugere på forskellige anmeldelsesportaler såsom Trustpilot.

Hvis et elselskabs kundeservice-personale af adskillige forbrugere fremhæves som værende hjælpsomt, vidende og lignende, er chancen for en god karakter naturligvis rigtig god.

Er det modsatte derimod tilfældet – altså hvis elselskabets kundeservice-personale får meget kritik fra tidligere og nuværende forbrugere – får elselskabet sandsynligvis en mindre god karakter.

Ud over at orientere os dybdegående i forbrugeranmeldelser kigger vi også på, hvor dygtigt et elselskab er til at vejlede nuværende og potentielle forbrugere på elselskabets egen hjemmeside. I den henseende kigger vi blandt andet på, om elselskabet byder på en FAQ-sektion og i så fald, hvor udtømmende og grundig denne sektion er.

Sidst, men ikke mindst vurderer vi graden af tilgængelighed for kundeservice-afdelingen.

Her kigger vi blandt andet på, hvornår kundeservice-afdelingen kan træffes samt hvordan. Er det kun muligt at komme i kontakt med kundeservice via mail, eller kan det også lade sig gøre at træffe kundeservice-afdelingen telefonisk eksempelvis? Ikke overraskende giver det naturligvis flest plusser i vores bog, hvis graden af tilgængelighed er høj.

Ry blandt forbrugerne

Når vi skal vurdere et elselskabs ry blandt forbrugerne, kigger vi på elselskabets Trustpilot-konto og adopterer delvist den karakter, som elselskabet har fået her. Dog runder vi op til nærmeste halve eller hele.

Det vil sige, at hvis et elselskab har opnået en samlet karakter på 4,1 på Trustpilot, får elselskabet 4 i karakter hos os, når det kommer til parameteret ‘ry blandt forbrugerne’.

Medlemsfordele

For nogle elselskaber gælder det, at disse byder på medlemsfordele ud over det sædvanlige. Eksempler på sådanne fordele kunne være rabataftaler til et utal af forretninger eller muligheden for at få fribilletter til sportsarrangementer.

Skal et elselskab opnå en god karakter inden for kriteriet ‘medlemsfordele’, er det derfor centralt, at elselskabet forkæler sine kunder med en række fordele, som kunderne ikke vil kunne finde hos samtlige andre elselskaber.

Dette betyder med andre ord, at fornuftige priser, adgang til en oversigt over ens forbrug samt muligheden for at få hjælp af et kompetent kundeservice-personale ikke er nok i sig selv til at score højt inden for dette parameter. Rigtig mange elselskaber byder nemlig på disse særtræk, hvorfor vi ikke anser disse som særlige medlemsfordele.

Pris

Skal et elselskab opnå en god karakter inden parameteret ‘pris’, skal elselskabet – ikke så overraskende – byde på økonomisk gunstige vilkår for sine kunder.

Her kigger vi særligt på, om elselskabet opererer med et spottillæg og i så fald, hvor højt dette er.

Ligeledes kigger vi på, om elselskabet opererer med nogen abonnement-sats og i så fald, hvor høj denne er.

Mange elselskaber opererer med flere strømpakker, og de prisestimater, vi viser, tager altid udgangspunkt i de billigste strømpakker fra de enkelte elselskaber.

Derudover er det vigtigt at bemærke, at eventuelle besparelser via introtilbud ikke medregnes i vores prisestimater. 

Hos Eltjek24.dk er vi yderst stolte over vores indsats, når det kommer til at levere retvisende prisestimater.

Stoltheden bunder blandt andet i, at vi har udviklet en avanceret beregner til formålet, og at vi med jævne mellemrum aktivt er ude at indhente oplysninger om elselskabernes spottillæg og lignende. Forhold, som elselskaberne ikke nødvendigvis oplyser om på deres hjemmesider.

Hvor om alting er, kommer vi dog ikke uden om, at det, vi leverer, er estimater, hvorfor de priser, du finder på siden her, skal anses som vejledende. 

I det følgende gennemgår vi de primære årsager hertil.

 1. Prisestimaterne (gælder kun for de elaftaler, hvor prisen er variabel) beregnes blandt andet med afsæt i sidste måneds gennemsnitspris for ren strøm. Her bruger vi Nord Pool som kilde.

 2. Der findes forskellige elnetområder i Danmark, og priserne for transport af el varierer disse områder imellem. I vores prisestimater har vi regnet med gennemsnitspriserne for transport i henholdsvis Aarhus (KONSTANT) for vest-priserne og København (Radius) for øst-priserne.

  Selvom priserne for transport af el varierer fra område til område, påvirker denne variation ikke prisdifferencerne de forskellige elselskaber imellem. Det forholder sig nemlig sådan, at det beløb, du skal betale i transport-udgift, altid vil være betinget af det område, du bor i, og ikke af det elselskab, du har valgt. Med andre ord betyder det, at eksempelvis Norlys- og Nettopower-kunder vil betale det samme i transport-udgifter, hvis de bor i det samme område.

 3. Fra tid til anden foretager elselskaberne justeringer, hvad angår deres abonnement-satser og/eller deres tillægspris pr. kWh

  Vi gør alt, hvad vi kan for at fange disse justeringer, men der vil altid være en risiko for, at vi en sjælden glipper en eller flere justeringer. Hvis du mistænker, at vi oplyser en misvisende abonnement-sats eller regner med en forkert strømtillægssats, så hiv hellere end gerne fat i os på info@eltjek24.dk, så dykker vi ned i, hvorvidt din mistanke er begrundet eller ej.


Vores beregningsmodel

Med henblik på at levere et så retvisende sammenligningsgrundlag som overhovedet muligt har vi kreeret vores egen beregningsmodel til at kortlægge de gennemsnitlige kWh-satser for de enkelte elselskaber.

Herunder følger den formel, som vores beregningsmodel benytter sig af:

(strømtillæg + den rene strømpris (et gennemsnit for seneste måned) + transportudgifter (et gennemsnit) + eltariffer + elafgift) x 1,25 (moms).

Vi skal have indsigt i dit forbrug for at udregne så præcise prisestimater som muligt.

Ligeledes er indsigt i dit forbrug vigtigt for, at vi kan vise dig så billige strømpakker som muligt. Elselskabernes strømpakker er nemlig strikket sammen på en sådan måde, at dit forbrug har stor indflydelse på, hvilke strømpakker der økonomisk set er mest attraktive for dig.

Kender du ikke dit årlige forbrug, klikker du blot nej, hvorefter du – med afsæt i antallet af personer i din bolig – får mulighed for at angive et forbrugsestimat.

Sådan tjener vi penge

Vores forretningsmodel baserer sig på noget, der kaldes affiliate-marketing.

Med andre ord betyder det, at vi sommetider tjener penge, hvis en af vores besøgende tilmelder sig et af de elselskaber eller en af de ladeløsningsudbydere, vi fremhæver.

At vi er et kommercielt foretagende betyder dog ikke, at du ikke kan stole på os. Intet er nemlig vigtigere for os end at rådgive vores besøgende så godt og reelt som overhovedet muligt, og derfor har vi også indført en række processer, som sikrer, at kommercielle interesser aldrig kommer til at influere negativt på vores evne til at rådgive reelt og oprigtigt.

I den henseende er det værd at nævne, at vi altid vurderer og anmelder et elselskab, før vi undersøger muligheden for et kommercielt samarbejde. Ligeledes bør det bemærkes, at vi promoverer en del elselskaber samt ladeløsningsudbydere, som vi endnu ikke har kommercielle aftaler med, fordi vi mener, at det er i forbrugerens interesse, at denne præsenteres for disse elselskaber samt ladeløsninger.

Ydermere er det værd at nævne, at en række af de elselskaber/ladeløsningsudbydere, vi rent faktisk har kommercielle aftaler med, ikke optræder på vores oversigter over de bedste, billigste eller grønneste elselskaber, da vi ikke mener, at de pågældende elselskaber gør det tilstrækkeligt godt inden for de parametre, vi bedømmer med afsæt i. 

Sagt på en anden måde: Bare fordi et elselskab eller en ladeløsningsudbyder har et affiliate-program, er dette ikke ensbetydende med, at elselskabet/ladeløsningsudbyderen automatisk er sikret promovering hos os.

Et overblik over vores samarbejdspartnere

Hos Eltjek24.dk spiller vi med åbne kort og vægter gennemsigtighed yderst højt, hvorfor du herunder kan læse, hvilke elselskaber samt ladeløsningsudbydere som vi p.t. har kommercielle aftaler med: 

NRGi, AURA, Nettopower, Energi+, Modstrøm, OK, Vest Energi, Norlys, Gasel, Kärnful Energi, Velkommen, EnergiFyn, b.energy, Energidrift, Greenbow, go’energi, LOAD, Zapp Mobility, Power Fuel, Wattoo, El & VVS, Proshop og iWatt.