Spring til indhold

Eltjek24.dk indeholder reklamelinks. Læs mere

Grundig intro til samt anmeldelse af
Vest Energi

Vest Energi screenshot

Vores vurdering

0
3.3/5
Miljøvenlighed
4/5
Kundeservice
2.5/5
Ry blandt forbrugerne
3/5
Medlemsfordele
2/5
Pris
5/5

Bliv klogere på vores bedømmelsesproces her.

Priser

Grøn baggrund til anmeldelser

Prisestimaterne refererer til eludbyderens billigste
strømprodukt ved et årligt forbrug på 4000 kWh.

Vest for Storebælt

2,13

kr./kWh.

Øst for Storebælt

2,41

kr./kWh.

Binding: Ingen. | Abonnement: 0 kr./md.

Abonnement: 0 kr./md.
Binding: Ingen. 

Vær opmærksom på, at der optræder affiliate-links på siden.

Uddybende intro til og anmeldelse af
Vest Energi

Vest Energi logo

Vest Energi er et relativt nyt elselskab, som tog sine første skridt i 2023. Elselskabets tilgang til elsalg er, at dette skal være simpelt og gennemskueligt. Som tingene er lige nu (april 2024), er Vest Energi blandt landets billigste elselskaber, da vi har fået lov at promovere en elaftale med Vest Energi, hvor vilkårene lyder således:

 • Variabel pris, der følger prisen på elbørsen
 • 0 kr. i abonnement
 • 8 øre pr. kwh i spottillæg.

På nuværende tidspunkt er der stort set ingen andre elselskaber, der byder på strømpakker, der er lige så økonomisk attraktive som den billigste strømpakke hos Vest Energi. 

Hos Eltjek24.dk forestiller vi os dog heller ikke, at strømpakken hos Vest Energi kommer til at blive udbudt særligt lang tid, hvorfor det er en god idé at få tilmeldt sig, mens strømpakken stadigvæk er tilgængelig på de digitale hylder.

Fordele

Grøn strøm

Simpelt og overskueligt udvalg

Deres billigste strømprodukt er meget attraktivt

Variabel pris

Brander sig på gennemsigtighed

Ulemper

Begrænsede kundeservice-åbningstider

Et gennemsigtigt elselskab

Hos Eltjek24.dk har vi efterhånden anmeldt rigtigt mange elselskaber, og vi ved derfor af erfaring, at det langt fra er alle selskaber, som er lige gode til at formidle alle relevante oplysninger om priser og lignende vilkår til eksisterende og mulige kunder. 

Sådan er det dog ikke hos Vest Energi.

Dette elselskab formår nemlig at leve op til deres erklærede målsætning om at være et gennemsigtigt elselskab. Noget, der blandt andet kommer til udtryk ved, at vi uden besvær har fundet frem til oplysninger om bindingsperiode, oprettelsesgebyr samt spottillæg. 

Særligt tillæg til elprisen er normalvis noget, som elselskaberne holder tæt ind til kroppen, hvilket kan være frustrerende som forbruger, når man er på jagt efter det – for en selv – billigste elselskab.

Begrænset kundeservice

Skal du i kontakt med kundeservice hos Vest Energi, kan du benytte en kontaktformular på elselskabets hjemmeside, sende en mail til kundeservice@vestenergi.dk eller ringe på 69 60 60 70.  Dertil har vi ingen kritik. 

Vi er dog ikke så begejstrede for, at telefonerne kun er åbne i tidsrummet 11:00 – 14:00 på hverdage og helt lukkede i weekenderne. 

Forklaringen er formentlig, at der er tale om et nyere og i skrivende stund mindre elselskab, hvorfor der måske ikke er ressourcer til lange åbningstider. 

Tilbyder grøn strøm

Elprodukterne hos Vest Energi har et enkelt blad i bladordningen, hvilket betyder, at strømmen er dokumenteret grøn og kommer fra vedvarende og miljøvenlige kilder. 

Middelgodt ry på Trustpilot

I skrivende stund (april 2024) har Vest Energi modtaget mere end 180 anmeldelser på Trustpilot og præsteret en samlet karakter på 3,2 ud af 5 stjerner, hvilket svarer til ‘Middel’. 

Med afsæt heri er det vist ikke helt forkert at konkludere, at mange af Vest Energis kunder er nogenlunde tilfredse med den indsats, som Vest Energi udbyder, uden at de er helt oppe at ringe.

I det følgende dykker vi ned i, hvad Vest Energi henholdsvis roses og kritiseres for på Trustpilot.

Hvad roses Vest Energi for på Trustpilot?

Isolerer vi de mest positivt stemte Trustpilot-anmeldelser af Vest Energi, kan vi se, at de forhold, som Vest Energi hyppigst roses for, vedrører kundeservice-personalet og Vest Energis sælgeres adfærd.

Både kundeservice-personalet samt sælgerne beskrives af flere som venlige, hjælpsomme og kompetente.

Ligeledes påpeger adskillige Trustpilot-anmeldere, at de har sparet penge ved at skifte til Vest Energi.

Hvad kritiseres Vest Energi for på Trustpilot?

I skrivende stund har Vest Energi fået 5 ud af 5 stjerner i over halvdelen af de anmeldelser, som elselskabet har fået. Desværre har elselskabet blot fået 1 ud af 5 stjerner i 38 % af alle anmeldelser på nuværende tidspunkt, hvilket vidner om, at der er plads til forbedring på visse områder, selvom mange kunder er fint tilfredse med Vest Energis indsats. 

Isolerer man de mest negativt stemte anmeldelser, kan man se, at de kritikpunkter, der hyppigst bemærkes, relaterer sig til måden, hvorpå nogle Vest Energi-sælgere opfører sig på. 

Flere Trustpilot-anmeldere hævder, at de har været i kontakt med en sælger, der har lovet mere, end hvad vedkommende kunne holde. Derudover anklager en række Trustpilot-anmeldere Vest Energi for at bryde løfter.

Kort opsummering

Vest Energi er et relativt nyt elselskab, som i skrivende stund (april 2024) udbyder et yderst attraktivt strømprodukt, som er blandt de billigste strømprodukter på markedet.

Vælger du dette strømprodukt, får du ikke blot billig, men også relativt grøn strøm, hvilket er et plus i vores bog. 

Desværre får Vest Energi også en række minusser i vores bog, blandt andet fordi elselskabet ikke byder lige så attraktive kundeservice-forhold som mange af konkurrenterne.

Ligeledes trækker det ned i vores samlede bedømmelse af Vest Energi, at dette elselskab ikke byder på nogen medlemsfordele ud over det sædvanlige.  

Vest Energi logo
3.3/5

3,3/5

Vest Energi logo
3.3/5

3,3/5

Vigtigt angående priser!

Priserne, der opdateres i begyndelsen af hver måned, skal anses som vejledende af flere årsager:

 1. De beregnes med afsæt i sidste måneds gennemsnitspris for ren strøm. Her bruger vi Nord Pool som kilde.

 2. Der findes forskellige elnetområder i Danmark, og priserne for transport af el varierer disse områder imellem. I vores prisestimater har vi regnet med gennemsnitspriserne for transport i henholdsvis Aarhus (KONSTANT) for vest-priserne og København (Radius) for øst-priserne. 

  Selvom priserne for transport af el varierer fra område til område, påvirker denne variation ikke prisdifferencerne de forskellige elselskaber imellem. Det forholder sig nemlig sådan, at det beløb, du skal betale i transport-udgift, altid vil være betinget af det område, du bor i, og ikke af det elselskab, du har valgt. Med andre ord betyder det, at eksempelvis Norlys- og Nettopower-kunder vil betale det samme i transport-udgifter, hvis de bor i det samme område.

 3. Fra tid til anden foretager elselskaberne justeringer, hvad angår deres abonnement-satser og/eller deres tillægspris pr. kWh.


  Vi gør alt, hvad vi kan for at fange disse justeringer, men der vil være en risiko for, at vi sommetider glipper en eller flere af disse justeringer. Hvis du mistænker, at vi oplyser en misvisende abonnement-sats eller regner med en forkert strømtillægssats, så hiv hellere end gerne fat i os på info@eltjek24.dk, så dykker vi ned i, hvorvidt din mistanke er begrundet eller ej.

At sammenligne elpriser er virkelig ikke nogen let opgave, da det er et ekstremt uigennemskueligt og mudret felt, hvilket blandt andet hænger sammen med, at der er stor forskel på, hvordan de forskellige elselskaber oplyser om deres egne priser.

Nogle elselskaber opererer med stor gennemsigtighed og oplyser om alt fra strømtillæg, afgifter, den rene strømpris og så videre, mens andre udelukkende oplyser sidste måneds gennemsnitlige rene strømpris.

I vores kWh-prisestimater har vi medregnet samtlige omkostninger med undtagelse af abonnement-satsen. En sats, som vi naturligvis også oplyser om, men selvstændigt og altså ikke som en del af den estimerede kWh-sats. 
 

Vores beregningsmodel

Med henblik på at levere et så retvisende sammenligningsgrundlag som overhovedet muligt har vi kreeret vores egen beregningsmodel til at kortlægge de gennemsnitlige kWh-satser for de enkelte elselskaber.

Herunder følger den formel, som vores beregningsmodel benytter sig af:

(strømtillæg + den rene strømpris (et gennemsnit for seneste måned) + transportudgifter (et gennemsnit) + eltariffer + elafgift) x 1,25 (moms)

Når vi anmelder og bedømmer et elselskab, modtager elselskabet én samlet karakter, hvor skalaen går fra 0 til 5. Den samlede karakter er et gennemsnit af fem individuelle karakter, der gives inden for følgende parametre: 

 • Miljøvenlighed
 • Kundeservice
 • Ry blandt forbrugerne
 • Medlemsfordele
 • Pris.

I det følgende gennemgår vi de fem parametre og redegør for, hvilke forhold vi lægger vægt på inden for disse.

 Miljøvenlighed

For at et elselskab kan få en god karakter inden for parameteret ‘miljøvenlighed’, skal elselskabet yde et fornuftigt bidrag til den grønne omstilling samt besidde en grøn profil.

Først og fremmest kigger vi på, om et elselskab køber grønne certifikater. Gør elselskabet dette, trækker det naturligvis op i vores bedømmelse.

Dernæst kigger vi på, om elselskabet har iværksat en række grønne initiativer. Det kunne eksempelvis være at bidrage økonomisk til bevarelse eller udvidelse af skovområder eller at støtte andre klimaforbedrende aktiviteter.

Kundeservice

Når vi skal vurdere, hvorvidt et elselskab leverer kundeservice på et højt niveau eller ej, kigger vi først og fremmest på, hvordan elselskabets kundeservice-afdeling er beskrevet af nuværende og tidligere forbrugere på forskellige anmeldelsesportaler såsom Trustpilot.

Hvis et elselskabs kundeservice-personale af adskillige forbrugere fremhæves som værende hjælpsomt, vidende og lignende, er chancen for en god karakter naturligvis rigtig god.

Er det modsatte derimod tilfældet – altså hvis elselskabets kundeservice-personale får meget kritik fra tidligere og nuværende forbrugere – får elselskabet sandsynligvis en mindre god karakter.

Ud over at orientere os dybdegående i forbrugeranmeldelser kigger vi også på, hvor dygtigt et elselskab er til at vejlede nuværende og potentielle forbrugere på elselskabets egen hjemmeside. I den henseende kigger vi blandt andet på, om elselskabet byder på en FAQ-sektion og i så fald, hvor udtømmende og grundig denne sektion er.

Sidst, men ikke mindst vurderer vi graden af tilgængelighed for kundeservice-afdelingen.

Her kigger vi blandt andet på, hvornår kundeservice-afdelingen kan træffes samt hvordan. Er det kun muligt at komme i kontakt med kundeservice via mail, eller kan det også lade sig gøre at træffe kundeservice-afdelingen telefonisk eksempelvis? Ikke overraskende giver det naturligvis flest plusser i vores bog, hvis graden af tilgængelighed er høj.

Ry blandt forbrugerne

Når vi skal vurdere et elselskabs ry blandt forbrugerne, kigger vi på elselskabets Trustpilot-konto og adopterer delvist den karakter, som elselskabet har fået her. Dog runder vi op til nærmeste halve eller hele.

Det vil sige, at hvis et elselskab har opnået en samlet karakter på 4,1 på Trustpilot, får elselskabet 4 i karakter hos os, når det kommer til parameteret ‘ry blandt forbrugerne’.

Medlemsfordele

For nogle elselskaber gælder det, at disse byder på medlemsfordele ud over det sædvanlige. Eksempler på sådanne fordele kunne være rabataftaler til et utal af forretninger eller muligheden for at få fribilletter til sportsarrangementer.

Skal et elselskab opnå en god karakter inden for kriteriet ‘medlemsfordele’, er det derfor centralt, at elselskabet forkæler sine kunder med en række fordele, som kunderne ikke vil kunne finde hos samtlige andre elselskaber.

Dette betyder med andre ord, at fornuftige priser, adgang til en oversigt over ens forbrug samt muligheden for at få hjælp af et kompetent kundeservice-personale ikke er nok i sig selv til at score højt inden for dette parameter. Rigtig mange elselskaber byder nemlig på disse særtræk, hvorfor vi ikke anser disse som særlige medlemsfordele.

Pris

Skal et elselskab opnå en god karakter inden parameteret ‘pris’, skal elselskabet – ikke så overraskende – byde på økonomisk gunstige vilkår for sine kunder.

Her kigger vi særligt på, om elselskabet opererer med et spottillæg og i så fald, hvor højt dette er.

Ligeledes kigger vi på, om elselskabet opererer med nogen abonnement-sats og i så fald, hvor høj denne er.

Mange elselskaber opererer med flere strømpakker, og de prisestimater, vi viser, tager altid udgangspunkt i de billigste strømpakker fra de enkelte elselskaber.

Derudover er det vigtigt at bemærke, at eventuelle besparelser via introtilbud ikke medregnes i vores prisestimater. 

Hos Eltjek24.dk er vi yderst stolte over vores indsats, når det kommer til at levere retvisende prisestimater.

Stoltheden bunder blandt andet i, at vi har udviklet en avanceret beregner til formålet, og at vi med jævne mellemrum aktivt er ude at indhente oplysninger om elselskabernes spottillæg og lignende. Forhold, som elselskaberne ikke nødvendigvis oplyser om på deres hjemmesider.

Hvor om alting er, kommer vi dog ikke uden om, at det, vi leverer, er estimater, hvorfor de priser, du finder på siden her, skal anses som vejledende. 

I det følgende gennemgår vi de primære årsager hertil.

 1. Prisestimaterne (gælder kun for de elaftaler, hvor prisen er variabel) beregnes blandt andet med afsæt i sidste måneds gennemsnitspris for ren strøm. Her bruger vi Nord Pool som kilde.

 2. Der findes forskellige elnetområder i Danmark, og priserne for transport af el varierer disse områder imellem. I vores prisestimater har vi regnet med gennemsnitspriserne for transport i henholdsvis Aarhus (KONSTANT) for vest-priserne og København (Radius) for øst-priserne.

  Selvom priserne for transport af el varierer fra område til område, påvirker denne variation ikke prisdifferencerne de forskellige elselskaber imellem. Det forholder sig nemlig sådan, at det beløb, du skal betale i transport-udgift, altid vil være betinget af det område, du bor i, og ikke af det elselskab, du har valgt. Med andre ord betyder det, at eksempelvis Norlys- og Nettopower-kunder vil betale det samme i transport-udgifter, hvis de bor i det samme område.

 3. Fra tid til anden foretager elselskaberne justeringer, hvad angår deres abonnement-satser og/eller deres tillægspris pr. kWh

  Vi gør alt, hvad vi kan for at fange disse justeringer, men der vil altid være en risiko for, at vi en sjælden glipper en eller flere justeringer. Hvis du mistænker, at vi oplyser en misvisende abonnement-sats eller regner med en forkert strømtillægssats, så hiv hellere end gerne fat i os på info@eltjek24.dk, så dykker vi ned i, hvorvidt din mistanke er begrundet eller ej.


Vores beregningsmodel

Med henblik på at levere et så retvisende sammenligningsgrundlag som overhovedet muligt har vi kreeret vores egen beregningsmodel til at kortlægge de gennemsnitlige kWh-satser for de enkelte elselskaber.

Herunder følger den formel, som vores beregningsmodel benytter sig af:

(strømtillæg + den rene strømpris (et gennemsnit for seneste måned) + transportudgifter (et gennemsnit) + eltariffer + elafgift) x 1,25 (moms).

Vi skal have indsigt i dit forbrug for at udregne så præcise prisestimater som muligt.

Ligeledes er indsigt i dit forbrug vigtigt for, at vi kan vise dig så billige strømpakker som muligt. Elselskabernes strømpakker er nemlig strikket sammen på en sådan måde, at dit forbrug har stor indflydelse på, hvilke strømpakker der økonomisk set er mest attraktive for dig.

Kender du ikke dit årlige forbrug, klikker du blot nej, hvorefter du – med afsæt i antallet af personer i din bolig – får mulighed for at angive et forbrugsestimat.

Sådan tjener vi penge

Vores forretningsmodel baserer sig på noget, der kaldes affiliate-marketing.

Med andre ord betyder det, at vi sommetider tjener penge, hvis en af vores besøgende tilmelder sig et af de elselskaber eller en af de ladeløsningsudbydere, vi fremhæver.

At vi er et kommercielt foretagende betyder dog ikke, at du ikke kan stole på os. Intet er nemlig vigtigere for os end at rådgive vores besøgende så godt og reelt som overhovedet muligt, og derfor har vi også indført en række processer, som sikrer, at kommercielle interesser aldrig kommer til at influere negativt på vores evne til at rådgive reelt og oprigtigt.

I den henseende er det værd at nævne, at vi altid vurderer og anmelder et elselskab, før vi undersøger muligheden for et kommercielt samarbejde. Ligeledes bør det bemærkes, at vi promoverer en del elselskaber samt ladeløsningsudbydere, som vi endnu ikke har kommercielle aftaler med, fordi vi mener, at det er i forbrugerens interesse, at denne præsenteres for disse elselskaber samt ladeløsninger.

Ydermere er det værd at nævne, at en række af de elselskaber/ladeløsningsudbydere, vi rent faktisk har kommercielle aftaler med, ikke optræder på vores oversigter over de bedste, billigste eller grønneste elselskaber, da vi ikke mener, at de pågældende elselskaber gør det tilstrækkeligt godt inden for de parametre, vi bedømmer med afsæt i. 

Sagt på en anden måde: Bare fordi et elselskab eller en ladeløsningsudbyder har et affiliate-program, er dette ikke ensbetydende med, at elselskabet/ladeløsningsudbyderen automatisk er sikret promovering hos os.

Et overblik over vores samarbejdspartnere

Hos Eltjek24.dk spiller vi med åbne kort og vægter gennemsigtighed yderst højt, hvorfor du herunder kan læse, hvilke elselskaber samt ladeløsningsudbydere som vi p.t. har kommercielle aftaler med: 

NRGi, AURA, Nettopower, Energi+, Modstrøm, OK, Vest Energi, Norlys, Gasel, Kärnful Energi, Velkommen, EnergiFyn, b.energy, Energidrift, Greenbow, go’energi, LOAD, Zapp Mobility, Power Fuel, Wattoo, El & VVS, Proshop og iWatt.