Spring til indhold

Eltjek24.dk indeholder reklamelinks. Læs mere

Anmeldelse af
Energi Viborg

Energi Viborg Screenshot

Vores vurdering

0
3.2/5
Miljøvenlighed
3/5
Kundeservice
3/5
Ry blandt forbrugerne
2/5
Medlemsfordele
4/5
Pris
4/5

Bliv klogere på vores bedømmelsesproces her.

Priser

Grøn baggrund til anmeldelser

Prisestimaterne refererer til eludbyderens billigste
strømprodukt ved et årligt forbrug på 4000 kWh.

Vest for Storebælt

2,11

kr./kWh.

Øst for Storebælt

2,39

kr./kWh.

Binding: Ingen. | Abonnement: 15 kr./md.

Abonnement: 15 kr./md.
Binding: Ingen.

Vær opmærksom på, at der optræder affiliate-links på siden.

Uddybende intro til og anmeldelse af Energi Viborg

Energi Viborg er en virksomhed, der leverer strøm og vand til boliger samt arbejdspladser – primært i Viborg Kommune.

Så vidt vi kan se, er der dog ingen større udfordringer i at benytte Energi Viborg som el-leverandør som bosat i en anden kommune. 

Det er dog ikke noget, der sker særligt tit og uden at afsløre for meget, kan vi vist godt allerede nu konstatere, at Energi Viborg har svært ved at matche indsatsen fra en række af de større el-leverandører inden for de fem parametre, som vi vurderer et elselskab ud fra.

Udover at Energi Viborg udbyder strøm og vand til en stor del af Viborg Kommunes befolkning, så har virksomheden også ansvaret for behandling af spildevand samt for driften af gadelys og trafiksignaler.

Stærkt introtilbud til nye kunder

Energi Viborg er et af de elselskaber, der forkæler nye kunder med et stærkt introtilbud. I skrivende stund indebærer Energi Viborgs introtilbud, at nye kunder slipper for at betale abonnement de første seks måneder, og at de får klimavenlig strøm uden nogen ekstraudgifter. 

Sædvanligvis skal du som kunde betale 3 øre ekstra pr. kWh hos Energi Viborg, hvis du udelukkende ønsker at modtage grøn strøm fra bæredygtige energikilder, men dette slipper du altså for i de første seks måneder som ny kunde.

Fordele

Mulighed for at købe klimavenlig strøm

Tilbyder både variabel og fast pris

Skarpt tilbud til nye kunder

Fine medlemsfordele

Ulemper

Ikke den laveste pris på markedet

Ikke det bedste omdømme på Trustpilot

Er du sikker på, at Energi Viborg er det rette elselskab for dig?
Hvis ikke, så tjek vores oversigter over:

Er du sikker på, at Energi Viborg er det rette elselskab for dig?
Hvis ikke, så tjek vores oversigter over:

Fornuftige åbningstider i kundeservice-afdelingen

Hvis du får brug for hjælp eller assistance, kan du kontakte Energi Viborgs kundeservice i et tidsrum, der de fleste hverdage strækker sig til hele otte timer. 

Kontakten til kundeservice kan naturligvis ske via enten mail eller telefon; det er helt op til dig.

På papiret ser det hele meget fornuftigt ud, når det kommer til kundeservice-afdelingen. Desværre antyder en række anmeldelser på Trustpilot, at Energi Viborgs kundeservice-indsats kunne være markant bedre. Dette vender vi tilbage til i et senere afsnit.

Fin FAQ-side

Det er langt fra sikkert, at det er nødvendigt for dig at kontakte kundeservice for at få svar på dit/dine spørgsmål, hvilket skyldes, at folkene bag Energi Viborg har kreeret en fin FAQ-side, hvor de hyppigst stillede spørgsmål besvares.

Fornuftige medlemsfordele

Hvis du peger på Energi Viborg som din kommende el-leverandør, bliver du en del af Energi Viborgs fordelsklub. Som medlem af denne klub får du mulighed for at benytte dig af hele 2800 forskellige rabattilbud, hvor nogle er til online shops, andre til lokale forretninger i Viborg, og atter andre til forretninger, du kan finde i hele landet. 

Det er super fedt, at Energi Viborgs kunder bliver en del af denne fordelsklub og ikke et privilegium, som ethvert elselskab byder deres kunder på.

Ikke det bedste omdømme på Trustpilot

Som vi var inde på tidligere, har Energi Viborg ikke det bedste omdømme på Trustpilot.

I skrivende stund har elselskabet modtaget 10 anmeldelser og opnået en samlet karakter på 2,0, hvilket på ingen måde er prangende.

Dog er antallet af anmeldelser virkelig lavt, hvilket godt kunne antyde, at Energi Viborg ikke aktivt har arbejdet med at skabe et godt ry på Trustpilot, og hvis man som virksomhed ikke aktivt animerer kunderne til at anmelde ens service(s), er konsekvensen som regel, at det kun er de mest utilfredse kunder, der finder vej til ens Trustpilot og efterlader en anmeldelse. Vi mennesker har nemlig en tilbøjelighed til oftest at råbe højt af egen fri vilje, når vi er utilfredse.

I de kommende afsnit kigger vi nærmere på, hvad Energi Viborg henholdsvis roses og kritiseres for af Trustpilot-anmelderne. 

Hvad roses Energi Viborg for?

Ikke så meget er det korte svar desværre. 

På nuværende tidspunkt er der nemlig blot én positivt stemt anmeldelse. I denne roses kundeservice-indsatsen. 

Hvad kritiseres Energi Viborg for?

Der er desværre lidt flere negativt stemte anmeldelser end positive, og hvis vi isolerer de mest negativt stemte af slagsen, kan vi se, at Energi Viborg får på puklen for at være sløve i kundeservice-afdelingen. 

Ydermere er der nogle anmeldere, der fortæller, at de oplevede kundeservice-personalet som decideret ubehøvlet og arrogant.

Derudover er der påstande fra en række Trustpilot-anmeldere om, at Energi Viborg har udstedt gebyrer til dem, som de ikke mener burde være blevet udstedt. 

Fornuftige alternativer til Energi Viborg

4.1/5

Binding: Ingen.
Abonnement: 0 kr./md.

Klimavenlig
Populær
3.8/5

Binding: 6 mdr.
Abonnement: 0 kr./md.

Godt ry
3.9/5

Binding: 6 mdr.
Abonnement: 29 kr./md.

Kort opsummering

Energi Viborgs primære kundegruppe befinder sig i Viborg Kommune, og hvis du bor i dette område, giver det helt sikkert fin mening for dig at vælge Energi Viborg som din kommende el-leverandør, da energiselskabet varetager en del opgaver i lokalområdet, og det som regel giver rigtig god mening at bakke op om de lokale virksomheder.

Hvis du ikke bor i nærheden af Viborg Kommune, mener vi dog, at der findes en del bedre alternativer til Energi Viborg, når der skal vælges elselskab.

Når det er sagt, så er det egentlig ikke, fordi Energi Viborg ikke leverer en fornuftig indsats som elselskab. 

De klarer sig fint i forhold til en række af vores bedømmelsesparametre. Dog må vi konstatere, at de godt kunne oppe sig i forhold til kundeservice-indsatsen samt klimavenlige initiativer.

Ydermere lyder en anbefaling herfra, at de aktivt bør forsøge at forbedre deres omdømme på Trustpilot, for lige nu er deres samlede karakter på denne platform ikke ligefrem imponerende. 

Energi Viborg logo 300x150
3.2/5

3,2/5

Energi Viborg logo 300x150
3.2/5

3,2/5

Vigtigt angående priser!

Priserne, der opdateres i begyndelsen af hver måned, skal anses som vejledende af flere årsager:

 1. De beregnes med afsæt i sidste måneds gennemsnitspris for ren strøm. Her bruger vi Nord Pool som kilde.

 2. Der findes forskellige elnetområder i Danmark, og priserne for transport af el varierer disse områder imellem. I vores prisestimater har vi regnet med gennemsnitspriserne for transport i henholdsvis Aarhus (KONSTANT) for vest-priserne og København (Radius) for øst-priserne. 

  Selvom priserne for transport af el varierer fra område til område, påvirker denne variation ikke prisdifferencerne de forskellige elselskaber imellem. Det forholder sig nemlig sådan, at det beløb, du skal betale i transport-udgift, altid vil være betinget af det område, du bor i, og ikke af det elselskab, du har valgt. Med andre ord betyder det, at eksempelvis Norlys- og Nettopower-kunder vil betale det samme i transport-udgifter, hvis de bor i det samme område.

 3. Fra tid til anden foretager elselskaberne justeringer, hvad angår deres abonnement-satser og/eller deres tillægspris pr. kWh.


  Vi gør alt, hvad vi kan for at fange disse justeringer, men der vil være en risiko for, at vi sommetider glipper en eller flere af disse justeringer. Hvis du mistænker, at vi oplyser en misvisende abonnement-sats eller regner med en forkert strømtillægssats, så hiv hellere end gerne fat i os på info@eltjek24.dk, så dykker vi ned i, hvorvidt din mistanke er begrundet eller ej.

At sammenligne elpriser er virkelig ikke nogen let opgave, da det er et ekstremt uigennemskueligt og mudret felt, hvilket blandt andet hænger sammen med, at der er stor forskel på, hvordan de forskellige elselskaber oplyser om deres egne priser.

Nogle elselskaber opererer med stor gennemsigtighed og oplyser om alt fra strømtillæg, afgifter, den rene strømpris og så videre, mens andre udelukkende oplyser sidste måneds gennemsnitlige rene strømpris.

I vores kWh-prisestimater har vi medregnet samtlige omkostninger med undtagelse af abonnement-satsen. En sats, som vi naturligvis også oplyser om, men selvstændigt og altså ikke som en del af den estimerede kWh-sats. 
 

Vores beregningsmodel

Med henblik på at levere et så retvisende sammenligningsgrundlag som overhovedet muligt har vi kreeret vores egen beregningsmodel til at kortlægge de gennemsnitlige kWh-satser for de enkelte elselskaber.

Herunder følger den formel, som vores beregningsmodel benytter sig af:

(strømtillæg + den rene strømpris (et gennemsnit for seneste måned) + transportudgifter (et gennemsnit) + eltariffer + elafgift) x 1,25 (moms)

Når vi anmelder og bedømmer et elselskab, modtager elselskabet én samlet karakter, hvor skalaen går fra 0 til 5. Den samlede karakter er et gennemsnit af fem individuelle karakter, der gives inden for følgende parametre: 

 • Miljøvenlighed
 • Kundeservice
 • Ry blandt forbrugerne
 • Medlemsfordele
 • Pris.

I det følgende gennemgår vi de fem parametre og redegør for, hvilke forhold vi lægger vægt på inden for disse.

 Miljøvenlighed

For at et elselskab kan få en god karakter inden for parameteret ‘miljøvenlighed’, skal elselskabet yde et fornuftigt bidrag til den grønne omstilling samt besidde en grøn profil.

Først og fremmest kigger vi på, om et elselskab køber grønne certifikater. Gør elselskabet dette, trækker det naturligvis op i vores bedømmelse.

Dernæst kigger vi på, om elselskabet har iværksat en række grønne initiativer. Det kunne eksempelvis være at bidrage økonomisk til bevarelse eller udvidelse af skovområder eller at støtte andre klimaforbedrende aktiviteter.

Kundeservice

Når vi skal vurdere, hvorvidt et elselskab leverer kundeservice på et højt niveau eller ej, kigger vi først og fremmest på, hvordan elselskabets kundeservice-afdeling er beskrevet af nuværende og tidligere forbrugere på forskellige anmeldelsesportaler såsom Trustpilot.

Hvis et elselskabs kundeservice-personale af adskillige forbrugere fremhæves som værende hjælpsomt, vidende og lignende, er chancen for en god karakter naturligvis rigtig god.

Er det modsatte derimod tilfældet – altså hvis elselskabets kundeservice-personale får meget kritik fra tidligere og nuværende forbrugere – får elselskabet sandsynligvis en mindre god karakter.

Ud over at orientere os dybdegående i forbrugeranmeldelser kigger vi også på, hvor dygtigt et elselskab er til at vejlede nuværende og potentielle forbrugere på elselskabets egen hjemmeside. I den henseende kigger vi blandt andet på, om elselskabet byder på en FAQ-sektion og i så fald, hvor udtømmende og grundig denne sektion er.

Sidst, men ikke mindst vurderer vi graden af tilgængelighed for kundeservice-afdelingen.

Her kigger vi blandt andet på, hvornår kundeservice-afdelingen kan træffes samt hvordan. Er det kun muligt at komme i kontakt med kundeservice via mail, eller kan det også lade sig gøre at træffe kundeservice-afdelingen telefonisk eksempelvis? Ikke overraskende giver det naturligvis flest plusser i vores bog, hvis graden af tilgængelighed er høj.

Ry blandt forbrugerne

Når vi skal vurdere et elselskabs ry blandt forbrugerne, kigger vi på elselskabets Trustpilot-konto og adopterer delvist den karakter, som elselskabet har fået her. Dog runder vi op til nærmeste halve eller hele.

Det vil sige, at hvis et elselskab har opnået en samlet karakter på 4,1 på Trustpilot, får elselskabet 4 i karakter hos os, når det kommer til parameteret ‘ry blandt forbrugerne’.

Medlemsfordele

For nogle elselskaber gælder det, at disse byder på medlemsfordele ud over det sædvanlige. Eksempler på sådanne fordele kunne være rabataftaler til et utal af forretninger eller muligheden for at få fribilletter til sportsarrangementer.

Skal et elselskab opnå en god karakter inden for kriteriet ‘medlemsfordele’, er det derfor centralt, at elselskabet forkæler sine kunder med en række fordele, som kunderne ikke vil kunne finde hos samtlige andre elselskaber.

Dette betyder med andre ord, at fornuftige priser, adgang til en oversigt over ens forbrug samt muligheden for at få hjælp af et kompetent kundeservice-personale ikke er nok i sig selv til at score højt inden for dette parameter. Rigtig mange elselskaber byder nemlig på disse særtræk, hvorfor vi ikke anser disse som særlige medlemsfordele.

Pris

Skal et elselskab opnå en god karakter inden parameteret ‘pris’, skal elselskabet – ikke så overraskende – byde på økonomisk gunstige vilkår for sine kunder.

Her kigger vi særligt på, om elselskabet opererer med et spottillæg og i så fald, hvor højt dette er.

Ligeledes kigger vi på, om elselskabet opererer med nogen abonnement-sats og i så fald, hvor høj denne er.

Mange elselskaber opererer med flere strømpakker, og de prisestimater, vi viser, tager altid udgangspunkt i de billigste strømpakker fra de enkelte elselskaber.

Derudover er det vigtigt at bemærke, at eventuelle besparelser via introtilbud ikke medregnes i vores prisestimater. 

Hos Eltjek24.dk er vi yderst stolte over vores indsats, når det kommer til at levere retvisende prisestimater.

Stoltheden bunder blandt andet i, at vi har udviklet en avanceret beregner til formålet, og at vi med jævne mellemrum aktivt er ude at indhente oplysninger om elselskabernes spottillæg og lignende. Forhold, som elselskaberne ikke nødvendigvis oplyser om på deres hjemmesider.

Hvor om alting er, kommer vi dog ikke uden om, at det, vi leverer, er estimater, hvorfor de priser, du finder på siden her, skal anses som vejledende. 

I det følgende gennemgår vi de primære årsager hertil.

 1. Prisestimaterne (gælder kun for de elaftaler, hvor prisen er variabel) beregnes blandt andet med afsæt i sidste måneds gennemsnitspris for ren strøm. Her bruger vi Nord Pool som kilde.

 2. Der findes forskellige elnetområder i Danmark, og priserne for transport af el varierer disse områder imellem. I vores prisestimater har vi regnet med gennemsnitspriserne for transport i henholdsvis Aarhus (KONSTANT) for vest-priserne og København (Radius) for øst-priserne.

  Selvom priserne for transport af el varierer fra område til område, påvirker denne variation ikke prisdifferencerne de forskellige elselskaber imellem. Det forholder sig nemlig sådan, at det beløb, du skal betale i transport-udgift, altid vil være betinget af det område, du bor i, og ikke af det elselskab, du har valgt. Med andre ord betyder det, at eksempelvis Norlys- og Nettopower-kunder vil betale det samme i transport-udgifter, hvis de bor i det samme område.

 3. Fra tid til anden foretager elselskaberne justeringer, hvad angår deres abonnement-satser og/eller deres tillægspris pr. kWh

  Vi gør alt, hvad vi kan for at fange disse justeringer, men der vil altid være en risiko for, at vi en sjælden glipper en eller flere justeringer. Hvis du mistænker, at vi oplyser en misvisende abonnement-sats eller regner med en forkert strømtillægssats, så hiv hellere end gerne fat i os på info@eltjek24.dk, så dykker vi ned i, hvorvidt din mistanke er begrundet eller ej.


Vores beregningsmodel

Med henblik på at levere et så retvisende sammenligningsgrundlag som overhovedet muligt har vi kreeret vores egen beregningsmodel til at kortlægge de gennemsnitlige kWh-satser for de enkelte elselskaber.

Herunder følger den formel, som vores beregningsmodel benytter sig af:

(strømtillæg + den rene strømpris (et gennemsnit for seneste måned) + transportudgifter (et gennemsnit) + eltariffer + elafgift) x 1,25 (moms).

Vi skal have indsigt i dit forbrug for at udregne så præcise prisestimater som muligt.

Ligeledes er indsigt i dit forbrug vigtigt for, at vi kan vise dig så billige strømpakker som muligt. Elselskabernes strømpakker er nemlig strikket sammen på en sådan måde, at dit forbrug har stor indflydelse på, hvilke strømpakker der økonomisk set er mest attraktive for dig.

Kender du ikke dit årlige forbrug, klikker du blot nej, hvorefter du – med afsæt i antallet af personer i din bolig – får mulighed for at angive et forbrugsestimat.

Sådan tjener vi penge

Vores forretningsmodel baserer sig på noget, der kaldes affiliate-marketing.

Med andre ord betyder det, at vi sommetider tjener penge, hvis en af vores besøgende tilmelder sig et af de elselskaber eller en af de ladeløsningsudbydere, vi fremhæver.

At vi er et kommercielt foretagende betyder dog ikke, at du ikke kan stole på os. Intet er nemlig vigtigere for os end at rådgive vores besøgende så godt og reelt som overhovedet muligt, og derfor har vi også indført en række processer, som sikrer, at kommercielle interesser aldrig kommer til at influere negativt på vores evne til at rådgive reelt og oprigtigt.

I den henseende er det værd at nævne, at vi altid vurderer og anmelder et elselskab, før vi undersøger muligheden for et kommercielt samarbejde. Ligeledes bør det bemærkes, at vi promoverer en del elselskaber samt ladeløsningsudbydere, som vi endnu ikke har kommercielle aftaler med, fordi vi mener, at det er i forbrugerens interesse, at denne præsenteres for disse elselskaber samt ladeløsninger.

Ydermere er det værd at nævne, at en række af de elselskaber/ladeløsningsudbydere, vi rent faktisk har kommercielle aftaler med, ikke optræder på vores oversigter over de bedste, billigste eller grønneste elselskaber, da vi ikke mener, at de pågældende elselskaber gør det tilstrækkeligt godt inden for de parametre, vi bedømmer med afsæt i. 

Sagt på en anden måde: Bare fordi et elselskab eller en ladeløsningsudbyder har et affiliate-program, er dette ikke ensbetydende med, at elselskabet/ladeløsningsudbyderen automatisk er sikret promovering hos os.

Et overblik over vores samarbejdspartnere

Hos Eltjek24.dk spiller vi med åbne kort og vægter gennemsigtighed yderst højt, hvorfor du herunder kan læse, hvilke elselskaber samt ladeløsningsudbydere som vi p.t. har kommercielle aftaler med: 

NRGi, AURA, Nettopower, Energi+, Modstrøm, OK, Vest Energi, Norlys, Gasel, Kärnful Energi, Velkommen, EnergiFyn, b.energy, Energidrift, Greenbow, go’energi, LOAD, Zapp Mobility, Power Fuel, Wattoo, El & VVS, Proshop og iWatt.