Spring til indhold

Eltjek24.dk indeholder reklamelinks. Læs mere

Anmeldelse af
Grøn Elforsyning

Vores vurdering

0
3.5/5
Miljøvenlighed
5/5
Kundeservice
4/5
Ry blandt forbrugerne
4.5/5
Medlemsfordele
0.5/5
Pris
3.5/5

Bliv klogere på vores bedømmelsesproces her.

Priser

Grøn baggrund til anmeldelser

Prisestimaterne refererer til eludbyderens billigste
strømprodukt ved et årligt forbrug på 4000 kWh.

Vest for Storebælt

2,05

kr./kWh.

Øst for Storebælt

2,33

kr./kWh.

Binding: 6 mdr. | Abonnement: 1 kr. pr. dag

Abonnement: 1 kr./dag.
Binding: 6 mdr. 

Vær opmærksom på, at der optræder affiliate-links på siden.

Uddybende intro til og anmeldelse af Grøn Elforsyning

Grøn-elforsyning logo

Grøn Elforsyning er et klimavenligt elselskab med et mål om at gøre det så nemt og bekymringsfrit som muligt at vælge grøn energi. Al deres strøm kommer fra certificerede grønne energikilder, og de tilbyder kun én strømpakke, sådan så du ikke behøver at bruge tid på at holde fordele og ulemper ved forskellige aftaler op imod hinanden.

Grøn Elforsyning er ikke blot et klimavenligt elselskab. Det er også et yderst prisvenligt elselskab. I hvert fald ved første øjekast… 

Godt nok er der ikke noget strømtillæg pr. kWh, hvilket som forbruger er herligt. Til gengæld er det ikke så herligt, at der som udgangspunkt tilføjes et certificeringsgebyr på 18,09 kroner pr. md. på din regning, hvis du tilmelder dig Grøn Elforsyning. Dette gebyr er dog – ifølge Grøn Elforsyning – valgfrit. Derudover er der et abonnementsgebyr, du skal være opmærksom på. Dette lyder på 1 krone pr. dag.

Fordele

Stærke bedømmelser på Trustpilot

Grøn strøm fra solceller, vindmølleparker mm.

Dygtig kundeservice

Mulighed for samlet el- og naturgasaftale

Ulemper

Ingen ekstraordinære medlemsfordele

Ikke muligt at ringe til deres kundeservice

Elselskabet kunne godt være mere åbne omkring certificeringsgebyret, der er godt gemt på hjemmesiden

Er du sikker på, at Grøn Elforsyning er det rette elselskab for dig?
Hvis ikke, så tjek vores oversigter over:

Er du sikker på, at Grøn Elforsyning er det rette elselskab for dig?
Hvis ikke, så tjek vores oversigter over:

Effektiv kundeservice-afdeling

Grøn Elforsyning er et ret så nyt selskab, der kom til verden så sent som i 2021. Men på trods af en kort levealder så har Grøn Elforsyning faktisk en rigtig positiv tilfredshedsrate blandt deres kunder.

Deres kundeservice fungerer på den måde, at du skriver til dem, og så ringer de dig op. På den måde slipper du for at sidde i kø og vente på, at det bliver din tur, og så længe du skriver til dem senest kl. 14:00, så får du en medarbejder i øret samme dag. 

Skulle det passe dig dårligt at blive ringet op, så har du også mulighed for at benytte deres FAQ-sektion. Her kan du vælge mellem 5 kategorier, hvorefter du så sendes videre til en side med spørgsmål og svar inddelt i overskuelige underkategorier.

Grøn Elforsynings FAQ-sektion giver svar på de oftest stillede spørgsmål inden for følgende overkategorier:

Grønt og billigt men ellers ingen medlemsfordele

Grøn Elforsyning byder desværre ikke på nogen medlemsfordele udover det sædvanlige, hvilket nogle af konkurrenterne gør, eksempelvis i form af eksklusive rabataftaler.

Rigtig fint ry på Trustpilot

I skrivende stund har Grøn Elforsyning en samlet score på 4,5, hvilket svarer til ‘fremragende’. 

En vurdering, der tager afsæt i mere end 250 anmeldelser.

I de følgende afsnit dykker vi ned i anmeldelserne og ser nærmere på, hvad Grøn Elforsynings glade kunder roser dem for, og hvad de knap så glade kunder kritiserer dem for.

Hvad roses Grøn Elforsyning for?

Isolerer man de mest positivt stemte Trustpilot-anmeldelser, vil man se, at den gennemgående ros i høj grad er rettet mod Grøn Elforsynings kundeservice. Deres medarbejdere beskrives som behagelige, venlige, pålidelige og troværdige.

Derudover påpeger flere Trustpilot-brugere også, at de havde en dygtig medarbejder i røret. Flere af brugerne har givet udtryk for, at den medarbejder, de havde i røret, var velinformeret, effektiv, tydelig, og at vedkommende generelt ydede en god service.

Ydermere roses Grøn Elforsyning også af kunder, der er skiftet til dem fra andre elselskaber. Anmeldelserne peger på, at kunder af Grøn Elforsyning er glade for, at de valgte at skifte over til dem, og at Grøn Elforsynings både strømaftaler og kundeservice lever op til forventningerne.

Hvad kritiseres Grøn Elforsyning for?

Som deres score på Trustpilot indikerer, så er der generelt stor tilfredshed blandt kundernes anmeldelser. Når det kommer til de negative af slagsen, så er der langt mellem snapsene, og ud fra Grøn Elforsynings udlægning af de uheldige situationer, så tyder det på, at den negative omtale ofte skyldes misforståelser og subjektive holdninger.

De fleste af de negative anmeldelser er rigtig korte og ubegrundede. Der er bl.a. påstande om, at Grøn Elforsyning er utroværdige, og at man skal holde sig fra dem, men så længe kritikken ikke begrundes, så er det svært at forholde sig til.

Andre negative anmeldelser omhandler misforståelser omkring el-aftalerne. Kunderne hævder, at de er blevet bedt om at betale regninger, som de ikke vil anerkende, og der lader til at have været lidt forvirring omkring dato for overflytning og afmelding. Disse klager slutter dog typisk med, at kunderne får hjælp af en dygtig medarbejder, der løser problemet for dem, og at kunderne får tilbagebetaling for de regninger, som de modvilligt har betalt. 

Grøn Elforsynings høje score på Trustpilot skyldes til dels, at mængden af deciderede negative anmeldelser er utroligt lille. I de fleste tilfælde har en kunde haft en negativ oplevelse, hvorefter en medarbejder formår at løse problemet. Som flere af kunderne selv forklarer det, så ville de oprindeligt kun have givet en enkelt stjerne, men grundet Grøn Elforsynings dygtige medarbejdere valgte de i stedet at give 3 stjerner.

Kort opsummering

Langt henad vejen er Grøn Elforsyning er hæderligt elselskab. Omdømmet på Trustpilot er godt, profilen er grøn, og priserne er overvejende fornuftige. Det trækker dog væsentlig ned i vores bedømmelse, dels at Grøn Elforsyning opererer med et certificeringsgebyr, men i lige så høj grad at oplysninger om dette er så godt gemt på hjemmesiden, som tilfældet er.

Ligeledes trækker det også ned i vores bedømmelse, at Grøn Elforsyning ikke byder på nogen synderligt interessante medlemsfordele.gør endnu mere for klimaet end Grøn Elforsyning. Med Grøn Elforsyning får du dog indiskutabelt en simpel aftale, der både er grøn, billig og ligetil. 

Grøn-elforsyning logo
3.5/5

3,5/5

Grøn-elforsyning logo
3.5/5

3,5/5

Vigtigt angående priser!

Priserne, der opdateres i begyndelsen af hver måned, skal anses som vejledende af flere årsager:

 1. De beregnes med afsæt i sidste måneds gennemsnitspris for ren strøm. Her bruger vi Nord Pool som kilde.

 2. Der findes forskellige elnetområder i Danmark, og priserne for transport af el varierer disse områder imellem. I vores prisestimater har vi regnet med gennemsnitspriserne for transport i henholdsvis Aarhus (KONSTANT) for vest-priserne og København (Radius) for øst-priserne. 

  Selvom priserne for transport af el varierer fra område til område, påvirker denne variation ikke prisdifferencerne de forskellige elselskaber imellem. Det forholder sig nemlig sådan, at det beløb, du skal betale i transport-udgift, altid vil være betinget af det område, du bor i, og ikke af det elselskab, du har valgt. Med andre ord betyder det, at eksempelvis Norlys- og Nettopower-kunder vil betale det samme i transport-udgifter, hvis de bor i det samme område.

 3. Fra tid til anden foretager elselskaberne justeringer, hvad angår deres abonnement-satser og/eller deres tillægspris pr. kWh.


  Vi gør alt, hvad vi kan for at fange disse justeringer, men der vil være en risiko for, at vi sommetider glipper en eller flere af disse justeringer. Hvis du mistænker, at vi oplyser en misvisende abonnement-sats eller regner med en forkert strømtillægssats, så hiv hellere end gerne fat i os på info@eltjek24.dk, så dykker vi ned i, hvorvidt din mistanke er begrundet eller ej.

At sammenligne elpriser er virkelig ikke nogen let opgave, da det er et ekstremt uigennemskueligt og mudret felt, hvilket blandt andet hænger sammen med, at der er stor forskel på, hvordan de forskellige elselskaber oplyser om deres egne priser.

Nogle elselskaber opererer med stor gennemsigtighed og oplyser om alt fra strømtillæg, afgifter, den rene strømpris og så videre, mens andre udelukkende oplyser sidste måneds gennemsnitlige rene strømpris.

I vores kWh-prisestimater har vi medregnet samtlige omkostninger med undtagelse af abonnement-satsen. En sats, som vi naturligvis også oplyser om, men selvstændigt og altså ikke som en del af den estimerede kWh-sats. 
 

Vores beregningsmodel

Med henblik på at levere et så retvisende sammenligningsgrundlag som overhovedet muligt har vi kreeret vores egen beregningsmodel til at kortlægge de gennemsnitlige kWh-satser for de enkelte elselskaber.

Herunder følger den formel, som vores beregningsmodel benytter sig af:

(strømtillæg + den rene strømpris (et gennemsnit for seneste måned) + transportudgifter (et gennemsnit) + eltariffer + elafgift) x 1,25 (moms)

Når vi anmelder og bedømmer et elselskab, modtager elselskabet én samlet karakter, hvor skalaen går fra 0 til 5. Den samlede karakter er et gennemsnit af fem individuelle karakter, der gives inden for følgende parametre: 

 • Miljøvenlighed
 • Kundeservice
 • Ry blandt forbrugerne
 • Medlemsfordele
 • Pris.

I det følgende gennemgår vi de fem parametre og redegør for, hvilke forhold vi lægger vægt på inden for disse.

 Miljøvenlighed

For at et elselskab kan få en god karakter inden for parameteret ‘miljøvenlighed’, skal elselskabet yde et fornuftigt bidrag til den grønne omstilling samt besidde en grøn profil.

Først og fremmest kigger vi på, om et elselskab køber grønne certifikater. Gør elselskabet dette, trækker det naturligvis op i vores bedømmelse.

Dernæst kigger vi på, om elselskabet har iværksat en række grønne initiativer. Det kunne eksempelvis være at bidrage økonomisk til bevarelse eller udvidelse af skovområder eller at støtte andre klimaforbedrende aktiviteter.

Kundeservice

Når vi skal vurdere, hvorvidt et elselskab leverer kundeservice på et højt niveau eller ej, kigger vi først og fremmest på, hvordan elselskabets kundeservice-afdeling er beskrevet af nuværende og tidligere forbrugere på forskellige anmeldelsesportaler såsom Trustpilot.

Hvis et elselskabs kundeservice-personale af adskillige forbrugere fremhæves som værende hjælpsomt, vidende og lignende, er chancen for en god karakter naturligvis rigtig god.

Er det modsatte derimod tilfældet – altså hvis elselskabets kundeservice-personale får meget kritik fra tidligere og nuværende forbrugere – får elselskabet sandsynligvis en mindre god karakter.

Ud over at orientere os dybdegående i forbrugeranmeldelser kigger vi også på, hvor dygtigt et elselskab er til at vejlede nuværende og potentielle forbrugere på elselskabets egen hjemmeside. I den henseende kigger vi blandt andet på, om elselskabet byder på en FAQ-sektion og i så fald, hvor udtømmende og grundig denne sektion er.

Sidst, men ikke mindst vurderer vi graden af tilgængelighed for kundeservice-afdelingen.

Her kigger vi blandt andet på, hvornår kundeservice-afdelingen kan træffes samt hvordan. Er det kun muligt at komme i kontakt med kundeservice via mail, eller kan det også lade sig gøre at træffe kundeservice-afdelingen telefonisk eksempelvis? Ikke overraskende giver det naturligvis flest plusser i vores bog, hvis graden af tilgængelighed er høj.

Ry blandt forbrugerne

Når vi skal vurdere et elselskabs ry blandt forbrugerne, kigger vi på elselskabets Trustpilot-konto og adopterer delvist den karakter, som elselskabet har fået her. Dog runder vi op til nærmeste halve eller hele.

Det vil sige, at hvis et elselskab har opnået en samlet karakter på 4,1 på Trustpilot, får elselskabet 4 i karakter hos os, når det kommer til parameteret ‘ry blandt forbrugerne’.

Medlemsfordele

For nogle elselskaber gælder det, at disse byder på medlemsfordele ud over det sædvanlige. Eksempler på sådanne fordele kunne være rabataftaler til et utal af forretninger eller muligheden for at få fribilletter til sportsarrangementer.

Skal et elselskab opnå en god karakter inden for kriteriet ‘medlemsfordele’, er det derfor centralt, at elselskabet forkæler sine kunder med en række fordele, som kunderne ikke vil kunne finde hos samtlige andre elselskaber.

Dette betyder med andre ord, at fornuftige priser, adgang til en oversigt over ens forbrug samt muligheden for at få hjælp af et kompetent kundeservice-personale ikke er nok i sig selv til at score højt inden for dette parameter. Rigtig mange elselskaber byder nemlig på disse særtræk, hvorfor vi ikke anser disse som særlige medlemsfordele.

Pris

Skal et elselskab opnå en god karakter inden parameteret ‘pris’, skal elselskabet – ikke så overraskende – byde på økonomisk gunstige vilkår for sine kunder.

Her kigger vi særligt på, om elselskabet opererer med et spottillæg og i så fald, hvor højt dette er.

Ligeledes kigger vi på, om elselskabet opererer med nogen abonnement-sats og i så fald, hvor høj denne er.

Mange elselskaber opererer med flere strømpakker, og de prisestimater, vi viser, tager altid udgangspunkt i de billigste strømpakker fra de enkelte elselskaber.

Derudover er det vigtigt at bemærke, at eventuelle besparelser via introtilbud ikke medregnes i vores prisestimater. 

Hos Eltjek24.dk er vi yderst stolte over vores indsats, når det kommer til at levere retvisende prisestimater.

Stoltheden bunder blandt andet i, at vi har udviklet en avanceret beregner til formålet, og at vi med jævne mellemrum aktivt er ude at indhente oplysninger om elselskabernes spottillæg og lignende. Forhold, som elselskaberne ikke nødvendigvis oplyser om på deres hjemmesider.

Hvor om alting er, kommer vi dog ikke uden om, at det, vi leverer, er estimater, hvorfor de priser, du finder på siden her, skal anses som vejledende. 

I det følgende gennemgår vi de primære årsager hertil.

 1. Prisestimaterne (gælder kun for de elaftaler, hvor prisen er variabel) beregnes blandt andet med afsæt i sidste måneds gennemsnitspris for ren strøm. Her bruger vi Nord Pool som kilde.

 2. Der findes forskellige elnetområder i Danmark, og priserne for transport af el varierer disse områder imellem. I vores prisestimater har vi regnet med gennemsnitspriserne for transport i henholdsvis Aarhus (KONSTANT) for vest-priserne og København (Radius) for øst-priserne.

  Selvom priserne for transport af el varierer fra område til område, påvirker denne variation ikke prisdifferencerne de forskellige elselskaber imellem. Det forholder sig nemlig sådan, at det beløb, du skal betale i transport-udgift, altid vil være betinget af det område, du bor i, og ikke af det elselskab, du har valgt. Med andre ord betyder det, at eksempelvis Norlys- og Nettopower-kunder vil betale det samme i transport-udgifter, hvis de bor i det samme område.

 3. Fra tid til anden foretager elselskaberne justeringer, hvad angår deres abonnement-satser og/eller deres tillægspris pr. kWh

  Vi gør alt, hvad vi kan for at fange disse justeringer, men der vil altid være en risiko for, at vi en sjælden glipper en eller flere justeringer. Hvis du mistænker, at vi oplyser en misvisende abonnement-sats eller regner med en forkert strømtillægssats, så hiv hellere end gerne fat i os på info@eltjek24.dk, så dykker vi ned i, hvorvidt din mistanke er begrundet eller ej.


Vores beregningsmodel

Med henblik på at levere et så retvisende sammenligningsgrundlag som overhovedet muligt har vi kreeret vores egen beregningsmodel til at kortlægge de gennemsnitlige kWh-satser for de enkelte elselskaber.

Herunder følger den formel, som vores beregningsmodel benytter sig af:

(strømtillæg + den rene strømpris (et gennemsnit for seneste måned) + transportudgifter (et gennemsnit) + eltariffer + elafgift) x 1,25 (moms).

Vi skal have indsigt i dit forbrug for at udregne så præcise prisestimater som muligt.

Ligeledes er indsigt i dit forbrug vigtigt for, at vi kan vise dig så billige strømpakker som muligt. Elselskabernes strømpakker er nemlig strikket sammen på en sådan måde, at dit forbrug har stor indflydelse på, hvilke strømpakker der økonomisk set er mest attraktive for dig.

Kender du ikke dit årlige forbrug, klikker du blot nej, hvorefter du – med afsæt i antallet af personer i din bolig – får mulighed for at angive et forbrugsestimat.

Sådan tjener vi penge

Vores forretningsmodel baserer sig på noget, der kaldes affiliate-marketing.

Med andre ord betyder det, at vi sommetider tjener penge, hvis en af vores besøgende tilmelder sig et af de elselskaber eller en af de ladeløsningsudbydere, vi fremhæver.

At vi er et kommercielt foretagende betyder dog ikke, at du ikke kan stole på os. Intet er nemlig vigtigere for os end at rådgive vores besøgende så godt og reelt som overhovedet muligt, og derfor har vi også indført en række processer, som sikrer, at kommercielle interesser aldrig kommer til at influere negativt på vores evne til at rådgive reelt og oprigtigt.

I den henseende er det værd at nævne, at vi altid vurderer og anmelder et elselskab, før vi undersøger muligheden for et kommercielt samarbejde. Ligeledes bør det bemærkes, at vi promoverer en del elselskaber samt ladeløsningsudbydere, som vi endnu ikke har kommercielle aftaler med, fordi vi mener, at det er i forbrugerens interesse, at denne præsenteres for disse elselskaber samt ladeløsninger.

Ydermere er det værd at nævne, at en række af de elselskaber/ladeløsningsudbydere, vi rent faktisk har kommercielle aftaler med, ikke optræder på vores oversigter over de bedste, billigste eller grønneste elselskaber, da vi ikke mener, at de pågældende elselskaber gør det tilstrækkeligt godt inden for de parametre, vi bedømmer med afsæt i. 

Sagt på en anden måde: Bare fordi et elselskab eller en ladeløsningsudbyder har et affiliate-program, er dette ikke ensbetydende med, at elselskabet/ladeløsningsudbyderen automatisk er sikret promovering hos os.

Et overblik over vores samarbejdspartnere

Hos Eltjek24.dk spiller vi med åbne kort og vægter gennemsigtighed yderst højt, hvorfor du herunder kan læse, hvilke elselskaber samt ladeløsningsudbydere som vi p.t. har kommercielle aftaler med: 

NRGi, AURA, Nettopower, Energi+, Modstrøm, OK, Vest Energi, Norlys, Gasel, Kärnful Energi, Velkommen, EnergiFyn, b.energy, Energidrift, Greenbow, go’energi, LOAD, Zapp Mobility, Power Fuel, Wattoo, El & VVS, Proshop og iWatt.