Spring til indhold

Eltjek24.dk indeholder reklamelinks. Læs mere

Anmeldelse af
Nef Strøm

Nef energi screenshot

Vores vurdering

0
2.3/5
Miljøvenlighed
3.5/5
Kundeservice
2.5/5
Ry blandt forbrugerne
2/5
Medlemsfordele
1.5/5
Pris
2/5

Bliv klogere på vores bedømmelsesproces her.

Priser

Grøn baggrund til anmeldelser

Prisestimaterne refererer til eludbyderens billigste
strømprodukt ved et årligt forbrug på 4000 kWh.

Vest for Storebælt

2,17

kr./kWh.

Øst for Storebælt

2,45

kr./kWh.

Binding: Ingen. | Abonnement: 25 kr./md.

Abonnement: 25 kr./md.
Binding: Ingen. 

Vær opmærksom på, at der optræder affiliate-links på siden.

Uddybende intro til og anmeldelse af Nef

Nef blev stiftet tilbage i 1967 af I/S Nordøstfyns Elforsyning. I 2000 blev virksomheden ændret til en erhvervsdrivende fond, og i dag ejer denne fond tre datterselskaber; nærmere bestemt følgende: Ravdex A/S, Nef Strøm A/S og Nef Fiber A/S.

Hos selve Nef-koncernen udbydes der – som du måske har gættet med afsæt i ovenstående – mere end blot strøm. Via Nef kan du nemlig også få blandt andet bredbånd og et TV-signal.

Hos Eltjek24.dk er vi dog primært passionerede omkring strøm, hvorfor vi i vores anmeldelse af Nef primært vil fokusere på virksomhedens indsats som el-leverandør.

Strøm til variable priser

Hos Nef opererer man i skrivende stund med to forskellige strømpakker til private forbrugere. Via den ene pakke kan du få klimavenlig strøm til variable priser, mens du med den anden pakke bare kan få strøm – altså strøm, der ikke nødvendigvis stammer fra bæredygtige energikilder – til variable priser, hvor du så slipper for det ekstratillæg, der er på klimavenlig strøm.

At du får strøm til variable priser betyder, at den pris, du betaler, følger indkøbsprisen på elbørsen. 

Fordele

Mulighed for at få klimavenlig strøm

Ulemper

Dårligt ry på Trustpilot

En hjemmeside med et lidt gammeldags udtryk

Er du sikker på, at Nef Strøm er det rette elselskab for dig?
Hvis ikke, så tjek vores oversigter over:

Er du sikker på, at Nef Strøm er det rette elselskab for dig?
Hvis ikke, så tjek vores oversigter over:

Fine åbningstider for kundeservice

Nefs kundeservice-afdeling sidder klar til at hjælpe dig ved telefonerne alle hverdage i tidsrum, der varer otte timer, hvilket man på ingen måde kan klage over.

Desværre antyder en del kommentarer på Nefs Trustpilot-side, at den tone, man bliver mødt af i kundeservice-afdelingen, ikke fortjener meget ros, hvilket vi vender tilbage til i det afsnit, hvor vi kigger nærmere på Nefs omdømme på Trustpilot.

Inden vi når dertil, vil vi dog sørgmodigt konstatere, at man ikke finder nogen FAQ-sektion på Nefs hjemmeside. 

Hvis du aldrig før har hørt om en FAQ-sektion, kan vi tælle, at dette er en sektion – som typisk placeres på kundeservice-siden – hvor de hyppigst stillede spørgsmål angående et emne besvares.

Langt de fleste elselskaber har udarbejdet en sådan sektion til deres hjemmeside, men ikke Nef… Og det er altså en skam, da en FAQ-sektion som regel både sparer potentielle kunder, nuværende kunder og kundeservice-personale for en masse tid og besvær.

Selvom hjemmesiden ikke byder på en decideret FAQ-sektion, kan du dog på denne finde en række informative artikler, som muligvis vil kunne besvare nogle af de spørgsmål, du måtte have. 

Ingen medlemsfordele udover det sædvanlige

Der findes en del elselskaber, der byder på ekstraordinære medlemsfordele såsom rabatter til et utal af butikker, muligheden for at deltage i spændende konkurrence samt rabatter til diverse temapakker.

Nef er desværre ikke et af disse elselskaber. 

Hos Nef er der nemlig ikke nogen medlemsfordele udover følgende:

 • Ingen binding 
 • Mulighed for at få kyndig rådgivning.

Dårligt ry på Trustpilot

I skrivende stund har Nef Fonden modtaget næsten 20 anmeldelser på Trustpilot og præsteret en samlet score på 1,8, hvilket svarer til ‘under middel’.

Antallet af anmeldelser indikerer, at Nef Fonden ikke har gjort nogen synderligt stor indsats med henblik på at lokke mange forbrugere til at anmelde dem på Trustpilot, og når man som virksomhed ikke aktivt forsøger at animere sin kundegruppe til at anmelde ens service, er tendensen ofte, at man kun hører fra de mest utilfredse kunder.

Vi mennesker er nemlig markant mere tilbøjelige til at råbe højt, når vi føler os uretfærdigt behandlet, end når alt er, som det forventes at være.

Hvor om alting er, må vi dog konstatere, at Nefs nuværende omdømme på Trustpilot på ingen måde er prangende.

Hvad roses Nef for?

Langt hovedparten af Trustpilot-anmeldelserne af Nef er negative, men der er dog en række positive imellem. 

Isolerer vi disse, kan vi se, at Nef særligt roses for, at deres produkter fungerer upåklageligt. Et perspektiv, der desværre udfordres af en række negative anmeldelser. 

Hvad kritiseres Nef for?

Vi har allerede så småt taget hul på noget af kritikken, der rettes mod Nef, i forrige afsnit, så lad os bare følge dette kritikpunkt til dørs via en lille nuance: En del negativt stemte Trustpilot-anmeldere beklager sig over ustabilt net. 

Derudover er der en del Trustpilot-anmeldere, der hævder at være blevet mødt af uhøflige og ubehøvlede folk i Nefs kundeservice-afdeling. 

Fornuftige alternativer til Nef Strøm

4.1/5

Binding: Ingen.
Abonnement: 0 kr./md.

Klimavenlig
Populær
3.8/5

Binding: 6 mdr.
Abonnement: 0 kr./md.

Godt ry
3.9/5

Binding: 6 mdr.
Abonnement: 29 kr./md.

Kort opsummering

Som elselskab leverer Nef varen på særligt to områder, og det er i forhold til prisen samt dét, at være et miljøvenligt elselskab.

Desværre vokser træerne ikke ind i himlen for Nef, for det halter desværre lidt for selskabet, når det kommer til omdømme blandt for forbrugerne samt kundeservice-indsatsen.

Ydermere skiller Nef sig ej heller ud for noget positivt, når man kigger på medlemsfordelene. Disse fordele er nemlig meget ordinære.

Nef strøm logo
2.3/5

2,3/5

Vigtigt angående priser!

Priserne, der opdateres i begyndelsen af hver måned, skal anses som vejledende af flere årsager:

 1. De beregnes med afsæt i sidste måneds gennemsnitspris for ren strøm. Her bruger vi Nord Pool som kilde.

 2. Der findes forskellige elnetområder i Danmark, og priserne for transport af el varierer disse områder imellem. I vores prisestimater har vi regnet med gennemsnitspriserne for transport i henholdsvis Aarhus (KONSTANT) for vest-priserne og København (Radius) for øst-priserne. 

  Selvom priserne for transport af el varierer fra område til område, påvirker denne variation ikke prisdifferencerne de forskellige elselskaber imellem. Det forholder sig nemlig sådan, at det beløb, du skal betale i transport-udgift, altid vil være betinget af det område, du bor i, og ikke af det elselskab, du har valgt. Med andre ord betyder det, at eksempelvis Norlys- og Nettopower-kunder vil betale det samme i transport-udgifter, hvis de bor i det samme område.

 3. Fra tid til anden foretager elselskaberne justeringer, hvad angår deres abonnement-satser og/eller deres tillægspris pr. kWh.


  Vi gør alt, hvad vi kan for at fange disse justeringer, men der vil være en risiko for, at vi sommetider glipper en eller flere af disse justeringer. Hvis du mistænker, at vi oplyser en misvisende abonnement-sats eller regner med en forkert strømtillægssats, så hiv hellere end gerne fat i os på info@eltjek24.dk, så dykker vi ned i, hvorvidt din mistanke er begrundet eller ej.

At sammenligne elpriser er virkelig ikke nogen let opgave, da det er et ekstremt uigennemskueligt og mudret felt, hvilket blandt andet hænger sammen med, at der er stor forskel på, hvordan de forskellige elselskaber oplyser om deres egne priser.

Nogle elselskaber opererer med stor gennemsigtighed og oplyser om alt fra strømtillæg, afgifter, den rene strømpris og så videre, mens andre udelukkende oplyser sidste måneds gennemsnitlige rene strømpris.

I vores kWh-prisestimater har vi medregnet samtlige omkostninger med undtagelse af abonnement-satsen. En sats, som vi naturligvis også oplyser om, men selvstændigt og altså ikke som en del af den estimerede kWh-sats. 
 

Vores beregningsmodel

Med henblik på at levere et så retvisende sammenligningsgrundlag som overhovedet muligt har vi kreeret vores egen beregningsmodel til at kortlægge de gennemsnitlige kWh-satser for de enkelte elselskaber.

Herunder følger den formel, som vores beregningsmodel benytter sig af:

(strømtillæg + den rene strømpris (et gennemsnit for seneste måned) + transportudgifter (et gennemsnit) + eltariffer + elafgift) x 1,25 (moms)

Når vi anmelder og bedømmer et elselskab, modtager elselskabet én samlet karakter, hvor skalaen går fra 0 til 5. Den samlede karakter er et gennemsnit af fem individuelle karakter, der gives inden for følgende parametre: 

 • Miljøvenlighed
 • Kundeservice
 • Ry blandt forbrugerne
 • Medlemsfordele
 • Pris.

I det følgende gennemgår vi de fem parametre og redegør for, hvilke forhold vi lægger vægt på inden for disse.

 Miljøvenlighed

For at et elselskab kan få en god karakter inden for parameteret ‘miljøvenlighed’, skal elselskabet yde et fornuftigt bidrag til den grønne omstilling samt besidde en grøn profil.

Først og fremmest kigger vi på, om et elselskab køber grønne certifikater. Gør elselskabet dette, trækker det naturligvis op i vores bedømmelse.

Dernæst kigger vi på, om elselskabet har iværksat en række grønne initiativer. Det kunne eksempelvis være at bidrage økonomisk til bevarelse eller udvidelse af skovområder eller at støtte andre klimaforbedrende aktiviteter.

Kundeservice

Når vi skal vurdere, hvorvidt et elselskab leverer kundeservice på et højt niveau eller ej, kigger vi først og fremmest på, hvordan elselskabets kundeservice-afdeling er beskrevet af nuværende og tidligere forbrugere på forskellige anmeldelsesportaler såsom Trustpilot.

Hvis et elselskabs kundeservice-personale af adskillige forbrugere fremhæves som værende hjælpsomt, vidende og lignende, er chancen for en god karakter naturligvis rigtig god.

Er det modsatte derimod tilfældet – altså hvis elselskabets kundeservice-personale får meget kritik fra tidligere og nuværende forbrugere – får elselskabet sandsynligvis en mindre god karakter.

Ud over at orientere os dybdegående i forbrugeranmeldelser kigger vi også på, hvor dygtigt et elselskab er til at vejlede nuværende og potentielle forbrugere på elselskabets egen hjemmeside. I den henseende kigger vi blandt andet på, om elselskabet byder på en FAQ-sektion og i så fald, hvor udtømmende og grundig denne sektion er.

Sidst, men ikke mindst vurderer vi graden af tilgængelighed for kundeservice-afdelingen.

Her kigger vi blandt andet på, hvornår kundeservice-afdelingen kan træffes samt hvordan. Er det kun muligt at komme i kontakt med kundeservice via mail, eller kan det også lade sig gøre at træffe kundeservice-afdelingen telefonisk eksempelvis? Ikke overraskende giver det naturligvis flest plusser i vores bog, hvis graden af tilgængelighed er høj.

Ry blandt forbrugerne

Når vi skal vurdere et elselskabs ry blandt forbrugerne, kigger vi på elselskabets Trustpilot-konto og adopterer delvist den karakter, som elselskabet har fået her. Dog runder vi op til nærmeste halve eller hele.

Det vil sige, at hvis et elselskab har opnået en samlet karakter på 4,1 på Trustpilot, får elselskabet 4 i karakter hos os, når det kommer til parameteret ‘ry blandt forbrugerne’.

Medlemsfordele

For nogle elselskaber gælder det, at disse byder på medlemsfordele ud over det sædvanlige. Eksempler på sådanne fordele kunne være rabataftaler til et utal af forretninger eller muligheden for at få fribilletter til sportsarrangementer.

Skal et elselskab opnå en god karakter inden for kriteriet ‘medlemsfordele’, er det derfor centralt, at elselskabet forkæler sine kunder med en række fordele, som kunderne ikke vil kunne finde hos samtlige andre elselskaber.

Dette betyder med andre ord, at fornuftige priser, adgang til en oversigt over ens forbrug samt muligheden for at få hjælp af et kompetent kundeservice-personale ikke er nok i sig selv til at score højt inden for dette parameter. Rigtig mange elselskaber byder nemlig på disse særtræk, hvorfor vi ikke anser disse som særlige medlemsfordele.

Pris

Skal et elselskab opnå en god karakter inden parameteret ‘pris’, skal elselskabet – ikke så overraskende – byde på økonomisk gunstige vilkår for sine kunder.

Her kigger vi særligt på, om elselskabet opererer med et spottillæg og i så fald, hvor højt dette er.

Ligeledes kigger vi på, om elselskabet opererer med nogen abonnement-sats og i så fald, hvor høj denne er.

Mange elselskaber opererer med flere strømpakker, og de prisestimater, vi viser, tager altid udgangspunkt i de billigste strømpakker fra de enkelte elselskaber.

Derudover er det vigtigt at bemærke, at eventuelle besparelser via introtilbud ikke medregnes i vores prisestimater. 

Hos Eltjek24.dk er vi yderst stolte over vores indsats, når det kommer til at levere retvisende prisestimater.

Stoltheden bunder blandt andet i, at vi har udviklet en avanceret beregner til formålet, og at vi med jævne mellemrum aktivt er ude at indhente oplysninger om elselskabernes spottillæg og lignende. Forhold, som elselskaberne ikke nødvendigvis oplyser om på deres hjemmesider.

Hvor om alting er, kommer vi dog ikke uden om, at det, vi leverer, er estimater, hvorfor de priser, du finder på siden her, skal anses som vejledende. 

I det følgende gennemgår vi de primære årsager hertil.

 1. Prisestimaterne (gælder kun for de elaftaler, hvor prisen er variabel) beregnes blandt andet med afsæt i sidste måneds gennemsnitspris for ren strøm. Her bruger vi Nord Pool som kilde.

 2. Der findes forskellige elnetområder i Danmark, og priserne for transport af el varierer disse områder imellem. I vores prisestimater har vi regnet med gennemsnitspriserne for transport i henholdsvis Aarhus (KONSTANT) for vest-priserne og København (Radius) for øst-priserne.

  Selvom priserne for transport af el varierer fra område til område, påvirker denne variation ikke prisdifferencerne de forskellige elselskaber imellem. Det forholder sig nemlig sådan, at det beløb, du skal betale i transport-udgift, altid vil være betinget af det område, du bor i, og ikke af det elselskab, du har valgt. Med andre ord betyder det, at eksempelvis Norlys- og Nettopower-kunder vil betale det samme i transport-udgifter, hvis de bor i det samme område.

 3. Fra tid til anden foretager elselskaberne justeringer, hvad angår deres abonnement-satser og/eller deres tillægspris pr. kWh

  Vi gør alt, hvad vi kan for at fange disse justeringer, men der vil altid være en risiko for, at vi en sjælden glipper en eller flere justeringer. Hvis du mistænker, at vi oplyser en misvisende abonnement-sats eller regner med en forkert strømtillægssats, så hiv hellere end gerne fat i os på info@eltjek24.dk, så dykker vi ned i, hvorvidt din mistanke er begrundet eller ej.


Vores beregningsmodel

Med henblik på at levere et så retvisende sammenligningsgrundlag som overhovedet muligt har vi kreeret vores egen beregningsmodel til at kortlægge de gennemsnitlige kWh-satser for de enkelte elselskaber.

Herunder følger den formel, som vores beregningsmodel benytter sig af:

(strømtillæg + den rene strømpris (et gennemsnit for seneste måned) + transportudgifter (et gennemsnit) + eltariffer + elafgift) x 1,25 (moms).

Vi skal have indsigt i dit forbrug for at udregne så præcise prisestimater som muligt.

Ligeledes er indsigt i dit forbrug vigtigt for, at vi kan vise dig så billige strømpakker som muligt. Elselskabernes strømpakker er nemlig strikket sammen på en sådan måde, at dit forbrug har stor indflydelse på, hvilke strømpakker der økonomisk set er mest attraktive for dig.

Kender du ikke dit årlige forbrug, klikker du blot nej, hvorefter du – med afsæt i antallet af personer i din bolig – får mulighed for at angive et forbrugsestimat.

Sådan tjener vi penge

Vores forretningsmodel baserer sig på noget, der kaldes affiliate-marketing.

Med andre ord betyder det, at vi sommetider tjener penge, hvis en af vores besøgende tilmelder sig et af de elselskaber eller en af de ladeløsningsudbydere, vi fremhæver.

At vi er et kommercielt foretagende betyder dog ikke, at du ikke kan stole på os. Intet er nemlig vigtigere for os end at rådgive vores besøgende så godt og reelt som overhovedet muligt, og derfor har vi også indført en række processer, som sikrer, at kommercielle interesser aldrig kommer til at influere negativt på vores evne til at rådgive reelt og oprigtigt.

I den henseende er det værd at nævne, at vi altid vurderer og anmelder et elselskab, før vi undersøger muligheden for et kommercielt samarbejde. Ligeledes bør det bemærkes, at vi promoverer en del elselskaber samt ladeløsningsudbydere, som vi endnu ikke har kommercielle aftaler med, fordi vi mener, at det er i forbrugerens interesse, at denne præsenteres for disse elselskaber samt ladeløsninger.

Ydermere er det værd at nævne, at en række af de elselskaber/ladeløsningsudbydere, vi rent faktisk har kommercielle aftaler med, ikke optræder på vores oversigter over de bedste, billigste eller grønneste elselskaber, da vi ikke mener, at de pågældende elselskaber gør det tilstrækkeligt godt inden for de parametre, vi bedømmer med afsæt i. 

Sagt på en anden måde: Bare fordi et elselskab eller en ladeløsningsudbyder har et affiliate-program, er dette ikke ensbetydende med, at elselskabet/ladeløsningsudbyderen automatisk er sikret promovering hos os.

Et overblik over vores samarbejdspartnere

Hos Eltjek24.dk spiller vi med åbne kort og vægter gennemsigtighed yderst højt, hvorfor du herunder kan læse, hvilke elselskaber samt ladeløsningsudbydere som vi p.t. har kommercielle aftaler med: 

NRGi, AURA, Nettopower, Energi+, Modstrøm, OK, Vest Energi, Norlys, Gasel, Kärnful Energi, Velkommen, EnergiFyn, b.energy, Energidrift, Greenbow, go’energi, LOAD, Zapp Mobility, Power Fuel, Wattoo, El & VVS, Proshop og iWatt.