Spring til indhold

Eltjek24.dk indeholder reklamelinks. Læs mere

Anmeldelse af
Nettopower

Nettopower screenshot

Vores vurdering

0
3.6/5
Miljøvenlighed
3.5/5
Kundeservice
3.5/5
Ry blandt forbrugerne
4/5
Medlemsfordele
2/5
Pris
5/5

Bliv klogere på vores bedømmelsesproces her.

Priser

Grøn baggrund til anmeldelser

Prisestimaterne refererer til eludbyderens billigste
strømprodukt ved et årligt forbrug på 4000 kWh.

Vest for Storebælt

2,18

kr./kWh.

Øst for Storebælt

2,46

kr./kWh.

Binding: Ingen. | Abonnement: 0 kr./md.

Abonnement: 0 kr./md.
Binding: Ingen.

Vær opmærksom på, at der optræder affiliate-links på siden.

Uddybende intro til og anmeldelse af
Nettopower

Hos Nettopower, der blev stiftet i 2012, opererer man efter devisen: Keep it simple. 

Nettopower udbyder nemlig blot ét produkt – nemlig el med variable priser, og det er ikke noget tilfælde, at Nettopower netop har valgt at udbyde et produkt af denne type. 

Valget er nemlig taget med afsæt i et utal af uafhængige undersøgelser, der alle peger på, at variabel el altid vil være den billigste el-løsning på langt sigt, og lige netop ‘billig’ er en af de ting, som Nettopower bestræber sig på at være. 

Nogle af de andre ting, som elselskabet bestræber sig på at være, er gennemsigtige og pålidelige. 

Variable elpriser… Hvad er det nu lige, at det betyder?

Hvis du er i tvivl om, hvad begrebet ‘variable elpriser’ dækker over, kan vi fortælle, at dette udtryk bruges om elpriser, der følger elbørsen. Hos Nettopower betyder dette konkret, at den pris, man som kunde betaler, er her og nu-el-prisen samt en række afgifter, du ikke kommer udenom, uanset hvilket elselskab du vælger.

Fordele

Hæderligt ry på Trustpilot

Skarpe priser

Dækker hele Danmark

Giver forbrugeren mulighed for at støtte miljøet

Ulemper

Ikke rigtig nogen særlige medlemsfordele

Fin kundeservice-afdeling, men det kniber lidt med kommunikationen…

Hos Nettopower vil man gerne have, at kunderne tænker ‘lave priser’ og ‘god kundeservice’, når de hører brand-navnet. 

Hos Eltjek24.dk efterlyser vi lidt skarpere kommunikation om mulighederne for kundeservice, hvis vi skal stemple den del af Nettopowers forretning som decideret ‘god’. 

På nuværende tidspunkt fremgår det nemlig ikke nogen steder på kundeservice-siden, i hvilke tidsrum du vil kunne træffe kundeservice, og du er faktisk nødt til at scrolle helt ned til bunden for at finde en formular, du skal bruge, sæt du ønsker hjælp. Udfylder du denne, kontakter Nettopower dig på et tidspunkt. 

Klikker du dig i stedet ind på kontakt-siden, vil du kunne læse, at det er muligt at få telefonisk support alle hverdage i tidsrummet 09:00-17:00. Dette må siges at være hæderlige kundeservice-åbningstider, så den del kan man ikke klage over. Dog synes vi, at det er en skam, at disse informationer ikke fremgår på selve kundeservice-siden.

På kontakt-siden finder du ligeledes en oversigt over hyppigt stillede spørgsmål og svarene på disse. Denne sektion er super fin og fortjener ros. Også denne del havde vi dog gerne set integreret på kundeservice-siden.

Ikke mange medlemsfordele

Nettopower er et elselskab for dig, der ønsker skarpe elpriser, fin kundeservice samt regninger, der er til at forstå. Hvis du er på jagt efter et elselskab, der – foruden skarpe priser og god kundeservice – også byder på en masse eksklusive medlemsfordele, er Nettopower ikke ligefrem det oplagte valg. 

Nettopower byder nemlig ikke på nogen deciderede medlemsfordele. Noget, der minder lidt om, er, at du for 9 kroner hver måned, kan støtte den grønne omstilling, men det er faktisk også det eneste tilbud, der dufter en smule af medlemsfordele hos Nettopower, og så er det ovenikøbet en fordel, der koster penge.

Et fornuftigt ry blandt forbrugerne

I skrivende stund har Nettopower modtaget over 450 anmeldelser på Trustpilot og præsteret en samlet score på 3,8, hvilket svarer til ‘god’. 

Dette må siges at være ganske hæderligt og et udtryk for, at langt de fleste af Nettopowers kunder er tilfredse med den service, Nettopower yder. 

I de kommende afsnit kigger vi nærmere på, hvad Nettopower henholdsvis roses og kritiseres for.

Hvad roses Nettopower for?

Isolerer man de mest positivt stemte anmeldelser, vil man se, at den ros, der er gennemgående, i høj grad beskæftiger sig med, at der ikke er så meget bullshit hos Nettopower. 

Deres medarbejdere er – ifølge mange Trustpilot-anmeldere – meget ærlige omkring, hvad de sælger, og de regninger, Nettopower sender ud, er lette at afkode og forstå.

Ydermere får Nettopowers medarbejdere en del ros for at være hjælpsomme, venlige, høflige og samarbejdsvillige. 

Hvad kritiseres Nettopower for?

Desværre er det ikke kun rosende ord, man finder på Nettopowers Trustpilot. 

Isolerer man de negativt stemte anmeldelser, kan man se, at den kritik, der hyppigst bemærkes, vedrører udfordringer i forhold til tilbagebetaling til kunder, der har sagt op og – ifølge dem selv – har haft penge til gode hos Nettopower. 

Derudover giver nogle få Trustpilot-anmeldere udtryk for, at de har haft svært ved at trænge igennem til Nettopowers kundeservice i forhold til at få løst presserende udfordringer. 

Kort opsummering

Nettopower er et elselskab, der opererer efter devisen: Keep it simple, og elselskabet er et oplagt valg for dig, der ønsker skarpe priser, gennemsigtighed og en hjælpsom kundeservice-afdeling. 

Nettopower byder nemlig på nogle af markedets skarpeste el-priser. Ligeledes har Nettopower ry for at udsende regninger, der er lette at afkode og forstå. 

Ovenstående er et par stærke argumenter for at pege på Nettopower som sin næste el-leverandør. 

Desværre er der også et par argumenter, der taler imod dette; blandt andet at elselskabet ikke byder på nogen særligt interessante medlemsfordele, og at en del af konkurrenterne gør endnu mere for klimaet, end Nettopower gør. Det betyder dog ikke, at Nettopower slet ikke har fokus på den grønne omstilling, for det har de bestemt. Nogle af konkurrenterne har bare endnu mere fokus på dette område.

Nettopower logo
3.6/5

3,6/5

Nettopower logo
3.6/5

3,6/5

Vigtigt angående priser!

Priserne, der opdateres i begyndelsen af hver måned, skal anses som vejledende af flere årsager:

 1. De beregnes med afsæt i sidste måneds gennemsnitspris for ren strøm. Her bruger vi Nord Pool som kilde.

 2. Der findes forskellige elnetområder i Danmark, og priserne for transport af el varierer disse områder imellem. I vores prisestimater har vi regnet med gennemsnitspriserne for transport i henholdsvis Aarhus (KONSTANT) for vest-priserne og København (Radius) for øst-priserne. 

  Selvom priserne for transport af el varierer fra område til område, påvirker denne variation ikke prisdifferencerne de forskellige elselskaber imellem. Det forholder sig nemlig sådan, at det beløb, du skal betale i transport-udgift, altid vil være betinget af det område, du bor i, og ikke af det elselskab, du har valgt. Med andre ord betyder det, at eksempelvis Norlys- og Nettopower-kunder vil betale det samme i transport-udgifter, hvis de bor i det samme område.

 3. Fra tid til anden foretager elselskaberne justeringer, hvad angår deres abonnement-satser og/eller deres tillægspris pr. kWh.


  Vi gør alt, hvad vi kan for at fange disse justeringer, men der vil være en risiko for, at vi sommetider glipper en eller flere af disse justeringer. Hvis du mistænker, at vi oplyser en misvisende abonnement-sats eller regner med en forkert strømtillægssats, så hiv hellere end gerne fat i os på info@eltjek24.dk, så dykker vi ned i, hvorvidt din mistanke er begrundet eller ej.

At sammenligne elpriser er virkelig ikke nogen let opgave, da det er et ekstremt uigennemskueligt og mudret felt, hvilket blandt andet hænger sammen med, at der er stor forskel på, hvordan de forskellige elselskaber oplyser om deres egne priser.

Nogle elselskaber opererer med stor gennemsigtighed og oplyser om alt fra strømtillæg, afgifter, den rene strømpris og så videre, mens andre udelukkende oplyser sidste måneds gennemsnitlige rene strømpris.

I vores kWh-prisestimater har vi medregnet samtlige omkostninger med undtagelse af abonnement-satsen. En sats, som vi naturligvis også oplyser om, men selvstændigt og altså ikke som en del af den estimerede kWh-sats. 
 

Vores beregningsmodel

Med henblik på at levere et så retvisende sammenligningsgrundlag som overhovedet muligt har vi kreeret vores egen beregningsmodel til at kortlægge de gennemsnitlige kWh-satser for de enkelte elselskaber.

Herunder følger den formel, som vores beregningsmodel benytter sig af:

(strømtillæg + den rene strømpris (et gennemsnit for seneste måned) + transportudgifter (et gennemsnit) + eltariffer + elafgift) x 1,25 (moms)

Når vi anmelder og bedømmer et elselskab, modtager elselskabet én samlet karakter, hvor skalaen går fra 0 til 5. Den samlede karakter er et gennemsnit af fem individuelle karakter, der gives inden for følgende parametre: 

 • Miljøvenlighed
 • Kundeservice
 • Ry blandt forbrugerne
 • Medlemsfordele
 • Pris.

I det følgende gennemgår vi de fem parametre og redegør for, hvilke forhold vi lægger vægt på inden for disse.

 Miljøvenlighed

For at et elselskab kan få en god karakter inden for parameteret ‘miljøvenlighed’, skal elselskabet yde et fornuftigt bidrag til den grønne omstilling samt besidde en grøn profil.

Først og fremmest kigger vi på, om et elselskab køber grønne certifikater. Gør elselskabet dette, trækker det naturligvis op i vores bedømmelse.

Dernæst kigger vi på, om elselskabet har iværksat en række grønne initiativer. Det kunne eksempelvis være at bidrage økonomisk til bevarelse eller udvidelse af skovområder eller at støtte andre klimaforbedrende aktiviteter.

Kundeservice

Når vi skal vurdere, hvorvidt et elselskab leverer kundeservice på et højt niveau eller ej, kigger vi først og fremmest på, hvordan elselskabets kundeservice-afdeling er beskrevet af nuværende og tidligere forbrugere på forskellige anmeldelsesportaler såsom Trustpilot.

Hvis et elselskabs kundeservice-personale af adskillige forbrugere fremhæves som værende hjælpsomt, vidende og lignende, er chancen for en god karakter naturligvis rigtig god.

Er det modsatte derimod tilfældet – altså hvis elselskabets kundeservice-personale får meget kritik fra tidligere og nuværende forbrugere – får elselskabet sandsynligvis en mindre god karakter.

Ud over at orientere os dybdegående i forbrugeranmeldelser kigger vi også på, hvor dygtigt et elselskab er til at vejlede nuværende og potentielle forbrugere på elselskabets egen hjemmeside. I den henseende kigger vi blandt andet på, om elselskabet byder på en FAQ-sektion og i så fald, hvor udtømmende og grundig denne sektion er.

Sidst, men ikke mindst vurderer vi graden af tilgængelighed for kundeservice-afdelingen.

Her kigger vi blandt andet på, hvornår kundeservice-afdelingen kan træffes samt hvordan. Er det kun muligt at komme i kontakt med kundeservice via mail, eller kan det også lade sig gøre at træffe kundeservice-afdelingen telefonisk eksempelvis? Ikke overraskende giver det naturligvis flest plusser i vores bog, hvis graden af tilgængelighed er høj.

Ry blandt forbrugerne

Når vi skal vurdere et elselskabs ry blandt forbrugerne, kigger vi på elselskabets Trustpilot-konto og adopterer delvist den karakter, som elselskabet har fået her. Dog runder vi op til nærmeste halve eller hele.

Det vil sige, at hvis et elselskab har opnået en samlet karakter på 4,1 på Trustpilot, får elselskabet 4 i karakter hos os, når det kommer til parameteret ‘ry blandt forbrugerne’.

Medlemsfordele

For nogle elselskaber gælder det, at disse byder på medlemsfordele ud over det sædvanlige. Eksempler på sådanne fordele kunne være rabataftaler til et utal af forretninger eller muligheden for at få fribilletter til sportsarrangementer.

Skal et elselskab opnå en god karakter inden for kriteriet ‘medlemsfordele’, er det derfor centralt, at elselskabet forkæler sine kunder med en række fordele, som kunderne ikke vil kunne finde hos samtlige andre elselskaber.

Dette betyder med andre ord, at fornuftige priser, adgang til en oversigt over ens forbrug samt muligheden for at få hjælp af et kompetent kundeservice-personale ikke er nok i sig selv til at score højt inden for dette parameter. Rigtig mange elselskaber byder nemlig på disse særtræk, hvorfor vi ikke anser disse som særlige medlemsfordele.

Pris

Skal et elselskab opnå en god karakter inden parameteret ‘pris’, skal elselskabet – ikke så overraskende – byde på økonomisk gunstige vilkår for sine kunder.

Her kigger vi særligt på, om elselskabet opererer med et spottillæg og i så fald, hvor højt dette er.

Ligeledes kigger vi på, om elselskabet opererer med nogen abonnement-sats og i så fald, hvor høj denne er.

Mange elselskaber opererer med flere strømpakker, og de prisestimater, vi viser, tager altid udgangspunkt i de billigste strømpakker fra de enkelte elselskaber.

Derudover er det vigtigt at bemærke, at eventuelle besparelser via introtilbud ikke medregnes i vores prisestimater. 

Hos Eltjek24.dk er vi yderst stolte over vores indsats, når det kommer til at levere retvisende prisestimater.

Stoltheden bunder blandt andet i, at vi har udviklet en avanceret beregner til formålet, og at vi med jævne mellemrum aktivt er ude at indhente oplysninger om elselskabernes spottillæg og lignende. Forhold, som elselskaberne ikke nødvendigvis oplyser om på deres hjemmesider.

Hvor om alting er, kommer vi dog ikke uden om, at det, vi leverer, er estimater, hvorfor de priser, du finder på siden her, skal anses som vejledende. 

I det følgende gennemgår vi de primære årsager hertil.

 1. Prisestimaterne (gælder kun for de elaftaler, hvor prisen er variabel) beregnes blandt andet med afsæt i sidste måneds gennemsnitspris for ren strøm. Her bruger vi Nord Pool som kilde.

 2. Der findes forskellige elnetområder i Danmark, og priserne for transport af el varierer disse områder imellem. I vores prisestimater har vi regnet med gennemsnitspriserne for transport i henholdsvis Aarhus (KONSTANT) for vest-priserne og København (Radius) for øst-priserne.

  Selvom priserne for transport af el varierer fra område til område, påvirker denne variation ikke prisdifferencerne de forskellige elselskaber imellem. Det forholder sig nemlig sådan, at det beløb, du skal betale i transport-udgift, altid vil være betinget af det område, du bor i, og ikke af det elselskab, du har valgt. Med andre ord betyder det, at eksempelvis Norlys- og Nettopower-kunder vil betale det samme i transport-udgifter, hvis de bor i det samme område.

 3. Fra tid til anden foretager elselskaberne justeringer, hvad angår deres abonnement-satser og/eller deres tillægspris pr. kWh

  Vi gør alt, hvad vi kan for at fange disse justeringer, men der vil altid være en risiko for, at vi en sjælden glipper en eller flere justeringer. Hvis du mistænker, at vi oplyser en misvisende abonnement-sats eller regner med en forkert strømtillægssats, så hiv hellere end gerne fat i os på info@eltjek24.dk, så dykker vi ned i, hvorvidt din mistanke er begrundet eller ej.


Vores beregningsmodel

Med henblik på at levere et så retvisende sammenligningsgrundlag som overhovedet muligt har vi kreeret vores egen beregningsmodel til at kortlægge de gennemsnitlige kWh-satser for de enkelte elselskaber.

Herunder følger den formel, som vores beregningsmodel benytter sig af:

(strømtillæg + den rene strømpris (et gennemsnit for seneste måned) + transportudgifter (et gennemsnit) + eltariffer + elafgift) x 1,25 (moms).

Vi skal have indsigt i dit forbrug for at udregne så præcise prisestimater som muligt.

Ligeledes er indsigt i dit forbrug vigtigt for, at vi kan vise dig så billige strømpakker som muligt. Elselskabernes strømpakker er nemlig strikket sammen på en sådan måde, at dit forbrug har stor indflydelse på, hvilke strømpakker der økonomisk set er mest attraktive for dig.

Kender du ikke dit årlige forbrug, klikker du blot nej, hvorefter du – med afsæt i antallet af personer i din bolig – får mulighed for at angive et forbrugsestimat.

Sådan tjener vi penge

Vores forretningsmodel baserer sig på noget, der kaldes affiliate-marketing.

Med andre ord betyder det, at vi sommetider tjener penge, hvis en af vores besøgende tilmelder sig et af de elselskaber eller en af de ladeløsningsudbydere, vi fremhæver.

At vi er et kommercielt foretagende betyder dog ikke, at du ikke kan stole på os. Intet er nemlig vigtigere for os end at rådgive vores besøgende så godt og reelt som overhovedet muligt, og derfor har vi også indført en række processer, som sikrer, at kommercielle interesser aldrig kommer til at influere negativt på vores evne til at rådgive reelt og oprigtigt.

I den henseende er det værd at nævne, at vi altid vurderer og anmelder et elselskab, før vi undersøger muligheden for et kommercielt samarbejde. Ligeledes bør det bemærkes, at vi promoverer en del elselskaber samt ladeløsningsudbydere, som vi endnu ikke har kommercielle aftaler med, fordi vi mener, at det er i forbrugerens interesse, at denne præsenteres for disse elselskaber samt ladeløsninger.

Ydermere er det værd at nævne, at en række af de elselskaber/ladeløsningsudbydere, vi rent faktisk har kommercielle aftaler med, ikke optræder på vores oversigter over de bedste, billigste eller grønneste elselskaber, da vi ikke mener, at de pågældende elselskaber gør det tilstrækkeligt godt inden for de parametre, vi bedømmer med afsæt i. 

Sagt på en anden måde: Bare fordi et elselskab eller en ladeløsningsudbyder har et affiliate-program, er dette ikke ensbetydende med, at elselskabet/ladeløsningsudbyderen automatisk er sikret promovering hos os.

Et overblik over vores samarbejdspartnere

Hos Eltjek24.dk spiller vi med åbne kort og vægter gennemsigtighed yderst højt, hvorfor du herunder kan læse, hvilke elselskaber samt ladeløsningsudbydere som vi p.t. har kommercielle aftaler med: 

NRGi, AURA, Nettopower, Energi+, Modstrøm, OK, Vest Energi, Norlys, Gasel, Kärnful Energi, Velkommen, EnergiFyn, b.energy, Energidrift, Greenbow, go’energi, LOAD, Zapp Mobility, Power Fuel, Wattoo, El & VVS, Proshop og iWatt.