Spring til indhold

Anmeldelse af
Power4U

Power4u Screenshot
0
2.6/5
Miljøvenlighed
4/5
Kundeservice
2/5
Ry blandt forbrugerne
2/5
Medlemsfordele
1/5
Pris
4/5

Priser

Vest for Storebælt

2,31

kr./kWh.

Øst for Storebælt

2,74

kr./kWh.

Binding: Ukendt. | Abonnement: 39 kr./md.

Abonnement: 39 kr./md.
Binding: Ukendt.

Vær opmærksom på, at der optræder affiliate-links på siden.

Uddybende intro til og anmeldelse af Power4U

Power4U er et elselskab med en yderst grøn profil, hvilket blandt andet kommer til udtryk ved, at Power4U bidrager til opførelsen af endnu flere vindmøller i Danmark.

Foruden at være et grønt elselskab er Power4U også en relativt prisvenlig el-løsning. Deres kWh-priser er i hvert fald rigtig skarpe! 

Dog opererer de også med en månedligt abonnement-sats, som må siges at befinde sig i den høje ende af skalaen. Derudover skal PowerU4 også have lidt kritik for ikke at være særligt dygtige til at informere potentielle kunder om en række gebyrer.

Generelt set må vi desværre konstatere, at det halter lidt på kommunikationsområdet for Power4U. 

I vores øjne er det for sparsomt med informationer på hjemmesiden, der tilmed ikke er synderligt brugervenlig. 

Ovenstående særtræk er en skam, for Power4U’s ambition om at bidrage til den grønne omstilling, samtidigt med at der leveres strøm til skarpe priser, kan vi kun bifalde. 

Uheldig sag i 2023

I 2023 fik Power4U kritik af Forsyningstilsynet, der vurderede, at elselskabet havde brudt loven i forhold til manglende overførsler af tilgodehavender til en række kunder, der havde skiftet elselskab.

Betalingen hos Power4U fungerer således, at du som kunde betaler forud. Har du en variabel aftale, vil det beløb, du bedes betale være et estimat for, hvor meget Power4U forventer, du skal betale i den periode, som betalingen dækker, og det er netop disse acontobetalinger, der danner grundlaget for lovbruddet.

Fordele

Grøn profil

Fornuftige kWh-priser

Ulemper

Uigennemskuelig prismodel

Mangelfuld kommunikation på hjemmesiden

Dårligt ry på Trustpilot

Ikke nogen god kundeservice-afdeling

Er du sikker på, at Power4U er det rette elselskab for dig?
Hvis ikke, så tjek vores oversigter over:

Er du sikker på, at Power4U er det rette elselskab for dig?
Hvis ikke, så tjek vores oversigter over:

Kundeservice-afdelingen leverer desværre ikke på et tilfredsstillende niveau

Der er plads til forbedring, når det kommer til kundeservice-indsatsen for Power4U. 

Som udgangspunkt er det egentlig godkendt, at man som kunde og potentiel kunde kan kontakte kundeservice alle hverdage i tidsrummet 10:00-14:00, om end dette åbningstidsrum er væsentlig kortere end hos de fleste konkurrenter.

Desværre fremgår det tydeligt, hvis man tjekker Trustpilot, at ovenstående åbningstider ikke altid overholdes. 

Mange utilfredse Trustpilot-anmeldere beretter nemlig om, at det nærmest har været umuligt for dem at trænge igennem til Power4U, og dette uanset om de har forsøgt sig vi telefon eller mail. 

Skal Power4U roses for noget på kundeservice-fronten, er det, at de har været proaktive og kreeret en fornuftig FAQ-sektion, hvor de hyppigst stillede spørgsmål omkring el og Power4U besvares. Dog er denne sektion en smule tynd, hvis man sammenligner med flere af konkurrenternes FAQ-sektioner.

Ingen særlige medlemsfordele

Nogle elselskaber byder på eksklusive medlemsfordele for deres kunder. Det være sig eksempelvis rabatter til en masse forskellige butikker eller mulighed for at få billige forsikringer. 

Desværre er Power4U ikke et af de selskaber, der frister med ekstraordinære medlemsfordele. 

Det eneste, der minder en smule om særlige medlemsgoder hos Power4U, er, at du som kunde får strøm til en skarp kWh-pris, og at du får lov til at bidrage til den grønne omstilling.

Nedslående læsning på Trustpilot

I skrivende stund har Power4U modtaget mere end 70 anmeldelser på Trustpilot og præsteret en samlet score på 1,7, hvilket svarer til ‘dårlig’.

Man kan derfor ikke ligefrem sige, at Power4U’s omdømme online er synderligt godt. 

I de kommende afsnit kigger vi på, hvad Power4U roses for på Trustpilot, samt hvad elselskabet skoses for.

Hvad roses Power4U for?

Desværre er det blot et fåtal af anmeldelserne på Power4U’s Trustpilot-side, der er positive. Langt de fleste er nemlig meget negative.

Hvis vi isolerer de få positive, der er, kan vi se, at den ros, der er gennemgående i disse, særligt vedrører Power4U’s skarpe priser. 

Derudover er der en række anmeldere, der giver udtryk for at have haft positive erfaringer med Power4U’s kundeservice-afdeling. 

Hvad kritiseres Power4U for?

I mange af de negativt stemte anmeldelser får kundeservice-afdelingen en bredside. Mange påstår, at denne afdeling er tæt på at være ikke-eksisterende, og at Power4U ikke responderer på nogen henvendelser. 

Derudover kritiseres Power4U af nogle for ikke at respektere gældende regler i forhold til fortrydelse af en indgået aftale. 

Ydermere beretter mange om, at det har været yderst udfordrende for dem at opsige deres abonnement hos Power4U.  

Fornuftige alternativer til Power4U

4.1/5

Binding: Ingen.
Abonnement: 0 kr./md.

Klimavenlig
Populær
3.8/5

Binding: 6 mdr.
Abonnement: 0 kr./md.

God pris
3.7/5

Binding: 6 mdr.
Abonnement: 0 kr./md.

Kort opsummering

Power4U er et elselskab, der særligt skal roses for to ting. Den ene er elselskabets grønne profil og store indsats for at gøre verdenen til et renere sted. Den anden ting er elselskabets skarpe kWh-priser. 

Herefter stopper vores bifald dog også prompte. 

Der er nemlig en del vækstpunkter for Power4U, blandt andet deres kundeservice-afdeling, der får en del stryg på Trustpilot.

Derudover bifalder vi heller ikke ligefrem det faktum, at flere forhenværende kunder har haft rigtig store udfordringer med at opsige deres abonnement.

Power4U er ikke noget decideret elendigt elselskab, men vi vil dog ikke anbefale dem til dig, da vi mener, at der findes langt bedre alternativer. 

Power4U logo
2.6/5

2,6/5

Power4U logo
2.6/5

2,6/5

Vigtigt angående priser!

Priserne, der opdateres i begyndelsen af hver måned, skal anses som vejledende af flere årsager:

  1. De beregnes med afsæt i sidste måneds gennemsnitspris for ren strøm. Her bruger vi Nord Pool som kilde.

  2. Der findes forskellige elnetområder i Danmark, og priserne for transport af el varierer disse områder imellem. I vores prisestimater har vi regnet med gennemsnitspriserne for transport i henholdsvis Aarhus (KONSTANT) for vest-priserne og København (Radius) for øst-priserne. 

    Selvom priserne for transport af el varierer fra område til område, påvirker denne variation ikke prisdifferencerne de forskellige elselskaber imellem. Det forholder sig nemlig sådan, at det beløb, du skal betale i transport-udgift, altid vil være betinget af det område, du bor i, og ikke af det elselskab, du har valgt. Med andre ord betyder det, at eksempelvis Norlys- og Nettopower-kunder vil betale det samme i transport-udgifter, hvis de bor i det samme område.

  3. Fra tid til anden foretager elselskaberne justeringer, hvad angår deres abonnement-satser og/eller deres tillægspris pr. kWh.


    Vi gør alt, hvad vi kan for at fange disse justeringer, men der vil være en risiko for, at vi sommetider glipper en eller flere af disse justeringer. Hvis du mistænker, at vi oplyser en misvisende abonnement-sats eller regner med en forkert strømtillægssats, så hiv hellere end gerne fat i os på info@eltjek24.dk, så dykker vi ned i, hvorvidt din mistanke er begrundet eller ej.

At sammenligne elpriser er virkelig ikke nogen let opgave, da det er et ekstremt uigennemskueligt og mudret felt, hvilket blandt andet hænger sammen med, at der er stor forskel på, hvordan de forskellige elselskaber oplyser om deres egne priser.

Nogle elselskaber opererer med stor gennemsigtighed og oplyser om alt fra strømtillæg, afgifter, den rene strømpris og så videre, mens andre udelukkende oplyser sidste måneds gennemsnitlige rene strømpris.

I vores kWh-prisestimater har vi medregnet samtlige omkostninger med undtagelse af abonnement-satsen. En sats, som vi naturligvis også oplyser om, men selvstændigt og altså ikke som en del af den estimerede kWh-sats. 
 

Vores beregningsmodel

Med henblik på at levere et så retvisende sammenligningsgrundlag som overhovedet muligt har vi kreeret vores egen beregningsmodel til at kortlægge de gennemsnitlige kWh-satser for de enkelte elselskaber.

Herunder følger den formel, som vores beregningsmodel benytter sig af:

(strømtillæg + den rene strømpris (et gennemsnit for seneste måned) + transportudgifter (et gennemsnit) + eltariffer + elafgift) x 1,25 (moms)