Spring til indhold

Eltjek24.dk indeholder reklamelinks. Læs mere

Grundig intro til samt anmeldelse af
Struer Energi

Vores vurdering

0
3.5/5
Miljøvenlighed
3.5/5
Kundeservice
3/5
Ry blandt forbrugerne
3/5
Medlemsfordele
4/5
Pris
3/5

Bliv klogere på vores bedømmelsesproces her.

Priser

Grøn baggrund til anmeldelser

Prisestimaterne refererer til eludbyderens billigste
strømprodukt ved et årligt forbrug på 4000 kWh.

Vest for Storebælt

2,13

kr./kWh.

Øst for Storebælt

2,41

kr./kWh.

Binding: Ukendt. | Abonnement: 8,33 kr./md.

Abonnement: 8,33 kr./md.
Binding: Ukendt.

Vær opmærksom på, at der optræder affiliate-links på siden.

Uddybende intro til og anmeldelse af Struer Energi

Struer Energi er et mindre elhandelsselskab, der leverer strøm til omkring 4.900 husstande og virksomheder i og omkring Struer Kommune. 

Struer Energi lægger vægt på lokal og nærværende service, og de gør en dyd ud af at støtte lokallivet blandt andet ved at bidrage til udviklingen af Struer Kommunes lokale idræts- og foreningsliv.

Struer Energi har ikke nogen videre klimapolitisk agenda, så vidt vi kan se. På deres hjemmeside står der umiddelbart intet om, hvor de får deres energi fra, og om du som kunde hos Struer Energi kan få din strøm fra grønne og bæredygtige energikilder, eller om der i større grad er tale om energi fra fossile brandstoffer – også kaldet sort energi.

Lokal udvikling er en del af DNA’et

Struer Energi er først og fremmest et elselskab, der leverer strøm til kommunens borgere, hvorefter Struer Energi betaler tilbage for tilliden ved at bidrage til, at hjulene på kommunens handelsliv og fritidsaktiviteter fortsætter med at køre rundt. 

På den måde kan du være med til at bidrage til den lokale udvikling i Struer Kommune ved at vælge Struer Energi som din el-leverandør.

Hos Struer Energi er grundtanken, at både arbejde og handel bør være lokalt forankret inden for Struer Kommunes rammer i et så vidt omfang som muligt. Udover at have fokus på at udvikle Struers fritidstilbud til kommunens borgere, så prioriterer Struer Energi også at samarbejde med lokale virksomheder om projekter i både større og mindre omfang. 

Ved større anlægsprojekter forsøger de at dele projekterne op i fag-entrepriser, som de lokale virksomheder kan byde ind på, i stedet for at udbyde anlægsprojekterne i total-entrepriser. 

Følger Nord Pools priser

Med en elaftale hos Struer Energi får du et abonnement med en variabel pris, der følger priserne på Nord Pool. Det vil med andre ord sige, at din strøm afregnes i forhold til strømmens timemæssige prissats. Herudover lægger Struer Energi et tillæg på 10 øre/kWh inklusiv moms. 

Vælger du Struer Energi som el-leverandør, så vil det typisk være dyrest for dig at bruge strøm om morgenen og sidst på eftermiddagen. 

Modsat vil der til gengæld være penge at spare ved at bruge strøm tidligt om morgenen, omkring middag, sidst på aftenen og naturligvis også om natten, da efterspørgslen som regel vil være helt i bund, når de fleste sover.

Fordele

Bidrager til det lokale idræts- og foreningsliv

Støtter og samarbejder med lokale virksomheder

Giver mulighed for én samlet regning for el, vand, varme og spildevand

Medejere af Maabjerg BioEnergy og leverer biogas til fjernvarmenettet

Ulemper

Ikke nødvendigvis interessant for folk bosat uden for Struer Kommune

Er du sikker på, at Struer Energi er det rette elselskab for dig?
Hvis ikke, så tjek vores oversigter over:

Er du sikker på, at Struer Energi er det rette elselskab for dig?
Hvis ikke, så tjek vores oversigter over:

Udmærket kundeservice-afdeling

Struer Energi har ikke en specielt udvidet kundeservice-sektion på deres hjemmeside, men i modsætning til mange andre energiselskaber har du til gengæld mulighed for at møde fysisk op og snakke med dem på Jyllandsgade 1 i Struer. Du er dog nødt til at være opmærksom på åbningstiderne, der som vist nedenfor er ret begrænsede.

 • Mandag: 10.00 – 14.00
 • Tirsdag: Lukket
 • Onsdag: 10.00 – 14.00
 • Torsdag: 10.00 – 17.00
 • Fredag: 10.00 – 13.00
 

Har du ikke mulighed for at møde op inden for de angivne tider, så er det også muligt at sende en e-mail til adressen kundeservice@struerenergi.dk. Struer Energis telefonbetjening har desuden lidt længere åbningstider:

 • Mandag: 10.00 – 15.30
 • Tirsdag: Lukket
 • Onsdag: 10.00 – 15.30
 • Torsdag: 10.00 – 17.00
 • Fredag: 10.00 – 14.00
 

Struer Energi har også en selvbetjeningsside på deres website, hvor du muligvis kan blive klogere på de spørgsmål, du måtte have, uden for deres åbningstider. På billedet nedenfor ses mulighederne for selvbetjening på Struerenergi.dk.

Lokale medlemsfordele

Struer Energi er et multiforsyningsselskab, der udover el også leverer vand og varme samt håndterer spildevandet for forbrugere i området. Som kunde hos Struer Energi har du derfor mulighed for at få én samlet regning for el, varme, vand og spildevand. 

I samarbejde med Vestforsyning ejer Struer Energi Maabjerg BioEnergy, der er et af verdens største bioenergianlæg, og går du ind for anvendelse af biogas, så giver det i den sammenhæng god mening at støtte Struer Energi og deres produktion af biogas til både Vestforsynings og Struer Energis fjernvarmenet.

Derudover er Struer Energi med til at støtte op om lokalsporten – blandet andet ved at bidrage som navnesponsor for Struer Energi Park, som huser moderne faciliteter til idrætsklubber inden for et væld af sportsgrene – både indendørs og udendørs. 

Fornuftige alternativer til Struer Energi

4.1/5

Binding: Ingen.
Abonnement: 0 kr./md.

Klimavenlig
Populær
3.8/5

Binding: 6 mdr.
Abonnement: 0 kr./md.

Godt ry
3.9/5

Binding: 6 mdr.
Abonnement: 29 kr./md.

Kort opsummering

Struer Energi er et energiselskab af lokale for lokale, og lægger du selv stor vægt på at støtte og værne om lokallivet på forskellige måder, så er Struer Energi en god løsning for dig og din husstand.

Med en el-aftale hos Struer Energi får du en aftale med variabel pris, som følger de varierende priser på Nord Pool plus et tillæg på 10 øre/kWh inklusiv moms. 

Prisen på din strøm afhænger derfor af den timemæssige efterspørgsel på strøm.

Som navnet antyder, så er Struer Energi navnesponsor for Struer Energi Park, og faktisk leverer Struer Energi finansiel støtte til et stort udvalg af idrætsklubber. Udover at støtte det lokale foreningsliv prioriterer Struer Energi også at samarbejde med lokale virksomheder om større anlægsprojekter for at fremme Struer Kommunes handelsliv.

Struer Energi er medejere af Maabjerg BioEnergy og har derfor en naturlig interesse i at levere biogas til fjernvarmenettet. 

På trods af at de ikke har travlt med at skilte med deres grønne intentioner, så har de altså en direkte og bæredygtig indflydelse på Struer Kommunes energiforbrug.

Struer Energi logo
3.5/5

3,5/5

Struer Energi logo
3.5/5

3,5/5

Vigtigt angående priser!

Priserne, der opdateres i begyndelsen af hver måned, skal anses som vejledende af flere årsager:

 1. De beregnes med afsæt i sidste måneds gennemsnitspris for ren strøm. Her bruger vi Nord Pool som kilde.

 2. Der findes forskellige elnetområder i Danmark, og priserne for transport af el varierer disse områder imellem. I vores prisestimater har vi regnet med gennemsnitspriserne for transport i henholdsvis Aarhus (KONSTANT) for vest-priserne og København (Radius) for øst-priserne. 

  Selvom priserne for transport af el varierer fra område til område, påvirker denne variation ikke prisdifferencerne de forskellige elselskaber imellem. Det forholder sig nemlig sådan, at det beløb, du skal betale i transport-udgift, altid vil være betinget af det område, du bor i, og ikke af det elselskab, du har valgt. Med andre ord betyder det, at eksempelvis Norlys- og Nettopower-kunder vil betale det samme i transport-udgifter, hvis de bor i det samme område.

 3. Fra tid til anden foretager elselskaberne justeringer, hvad angår deres abonnement-satser og/eller deres tillægspris pr. kWh.


  Vi gør alt, hvad vi kan for at fange disse justeringer, men der vil være en risiko for, at vi sommetider glipper en eller flere af disse justeringer. Hvis du mistænker, at vi oplyser en misvisende abonnement-sats eller regner med en forkert strømtillægssats, så hiv hellere end gerne fat i os på info@eltjek24.dk, så dykker vi ned i, hvorvidt din mistanke er begrundet eller ej.

At sammenligne elpriser er virkelig ikke nogen let opgave, da det er et ekstremt uigennemskueligt og mudret felt, hvilket blandt andet hænger sammen med, at der er stor forskel på, hvordan de forskellige elselskaber oplyser om deres egne priser.

Nogle elselskaber opererer med stor gennemsigtighed og oplyser om alt fra strømtillæg, afgifter, den rene strømpris og så videre, mens andre udelukkende oplyser sidste måneds gennemsnitlige rene strømpris.

I vores kWh-prisestimater har vi medregnet samtlige omkostninger med undtagelse af abonnement-satsen. En sats, som vi naturligvis også oplyser om, men selvstændigt og altså ikke som en del af den estimerede kWh-sats. 
 

Vores beregningsmodel

Med henblik på at levere et så retvisende sammenligningsgrundlag som overhovedet muligt har vi kreeret vores egen beregningsmodel til at kortlægge de gennemsnitlige kWh-satser for de enkelte elselskaber.

Herunder følger den formel, som vores beregningsmodel benytter sig af:

(strømtillæg + den rene strømpris (et gennemsnit for seneste måned) + transportudgifter (et gennemsnit) + eltariffer + elafgift) x 1,25 (moms)

Når vi anmelder og bedømmer et elselskab, modtager elselskabet én samlet karakter, hvor skalaen går fra 0 til 5. Den samlede karakter er et gennemsnit af fem individuelle karakter, der gives inden for følgende parametre: 

 • Miljøvenlighed
 • Kundeservice
 • Ry blandt forbrugerne
 • Medlemsfordele
 • Pris.

I det følgende gennemgår vi de fem parametre og redegør for, hvilke forhold vi lægger vægt på inden for disse.

 Miljøvenlighed

For at et elselskab kan få en god karakter inden for parameteret ‘miljøvenlighed’, skal elselskabet yde et fornuftigt bidrag til den grønne omstilling samt besidde en grøn profil.

Først og fremmest kigger vi på, om et elselskab køber grønne certifikater. Gør elselskabet dette, trækker det naturligvis op i vores bedømmelse.

Dernæst kigger vi på, om elselskabet har iværksat en række grønne initiativer. Det kunne eksempelvis være at bidrage økonomisk til bevarelse eller udvidelse af skovområder eller at støtte andre klimaforbedrende aktiviteter.

Kundeservice

Når vi skal vurdere, hvorvidt et elselskab leverer kundeservice på et højt niveau eller ej, kigger vi først og fremmest på, hvordan elselskabets kundeservice-afdeling er beskrevet af nuværende og tidligere forbrugere på forskellige anmeldelsesportaler såsom Trustpilot.

Hvis et elselskabs kundeservice-personale af adskillige forbrugere fremhæves som værende hjælpsomt, vidende og lignende, er chancen for en god karakter naturligvis rigtig god.

Er det modsatte derimod tilfældet – altså hvis elselskabets kundeservice-personale får meget kritik fra tidligere og nuværende forbrugere – får elselskabet sandsynligvis en mindre god karakter.

Ud over at orientere os dybdegående i forbrugeranmeldelser kigger vi også på, hvor dygtigt et elselskab er til at vejlede nuværende og potentielle forbrugere på elselskabets egen hjemmeside. I den henseende kigger vi blandt andet på, om elselskabet byder på en FAQ-sektion og i så fald, hvor udtømmende og grundig denne sektion er.

Sidst, men ikke mindst vurderer vi graden af tilgængelighed for kundeservice-afdelingen.

Her kigger vi blandt andet på, hvornår kundeservice-afdelingen kan træffes samt hvordan. Er det kun muligt at komme i kontakt med kundeservice via mail, eller kan det også lade sig gøre at træffe kundeservice-afdelingen telefonisk eksempelvis? Ikke overraskende giver det naturligvis flest plusser i vores bog, hvis graden af tilgængelighed er høj.

Ry blandt forbrugerne

Når vi skal vurdere et elselskabs ry blandt forbrugerne, kigger vi på elselskabets Trustpilot-konto og adopterer delvist den karakter, som elselskabet har fået her. Dog runder vi op til nærmeste halve eller hele.

Det vil sige, at hvis et elselskab har opnået en samlet karakter på 4,1 på Trustpilot, får elselskabet 4 i karakter hos os, når det kommer til parameteret ‘ry blandt forbrugerne’.

Medlemsfordele

For nogle elselskaber gælder det, at disse byder på medlemsfordele ud over det sædvanlige. Eksempler på sådanne fordele kunne være rabataftaler til et utal af forretninger eller muligheden for at få fribilletter til sportsarrangementer.

Skal et elselskab opnå en god karakter inden for kriteriet ‘medlemsfordele’, er det derfor centralt, at elselskabet forkæler sine kunder med en række fordele, som kunderne ikke vil kunne finde hos samtlige andre elselskaber.

Dette betyder med andre ord, at fornuftige priser, adgang til en oversigt over ens forbrug samt muligheden for at få hjælp af et kompetent kundeservice-personale ikke er nok i sig selv til at score højt inden for dette parameter. Rigtig mange elselskaber byder nemlig på disse særtræk, hvorfor vi ikke anser disse som særlige medlemsfordele.

Pris

Skal et elselskab opnå en god karakter inden parameteret ‘pris’, skal elselskabet – ikke så overraskende – byde på økonomisk gunstige vilkår for sine kunder.

Her kigger vi særligt på, om elselskabet opererer med et spottillæg og i så fald, hvor højt dette er.

Ligeledes kigger vi på, om elselskabet opererer med nogen abonnement-sats og i så fald, hvor høj denne er.

Mange elselskaber opererer med flere strømpakker, og de prisestimater, vi viser, tager altid udgangspunkt i de billigste strømpakker fra de enkelte elselskaber.

Derudover er det vigtigt at bemærke, at eventuelle besparelser via introtilbud ikke medregnes i vores prisestimater. 

Hos Eltjek24.dk er vi yderst stolte over vores indsats, når det kommer til at levere retvisende prisestimater.

Stoltheden bunder blandt andet i, at vi har udviklet en avanceret beregner til formålet, og at vi med jævne mellemrum aktivt er ude at indhente oplysninger om elselskabernes spottillæg og lignende. Forhold, som elselskaberne ikke nødvendigvis oplyser om på deres hjemmesider.

Hvor om alting er, kommer vi dog ikke uden om, at det, vi leverer, er estimater, hvorfor de priser, du finder på siden her, skal anses som vejledende. 

I det følgende gennemgår vi de primære årsager hertil.

 1. Prisestimaterne (gælder kun for de elaftaler, hvor prisen er variabel) beregnes blandt andet med afsæt i sidste måneds gennemsnitspris for ren strøm. Her bruger vi Nord Pool som kilde.

 2. Der findes forskellige elnetområder i Danmark, og priserne for transport af el varierer disse områder imellem. I vores prisestimater har vi regnet med gennemsnitspriserne for transport i henholdsvis Aarhus (KONSTANT) for vest-priserne og København (Radius) for øst-priserne.

  Selvom priserne for transport af el varierer fra område til område, påvirker denne variation ikke prisdifferencerne de forskellige elselskaber imellem. Det forholder sig nemlig sådan, at det beløb, du skal betale i transport-udgift, altid vil være betinget af det område, du bor i, og ikke af det elselskab, du har valgt. Med andre ord betyder det, at eksempelvis Norlys- og Nettopower-kunder vil betale det samme i transport-udgifter, hvis de bor i det samme område.

 3. Fra tid til anden foretager elselskaberne justeringer, hvad angår deres abonnement-satser og/eller deres tillægspris pr. kWh

  Vi gør alt, hvad vi kan for at fange disse justeringer, men der vil altid være en risiko for, at vi en sjælden glipper en eller flere justeringer. Hvis du mistænker, at vi oplyser en misvisende abonnement-sats eller regner med en forkert strømtillægssats, så hiv hellere end gerne fat i os på info@eltjek24.dk, så dykker vi ned i, hvorvidt din mistanke er begrundet eller ej.


Vores beregningsmodel

Med henblik på at levere et så retvisende sammenligningsgrundlag som overhovedet muligt har vi kreeret vores egen beregningsmodel til at kortlægge de gennemsnitlige kWh-satser for de enkelte elselskaber.

Herunder følger den formel, som vores beregningsmodel benytter sig af:

(strømtillæg + den rene strømpris (et gennemsnit for seneste måned) + transportudgifter (et gennemsnit) + eltariffer + elafgift) x 1,25 (moms).

Vi skal have indsigt i dit forbrug for at udregne så præcise prisestimater som muligt.

Ligeledes er indsigt i dit forbrug vigtigt for, at vi kan vise dig så billige strømpakker som muligt. Elselskabernes strømpakker er nemlig strikket sammen på en sådan måde, at dit forbrug har stor indflydelse på, hvilke strømpakker der økonomisk set er mest attraktive for dig.

Kender du ikke dit årlige forbrug, klikker du blot nej, hvorefter du – med afsæt i antallet af personer i din bolig – får mulighed for at angive et forbrugsestimat.

Sådan tjener vi penge

Vores forretningsmodel baserer sig på noget, der kaldes affiliate-marketing.

Med andre ord betyder det, at vi sommetider tjener penge, hvis en af vores besøgende tilmelder sig et af de elselskaber eller en af de ladeløsningsudbydere, vi fremhæver.

At vi er et kommercielt foretagende betyder dog ikke, at du ikke kan stole på os. Intet er nemlig vigtigere for os end at rådgive vores besøgende så godt og reelt som overhovedet muligt, og derfor har vi også indført en række processer, som sikrer, at kommercielle interesser aldrig kommer til at influere negativt på vores evne til at rådgive reelt og oprigtigt.

I den henseende er det værd at nævne, at vi altid vurderer og anmelder et elselskab, før vi undersøger muligheden for et kommercielt samarbejde. Ligeledes bør det bemærkes, at vi promoverer en del elselskaber samt ladeløsningsudbydere, som vi endnu ikke har kommercielle aftaler med, fordi vi mener, at det er i forbrugerens interesse, at denne præsenteres for disse elselskaber samt ladeløsninger.

Ydermere er det værd at nævne, at en række af de elselskaber/ladeløsningsudbydere, vi rent faktisk har kommercielle aftaler med, ikke optræder på vores oversigter over de bedste, billigste eller grønneste elselskaber, da vi ikke mener, at de pågældende elselskaber gør det tilstrækkeligt godt inden for de parametre, vi bedømmer med afsæt i. 

Sagt på en anden måde: Bare fordi et elselskab eller en ladeløsningsudbyder har et affiliate-program, er dette ikke ensbetydende med, at elselskabet/ladeløsningsudbyderen automatisk er sikret promovering hos os.

Et overblik over vores samarbejdspartnere

Hos Eltjek24.dk spiller vi med åbne kort og vægter gennemsigtighed yderst højt, hvorfor du herunder kan læse, hvilke elselskaber samt ladeløsningsudbydere som vi p.t. har kommercielle aftaler med: 

NRGi, AURA, Nettopower, Energi+, Modstrøm, OK, Vest Energi, Norlys, Gasel, Kärnful Energi, Velkommen, EnergiFyn, b.energy, Energidrift, Greenbow, go’energi, LOAD, Zapp Mobility, Power Fuel, Wattoo, El & VVS, Proshop og iWatt.