Spring til indhold

Grundig intro til samt anmeldelse af
Struer Energi

Vores vurdering

0
3.5/5
Miljøvenlighed
3.5/5
Kundeservice
3/5
Ry blandt forbrugerne
3/5
Medlemsfordele
4/5
Pris
3/5

Bliv klogere på vores bedømmelsesproces her.

Priser

Prisestimaterne refererer til eludbyderens billigste
strømprodukt ved et årligt forbrug på 4000 kWh.

Vest for Storebælt

2,25

kr./kWh.

Øst for Storebælt

2,77

kr./kWh.

Binding: Ukendt. | Abonnement: 8,33 kr./md.

Abonnement: 8,33 kr./md.
Binding: Ukendt.

Vær opmærksom på, at der optræder affiliate-links på siden.

Uddybende intro til og anmeldelse af Struer Energi

Struer Energi er et mindre elhandelsselskab, der leverer strøm til omkring 4.900 husstande og virksomheder i og omkring Struer Kommune. 

Struer Energi lægger vægt på lokal og nærværende service, og de gør en dyd ud af at støtte lokallivet blandt andet ved at bidrage til udviklingen af Struer Kommunes lokale idræts- og foreningsliv.

Struer Energi har ikke nogen videre klimapolitisk agenda, så vidt vi kan se. På deres hjemmeside står der umiddelbart intet om, hvor de får deres energi fra, og om du som kunde hos Struer Energi kan få din strøm fra grønne og bæredygtige energikilder, eller om der i større grad er tale om energi fra fossile brandstoffer – også kaldet sort energi.

Lokal udvikling er en del af DNA’et

Struer Energi er først og fremmest et elselskab, der leverer strøm til kommunens borgere, hvorefter Struer Energi betaler tilbage for tilliden ved at bidrage til, at hjulene på kommunens handelsliv og fritidsaktiviteter fortsætter med at køre rundt. 

På den måde kan du være med til at bidrage til den lokale udvikling i Struer Kommune ved at vælge Struer Energi som din el-leverandør.

Hos Struer Energi er grundtanken, at både arbejde og handel bør være lokalt forankret inden for Struer Kommunes rammer i et så vidt omfang som muligt. Udover at have fokus på at udvikle Struers fritidstilbud til kommunens borgere, så prioriterer Struer Energi også at samarbejde med lokale virksomheder om projekter i både større og mindre omfang. 

Ved større anlægsprojekter forsøger de at dele projekterne op i fag-entrepriser, som de lokale virksomheder kan byde ind på, i stedet for at udbyde anlægsprojekterne i total-entrepriser. 

Følger Nord Pools priser

Med en elaftale hos Struer Energi får du et abonnement med en variabel pris, der følger priserne på Nord Pool. Det vil med andre ord sige, at din strøm afregnes i forhold til strømmens timemæssige prissats. Herudover lægger Struer Energi et tillæg på 10 øre/kWh inklusiv moms. 

Vælger du Struer Energi som el-leverandør, så vil det typisk være dyrest for dig at bruge strøm om morgenen og sidst på eftermiddagen. 

Modsat vil der til gengæld være penge at spare ved at bruge strøm tidligt om morgenen, omkring middag, sidst på aftenen og naturligvis også om natten, da efterspørgslen som regel vil være helt i bund, når de fleste sover.

Fordele

Bidrager til det lokale idræts- og foreningsliv

Støtter og samarbejder med lokale virksomheder

Giver mulighed for én samlet regning for el, vand, varme og spildevand

Medejere af Maabjerg BioEnergy og leverer biogas til fjernvarmenettet

Ulemper

Ikke nødvendigvis interessant for folk bosat uden for Struer Kommune

Er du sikker på, at Struer Energi er det rette elselskab for dig?
Hvis ikke, så tjek vores oversigter over:

Er du sikker på, at Struer Energi er det rette elselskab for dig?
Hvis ikke, så tjek vores oversigter over:

Udmærket kundeservice-afdeling

Struer Energi har ikke en specielt udvidet kundeservice-sektion på deres hjemmeside, men i modsætning til mange andre energiselskaber har du til gengæld mulighed for at møde fysisk op og snakke med dem på Jyllandsgade 1 i Struer. Du er dog nødt til at være opmærksom på åbningstiderne, der som vist nedenfor er ret begrænsede.

 • Mandag: 10.00 – 14.00
 • Tirsdag: Lukket
 • Onsdag: 10.00 – 14.00
 • Torsdag: 10.00 – 17.00
 • Fredag: 10.00 – 13.00
 

Har du ikke mulighed for at møde op inden for de angivne tider, så er det også muligt at sende en e-mail til adressen kundeservice@struerenergi.dk. Struer Energis telefonbetjening har desuden lidt længere åbningstider:

 • Mandag: 10.00 – 15.30
 • Tirsdag: Lukket
 • Onsdag: 10.00 – 15.30
 • Torsdag: 10.00 – 17.00
 • Fredag: 10.00 – 14.00
 

Struer Energi har også en selvbetjeningsside på deres website, hvor du muligvis kan blive klogere på de spørgsmål, du måtte have, uden for deres åbningstider. På billedet nedenfor ses mulighederne for selvbetjening på Struerenergi.dk.

Lokale medlemsfordele

Struer Energi er et multiforsyningsselskab, der udover el også leverer vand og varme samt håndterer spildevandet for forbrugere i området. Som kunde hos Struer Energi har du derfor mulighed for at få én samlet regning for el, varme, vand og spildevand. 

I samarbejde med Vestforsyning ejer Struer Energi Maabjerg BioEnergy, der er et af verdens største bioenergianlæg, og går du ind for anvendelse af biogas, så giver det i den sammenhæng god mening at støtte Struer Energi og deres produktion af biogas til både Vestforsynings og Struer Energis fjernvarmenet.

Derudover er Struer Energi med til at støtte op om lokalsporten – blandet andet ved at bidrage som navnesponsor for Struer Energi Park, som huser moderne faciliteter til idrætsklubber inden for et væld af sportsgrene – både indendørs og udendørs. 

Fornuftige alternativer til Struer Energi

4.1/5

Binding: Ingen.
Abonnement: 0 kr./md.

Klimavenlig
Populær
3.8/5

Binding: 6 mdr.
Abonnement: 0 kr./md.

Godt ry
3.9/5

Binding: 6 mdr.
Abonnement: 29 kr./md.

Kort opsummering

Struer Energi er et energiselskab af lokale for lokale, og lægger du selv stor vægt på at støtte og værne om lokallivet på forskellige måder, så er Struer Energi en god løsning for dig og din husstand.

Med en el-aftale hos Struer Energi får du en aftale med variabel pris, som følger de varierende priser på Nord Pool plus et tillæg på 10 øre/kWh inklusiv moms. 

Prisen på din strøm afhænger derfor af den timemæssige efterspørgsel på strøm.

Som navnet antyder, så er Struer Energi navnesponsor for Struer Energi Park, og faktisk leverer Struer Energi finansiel støtte til et stort udvalg af idrætsklubber. Udover at støtte det lokale foreningsliv prioriterer Struer Energi også at samarbejde med lokale virksomheder om større anlægsprojekter for at fremme Struer Kommunes handelsliv.

Struer Energi er medejere af Maabjerg BioEnergy og har derfor en naturlig interesse i at levere biogas til fjernvarmenettet. 

På trods af at de ikke har travlt med at skilte med deres grønne intentioner, så har de altså en direkte og bæredygtig indflydelse på Struer Kommunes energiforbrug.

Struer Energi logo
3.5/5

3,5/5

Struer Energi logo
3.5/5

3,5/5

Vigtigt angående priser!

Priserne, der opdateres i begyndelsen af hver måned, skal anses som vejledende af flere årsager:

 1. De beregnes med afsæt i sidste måneds gennemsnitspris for ren strøm. Her bruger vi Nord Pool som kilde.

 2. Der findes forskellige elnetområder i Danmark, og priserne for transport af el varierer disse områder imellem. I vores prisestimater har vi regnet med gennemsnitspriserne for transport i henholdsvis Aarhus (KONSTANT) for vest-priserne og København (Radius) for øst-priserne. 

  Selvom priserne for transport af el varierer fra område til område, påvirker denne variation ikke prisdifferencerne de forskellige elselskaber imellem. Det forholder sig nemlig sådan, at det beløb, du skal betale i transport-udgift, altid vil være betinget af det område, du bor i, og ikke af det elselskab, du har valgt. Med andre ord betyder det, at eksempelvis Norlys- og Nettopower-kunder vil betale det samme i transport-udgifter, hvis de bor i det samme område.

 3. Fra tid til anden foretager elselskaberne justeringer, hvad angår deres abonnement-satser og/eller deres tillægspris pr. kWh.


  Vi gør alt, hvad vi kan for at fange disse justeringer, men der vil være en risiko for, at vi sommetider glipper en eller flere af disse justeringer. Hvis du mistænker, at vi oplyser en misvisende abonnement-sats eller regner med en forkert strømtillægssats, så hiv hellere end gerne fat i os på info@eltjek24.dk, så dykker vi ned i, hvorvidt din mistanke er begrundet eller ej.

At sammenligne elpriser er virkelig ikke nogen let opgave, da det er et ekstremt uigennemskueligt og mudret felt, hvilket blandt andet hænger sammen med, at der er stor forskel på, hvordan de forskellige elselskaber oplyser om deres egne priser.

Nogle elselskaber opererer med stor gennemsigtighed og oplyser om alt fra strømtillæg, afgifter, den rene strømpris og så videre, mens andre udelukkende oplyser sidste måneds gennemsnitlige rene strømpris.

I vores kWh-prisestimater har vi medregnet samtlige omkostninger med undtagelse af abonnement-satsen. En sats, som vi naturligvis også oplyser om, men selvstændigt og altså ikke som en del af den estimerede kWh-sats. 
 

Vores beregningsmodel

Med henblik på at levere et så retvisende sammenligningsgrundlag som overhovedet muligt har vi kreeret vores egen beregningsmodel til at kortlægge de gennemsnitlige kWh-satser for de enkelte elselskaber.

Herunder følger den formel, som vores beregningsmodel benytter sig af:

(strømtillæg + den rene strømpris (et gennemsnit for seneste måned) + transportudgifter (et gennemsnit) + eltariffer + elafgift) x 1,25 (moms)

Sådan tjener vi penge

Vores forretningsmodel baserer sig på noget, der kaldes affiliate-marketing.

Med andre ord betyder det, at vi sommetider tjener penge, hvis en af vores besøgende tilmelder sig et af de elselskaber eller en af de ladeløsningsudbydere, vi fremhæver.

At vi er et kommercielt foretagende betyder dog ikke, at du ikke kan stole på os. Intet er nemlig vigtigere for os end at rådgive vores besøgende så godt og reelt som overhovedet muligt, og derfor har vi også indført en række processer, som sikrer, at kommercielle interesser aldrig kommer til at influere negativt på vores evne til at rådgive reelt og oprigtigt.

I den henseende er det værd at nævne, at vi altid vurderer og anmelder et elselskab, før vi undersøger muligheden for et kommercielt samarbejde. Ligeledes er det værd at bemærke, at vi promoverer en del elselskaber samt ladeløsningsudbydere, som vi endnu ikke har kommercielle aftaler med, fordi vi mener, at det er i forbrugerens interesse, at denne præsenteres for disse elselskaber samt ladeløsninger.

Ydermere er det også værd at nævne, at en række af de elselskaber, vi rent faktisk har kommercielle aftaler med, ikke optræder på vores oversigter over de bedste, billigste eller grønneste elselskaber, da vi ikke mener, at de pågældende elselskaber gør det tilstrækkeligt godt inden for de parametre, vi bedømmer med afsæt i. 

Sagt på en anden måde: Bare fordi et elselskab eller en ladeløsningsudbyder har et affiliate-program, er dette ikke ensbetydende med, at elselskabet/ladeløsningsudbyderen automatisk er sikret promovering hos os.

Et overblik over vores samarbejdspartnere

Det er ingen hemmelighed, at vi forsøger at etablere kommercielle aftaler med så mange elselskaber samt ladeløsningsudbydere som muligt.

På nuværende tidspunkt har vi kommercielle aftaler med følgende elselskaber samt ladeløsningsudbydere: NRGi, AURA, Nettopower, Energi+, Modstrøm, OK, Vest Energi, Norlys, Gasel, Kärnful Energi, Velkommen, EnergiFyn, b.energy, Energidrift, Greenbow, go’energi, LOAD, Zapp Mobility, Power Fuel, Wattoo, El & VVS, Proshop og iWatt.