Spring til indhold

Anmeldelse af
Edison

0
3.2/5
Miljøvenlighed
4/5
Kundeservice
4/5
Ry blandt forbrugerne
4/5
Medlemsfordele
2/5
Pris
2/5

Priser

Vest for Storebælt

2,43

kr./kWh.

Øst for Storebælt

2,86

kr./kWh.

Binding: Ingen. | Abonnement: 19 kr./md.

Abonnement: 19 kr./md.
Binding: Ingen. 

Vær opmærksom på, at der optræder affiliate-links på siden.

Uddybende intro til og anmeldelse af Edison

Edison er et elselskab, der blev stiftet i 2020 af branchefolk og en række iværksættere. Selv hævder folkene bag elselskabet, at Edisons primære vision allerede har ændret sig siden stiftelsen.

Hvad hovedvisionen på nuværende tidspunkt er, er folkene bag dog ikke helt eksplicitte om. Dog fornemmer man, at det er noget i stil med at være et troværdigt elselskab, der leverer kundeservice på et rigtig højt niveau. 

Derudover er det også tydeligt i Edisons kommunikation, at det er af stor vigtighed for elselskabet at have en grøn profil. Og dette kommer naturligvis ikke kun til udtryk via kommunikationen, men også Edisons handlinger.

Mest tydeligt kommer det til udtryk ved, at uanset hvilken strømpakke du vælger hos Edison, får du udelukkende grøn energi.

I Edisons kommunikation fornemmer man ydermere, at elselskabet har et erklæret mål om at være blandt de billigste elselskaber. Dette lykkes elselskabet dog ikke rigtig med på nuværende tidspunkt.

Når det kommer til deres strømpakke med variabel pris, er denne nemlig blandt de dyreste, ligesom Edison ej heller er blandt de billigste, når det kommer til deres fastpris-strømpakke. 

To strømpakker

Hos Edison kan du vælge mellem to forskellige strømpakker.

For den ene strømpakke er kWh-prisen variabel, hvilket vil sige, at kWh-prisen følger her-og-nu-prisen på elbørsen, mens kWh-prisen er fast for den anden strømpakke.

Dog er prisen ikke mere fast, end at den justeres et par gange årligt. Her reguleres den efter markedsprisen.

Strømpakken, hvor prisen er variabel, er det oplagte valg for dig, der tilrettelægger dit elforbrug efter, hvornår strømprisen er lavest, mens fastpris-strømpakken er det oplagte valg for dig, der får ro i maven ved at kende din kWh-pris på forhånd.

På nuværende tidspunkt lyder vilkårene for strømpakken, hvor prisen er variabel, således:

 • 19 kr. pr. md. i abonnement
 • 25 øre pr. kWh i spottillæg.

Hvis du besøger vores oversigt over de billigste elselskaber, vil du kunne få indsigt i spottillæggene for mere end 20 forskellige elselskaber, og her vil du erfare, at et spottillæg på 25 øre pr. kWh i den grad er i den dyre ende og med til at gøre Edison til et af de absolut dyreste elselskaber.

Uheldig sag i 2023

I 2023 fik Edison kritik af Forsyningstilsynet, der vurderede, at elselskabet havde brudt loven i forhold til manglende overførsler af tilgodehavender til en række kunder, der havde skiftet elselskab.

Betalingen hos Edison fungerer således, at du som kunde betaler forud. Har du en variabel aftale, vil det beløb, du bedes betale være et estimat for, hvor meget Edison forventer, du skal betale i den periode, som betalingen dækker, og det er netop disse acontobetalinger, der danner grundlaget for lovbruddet.

Fordele

Godt ry på Trustpilot

Grøn profil

Fortrinlig kundeservice

Ulemper

Blandt de dyreste

Ingen ekstraordinære medlemsfordele

Er du sikker på, at Edison er det rette elselskab for dig?
Hvis ikke, så tjek vores oversigter over:

Er du sikker på, at Edison er det rette elselskab for dig?
Hvis ikke, så tjek vores oversigter over:

Nogenlunde indsats på kundeservice-fronten

Som bemærket tidligere er et erklæret mål fra Edisons side at levere kundeservice på et ekstraordinært højt niveau. Dette lykkes elselskabet – i vores optik – delvist med.

Besøger man Trustpilot, giver en stor del af dem, der anmelder Edison, udtryk for, at kundeservice-personalet er yderst kompetent, høfligt og hjælpsomt, hvilket naturligvis er fedt.

Til gengæld er det ikke så fedt, at kundeservice-afdelingen blot kan træffes mellem klokken 10 og 15 på alle hverdage undtagen fredag, hvor åbningstiden er endnu kortere – nemlig fra klokken 10 til 14. 

Sammenligner man med andre elselskaber, er der mange, som opererer med væsentlig bredere åbningstider. 

Fornuftig FAQ-sektion

Noget, der dog utvetydigt mindsker udfordringerne ved Edisons relativt snævre åbningstider, er, at det for mange ikke vil være nødvendigt at kontakte Edisons kundeservice-afdeling for at få svar på deres spørgsmål.

Dette skyldes, at folkene bag Edison har kreeret en fin FAQ-sektion, hvor de hyppigst stillede spørgsmål besvares grundigt i et letforståeligt sprog.

I denne sektion kan du blandt andet finde svar på følgende spørgsmål:

 • Hvor tit og hvornår justeres fastpris-aftalen?
 • Hvad betyder grøn strøm?
 • Hvad vil det sige at betale aconto?

Ingen ekstraordinære medlemsfordele

Edison har en landingsside på deres website, hvor de gennemgår fordelene ved at pege på dem som ens næste elselskab. 

I vores øjne er de fordele, som gennemgås på denne side, dog ikke ekstraordinære og derfor ikke af en karakter, som de fleste andre elselskaber ikke vil kunne matche.

Fordelene er nemlig – ifølge Edison selv – at du ved at vælge Edison støtter den grønne omstilling, får god kundeservice samt forkæles med konkurrencedygtige priser. Fordele, som du altså også finder hos rigtig mange andre elselskaber.

Vi anerkender, at Edison har en fin grøn profil, og at elselskaber leverer fornuftigt, når det kommer til kundeservice, men vi må erklære os uenige med folkene bag Edison i forhold til deres påstand om, at elselskabet leverer konkurrencedygtige priser. 

På nuværende tidspunkt er der nemlig rigtig mange elselskaber, der økonomisk set tilbyder væsentligt mere attraktive strømaftaler, end Edison gør. 

Et fornuftigt ry blandt forbrugerne

I skrivende stund har Edison modtaget lidt mere end 20 anmeldelser på Trustpilot og opnået en samlet score på 4,2, hvilket svarer til ‘god’.

Dermed er det vist ikke helt forkert at konkludere, at størstedelen af Edisons kunder virker til at være ganske tilfredse med den indsats, som elselskabet yder.

Det skal dog nævnes, at den samlede mængde anmeldelser i skrivende stund ikke er særlig høj, og man skal derfor være forsigtig med at drage alt for generelle konklusioner om forbrugernes holdning til Edison baseret på elselskabets Trustpilot-profil.

I de kommende afsnit vil vi se nærmere på, hvad Edison roses for af de tilfredse kunder, og hvad Edison kritiseres for af de mindre tilfredse.

Hvad roses Edison for?

Isolerer man de mest positivt stemte Trustpilot-anmeldelser, vil man se, at den ros, der er gennemgående, i høj grad omhandler Edisons kundeservice-indsats.

Flere Trustpilot-anmeldere beretter om gode oplevelser med en eller flere kundeservice-ansatte, og ord som ‘behagelig’, ‘hjælpsom’ og ‘venlig’ bliver af flere anmeldere brugt til at beskrive forskellige kundeservice-ansatte, der nævnes ved navn. 

Derudover er det værd at bemærke, at kundeservice-personalet betegnes som rigtig vakse. Med andre ord skal du altså ikke vente længe på svar, hvis du henvender dig til Edison.

Hvad kritiseres Edison for?

På nuværende tidspunkt er der ikke synderligt mange negativt stemte Trustpilot-anmeldelser på Edisons Trustpilot-side. 

Isolerer man de få, der findes, går kritikken dog på, at Edison ikke er til at stole på. 

En Trustpilot-anmelder hævder i den forbindelse, at vedkommende har haft penge til gode ved elselskabet, og at han/hun har skullet henvende sig rigtig mange gange for at få udbetalt sit tilgodehavende.

Det er naturligvis voldsomme anklager, og vi afviser ikke, at Edison har klokket i det over for enkelte kunder. Dog er det ikke på nogen måde vores indtryk, at kunderne generelt set ikke kan stole på Edison.

Fornuftige alternativer til Edison

4.1/5

Binding: Ingen.
Abonnement: 0 kr./md.

Klimavenlig
Populær
3.8/5

Binding: 6 mdr.
Abonnement: 0 kr./md.

God pris
3.7/5

Binding: 6 mdr.
Abonnement: 0 kr./md.

Kort opsummering

Edison er et elselskab, der fokuserer på at levere grøn strøm og god kundeservice. Ligeledes hævder elselskabet, at de ønsker at være konkurrencedygtige, når det kommer til priser.

Hos Eltjek24.dk anerkender vi indsatsen, hvad angår den grønne omstilling og på kundeservice-området, men vi må dog stille os kritiske over for indsatsen, der relaterer sig til at levere konkurrencedygtige priser. 

Sandheden er nemlig, at Edison i øjeblikket er blandt de dyreste elselskaber.

Hvis du ikke har noget imod at betale lidt ekstra for din strøm, så længe du til gengæld er garanteret, at den er grøn, og at du tilknyttes et elselskab, der har ry for at levere rigtig god kundeservice, så er Edison dog ikke et dårligt valg.

I vores øjne findes der dog mange bedre og billigere alternativer.

3.2/5

3,2/5

3.2/5

3,2/5

Vigtigt angående priser!

Priserne, der opdateres i begyndelsen af hver måned, skal anses som vejledende af flere årsager:

 1. De beregnes med afsæt i sidste måneds gennemsnitspris for ren strøm. Her bruger vi Nord Pool som kilde.

 2. Der findes forskellige elnetområder i Danmark, og priserne for transport af el varierer disse områder imellem. I vores prisestimater har vi regnet med gennemsnitspriserne for transport i henholdsvis Aarhus (KONSTANT) for vest-priserne og København (Radius) for øst-priserne. 

  Selvom priserne for transport af el varierer fra område til område, påvirker denne variation ikke prisdifferencerne de forskellige elselskaber imellem. Det forholder sig nemlig sådan, at det beløb, du skal betale i transport-udgift, altid vil være betinget af det område, du bor i, og ikke af det elselskab, du har valgt. Med andre ord betyder det, at eksempelvis Norlys- og Nettopower-kunder vil betale det samme i transport-udgifter, hvis de bor i det samme område.

 3. Fra tid til anden foretager elselskaberne justeringer, hvad angår deres abonnement-satser og/eller deres tillægspris pr. kWh.


  Vi gør alt, hvad vi kan for at fange disse justeringer, men der vil være en risiko for, at vi sommetider glipper en eller flere af disse justeringer. Hvis du mistænker, at vi oplyser en misvisende abonnement-sats eller regner med en forkert strømtillægssats, så hiv hellere end gerne fat i os på info@eltjek24.dk, så dykker vi ned i, hvorvidt din mistanke er begrundet eller ej.

At sammenligne elpriser er virkelig ikke nogen let opgave, da det er et ekstremt uigennemskueligt og mudret felt, hvilket blandt andet hænger sammen med, at der er stor forskel på, hvordan de forskellige elselskaber oplyser om deres egne priser.

Nogle elselskaber opererer med stor gennemsigtighed og oplyser om alt fra strømtillæg, afgifter, den rene strømpris og så videre, mens andre udelukkende oplyser sidste måneds gennemsnitlige rene strømpris.

I vores kWh-prisestimater har vi medregnet samtlige omkostninger med undtagelse af abonnement-satsen. En sats, som vi naturligvis også oplyser om, men selvstændigt og altså ikke som en del af den estimerede kWh-sats. 
 

Vores beregningsmodel

Med henblik på at levere et så retvisende sammenligningsgrundlag som overhovedet muligt har vi kreeret vores egen beregningsmodel til at kortlægge de gennemsnitlige kWh-satser for de enkelte elselskaber.

Herunder følger den formel, som vores beregningsmodel benytter sig af:

(strømtillæg + den rene strømpris (et gennemsnit for seneste måned) + transportudgifter (et gennemsnit) + eltariffer + elafgift) x 1,25 (moms)