Spring til indhold

Eltjek24.dk indeholder reklamelinks. Læs mere

Anmeldelse af
Edison

Vores vurdering

0
3.2/5
Miljøvenlighed
4/5
Kundeservice
4/5
Ry blandt forbrugerne
4/5
Medlemsfordele
2/5
Pris
2/5

Bliv klogere på vores bedømmelsesproces her.

Priser

Grøn baggrund til anmeldelser

Prisestimaterne refererer til eludbyderens billigste
strømprodukt ved et årligt forbrug på 4000 kWh.

Vest for Storebælt

2,30

kr./kWh.

Øst for Storebælt

2,58

kr./kWh.

Binding: Ingen. | Abonnement: 19 kr./md.

Abonnement: 19 kr./md.
Binding: Ingen. 

Vær opmærksom på, at der optræder affiliate-links på siden.

Uddybende intro til og anmeldelse af Edison

Edison er et elselskab, der blev stiftet i 2020 af branchefolk og en række iværksættere. Selv hævder folkene bag elselskabet, at Edisons primære vision allerede har ændret sig siden stiftelsen.

Hvad hovedvisionen på nuværende tidspunkt er, er folkene bag dog ikke helt eksplicitte om. Dog fornemmer man, at det er noget i stil med at være et troværdigt elselskab, der leverer kundeservice på et rigtig højt niveau. 

Derudover er det også tydeligt i Edisons kommunikation, at det er af stor vigtighed for elselskabet at have en grøn profil. Og dette kommer naturligvis ikke kun til udtryk via kommunikationen, men også Edisons handlinger.

Mest tydeligt kommer det til udtryk ved, at uanset hvilken strømpakke du vælger hos Edison, får du udelukkende grøn energi.

I Edisons kommunikation fornemmer man ydermere, at elselskabet har et erklæret mål om at være blandt de billigste elselskaber. Dette lykkes elselskabet dog ikke rigtig med på nuværende tidspunkt.

Når det kommer til deres strømpakke med variabel pris, er denne nemlig blandt de dyreste, ligesom Edison ej heller er blandt de billigste, når det kommer til deres fastpris-strømpakke. 

To strømpakker

Hos Edison kan du vælge mellem to forskellige strømpakker.

For den ene strømpakke er kWh-prisen variabel, hvilket vil sige, at kWh-prisen følger her-og-nu-prisen på elbørsen, mens kWh-prisen er fast for den anden strømpakke.

Dog er prisen ikke mere fast, end at den justeres et par gange årligt. Her reguleres den efter markedsprisen.

Strømpakken, hvor prisen er variabel, er det oplagte valg for dig, der tilrettelægger dit elforbrug efter, hvornår strømprisen er lavest, mens fastpris-strømpakken er det oplagte valg for dig, der får ro i maven ved at kende din kWh-pris på forhånd.

På nuværende tidspunkt lyder vilkårene for strømpakken, hvor prisen er variabel, således:

 • 19 kr. pr. md. i abonnement
 • 25 øre pr. kWh i spottillæg.

Hvis du besøger vores oversigt over de billigste elselskaber, vil du kunne få indsigt i spottillæggene for mere end 20 forskellige elselskaber, og her vil du erfare, at et spottillæg på 25 øre pr. kWh i den grad er i den dyre ende og med til at gøre Edison til et af de absolut dyreste elselskaber.

Uheldig sag i 2023

I 2023 fik Edison kritik af Forsyningstilsynet, der vurderede, at elselskabet havde brudt loven i forhold til manglende overførsler af tilgodehavender til en række kunder, der havde skiftet elselskab.

Betalingen hos Edison fungerer således, at du som kunde betaler forud. Har du en variabel aftale, vil det beløb, du bedes betale være et estimat for, hvor meget Edison forventer, du skal betale i den periode, som betalingen dækker, og det er netop disse acontobetalinger, der danner grundlaget for lovbruddet.

Fordele

Godt ry på Trustpilot

Grøn profil

Fortrinlig kundeservice

Ulemper

Blandt de dyreste

Ingen ekstraordinære medlemsfordele

Er du sikker på, at Edison er det rette elselskab for dig?
Hvis ikke, så tjek vores oversigter over:

Er du sikker på, at Edison er det rette elselskab for dig?
Hvis ikke, så tjek vores oversigter over:

Nogenlunde indsats på kundeservice-fronten

Som bemærket tidligere er et erklæret mål fra Edisons side at levere kundeservice på et ekstraordinært højt niveau. Dette lykkes elselskabet – i vores optik – delvist med.

Besøger man Trustpilot, giver en stor del af dem, der anmelder Edison, udtryk for, at kundeservice-personalet er yderst kompetent, høfligt og hjælpsomt, hvilket naturligvis er fedt.

Til gengæld er det ikke så fedt, at kundeservice-afdelingen blot kan træffes mellem klokken 10 og 15 på alle hverdage undtagen fredag, hvor åbningstiden er endnu kortere – nemlig fra klokken 10 til 14. 

Sammenligner man med andre elselskaber, er der mange, som opererer med væsentlig bredere åbningstider. 

Fornuftig FAQ-sektion

Noget, der dog utvetydigt mindsker udfordringerne ved Edisons relativt snævre åbningstider, er, at det for mange ikke vil være nødvendigt at kontakte Edisons kundeservice-afdeling for at få svar på deres spørgsmål.

Dette skyldes, at folkene bag Edison har kreeret en fin FAQ-sektion, hvor de hyppigst stillede spørgsmål besvares grundigt i et letforståeligt sprog.

I denne sektion kan du blandt andet finde svar på følgende spørgsmål:

 • Hvor tit og hvornår justeres fastpris-aftalen?
 • Hvad betyder grøn strøm?
 • Hvad vil det sige at betale aconto?

Ingen ekstraordinære medlemsfordele

Edison har en landingsside på deres website, hvor de gennemgår fordelene ved at pege på dem som ens næste elselskab. 

I vores øjne er de fordele, som gennemgås på denne side, dog ikke ekstraordinære og derfor ikke af en karakter, som de fleste andre elselskaber ikke vil kunne matche.

Fordelene er nemlig – ifølge Edison selv – at du ved at vælge Edison støtter den grønne omstilling, får god kundeservice samt forkæles med konkurrencedygtige priser. Fordele, som du altså også finder hos rigtig mange andre elselskaber.

Vi anerkender, at Edison har en fin grøn profil, og at elselskaber leverer fornuftigt, når det kommer til kundeservice, men vi må erklære os uenige med folkene bag Edison i forhold til deres påstand om, at elselskabet leverer konkurrencedygtige priser. 

På nuværende tidspunkt er der nemlig rigtig mange elselskaber, der økonomisk set tilbyder væsentligt mere attraktive strømaftaler, end Edison gør. 

Et fornuftigt ry blandt forbrugerne

I skrivende stund har Edison modtaget lidt mere end 20 anmeldelser på Trustpilot og opnået en samlet score på 4,2, hvilket svarer til ‘god’.

Dermed er det vist ikke helt forkert at konkludere, at størstedelen af Edisons kunder virker til at være ganske tilfredse med den indsats, som elselskabet yder.

Det skal dog nævnes, at den samlede mængde anmeldelser i skrivende stund ikke er særlig høj, og man skal derfor være forsigtig med at drage alt for generelle konklusioner om forbrugernes holdning til Edison baseret på elselskabets Trustpilot-profil.

I de kommende afsnit vil vi se nærmere på, hvad Edison roses for af de tilfredse kunder, og hvad Edison kritiseres for af de mindre tilfredse.

Hvad roses Edison for?

Isolerer man de mest positivt stemte Trustpilot-anmeldelser, vil man se, at den ros, der er gennemgående, i høj grad omhandler Edisons kundeservice-indsats.

Flere Trustpilot-anmeldere beretter om gode oplevelser med en eller flere kundeservice-ansatte, og ord som ‘behagelig’, ‘hjælpsom’ og ‘venlig’ bliver af flere anmeldere brugt til at beskrive forskellige kundeservice-ansatte, der nævnes ved navn. 

Derudover er det værd at bemærke, at kundeservice-personalet betegnes som rigtig vakse. Med andre ord skal du altså ikke vente længe på svar, hvis du henvender dig til Edison.

Hvad kritiseres Edison for?

På nuværende tidspunkt er der ikke synderligt mange negativt stemte Trustpilot-anmeldelser på Edisons Trustpilot-side. 

Isolerer man de få, der findes, går kritikken dog på, at Edison ikke er til at stole på. 

En Trustpilot-anmelder hævder i den forbindelse, at vedkommende har haft penge til gode ved elselskabet, og at han/hun har skullet henvende sig rigtig mange gange for at få udbetalt sit tilgodehavende.

Det er naturligvis voldsomme anklager, og vi afviser ikke, at Edison har klokket i det over for enkelte kunder. Dog er det ikke på nogen måde vores indtryk, at kunderne generelt set ikke kan stole på Edison.

Fornuftige alternativer til Edison

4.1/5

Binding: Ingen.
Abonnement: 0 kr./md.

Klimavenlig
Populær
3.8/5

Binding: 6 mdr.
Abonnement: 0 kr./md.

Godt ry
3.9/5

Binding: 6 mdr.
Abonnement: 29 kr./md.

Kort opsummering

Edison er et elselskab, der fokuserer på at levere grøn strøm og god kundeservice. Ligeledes hævder elselskabet, at de ønsker at være konkurrencedygtige, når det kommer til priser.

Hos Eltjek24.dk anerkender vi indsatsen, hvad angår den grønne omstilling og på kundeservice-området, men vi må dog stille os kritiske over for indsatsen, der relaterer sig til at levere konkurrencedygtige priser. 

Sandheden er nemlig, at Edison i øjeblikket er blandt de dyreste elselskaber.

Hvis du ikke har noget imod at betale lidt ekstra for din strøm, så længe du til gengæld er garanteret, at den er grøn, og at du tilknyttes et elselskab, der har ry for at levere rigtig god kundeservice, så er Edison dog ikke et dårligt valg.

I vores øjne findes der dog mange bedre og billigere alternativer.

3.2/5

3,2/5

3.2/5

3,2/5

Vigtigt angående priser!

Priserne, der opdateres i begyndelsen af hver måned, skal anses som vejledende af flere årsager:

 1. De beregnes med afsæt i sidste måneds gennemsnitspris for ren strøm. Her bruger vi Nord Pool som kilde.

 2. Der findes forskellige elnetområder i Danmark, og priserne for transport af el varierer disse områder imellem. I vores prisestimater har vi regnet med gennemsnitspriserne for transport i henholdsvis Aarhus (KONSTANT) for vest-priserne og København (Radius) for øst-priserne. 

  Selvom priserne for transport af el varierer fra område til område, påvirker denne variation ikke prisdifferencerne de forskellige elselskaber imellem. Det forholder sig nemlig sådan, at det beløb, du skal betale i transport-udgift, altid vil være betinget af det område, du bor i, og ikke af det elselskab, du har valgt. Med andre ord betyder det, at eksempelvis Norlys- og Nettopower-kunder vil betale det samme i transport-udgifter, hvis de bor i det samme område.

 3. Fra tid til anden foretager elselskaberne justeringer, hvad angår deres abonnement-satser og/eller deres tillægspris pr. kWh.


  Vi gør alt, hvad vi kan for at fange disse justeringer, men der vil være en risiko for, at vi sommetider glipper en eller flere af disse justeringer. Hvis du mistænker, at vi oplyser en misvisende abonnement-sats eller regner med en forkert strømtillægssats, så hiv hellere end gerne fat i os på info@eltjek24.dk, så dykker vi ned i, hvorvidt din mistanke er begrundet eller ej.

At sammenligne elpriser er virkelig ikke nogen let opgave, da det er et ekstremt uigennemskueligt og mudret felt, hvilket blandt andet hænger sammen med, at der er stor forskel på, hvordan de forskellige elselskaber oplyser om deres egne priser.

Nogle elselskaber opererer med stor gennemsigtighed og oplyser om alt fra strømtillæg, afgifter, den rene strømpris og så videre, mens andre udelukkende oplyser sidste måneds gennemsnitlige rene strømpris.

I vores kWh-prisestimater har vi medregnet samtlige omkostninger med undtagelse af abonnement-satsen. En sats, som vi naturligvis også oplyser om, men selvstændigt og altså ikke som en del af den estimerede kWh-sats. 
 

Vores beregningsmodel

Med henblik på at levere et så retvisende sammenligningsgrundlag som overhovedet muligt har vi kreeret vores egen beregningsmodel til at kortlægge de gennemsnitlige kWh-satser for de enkelte elselskaber.

Herunder følger den formel, som vores beregningsmodel benytter sig af:

(strømtillæg + den rene strømpris (et gennemsnit for seneste måned) + transportudgifter (et gennemsnit) + eltariffer + elafgift) x 1,25 (moms)

Når vi anmelder og bedømmer et elselskab, modtager elselskabet én samlet karakter, hvor skalaen går fra 0 til 5. Den samlede karakter er et gennemsnit af fem individuelle karakter, der gives inden for følgende parametre: 

 • Miljøvenlighed
 • Kundeservice
 • Ry blandt forbrugerne
 • Medlemsfordele
 • Pris.

I det følgende gennemgår vi de fem parametre og redegør for, hvilke forhold vi lægger vægt på inden for disse.

 Miljøvenlighed

For at et elselskab kan få en god karakter inden for parameteret ‘miljøvenlighed’, skal elselskabet yde et fornuftigt bidrag til den grønne omstilling samt besidde en grøn profil.

Først og fremmest kigger vi på, om et elselskab køber grønne certifikater. Gør elselskabet dette, trækker det naturligvis op i vores bedømmelse.

Dernæst kigger vi på, om elselskabet har iværksat en række grønne initiativer. Det kunne eksempelvis være at bidrage økonomisk til bevarelse eller udvidelse af skovområder eller at støtte andre klimaforbedrende aktiviteter.

Kundeservice

Når vi skal vurdere, hvorvidt et elselskab leverer kundeservice på et højt niveau eller ej, kigger vi først og fremmest på, hvordan elselskabets kundeservice-afdeling er beskrevet af nuværende og tidligere forbrugere på forskellige anmeldelsesportaler såsom Trustpilot.

Hvis et elselskabs kundeservice-personale af adskillige forbrugere fremhæves som værende hjælpsomt, vidende og lignende, er chancen for en god karakter naturligvis rigtig god.

Er det modsatte derimod tilfældet – altså hvis elselskabets kundeservice-personale får meget kritik fra tidligere og nuværende forbrugere – får elselskabet sandsynligvis en mindre god karakter.

Ud over at orientere os dybdegående i forbrugeranmeldelser kigger vi også på, hvor dygtigt et elselskab er til at vejlede nuværende og potentielle forbrugere på elselskabets egen hjemmeside. I den henseende kigger vi blandt andet på, om elselskabet byder på en FAQ-sektion og i så fald, hvor udtømmende og grundig denne sektion er.

Sidst, men ikke mindst vurderer vi graden af tilgængelighed for kundeservice-afdelingen.

Her kigger vi blandt andet på, hvornår kundeservice-afdelingen kan træffes samt hvordan. Er det kun muligt at komme i kontakt med kundeservice via mail, eller kan det også lade sig gøre at træffe kundeservice-afdelingen telefonisk eksempelvis? Ikke overraskende giver det naturligvis flest plusser i vores bog, hvis graden af tilgængelighed er høj.

Ry blandt forbrugerne

Når vi skal vurdere et elselskabs ry blandt forbrugerne, kigger vi på elselskabets Trustpilot-konto og adopterer delvist den karakter, som elselskabet har fået her. Dog runder vi op til nærmeste halve eller hele.

Det vil sige, at hvis et elselskab har opnået en samlet karakter på 4,1 på Trustpilot, får elselskabet 4 i karakter hos os, når det kommer til parameteret ‘ry blandt forbrugerne’.

Medlemsfordele

For nogle elselskaber gælder det, at disse byder på medlemsfordele ud over det sædvanlige. Eksempler på sådanne fordele kunne være rabataftaler til et utal af forretninger eller muligheden for at få fribilletter til sportsarrangementer.

Skal et elselskab opnå en god karakter inden for kriteriet ‘medlemsfordele’, er det derfor centralt, at elselskabet forkæler sine kunder med en række fordele, som kunderne ikke vil kunne finde hos samtlige andre elselskaber.

Dette betyder med andre ord, at fornuftige priser, adgang til en oversigt over ens forbrug samt muligheden for at få hjælp af et kompetent kundeservice-personale ikke er nok i sig selv til at score højt inden for dette parameter. Rigtig mange elselskaber byder nemlig på disse særtræk, hvorfor vi ikke anser disse som særlige medlemsfordele.

Pris

Skal et elselskab opnå en god karakter inden parameteret ‘pris’, skal elselskabet – ikke så overraskende – byde på økonomisk gunstige vilkår for sine kunder.

Her kigger vi særligt på, om elselskabet opererer med et spottillæg og i så fald, hvor højt dette er.

Ligeledes kigger vi på, om elselskabet opererer med nogen abonnement-sats og i så fald, hvor høj denne er.

Mange elselskaber opererer med flere strømpakker, og de prisestimater, vi viser, tager altid udgangspunkt i de billigste strømpakker fra de enkelte elselskaber.

Derudover er det vigtigt at bemærke, at eventuelle besparelser via introtilbud ikke medregnes i vores prisestimater. 

Hos Eltjek24.dk er vi yderst stolte over vores indsats, når det kommer til at levere retvisende prisestimater.

Stoltheden bunder blandt andet i, at vi har udviklet en avanceret beregner til formålet, og at vi med jævne mellemrum aktivt er ude at indhente oplysninger om elselskabernes spottillæg og lignende. Forhold, som elselskaberne ikke nødvendigvis oplyser om på deres hjemmesider.

Hvor om alting er, kommer vi dog ikke uden om, at det, vi leverer, er estimater, hvorfor de priser, du finder på siden her, skal anses som vejledende. 

I det følgende gennemgår vi de primære årsager hertil.

 1. Prisestimaterne (gælder kun for de elaftaler, hvor prisen er variabel) beregnes blandt andet med afsæt i sidste måneds gennemsnitspris for ren strøm. Her bruger vi Nord Pool som kilde.

 2. Der findes forskellige elnetområder i Danmark, og priserne for transport af el varierer disse områder imellem. I vores prisestimater har vi regnet med gennemsnitspriserne for transport i henholdsvis Aarhus (KONSTANT) for vest-priserne og København (Radius) for øst-priserne.

  Selvom priserne for transport af el varierer fra område til område, påvirker denne variation ikke prisdifferencerne de forskellige elselskaber imellem. Det forholder sig nemlig sådan, at det beløb, du skal betale i transport-udgift, altid vil være betinget af det område, du bor i, og ikke af det elselskab, du har valgt. Med andre ord betyder det, at eksempelvis Norlys- og Nettopower-kunder vil betale det samme i transport-udgifter, hvis de bor i det samme område.

 3. Fra tid til anden foretager elselskaberne justeringer, hvad angår deres abonnement-satser og/eller deres tillægspris pr. kWh

  Vi gør alt, hvad vi kan for at fange disse justeringer, men der vil altid være en risiko for, at vi en sjælden glipper en eller flere justeringer. Hvis du mistænker, at vi oplyser en misvisende abonnement-sats eller regner med en forkert strømtillægssats, så hiv hellere end gerne fat i os på info@eltjek24.dk, så dykker vi ned i, hvorvidt din mistanke er begrundet eller ej.


Vores beregningsmodel

Med henblik på at levere et så retvisende sammenligningsgrundlag som overhovedet muligt har vi kreeret vores egen beregningsmodel til at kortlægge de gennemsnitlige kWh-satser for de enkelte elselskaber.

Herunder følger den formel, som vores beregningsmodel benytter sig af:

(strømtillæg + den rene strømpris (et gennemsnit for seneste måned) + transportudgifter (et gennemsnit) + eltariffer + elafgift) x 1,25 (moms).

Vi skal have indsigt i dit forbrug for at udregne så præcise prisestimater som muligt.

Ligeledes er indsigt i dit forbrug vigtigt for, at vi kan vise dig så billige strømpakker som muligt. Elselskabernes strømpakker er nemlig strikket sammen på en sådan måde, at dit forbrug har stor indflydelse på, hvilke strømpakker der økonomisk set er mest attraktive for dig.

Kender du ikke dit årlige forbrug, klikker du blot nej, hvorefter du – med afsæt i antallet af personer i din bolig – får mulighed for at angive et forbrugsestimat.

Sådan tjener vi penge

Vores forretningsmodel baserer sig på noget, der kaldes affiliate-marketing.

Med andre ord betyder det, at vi sommetider tjener penge, hvis en af vores besøgende tilmelder sig et af de elselskaber eller en af de ladeløsningsudbydere, vi fremhæver.

At vi er et kommercielt foretagende betyder dog ikke, at du ikke kan stole på os. Intet er nemlig vigtigere for os end at rådgive vores besøgende så godt og reelt som overhovedet muligt, og derfor har vi også indført en række processer, som sikrer, at kommercielle interesser aldrig kommer til at influere negativt på vores evne til at rådgive reelt og oprigtigt.

I den henseende er det værd at nævne, at vi altid vurderer og anmelder et elselskab, før vi undersøger muligheden for et kommercielt samarbejde. Ligeledes bør det bemærkes, at vi promoverer en del elselskaber samt ladeløsningsudbydere, som vi endnu ikke har kommercielle aftaler med, fordi vi mener, at det er i forbrugerens interesse, at denne præsenteres for disse elselskaber samt ladeløsninger.

Ydermere er det værd at nævne, at en række af de elselskaber/ladeløsningsudbydere, vi rent faktisk har kommercielle aftaler med, ikke optræder på vores oversigter over de bedste, billigste eller grønneste elselskaber, da vi ikke mener, at de pågældende elselskaber gør det tilstrækkeligt godt inden for de parametre, vi bedømmer med afsæt i. 

Sagt på en anden måde: Bare fordi et elselskab eller en ladeløsningsudbyder har et affiliate-program, er dette ikke ensbetydende med, at elselskabet/ladeløsningsudbyderen automatisk er sikret promovering hos os.

Et overblik over vores samarbejdspartnere

Hos Eltjek24.dk spiller vi med åbne kort og vægter gennemsigtighed yderst højt, hvorfor du herunder kan læse, hvilke elselskaber samt ladeløsningsudbydere som vi p.t. har kommercielle aftaler med: 

NRGi, AURA, Nettopower, Energi+, Modstrøm, OK, Vest Energi, Norlys, Gasel, Kärnful Energi, Velkommen, EnergiFyn, b.energy, Energidrift, Greenbow, go’energi, LOAD, Zapp Mobility, Power Fuel, Wattoo, El & VVS, Proshop og iWatt.