Spring til indhold

Eltjek24.dk indeholder reklamelinks. Læs mere

Hjem » Elforbrug

Elforbrug

Er du nysgerrig på, hvor meget strøm du bruger og om dit elforbrug er højt, lavt eller måske helt foventeligt, kan du blive klogere i denne artikel, hvor vi kigger nærmere på gennemsnitsdanskerens elforbrug. Vi hjælper dig desuden med at finde frem til dit eget strømforbrug.

Sådan finder du dit elforbrug

Det er relativt simpelt at finde ud af, hvor meget strøm du bruger – det er bare at aflæse dit kWh-forbrug på din elregning.

Det er dog ikke helt nok blot at kigge på en enkelt elregning, hvis du ønsker et retvisende billede af dit årlige forbrug, for de fleste af os bruger nemlig mere strøm i de kolde måneder og mindre strøm i de varme. 

Vi anbefaler derfor, at du samler elregninger for det forgangne år og lægger antallet af kWh sammen. Så har du svaret på, præcis hvor meget strøm der forbruges på din adresse. 

Når du har fundet dit årlige forbrug, er det næste oplagte skridt at sammenligne med andres forbrug, så du kan få en idé om, om dit strømforbrug er i den høje eller lave ende. 

Gennemsnitligt elforbrug
Så meget strøm bruger en gennemsnitsdansker

Det gennemsnitlige elforbrug afhænger i høj grad af boligen, antallet af personer i husstanden og elvaner. 

Helt generelt siger man, at en gennemsnitlig dansker bruger omkring 1.600 kWh om året. 

Antal personerÅrlig forbrug (lejlighed)
Årlig forbrug (parcelhus)
1 voksen1.600 kWh3.500 kWh 
2 voksne2.400 kWh 4.450 kWh 
2 voksne og 2 børn2.800 kWh 5.350 kWh 

Boligen har stor indflydelse på elforbruget

Som det fremgår af tabellen ovenfor, er der står forskel på strømforbruget alt efter, om man bor i lejlighed eller parcelhus. 

Bor du alene i en lejlighed, vil dit forventede strømforbrug være 1.500 – 1.800 kWh årligt. Pakker du dine ting og flytter i et parcelhus, skal du budgettere med mere end det dobbelte elforbrug på 3.300 – 3.700 kWh om året.

Den overordnede forklaring er, at et parcelhus typisk er større, hvorfor der eksempelvis skal bruges mere strøm til lys. Tilsvarende kræver det væsentligt mere at varme et stort parcelhus op sammenlignet med en mindre lejlighed, men dette er dog kun relevant, hvis din bolig er elopvarmet. 

Gennemsnitligt årligt elforbrug

Flere personer giver et større elforbrug

En gennemsnitsperson forbruger omkring 1.600 kWh om året. Til sammenligning er det forventede forbrug for en familie på 2 voksne og 2 børn på omkring 4.200 kWh.

Jo flere i er på adressen, des flere er der til at bruge strøm. Flere personer resulterer ofte i flere fladskærmstv, flere mobilopladere, flere computere og lignende. Flere personer gør, at en strømsluger som fx opvaskemaskinen oftere skal sættes i gang, ligesom vaskemaskine og tørretumbler også hyppigere vil skulle på arbejde for at vaske og tørre husstandens tøj. 

Sådan udregner du, hvad dit elforbrug koster

Når du kender dit årlige kWh-forbrug – enten fordi du har aflæst det på dine elregninger, eller fundet det gennemsnitlige forbrug for din husstand – kan du ganske nemt udregne, hvad dit elforbrug koster dig om året. 

Den største udfordring er, at elpriserne svinger. Ligesom på brændstof går priserne på el op og ned – ofte adskillige gange i løbet af en dag. Det kan du læse mere om her.

Man plejer at sige, at prisen for en kWh normalvis er på mellem 2 og 2,5 kr., hvis man kigger på gennemsnitsprisen på et år.

For at udregne din årlige udgift til strøm, skal du derfor blot gange dit strømforbrug (kWh) med 2,5 kr.

Bruger du og din husstand 4.200 kWh er regnestykkket derfor: 2,5 kr. x 4.200 kWh = 10.500 kr.

Sådan fordeler et typisk elforbrug sig

Nedenfor kan du se, hvordan strømforbruget typisk fordeler sig for en gennemsnitlig husstand i et parcelhus.

De fem største strømslugere

Er dit elforbrug for højt, eller vil du bare gerne skære ned, kan du med fordel kigge på disse fem elektriske apparater, som bruger særligt meget strøm:

 1. Tørretumbler (ca. 420 kWh om året)
  Lad i stedet dit våde tøj hænge til tørre på stativ eller snor.
 2. Fjernsyn (ca. 415 kWh om året)
  Lad ikke fjernsynet køre i baggrunden uden du ser det. 
 3. Opvaskemaskine (ca. 350 kWh om året)
  Sørg altid for at fylde opvaskemaskinen helt op, så du får mest muligt ud af det, når du sætter maskinen i gang.
 4. Fryser (ca. 290 kWh om året)
  Hvis du ikke kan undvære en fryser (det kan de færreste) kan du i hvert fald sørge for, at den har et højt energimærke, så den bruger så lidt strøm som muligt.
 5. Køleskab (ca. 236 kWh om året)
  Det er nok svært at leve uden et køleskab, så i stedet bør du sørge for, at den er energivenlig. 

Elforbrug FAQ

Hvis vi tager udgangspunkt i den gennemsnitlige danskers årlige elforbrug på 1.600 kWh, svarer det til 4,3 kWh om dagen. Dette giver en udgift på 10,75 kr. dagligt ved en kWh pris på 2,5 kr. 

Et normalt elforbrug afhænger af din boligtype og størrelsen på husstanden.

I tabellen nedenfor kan du se, hvad et normalt elforbrug er:

Antal personerÅrlig forbrug (lejlighed)
Årlig forbrug (parcelhus)
1 voksen1.600 kWh3.500 kWh 
2 voksne2.400 kWh 4.450 kWh 
2 voksne og 2 børn2.800 kWh 5.350 kWh 

De fleste elselskaber giver i deres kunder adgang til en platform eller app, hvor elforbruget kan aflæses.

Alternativt kan du finde gamle elregninger frem. På disse vil dit elforbrug (i kWh) fremgå. 

Der kan være mange penge at spare årligt, hvis du er fornuftig omkring dit strømforbrug. 

De fem mest oplagte måder at spare penge på din elreging på er:

 1. Skift elselskab
 2. Brug strøm på de billigste tidspunkter af døgnet
 3. Tænk over belysningen i din bolig
 4. Få solceller
 5. Skru ned for dit elforbrug

Vil du vide mere, har vi skrevet en hel guide til, hvordan du kan skære ned for dit elforbrug og spare penge på din elregning. Se den her.

Når vi anmelder og bedømmer et elselskab, modtager elselskabet én samlet karakter, hvor skalaen går fra 0 til 5. Den samlede karakter er et gennemsnit af fem individuelle karakter, der gives inden for følgende parametre: 

 • Miljøvenlighed
 • Kundeservice
 • Ry blandt forbrugerne
 • Medlemsfordele
 • Pris.

I det følgende gennemgår vi de fem parametre og redegør for, hvilke forhold vi lægger vægt på inden for disse.

 Miljøvenlighed

For at et elselskab kan få en god karakter inden for parameteret ‘miljøvenlighed’, skal elselskabet yde et fornuftigt bidrag til den grønne omstilling samt besidde en grøn profil.

Først og fremmest kigger vi på, om et elselskab køber grønne certifikater. Gør elselskabet dette, trækker det naturligvis op i vores bedømmelse.

Dernæst kigger vi på, om elselskabet har iværksat en række grønne initiativer. Det kunne eksempelvis være at bidrage økonomisk til bevarelse eller udvidelse af skovområder eller at støtte andre klimaforbedrende aktiviteter.

Kundeservice

Når vi skal vurdere, hvorvidt et elselskab leverer kundeservice på et højt niveau eller ej, kigger vi først og fremmest på, hvordan elselskabets kundeservice-afdeling er beskrevet af nuværende og tidligere forbrugere på forskellige anmeldelsesportaler såsom Trustpilot.

Hvis et elselskabs kundeservice-personale af adskillige forbrugere fremhæves som værende hjælpsomt, vidende og lignende, er chancen for en god karakter naturligvis rigtig god.

Er det modsatte derimod tilfældet – altså hvis elselskabets kundeservice-personale får meget kritik fra tidligere og nuværende forbrugere – får elselskabet sandsynligvis en mindre god karakter.

Ud over at orientere os dybdegående i forbrugeranmeldelser kigger vi også på, hvor dygtigt et elselskab er til at vejlede nuværende og potentielle forbrugere på elselskabets egen hjemmeside. I den henseende kigger vi blandt andet på, om elselskabet byder på en FAQ-sektion og i så fald, hvor udtømmende og grundig denne sektion er.

Sidst, men ikke mindst vurderer vi graden af tilgængelighed for kundeservice-afdelingen.

Her kigger vi blandt andet på, hvornår kundeservice-afdelingen kan træffes samt hvordan. Er det kun muligt at komme i kontakt med kundeservice via mail, eller kan det også lade sig gøre at træffe kundeservice-afdelingen telefonisk eksempelvis? Ikke overraskende giver det naturligvis flest plusser i vores bog, hvis graden af tilgængelighed er høj.

Ry blandt forbrugerne

Når vi skal vurdere et elselskabs ry blandt forbrugerne, kigger vi på elselskabets Trustpilot-konto og adopterer delvist den karakter, som elselskabet har fået her. Dog runder vi op til nærmeste halve eller hele.

Det vil sige, at hvis et elselskab har opnået en samlet karakter på 4,1 på Trustpilot, får elselskabet 4 i karakter hos os, når det kommer til parameteret ‘ry blandt forbrugerne’.

Medlemsfordele

For nogle elselskaber gælder det, at disse byder på medlemsfordele ud over det sædvanlige. Eksempler på sådanne fordele kunne være rabataftaler til et utal af forretninger eller muligheden for at få fribilletter til sportsarrangementer.

Skal et elselskab opnå en god karakter inden for kriteriet ‘medlemsfordele’, er det derfor centralt, at elselskabet forkæler sine kunder med en række fordele, som kunderne ikke vil kunne finde hos samtlige andre elselskaber.

Dette betyder med andre ord, at fornuftige priser, adgang til en oversigt over ens forbrug samt muligheden for at få hjælp af et kompetent kundeservice-personale ikke er nok i sig selv til at score højt inden for dette parameter. Rigtig mange elselskaber byder nemlig på disse særtræk, hvorfor vi ikke anser disse som særlige medlemsfordele.

Pris

Skal et elselskab opnå en god karakter inden parameteret ‘pris’, skal elselskabet – ikke så overraskende – byde på økonomisk gunstige vilkår for sine kunder.

Her kigger vi særligt på, om elselskabet opererer med et spottillæg og i så fald, hvor højt dette er.

Ligeledes kigger vi på, om elselskabet opererer med nogen abonnement-sats og i så fald, hvor høj denne er.

Mange elselskaber opererer med flere strømpakker, og de prisestimater, vi viser, tager altid udgangspunkt i de billigste strømpakker fra de enkelte elselskaber.

Derudover er det vigtigt at bemærke, at eventuelle besparelser via introtilbud ikke medregnes i vores prisestimater. 

Hos Eltjek24.dk er vi yderst stolte over vores indsats, når det kommer til at levere retvisende prisestimater.

Stoltheden bunder blandt andet i, at vi har udviklet en avanceret beregner til formålet, og at vi med jævne mellemrum aktivt er ude at indhente oplysninger om elselskabernes spottillæg og lignende. Forhold, som elselskaberne ikke nødvendigvis oplyser om på deres hjemmesider.

Hvor om alting er, kommer vi dog ikke uden om, at det, vi leverer, er estimater, hvorfor de priser, du finder på siden her, skal anses som vejledende. 

I det følgende gennemgår vi de primære årsager hertil.

 1. Prisestimaterne (gælder kun for de elaftaler, hvor prisen er variabel) beregnes blandt andet med afsæt i sidste måneds gennemsnitspris for ren strøm. Her bruger vi Nord Pool som kilde.

 2. Der findes forskellige elnetområder i Danmark, og priserne for transport af el varierer disse områder imellem. I vores prisestimater har vi regnet med gennemsnitspriserne for transport i henholdsvis Aarhus (KONSTANT) for vest-priserne og København (Radius) for øst-priserne.

  Selvom priserne for transport af el varierer fra område til område, påvirker denne variation ikke prisdifferencerne de forskellige elselskaber imellem. Det forholder sig nemlig sådan, at det beløb, du skal betale i transport-udgift, altid vil være betinget af det område, du bor i, og ikke af det elselskab, du har valgt. Med andre ord betyder det, at eksempelvis Norlys- og Nettopower-kunder vil betale det samme i transport-udgifter, hvis de bor i det samme område.

 3. Fra tid til anden foretager elselskaberne justeringer, hvad angår deres abonnement-satser og/eller deres tillægspris pr. kWh

  Vi gør alt, hvad vi kan for at fange disse justeringer, men der vil altid være en risiko for, at vi en sjælden glipper en eller flere justeringer. Hvis du mistænker, at vi oplyser en misvisende abonnement-sats eller regner med en forkert strømtillægssats, så hiv hellere end gerne fat i os på info@eltjek24.dk, så dykker vi ned i, hvorvidt din mistanke er begrundet eller ej.


Vores beregningsmodel

Med henblik på at levere et så retvisende sammenligningsgrundlag som overhovedet muligt har vi kreeret vores egen beregningsmodel til at kortlægge de gennemsnitlige kWh-satser for de enkelte elselskaber.

Herunder følger den formel, som vores beregningsmodel benytter sig af:

(strømtillæg + den rene strømpris (et gennemsnit for seneste måned) + transportudgifter (et gennemsnit) + eltariffer + elafgift) x 1,25 (moms).

Vi skal have indsigt i dit forbrug for at udregne så præcise prisestimater som muligt.

Ligeledes er indsigt i dit forbrug vigtigt for, at vi kan vise dig så billige strømpakker som muligt. Elselskabernes strømpakker er nemlig strikket sammen på en sådan måde, at dit forbrug har stor indflydelse på, hvilke strømpakker der økonomisk set er mest attraktive for dig.

Kender du ikke dit årlige forbrug, klikker du blot nej, hvorefter du – med afsæt i antallet af personer i din bolig – får mulighed for at angive et forbrugsestimat.

Sådan tjener vi penge

Vores forretningsmodel baserer sig på noget, der kaldes affiliate-marketing.

Med andre ord betyder det, at vi sommetider tjener penge, hvis en af vores besøgende tilmelder sig et af de elselskaber eller en af de ladeløsningsudbydere, vi fremhæver.

At vi er et kommercielt foretagende betyder dog ikke, at du ikke kan stole på os. Intet er nemlig vigtigere for os end at rådgive vores besøgende så godt og reelt som overhovedet muligt, og derfor har vi også indført en række processer, som sikrer, at kommercielle interesser aldrig kommer til at influere negativt på vores evne til at rådgive reelt og oprigtigt.

I den henseende er det værd at nævne, at vi altid vurderer og anmelder et elselskab, før vi undersøger muligheden for et kommercielt samarbejde. Ligeledes bør det bemærkes, at vi promoverer en del elselskaber samt ladeløsningsudbydere, som vi endnu ikke har kommercielle aftaler med, fordi vi mener, at det er i forbrugerens interesse, at denne præsenteres for disse elselskaber samt ladeløsninger.

Ydermere er det værd at nævne, at en række af de elselskaber/ladeløsningsudbydere, vi rent faktisk har kommercielle aftaler med, ikke optræder på vores oversigter over de bedste, billigste eller grønneste elselskaber, da vi ikke mener, at de pågældende elselskaber gør det tilstrækkeligt godt inden for de parametre, vi bedømmer med afsæt i. 

Sagt på en anden måde: Bare fordi et elselskab eller en ladeløsningsudbyder har et affiliate-program, er dette ikke ensbetydende med, at elselskabet/ladeløsningsudbyderen automatisk er sikret promovering hos os.

Et overblik over vores samarbejdspartnere

Hos Eltjek24.dk spiller vi med åbne kort og vægter gennemsigtighed yderst højt, hvorfor du herunder kan læse, hvilke elselskaber samt ladeløsningsudbydere som vi p.t. har kommercielle aftaler med: 

NRGi, AURA, Nettopower, Energi+, Modstrøm, OK, Vest Energi, Norlys, Gasel, Kärnful Energi, Velkommen, EnergiFyn, b.energy, Energidrift, Greenbow, go’energi, LOAD, Zapp Mobility, Power Fuel, Wattoo, El & VVS, Proshop og iWatt.

Vigtigt angående priser!

Priserne, der opdateres i begyndelsen af hver måned, skal anses som vejledende af flere årsager:

 1. De beregnes med afsæt i sidste måneds gennemsnitspris for ren strøm. Her bruger vi Nord Pool som kilde.

 2. Der findes forskellige elnetområder i Danmark, og priserne for transport af el varierer disse områder imellem. I vores prisestimater har vi regnet med gennemsnitspriserne for transport i henholdsvis Aarhus (KONSTANT) for vest-priserne og København (Radius) for øst-priserne. 

  Selvom priserne for transport af el varierer fra område til område, påvirker denne variation ikke prisdifferencerne de forskellige elselskaber imellem. Det forholder sig nemlig sådan, at det beløb, du skal betale i transport-udgift, altid vil være betinget af det område, du bor i, og ikke af det elselskab, du har valgt. Med andre ord betyder det, at eksempelvis Norlys- og Nettopower-kunder vil betale det samme i transport-udgifter, hvis de bor i det samme område.

 3. Fra tid til anden foretager elselskaberne justeringer, hvad angår deres abonnement-satser og/eller deres tillægspris pr. kWh.


  Vi gør alt, hvad vi kan for at fange disse justeringer, men der vil være en risiko for, at vi sommetider glipper en eller flere af disse justeringer. Hvis du mistænker, at vi oplyser en misvisende abonnement-sats eller regner med en forkert strømtillægssats, så hiv hellere end gerne fat i os på info@eltjek24.dk, så dykker vi ned i, hvorvidt din mistanke er begrundet eller ej.

At sammenligne elpriser er virkelig ikke nogen let opgave, da det er et ekstremt uigennemskueligt og mudret felt, hvilket blandt andet hænger sammen med, at der er stor forskel på, hvordan de forskellige elselskaber oplyser om deres egne priser.

Nogle elselskaber opererer med stor gennemsigtighed og oplyser om alt fra strømtillæg, afgifter, den rene strømpris og så videre, mens andre udelukkende oplyser sidste måneds gennemsnitlige rene strømpris.

I vores kWh-prisestimater har vi medregnet samtlige omkostninger med undtagelse af abonnement-satsen. En sats, som vi naturligvis også oplyser om, men selvstændigt og altså ikke som en del af den estimerede kWh-sats. 
 

Vores beregningsmodel

Med henblik på at levere et så retvisende sammenligningsgrundlag som overhovedet muligt har vi kreeret vores egen beregningsmodel til at kortlægge de gennemsnitlige kWh-satser for de enkelte elselskaber.

Herunder følger den formel, som vores beregningsmodel benytter sig af:

(strømtillæg + den rene strømpris (et gennemsnit for seneste måned) + transportudgifter (et gennemsnit) + eltariffer + elafgift) x 1,25 (moms)