Spring til indhold
Hjem » Elpriser øst og vest for storebælt – hvorfor er der forskel?

Elpriser øst og vest for storebælt – hvorfor er der forskel?

Du har måske bemærket, at der kan være forskel på elpriserne alt efter på hvilken side af storebælt, man befinder sig. Undrer du dig over, hvorfor det hænger sådan sammen, kan du i denne artikel få svar på, hvorfor der er forskel på elpriserne vest og øst for storebælt.

Selvom vi er et relativt lille land, er der alligevel forskel på, hvad man skal betale for strøm – der er nemlig tale om to forskellige prisområder. I den vestlige del af Danmark betaler man sjældent det samme, som dem i øst gør. 

Prisforskellen er typisk minimal – ofte ikke meget mere end få øre – men i det lange løb kan prisforskellen dog godt betyde noget for din elregning.

ØSt og vest for storebælt

Elnettet er delt i øst og vest

Forklaringen på, hvorfor der er forskel på elpriser, skal blandt andet findes i elnettet. Den vestlige og østlige del af Danmark har ikke samme forbindelse til udlandet, hvilket påvirker priserne. 

I det vestlige Danmark indkøber mand blandt andet strøm fra Tyskland, som typisk har lidt højere priser end herhjemme.

Øst for storebælt handler man især med med Sverige, hvis strømpriser som regel er lidt lavere end i Danmark. 

Det vil derfor påvirke vores elpriser herhjemme, når vi henholdsvis skal betale mere for strøm fra udlandet vest for storebælt og mindre øst for storebælt.

Vind giver billigere strøm i vest

Vejret spiller også en rolle i prisforskellen mellem øst og vest.

Da man i vestdanmark har flere vindmøller end i øst, vil det typisk betyde billigere strøm vest for storebælt sammenlignet med i øst.

Vigtigt angående priser!

Priserne, der opdateres i begyndelsen af hver måned, skal anses som vejledende af flere årsager:

  1. De beregnes med afsæt i sidste måneds gennemsnitspris for ren strøm. Her bruger vi Nord Pool som kilde.

  2. Der findes forskellige elnetområder i Danmark, og priserne for transport af el varierer disse områder imellem. I vores prisestimater har vi regnet med gennemsnitspriserne for transport i henholdsvis Aarhus (KONSTANT) for vest-priserne og København (Radius) for øst-priserne. 

    Selvom priserne for transport af el varierer fra område til område, påvirker denne variation ikke prisdifferencerne de forskellige elselskaber imellem. Det forholder sig nemlig sådan, at det beløb, du skal betale i transport-udgift, altid vil være betinget af det område, du bor i, og ikke af det elselskab, du har valgt. Med andre ord betyder det, at eksempelvis Norlys- og Nettopower-kunder vil betale det samme i transport-udgifter, hvis de bor i det samme område.

  3. Fra tid til anden foretager elselskaberne justeringer, hvad angår deres abonnement-satser og/eller deres tillægspris pr. kWh.


    Vi gør alt, hvad vi kan for at fange disse justeringer, men der vil være en risiko for, at vi sommetider glipper en eller flere af disse justeringer. Hvis du mistænker, at vi oplyser en misvisende abonnement-sats eller regner med en forkert strømtillægssats, så hiv hellere end gerne fat i os på info@eltjek24.dk, så dykker vi ned i, hvorvidt din mistanke er begrundet eller ej.

At sammenligne elpriser er virkelig ikke nogen let opgave, da det er et ekstremt uigennemskueligt og mudret felt, hvilket blandt andet hænger sammen med, at der er stor forskel på, hvordan de forskellige elselskaber oplyser om deres egne priser.

Nogle elselskaber opererer med stor gennemsigtighed og oplyser om alt fra strømtillæg, afgifter, den rene strømpris og så videre, mens andre udelukkende oplyser sidste måneds gennemsnitlige rene strømpris.

I vores kWh-prisestimater har vi medregnet samtlige omkostninger med undtagelse af abonnement-satsen. En sats, som vi naturligvis også oplyser om, men selvstændigt og altså ikke som en del af den estimerede kWh-sats. 
 

Vores beregningsmodel

Med henblik på at levere et så retvisende sammenligningsgrundlag som overhovedet muligt har vi kreeret vores egen beregningsmodel til at kortlægge de gennemsnitlige kWh-satser for de enkelte elselskaber.

Herunder følger den formel, som vores beregningsmodel benytter sig af:

(strømtillæg + den rene strømpris (et gennemsnit for seneste måned) + transportudgifter (et gennemsnit) + eltariffer + elafgift) x 1,25 (moms)