Spring til indhold

Eltjek24.dk indeholder reklamelinks. Læs mere

Hjem » Introduktion til de mest udbredte energikilder

Introduktion til de mest udbredte energikilder

Energiindustrien er i evig udvikling, og der kommer flere og flere metoder til at producere strøm. Nok er det ganske simpelt at trykke på stikkontakten i stuen, og så tænder lyset, men det, at få produceret elektricitet til din husstand, kan foregå på mange forskellige måder med hver deres fordele og ulemper.

I dag er de fleste klar over, at vedvarende og bæredygtig energi er godt for miljøet. Men vidste du måske, at vindenergi ikke kan lagres? Og vidste du, at Danmarks produktion af biobrændsel faktisk afhænger en del af importeret træ fra udlandet?

I denne artikel kan du få et overordnet indblik i de mange energikilder, som vi bruger til at producere elektricitet.

Den perfekte løsning findes ikke – i hvert fald ikke endnu. I stedet er der fordele og ulemper ved alle energikilder.

Fossil energi

Ved fossil energi kommer energien fra afbrænding af fossile brændstoffer – primært olie, kul og gas. De fossile energikilder har det tilfælles, at de alle udleder CO2 ved forbrænding. De er med andre ord med til at bringe klimaet i ubalance, og derfor kaldes fossil energi også for sort energi.

Fossile brændstoffer er både alsidige og effektive, men til gengæld er de hverken vedvarende eller bæredygtige. Ikke desto mindre så er olie, kul og gas de mest populære kilder til energi verden over, da de i skrivende stund udgør omkring 80 % af verdens samlede energiforbrug.

Naturgas

Sammenlignet med kul og olie så udleder naturgas langt mindre CO2, og det er med afstand den mindst svinende af de fossile energikilder. Derudover er der også en stor økonomisk gevinst ved at vælge naturgas frem for olie og kul.

Overvejer du at skifte dit oliefyr ud med et naturgasfyr, eller er du af andre grunde nysgerrig på fordelene og ulemperne ved naturgas?

Så læs vores guide til naturgas og bliv opdateret, før du beslutter dig.

Vedvarende energi

Vedvarende energi, også kaldet grøn energi, er paraplybetegnelsen for energikilder, der ikke bruger fossilt materiale som brændstof.

Modsat fossile brændstoffer så er fællesnævneren for vedvarende energi, at brændstoffet enten er en naturkraft, som vi ikke foreløbigt løber tør for, eller består af materiale, som kan produceres af mennesker.

Udover det vedvarende energipotentiale så har vedvarende energikilder også det tilfælles, at de enten er komplet eller så godt som CO2-neutrale.

Vedvarende energi er med andre ord med til at reducere mængden af drivhusgasser, som ender i atmosfæren og påvirker klimaet.

Udskiftningen af fossil energi med vedvarende energi er dog et komplekst foretagende. Fordelene ved de vedvarende energikilder er åbenlyse, men til gengæld har de hver deres specifikke ulemper.

Biobrændsel

Biobrændsel er fællesbetegnelsen for brændsel, der fremstilles ved hjælp af biomasse. Det særlige ved biobrændsel er, at det både er en vedvarende og bæredygtig kilde til energi og samtidig også et alsidigt brændstof med potentiale til at erstatte fossile brændstoffer.

I Danmark er vi vilde med biobrændsel. Fra 1980 til 2005 blev vores produktion af biomasse firedoblet, og fra 2012 til 2022 er produktionen tredoblet.

Biobrændsel dækker omkring 70 % af vores samlede produktion af vedvarende energi, og tanken er, at det på sigt skal kunne erstatte naturgassen.

Læs vores dybdegående artikel om biobrændsel, hvis du vil vide endnu mere om denne energikilde.

Biogas

Biogas er den mest udbredte form for biobrændsel og fremstilles af husdyrgødning og organisk affald. Biogas er en bæredygtig og vedvarende energikilde, der har de samme egenskaber som naturgas. Sagt med andre ord så har biogas potentiale til at gøre vores gasforbrug CO2-neutralt.

I Danmark har man brugt biogassen til gradvist at skære ned på naturgassen, og i 2021 fyldte biogas 20 % af vores samlede gasforbrug. På den måde er anvendelsen af biogas med til at skære ned på vores forbrug af fossile brændstoffer.

Kunne du tænke dig endnu mere viden om biogas, så tjek vores dybdegående artikel om emnet.

Vindenergi

Vindenergi er en vedvarende og CO2-neutral energikilde, som vi nyder godt af i Danmark. En vindmølle har optimale forhold for at producere kontinuerlig energi i flade og åbne områder eller ude på havet, og med Danmarks flade og kystrige terræn fås forholdene ikke meget bedre.

Andre lande er også begyndt at satse på vindenergi. Kina har blandt andet investeret massivt og fået vindenergien til at runde 6 % af deres samlede forbrug, og i EU forventer man, at 30 % af vores elektricitet skal komme fra vindenergi i 2040.

På trods af vindenergiens stigende popularitet er der både fordele og ulemper at tage højde for, når det kommer til denne energikilde.

Læs vores dybdegående artikel om vindenergi, hvis du ønsker at vide endnu mere om denne energikilde.

Solceller

Solceller bruges til at høste solens energi og omdanne den til elektricitet. Derfor er solceller selvfølgelig mest effektive, når solen skinner, men faktisk producerer solceller også strøm, når det er overskyet – dog i mindre mængder.

Der er rigtig mange fordele ved at installere solceller på sin husstand, for eksempel, at solceller giver besparelser på elregningen, mulighed for at sælge den overskydende elektricitet og øger også værdien af ens bolig. Derudover er solceller både en vedvarende og CO2-neutral kilde til energi.

Hvis du kunne tænke dig at vide endnu mere om solceller, så tjek vores dybdegående artikel om denne energikilde.

Vandkraft

I Danmark leverer vandkraft blot 0,1 % af den samlede elproduktion. Det betyder dog ikke, at vandkraft ikke er en populær energikilde herhjemme – vi får den bare leveret fra vores skandinaviske naboer, hvor naturen byder på langt bedre forudsætninger for effektiv vandkraft.

Vandkraft er generelt set en effektiv, lettilgængelig og ret så simpel energikilde. Derudover er vandkraft både vedvarende og også ret så miljøvenligt.

Oprindeligt så vandkraft ud til at være CO2-neutralt, men nyere forskning peger på, at dæmninger skaber oplagringer af organisk materiale, som udskiller CO2-holdige gasser.

Hvis du vil vide endnu mere om vandkraft, så tjek vores dybdegående artikel omkring energikilden.

Atomkraft

Af mange gode grunde er atomkraft en energikilde, der deler vandene. På den ene side har vi at gøre med en fornuftig kilde til energi, der frem for at benytte fossile brændstoffer kun behøver minimale ressourcer fra naturen for at producere kæmpestore mængder energi.

Atomkraft er også utrolig praktisk. Andre miljøvenlige energikilder er typisk afhængige af vejrforholdene for at producere effektivt og tilstrækkeligt. Atomkraft kan derimod levere elektricitet uafhængigt af vejrets tilstand, og derudover er det også nemt at regulere produktionen, så den passer til behovet.

På den anden side er der også nogle markante ulemper ved atomkraft. Atomkraft producerer radioaktivt affald, der fortsætter med at være yderst skadeligt i flere hundrede tusinder år, og som desuden er dyrt at opbevare. Derudover er de fleste af os også bekendte med, hvad der kan ske, hvis systemet fejler.

Atomkraft har et kæmpemæssigt potentiale som CO2-neutral energikilde, og derfor forskes der på højtryk for at eliminere ulemperne.

Er du blevet nysgerrig på atomkraft?

Så tjek vores dybdegående artikel om netop atomkraft.

Når vi anmelder og bedømmer et elselskab, modtager elselskabet én samlet karakter, hvor skalaen går fra 0 til 5. Den samlede karakter er et gennemsnit af fem individuelle karakter, der gives inden for følgende parametre: 

 • Miljøvenlighed
 • Kundeservice
 • Ry blandt forbrugerne
 • Medlemsfordele
 • Pris.

I det følgende gennemgår vi de fem parametre og redegør for, hvilke forhold vi lægger vægt på inden for disse.

 Miljøvenlighed

For at et elselskab kan få en god karakter inden for parameteret ‘miljøvenlighed’, skal elselskabet yde et fornuftigt bidrag til den grønne omstilling samt besidde en grøn profil.

Først og fremmest kigger vi på, om et elselskab køber grønne certifikater. Gør elselskabet dette, trækker det naturligvis op i vores bedømmelse.

Dernæst kigger vi på, om elselskabet har iværksat en række grønne initiativer. Det kunne eksempelvis være at bidrage økonomisk til bevarelse eller udvidelse af skovområder eller at støtte andre klimaforbedrende aktiviteter.

Kundeservice

Når vi skal vurdere, hvorvidt et elselskab leverer kundeservice på et højt niveau eller ej, kigger vi først og fremmest på, hvordan elselskabets kundeservice-afdeling er beskrevet af nuværende og tidligere forbrugere på forskellige anmeldelsesportaler såsom Trustpilot.

Hvis et elselskabs kundeservice-personale af adskillige forbrugere fremhæves som værende hjælpsomt, vidende og lignende, er chancen for en god karakter naturligvis rigtig god.

Er det modsatte derimod tilfældet – altså hvis elselskabets kundeservice-personale får meget kritik fra tidligere og nuværende forbrugere – får elselskabet sandsynligvis en mindre god karakter.

Ud over at orientere os dybdegående i forbrugeranmeldelser kigger vi også på, hvor dygtigt et elselskab er til at vejlede nuværende og potentielle forbrugere på elselskabets egen hjemmeside. I den henseende kigger vi blandt andet på, om elselskabet byder på en FAQ-sektion og i så fald, hvor udtømmende og grundig denne sektion er.

Sidst, men ikke mindst vurderer vi graden af tilgængelighed for kundeservice-afdelingen.

Her kigger vi blandt andet på, hvornår kundeservice-afdelingen kan træffes samt hvordan. Er det kun muligt at komme i kontakt med kundeservice via mail, eller kan det også lade sig gøre at træffe kundeservice-afdelingen telefonisk eksempelvis? Ikke overraskende giver det naturligvis flest plusser i vores bog, hvis graden af tilgængelighed er høj.

Ry blandt forbrugerne

Når vi skal vurdere et elselskabs ry blandt forbrugerne, kigger vi på elselskabets Trustpilot-konto og adopterer delvist den karakter, som elselskabet har fået her. Dog runder vi op til nærmeste halve eller hele.

Det vil sige, at hvis et elselskab har opnået en samlet karakter på 4,1 på Trustpilot, får elselskabet 4 i karakter hos os, når det kommer til parameteret ‘ry blandt forbrugerne’.

Medlemsfordele

For nogle elselskaber gælder det, at disse byder på medlemsfordele ud over det sædvanlige. Eksempler på sådanne fordele kunne være rabataftaler til et utal af forretninger eller muligheden for at få fribilletter til sportsarrangementer.

Skal et elselskab opnå en god karakter inden for kriteriet ‘medlemsfordele’, er det derfor centralt, at elselskabet forkæler sine kunder med en række fordele, som kunderne ikke vil kunne finde hos samtlige andre elselskaber.

Dette betyder med andre ord, at fornuftige priser, adgang til en oversigt over ens forbrug samt muligheden for at få hjælp af et kompetent kundeservice-personale ikke er nok i sig selv til at score højt inden for dette parameter. Rigtig mange elselskaber byder nemlig på disse særtræk, hvorfor vi ikke anser disse som særlige medlemsfordele.

Pris

Skal et elselskab opnå en god karakter inden parameteret ‘pris’, skal elselskabet – ikke så overraskende – byde på økonomisk gunstige vilkår for sine kunder.

Her kigger vi særligt på, om elselskabet opererer med et spottillæg og i så fald, hvor højt dette er.

Ligeledes kigger vi på, om elselskabet opererer med nogen abonnement-sats og i så fald, hvor høj denne er.

Mange elselskaber opererer med flere strømpakker, og de prisestimater, vi viser, tager altid udgangspunkt i de billigste strømpakker fra de enkelte elselskaber.

Derudover er det vigtigt at bemærke, at eventuelle besparelser via introtilbud ikke medregnes i vores prisestimater. 

Hos Eltjek24.dk er vi yderst stolte over vores indsats, når det kommer til at levere retvisende prisestimater.

Stoltheden bunder blandt andet i, at vi har udviklet en avanceret beregner til formålet, og at vi med jævne mellemrum aktivt er ude at indhente oplysninger om elselskabernes spottillæg og lignende. Forhold, som elselskaberne ikke nødvendigvis oplyser om på deres hjemmesider.

Hvor om alting er, kommer vi dog ikke uden om, at det, vi leverer, er estimater, hvorfor de priser, du finder på siden her, skal anses som vejledende. 

I det følgende gennemgår vi de primære årsager hertil.

 1. Prisestimaterne (gælder kun for de elaftaler, hvor prisen er variabel) beregnes blandt andet med afsæt i sidste måneds gennemsnitspris for ren strøm. Her bruger vi Nord Pool som kilde.

 2. Der findes forskellige elnetområder i Danmark, og priserne for transport af el varierer disse områder imellem. I vores prisestimater har vi regnet med gennemsnitspriserne for transport i henholdsvis Aarhus (KONSTANT) for vest-priserne og København (Radius) for øst-priserne.

  Selvom priserne for transport af el varierer fra område til område, påvirker denne variation ikke prisdifferencerne de forskellige elselskaber imellem. Det forholder sig nemlig sådan, at det beløb, du skal betale i transport-udgift, altid vil være betinget af det område, du bor i, og ikke af det elselskab, du har valgt. Med andre ord betyder det, at eksempelvis Norlys- og Nettopower-kunder vil betale det samme i transport-udgifter, hvis de bor i det samme område.

 3. Fra tid til anden foretager elselskaberne justeringer, hvad angår deres abonnement-satser og/eller deres tillægspris pr. kWh

  Vi gør alt, hvad vi kan for at fange disse justeringer, men der vil altid være en risiko for, at vi en sjælden glipper en eller flere justeringer. Hvis du mistænker, at vi oplyser en misvisende abonnement-sats eller regner med en forkert strømtillægssats, så hiv hellere end gerne fat i os på info@eltjek24.dk, så dykker vi ned i, hvorvidt din mistanke er begrundet eller ej.


Vores beregningsmodel

Med henblik på at levere et så retvisende sammenligningsgrundlag som overhovedet muligt har vi kreeret vores egen beregningsmodel til at kortlægge de gennemsnitlige kWh-satser for de enkelte elselskaber.

Herunder følger den formel, som vores beregningsmodel benytter sig af:

(strømtillæg + den rene strømpris (et gennemsnit for seneste måned) + transportudgifter (et gennemsnit) + eltariffer + elafgift) x 1,25 (moms).

Vi skal have indsigt i dit forbrug for at udregne så præcise prisestimater som muligt.

Ligeledes er indsigt i dit forbrug vigtigt for, at vi kan vise dig så billige strømpakker som muligt. Elselskabernes strømpakker er nemlig strikket sammen på en sådan måde, at dit forbrug har stor indflydelse på, hvilke strømpakker der økonomisk set er mest attraktive for dig.

Kender du ikke dit årlige forbrug, klikker du blot nej, hvorefter du – med afsæt i antallet af personer i din bolig – får mulighed for at angive et forbrugsestimat.

Sådan tjener vi penge

Vores forretningsmodel baserer sig på noget, der kaldes affiliate-marketing.

Med andre ord betyder det, at vi sommetider tjener penge, hvis en af vores besøgende tilmelder sig et af de elselskaber eller en af de ladeløsningsudbydere, vi fremhæver.

At vi er et kommercielt foretagende betyder dog ikke, at du ikke kan stole på os. Intet er nemlig vigtigere for os end at rådgive vores besøgende så godt og reelt som overhovedet muligt, og derfor har vi også indført en række processer, som sikrer, at kommercielle interesser aldrig kommer til at influere negativt på vores evne til at rådgive reelt og oprigtigt.

I den henseende er det værd at nævne, at vi altid vurderer og anmelder et elselskab, før vi undersøger muligheden for et kommercielt samarbejde. Ligeledes bør det bemærkes, at vi promoverer en del elselskaber samt ladeløsningsudbydere, som vi endnu ikke har kommercielle aftaler med, fordi vi mener, at det er i forbrugerens interesse, at denne præsenteres for disse elselskaber samt ladeløsninger.

Ydermere er det værd at nævne, at en række af de elselskaber/ladeløsningsudbydere, vi rent faktisk har kommercielle aftaler med, ikke optræder på vores oversigter over de bedste, billigste eller grønneste elselskaber, da vi ikke mener, at de pågældende elselskaber gør det tilstrækkeligt godt inden for de parametre, vi bedømmer med afsæt i. 

Sagt på en anden måde: Bare fordi et elselskab eller en ladeløsningsudbyder har et affiliate-program, er dette ikke ensbetydende med, at elselskabet/ladeløsningsudbyderen automatisk er sikret promovering hos os.

Et overblik over vores samarbejdspartnere

Hos Eltjek24.dk spiller vi med åbne kort og vægter gennemsigtighed yderst højt, hvorfor du herunder kan læse, hvilke elselskaber samt ladeløsningsudbydere som vi p.t. har kommercielle aftaler med: 

NRGi, AURA, Nettopower, Energi+, Modstrøm, OK, Vest Energi, Norlys, Gasel, Kärnful Energi, Velkommen, EnergiFyn, b.energy, Energidrift, Greenbow, go’energi, LOAD, Zapp Mobility, Power Fuel, Wattoo, El & VVS, Proshop og iWatt.

Vigtigt angående priser!

Priserne, der opdateres i begyndelsen af hver måned, skal anses som vejledende af flere årsager:

 1. De beregnes med afsæt i sidste måneds gennemsnitspris for ren strøm. Her bruger vi Nord Pool som kilde.

 2. Der findes forskellige elnetområder i Danmark, og priserne for transport af el varierer disse områder imellem. I vores prisestimater har vi regnet med gennemsnitspriserne for transport i henholdsvis Aarhus (KONSTANT) for vest-priserne og København (Radius) for øst-priserne. 

  Selvom priserne for transport af el varierer fra område til område, påvirker denne variation ikke prisdifferencerne de forskellige elselskaber imellem. Det forholder sig nemlig sådan, at det beløb, du skal betale i transport-udgift, altid vil være betinget af det område, du bor i, og ikke af det elselskab, du har valgt. Med andre ord betyder det, at eksempelvis Norlys- og Nettopower-kunder vil betale det samme i transport-udgifter, hvis de bor i det samme område.

 3. Fra tid til anden foretager elselskaberne justeringer, hvad angår deres abonnement-satser og/eller deres tillægspris pr. kWh.


  Vi gør alt, hvad vi kan for at fange disse justeringer, men der vil være en risiko for, at vi sommetider glipper en eller flere af disse justeringer. Hvis du mistænker, at vi oplyser en misvisende abonnement-sats eller regner med en forkert strømtillægssats, så hiv hellere end gerne fat i os på info@eltjek24.dk, så dykker vi ned i, hvorvidt din mistanke er begrundet eller ej.

At sammenligne elpriser er virkelig ikke nogen let opgave, da det er et ekstremt uigennemskueligt og mudret felt, hvilket blandt andet hænger sammen med, at der er stor forskel på, hvordan de forskellige elselskaber oplyser om deres egne priser.

Nogle elselskaber opererer med stor gennemsigtighed og oplyser om alt fra strømtillæg, afgifter, den rene strømpris og så videre, mens andre udelukkende oplyser sidste måneds gennemsnitlige rene strømpris.

I vores kWh-prisestimater har vi medregnet samtlige omkostninger med undtagelse af abonnement-satsen. En sats, som vi naturligvis også oplyser om, men selvstændigt og altså ikke som en del af den estimerede kWh-sats. 
 

Vores beregningsmodel

Med henblik på at levere et så retvisende sammenligningsgrundlag som overhovedet muligt har vi kreeret vores egen beregningsmodel til at kortlægge de gennemsnitlige kWh-satser for de enkelte elselskaber.

Herunder følger den formel, som vores beregningsmodel benytter sig af:

(strømtillæg + den rene strømpris (et gennemsnit for seneste måned) + transportudgifter (et gennemsnit) + eltariffer + elafgift) x 1,25 (moms)