Spring til indhold

Eltjek24.dk indeholder reklamelinks. Læs mere

Anmeldelse af
go’energi

Goenergi screenshot

Vores vurdering

0
3.8/5
Miljøvenlighed
3.5/5
Kundeservice
4.5/5
Ry blandt forbrugerne
4/5
Medlemsfordele
2.5/5
Pris
4.5/5

Bliv klogere på vores bedømmelsesproces her.

Priser

Grøn baggrund til anmeldelser

Prisestimaterne refererer til eludbyderens billigste
strømprodukt ved et årligt forbrug på 4000 kWh.

Vest for Storebælt

2,10

kr./kWh.

Øst for Storebælt

2,38

kr./kWh.

Binding: Ingen. | Abonnement: 15 kr./md.

Abonnement: 15 kr./md.
Binding: Ingen. 

Vær opmærksom på, at der optræder affiliate-links på siden.

Uddybende intro til og anmeldelse af go’energi

Go’energi er et elselskab, der er ejet af følgende tre energikoncerner: RAH (beliggende i Ringkøbing), MES (beliggende i Brande) og Thy-Mors Energi (beliggende i Thisted).

Ovenstående tre koncerner var selvstændige indtil juli 2018, hvor de altså fusionerede og blev til go’energi. Hos de involverede parter blev fusionen begrundet med blandt andet følgende årsager:

 • Et samlet selskab er endnu stærkere end tre
 • De tre virksomheder havde mange af de samme værdier.

Simpelt og overskueligt

Hos go’energi har potentielle kunder mulighed for at vælge imellem en række forskellige strømpakker, der minder ganske meget om hinanden. De to mest populære pakker hedder ‘go’spot energi’ og ‘go’spot måned’.

Den store forskel disse pakker imellem er, hvor ofte afregningen finder sted. Med ‘go’spot måned’ afregnes der en gang hver måned, mens der blot afregnes en gang i kvartalet med ‘go’spot energi’.

En yderligere forskel pakkerne imellem er satsen for et abonnement. Hvis du vælger ‘go’spot måned’, skal du betale 30 kroner månedligt for dit abonnement, mens du slipper med 15 kroner månedligt, hvis du går med ‘go’spot energi’.

Ovenstående er de eneste forskelle på de to pakker, for på alle andre områder er de helt ens, og det skal du som forbruger prise dig lykkelig over. Der er nemlig tale om nogle yderst attraktive strømpakker; særligt hvis man kigger på prisen.

Pakkerne er nemlig udformet således, at du som kunde får strøm til indkøbsprisen + 5 øre pr kWh. En så attraktiv pris er der virkelig ikke mange andre elselskaber, der byder på. 

Foruden de to mest populære pakker byder go’energi også på en pakke til dem, der ønsker at tage et klimabevidst strømvalg. 

Go’energi byder nemlig på en pakke, hvor man som kunde er sikret at få klimavenlig strøm fra danske vindmøller. Den store forskel på denne pakke og så de to føromtalte er, at du kommer til betale lidt mere i tillægsbeløb for den strøm, du får.

Ydermere byder go’energi på en pakke, hvorigennem du kan støtte din lokale idrætsklub.

Fordele

Fornuftigt ry på Trustpilot

Mulighed for at vælge grøn strøm

Mulighed for at støtte lokalt

Skarpe priser

Overskuelige strømpakker

Ulemper

Få, men desværre negative anmeldelser på Trustpilot

Ikke nogen stor FAQ-sektion på hjemmesiden

Er du sikker på, at Go’energi er det rette elselskab for dig?
Hvis ikke, så tjek vores oversigter over:

Er du sikker på, at Go’energi er det rette elselskab for dig?
Hvis ikke, så tjek vores oversigter over:

Supergod kundeservice-afdeling

Go’energi har en ganske fin kundeservice-afdeling med fornuftige åbningstider. På langt de fleste hverdage er telefonlinjerne nemlig åbne i mere end 8 timer, hvilket man på ingen måde kan klage over. Faktisk er der ikke mange af konkurrenterne, der kan matche så lange åbningstider.

Hvis du ikke ønsker telefonisk rådgivning, vejleder go’energis kundeservice-folk dig selvfølgelig også hellere end gerne via mail. 

Ingen prangende FAQ-sektion

Mange konkurrerende elselskaber har kreeret store FAQ-sektioner på deres hjemmesider, hvor de hyppigst stillede spørgsmål besvares.

En sådan sektion finder du desværre ikke hos go’energi – i hvert fald ikke endnu – og det er i vores øjne lidt en skam. 

Med det sagt er det dog værd at nævne, at der findes en række fine informationssider på go’energis hjemmeside. Sider, hvor du blandt andet kan blive klogere på, hvordan du skal forstå din regning, hvordan du skal melde flytning, samt hvad spotpris betyder. 

Hædret af EPSI

Mens det trækker en smule ned i vores bedømmelse af go’energis kundeservice, at elselskabet ikke har nogen prangende FAQ-sektion, trækker det til gengæld op, at elselskabet løb med en andenplads i EPSIs seneste store kundetilfredshedsundersøgelse af danske elselskaber.

Ifølge denne rapport er det kun OK, der har mere tilfredse kunder, end go’energi har, og det må siges at være lidt af en blåstempling af kundeservice-indsatsen.

Ingen medlemsfordele udover det sædvanlige

En række elselskaber byder på medlemsfordele udover det sædvanlige. Eksempler på sådanne fordele kunne være rabatter til en masse butikker, mulighed for at deltage i spændende konkurrencer samt rabatter til en række forlystelsesparker.

Den slags medlemsfordele byder go’energi desværre ikke på. 

Heldigvis er det dog langt fra sikkert, at ekstraordinære medlemsfordele er et vigtigt kriterium for dig i forhold til valg af elselskab. 

Det kan sagtens være, at følgende relevante fordele er tilstrækkelige for at overbevise dig om, at go’energi er det rette match for dig:

 • Ekstremt skarpe priser
 • Mulighed for at støtte lokalsporten
 • Mulighed for at tage et klimabevidst strømvalg
 • Adgang til en yderst tilgængelig kundeservice-afdeling.

Fornuftigt ry på Trustpilot

I skrivende stund har go’energi modtaget mere end 35 anmeldelser på Trustpilot og præsteret en samlet score på 4,1, hvilket svarer til god.

Dette forstærker pointen fra førnævnte undersøgelse fra EPSI om, at go’energis kunder i overvejende grad er yderst tilfredse med den service, som go’energi leverer. 

I det kommende dykker vi ned i, hvad go’energi roses for af de positivt stemte Trustpilot-anmeldere, samt hvad elselskabet kritiseres for af de knapt så glade.

Hvad roses go’energi for?

Hvis man isolerer de mest positivt stemte Trustpilot-anmeldelser af go’energi, kan man se, at den ros, der er særligt gennemgående, vedrører indsatsen fra go’energis medarbejdere, der af flere beskrives som både høflige, hjælpsomme og behagelige.

Ligeledes roses go’energi af flere for at være et ærligt elselskab, der byder på attraktive priser.

Hvad kritiseres go’energi for?

Der er ingen tvivl om, at overvægten af Trustpilot-anmeldelser af go’energi er positive.

Når det er sagt, kommer vi dog ikke uden om, at der er få negative anmeldelser i den samlede mængde, og hvis man isolerer de mest negativt stemte af slagsen, erfarer man, at de kritikpunkter, der hyppigst bemærkes af de utilfredse Trustpilot-anmeldere, vedrører en IT-ændring, som go’energi foretog i 2023. 

En IT-ændring, som tilsyneladende medførte nogle udfordringer for flere kunder.

Fornuftige alternativer til go’energi

4.1/5

Binding: Ingen.
Abonnement: 0 kr./md.

Klimavenlig
Populær
3.8/5

Binding: 6 mdr.
Abonnement: 0 kr./md.

Godt ry
3.9/5

Binding: 6 mdr.
Abonnement: 29 kr./md.

Kort opsummering

Go’energi har potentiale til at blive et både stort og meget populært elselskab, da go’energi leverer rigtig fint inden for følgende parametre:

 • Kundeservice-indsats
 • Prisniveau.

Disse to parametre er for mange de vigtigste, når de vælger elselskab, og vi må bare konstatere, at der i skrivende stund ikke er mange andre elselskaber, der er i stand til at matche go’energi inden for disse parametre.

Der findes dog også en række parametre, hvor indenfor go’energi kunne gøre tingene endnu bedre. Her tænker vi særligt på parameteret ‘medlemsfordele’. Lige nu byder elselskabet nemlig ikke på nogen ekstraordinære medlemsfordele.

Men hvis du kan undvære ekstraordinære medlemsfordele og er på jagt efter et økonomisk attraktivt elselskab, der har ry for at levere varen inden for kundeservice-området, er go’energi et yderst fornuftigt valg. 

Goenergi logo
3.8/5

3,8/5

Goenergi logo
3.8/5

3,8/5

Vigtigt angående priser!

Priserne, der opdateres i begyndelsen af hver måned, skal anses som vejledende af flere årsager:

 1. De beregnes med afsæt i sidste måneds gennemsnitspris for ren strøm. Her bruger vi Nord Pool som kilde.

 2. Der findes forskellige elnetområder i Danmark, og priserne for transport af el varierer disse områder imellem. I vores prisestimater har vi regnet med gennemsnitspriserne for transport i henholdsvis Aarhus (KONSTANT) for vest-priserne og København (Radius) for øst-priserne. 

  Selvom priserne for transport af el varierer fra område til område, påvirker denne variation ikke prisdifferencerne de forskellige elselskaber imellem. Det forholder sig nemlig sådan, at det beløb, du skal betale i transport-udgift, altid vil være betinget af det område, du bor i, og ikke af det elselskab, du har valgt. Med andre ord betyder det, at eksempelvis Norlys- og Nettopower-kunder vil betale det samme i transport-udgifter, hvis de bor i det samme område.

 3. Fra tid til anden foretager elselskaberne justeringer, hvad angår deres abonnement-satser og/eller deres tillægspris pr. kWh.


  Vi gør alt, hvad vi kan for at fange disse justeringer, men der vil være en risiko for, at vi sommetider glipper en eller flere af disse justeringer. Hvis du mistænker, at vi oplyser en misvisende abonnement-sats eller regner med en forkert strømtillægssats, så hiv hellere end gerne fat i os på info@eltjek24.dk, så dykker vi ned i, hvorvidt din mistanke er begrundet eller ej.

At sammenligne elpriser er virkelig ikke nogen let opgave, da det er et ekstremt uigennemskueligt og mudret felt, hvilket blandt andet hænger sammen med, at der er stor forskel på, hvordan de forskellige elselskaber oplyser om deres egne priser.

Nogle elselskaber opererer med stor gennemsigtighed og oplyser om alt fra strømtillæg, afgifter, den rene strømpris og så videre, mens andre udelukkende oplyser sidste måneds gennemsnitlige rene strømpris.

I vores kWh-prisestimater har vi medregnet samtlige omkostninger med undtagelse af abonnement-satsen. En sats, som vi naturligvis også oplyser om, men selvstændigt og altså ikke som en del af den estimerede kWh-sats. 
 

Vores beregningsmodel

Med henblik på at levere et så retvisende sammenligningsgrundlag som overhovedet muligt har vi kreeret vores egen beregningsmodel til at kortlægge de gennemsnitlige kWh-satser for de enkelte elselskaber.

Herunder følger den formel, som vores beregningsmodel benytter sig af:

(strømtillæg + den rene strømpris (et gennemsnit for seneste måned) + transportudgifter (et gennemsnit) + eltariffer + elafgift) x 1,25 (moms)

Når vi anmelder og bedømmer et elselskab, modtager elselskabet én samlet karakter, hvor skalaen går fra 0 til 5. Den samlede karakter er et gennemsnit af fem individuelle karakter, der gives inden for følgende parametre: 

 • Miljøvenlighed
 • Kundeservice
 • Ry blandt forbrugerne
 • Medlemsfordele
 • Pris.

I det følgende gennemgår vi de fem parametre og redegør for, hvilke forhold vi lægger vægt på inden for disse.

 Miljøvenlighed

For at et elselskab kan få en god karakter inden for parameteret ‘miljøvenlighed’, skal elselskabet yde et fornuftigt bidrag til den grønne omstilling samt besidde en grøn profil.

Først og fremmest kigger vi på, om et elselskab køber grønne certifikater. Gør elselskabet dette, trækker det naturligvis op i vores bedømmelse.

Dernæst kigger vi på, om elselskabet har iværksat en række grønne initiativer. Det kunne eksempelvis være at bidrage økonomisk til bevarelse eller udvidelse af skovområder eller at støtte andre klimaforbedrende aktiviteter.

Kundeservice

Når vi skal vurdere, hvorvidt et elselskab leverer kundeservice på et højt niveau eller ej, kigger vi først og fremmest på, hvordan elselskabets kundeservice-afdeling er beskrevet af nuværende og tidligere forbrugere på forskellige anmeldelsesportaler såsom Trustpilot.

Hvis et elselskabs kundeservice-personale af adskillige forbrugere fremhæves som værende hjælpsomt, vidende og lignende, er chancen for en god karakter naturligvis rigtig god.

Er det modsatte derimod tilfældet – altså hvis elselskabets kundeservice-personale får meget kritik fra tidligere og nuværende forbrugere – får elselskabet sandsynligvis en mindre god karakter.

Ud over at orientere os dybdegående i forbrugeranmeldelser kigger vi også på, hvor dygtigt et elselskab er til at vejlede nuværende og potentielle forbrugere på elselskabets egen hjemmeside. I den henseende kigger vi blandt andet på, om elselskabet byder på en FAQ-sektion og i så fald, hvor udtømmende og grundig denne sektion er.

Sidst, men ikke mindst vurderer vi graden af tilgængelighed for kundeservice-afdelingen.

Her kigger vi blandt andet på, hvornår kundeservice-afdelingen kan træffes samt hvordan. Er det kun muligt at komme i kontakt med kundeservice via mail, eller kan det også lade sig gøre at træffe kundeservice-afdelingen telefonisk eksempelvis? Ikke overraskende giver det naturligvis flest plusser i vores bog, hvis graden af tilgængelighed er høj.

Ry blandt forbrugerne

Når vi skal vurdere et elselskabs ry blandt forbrugerne, kigger vi på elselskabets Trustpilot-konto og adopterer delvist den karakter, som elselskabet har fået her. Dog runder vi op til nærmeste halve eller hele.

Det vil sige, at hvis et elselskab har opnået en samlet karakter på 4,1 på Trustpilot, får elselskabet 4 i karakter hos os, når det kommer til parameteret ‘ry blandt forbrugerne’.

Medlemsfordele

For nogle elselskaber gælder det, at disse byder på medlemsfordele ud over det sædvanlige. Eksempler på sådanne fordele kunne være rabataftaler til et utal af forretninger eller muligheden for at få fribilletter til sportsarrangementer.

Skal et elselskab opnå en god karakter inden for kriteriet ‘medlemsfordele’, er det derfor centralt, at elselskabet forkæler sine kunder med en række fordele, som kunderne ikke vil kunne finde hos samtlige andre elselskaber.

Dette betyder med andre ord, at fornuftige priser, adgang til en oversigt over ens forbrug samt muligheden for at få hjælp af et kompetent kundeservice-personale ikke er nok i sig selv til at score højt inden for dette parameter. Rigtig mange elselskaber byder nemlig på disse særtræk, hvorfor vi ikke anser disse som særlige medlemsfordele.

Pris

Skal et elselskab opnå en god karakter inden parameteret ‘pris’, skal elselskabet – ikke så overraskende – byde på økonomisk gunstige vilkår for sine kunder.

Her kigger vi særligt på, om elselskabet opererer med et spottillæg og i så fald, hvor højt dette er.

Ligeledes kigger vi på, om elselskabet opererer med nogen abonnement-sats og i så fald, hvor høj denne er.

Mange elselskaber opererer med flere strømpakker, og de prisestimater, vi viser, tager altid udgangspunkt i de billigste strømpakker fra de enkelte elselskaber.

Derudover er det vigtigt at bemærke, at eventuelle besparelser via introtilbud ikke medregnes i vores prisestimater. 

Hos Eltjek24.dk er vi yderst stolte over vores indsats, når det kommer til at levere retvisende prisestimater.

Stoltheden bunder blandt andet i, at vi har udviklet en avanceret beregner til formålet, og at vi med jævne mellemrum aktivt er ude at indhente oplysninger om elselskabernes spottillæg og lignende. Forhold, som elselskaberne ikke nødvendigvis oplyser om på deres hjemmesider.

Hvor om alting er, kommer vi dog ikke uden om, at det, vi leverer, er estimater, hvorfor de priser, du finder på siden her, skal anses som vejledende. 

I det følgende gennemgår vi de primære årsager hertil.

 1. Prisestimaterne (gælder kun for de elaftaler, hvor prisen er variabel) beregnes blandt andet med afsæt i sidste måneds gennemsnitspris for ren strøm. Her bruger vi Nord Pool som kilde.

 2. Der findes forskellige elnetområder i Danmark, og priserne for transport af el varierer disse områder imellem. I vores prisestimater har vi regnet med gennemsnitspriserne for transport i henholdsvis Aarhus (KONSTANT) for vest-priserne og København (Radius) for øst-priserne.

  Selvom priserne for transport af el varierer fra område til område, påvirker denne variation ikke prisdifferencerne de forskellige elselskaber imellem. Det forholder sig nemlig sådan, at det beløb, du skal betale i transport-udgift, altid vil være betinget af det område, du bor i, og ikke af det elselskab, du har valgt. Med andre ord betyder det, at eksempelvis Norlys- og Nettopower-kunder vil betale det samme i transport-udgifter, hvis de bor i det samme område.

 3. Fra tid til anden foretager elselskaberne justeringer, hvad angår deres abonnement-satser og/eller deres tillægspris pr. kWh

  Vi gør alt, hvad vi kan for at fange disse justeringer, men der vil altid være en risiko for, at vi en sjælden glipper en eller flere justeringer. Hvis du mistænker, at vi oplyser en misvisende abonnement-sats eller regner med en forkert strømtillægssats, så hiv hellere end gerne fat i os på info@eltjek24.dk, så dykker vi ned i, hvorvidt din mistanke er begrundet eller ej.


Vores beregningsmodel

Med henblik på at levere et så retvisende sammenligningsgrundlag som overhovedet muligt har vi kreeret vores egen beregningsmodel til at kortlægge de gennemsnitlige kWh-satser for de enkelte elselskaber.

Herunder følger den formel, som vores beregningsmodel benytter sig af:

(strømtillæg + den rene strømpris (et gennemsnit for seneste måned) + transportudgifter (et gennemsnit) + eltariffer + elafgift) x 1,25 (moms).

Vi skal have indsigt i dit forbrug for at udregne så præcise prisestimater som muligt.

Ligeledes er indsigt i dit forbrug vigtigt for, at vi kan vise dig så billige strømpakker som muligt. Elselskabernes strømpakker er nemlig strikket sammen på en sådan måde, at dit forbrug har stor indflydelse på, hvilke strømpakker der økonomisk set er mest attraktive for dig.

Kender du ikke dit årlige forbrug, klikker du blot nej, hvorefter du – med afsæt i antallet af personer i din bolig – får mulighed for at angive et forbrugsestimat.

Sådan tjener vi penge

Vores forretningsmodel baserer sig på noget, der kaldes affiliate-marketing.

Med andre ord betyder det, at vi sommetider tjener penge, hvis en af vores besøgende tilmelder sig et af de elselskaber eller en af de ladeløsningsudbydere, vi fremhæver.

At vi er et kommercielt foretagende betyder dog ikke, at du ikke kan stole på os. Intet er nemlig vigtigere for os end at rådgive vores besøgende så godt og reelt som overhovedet muligt, og derfor har vi også indført en række processer, som sikrer, at kommercielle interesser aldrig kommer til at influere negativt på vores evne til at rådgive reelt og oprigtigt.

I den henseende er det værd at nævne, at vi altid vurderer og anmelder et elselskab, før vi undersøger muligheden for et kommercielt samarbejde. Ligeledes bør det bemærkes, at vi promoverer en del elselskaber samt ladeløsningsudbydere, som vi endnu ikke har kommercielle aftaler med, fordi vi mener, at det er i forbrugerens interesse, at denne præsenteres for disse elselskaber samt ladeløsninger.

Ydermere er det værd at nævne, at en række af de elselskaber/ladeløsningsudbydere, vi rent faktisk har kommercielle aftaler med, ikke optræder på vores oversigter over de bedste, billigste eller grønneste elselskaber, da vi ikke mener, at de pågældende elselskaber gør det tilstrækkeligt godt inden for de parametre, vi bedømmer med afsæt i. 

Sagt på en anden måde: Bare fordi et elselskab eller en ladeløsningsudbyder har et affiliate-program, er dette ikke ensbetydende med, at elselskabet/ladeløsningsudbyderen automatisk er sikret promovering hos os.

Et overblik over vores samarbejdspartnere

Hos Eltjek24.dk spiller vi med åbne kort og vægter gennemsigtighed yderst højt, hvorfor du herunder kan læse, hvilke elselskaber samt ladeløsningsudbydere som vi p.t. har kommercielle aftaler med: 

NRGi, AURA, Nettopower, Energi+, Modstrøm, OK, Vest Energi, Norlys, Gasel, Kärnful Energi, Velkommen, EnergiFyn, b.energy, Energidrift, Greenbow, go’energi, LOAD, Zapp Mobility, Power Fuel, Wattoo, El & VVS, Proshop og iWatt.