Spring til indhold
Find den nærmeste ladestation
Hjem » Guide: Her er din nærmeste ladestation

Guide: Her er din nærmeste ladestation

Herunder finder du et overblik over ladestationer i Danmark. Hvis du ønsker det, har du mulighed for at søge efter by eller gade i søgefeltet, hvorefter du vil blive præsenteret for samtlige ladestationer, der er relevante for dig jævnfør din søgning.

Må jeg benytte alle ladestationer?

Jeps.

Siden sommeren 2018 har det været muligt at oplade sin elbil på samtlige offentligt tilgængelige ladestationer – også selvom man ikke har noget abonnement hos udbyderen af ladestationen.

Hvordan du skal betale for den el, du bruger, når du lader hos en offentligt tilgængelig ladestation, vil være forskelligt fra operatør til operatør. Som regel vil betalingen foregå via en app, en SMS eller en ladebrik.

Hvor mange ladestationer er der i Danmark?

På nuværende tidspunkt (marts 2023) er der mere end 6.500 offentligt tilgængelige ladestandere i Danmark, og det er kun sandsynligt, at antallet vil stige yderligere i løbet af de næste år, i takt med at endnu flere investerer i elbiler.

Mere end 80 % af de nuværende ladere er normalladere, mens henholdsvis 7 % er hurtigladere og 9 % lynladere.

Der er ingen tvivl om, at antallet af lynladere kommer til at stige markant i fremtiden, da du med disse ladere vil kunne oplade din elbil til omkring 80 % på under ti minutter.

Vil du have en ladestander til hjemmet?

Mens det ikke er synderligt normalt at tanke en diesel- eller benzinbil derhjemme, forholder det sig omvendt med elbiler. 

Langt de fleste elbil-ejere investerer nemlig i en ladeløsning til hjemmet, hvilket der uden tvivl er flere årsager til.

Først og fremmest skyldes det, at elbiler forbruger strøm – altså en ressource, som alle har adgang til i deres private boliger.

Derudover værdsætter mange bekvemmeligheden i at kunne tanke derhjemme. Her slipper man altid for at holde i kø. 

Sidst, men ikke mindst er der økonomiske fordele forbundet med at tanke hjemme. Typisk vil kWh-prisen, du betaler privat, nemlig være lavere end den, du betaler hos offentligt tilgængelige ladestandere, og derudover vil du formentlig få mulighed for at få refusion, når du lader hjemme.

Klik her, hvis du vil se et overblik over de bedste udbydere af ladeløsninger til private. 

Sådan tjener vi penge

Vores forretningsmodel baserer sig på noget, der kaldes affiliate-marketing.

Med andre ord betyder det, at vi sommetider tjener penge, hvis en af vores besøgende tilmelder sig et af de elselskaber eller en af de ladeløsningsudbydere, vi fremhæver.

At vi er et kommercielt foretagende betyder dog ikke, at du ikke kan stole på os. Intet er nemlig vigtigere for os end at rådgive vores besøgende så godt og reelt som overhovedet muligt, og derfor har vi også indført en række processer, som sikrer, at kommercielle interesser aldrig kommer til at influere negativt på vores evne til at rådgive reelt og oprigtigt.

I den henseende er det værd at nævne, at vi altid vurderer og anmelder et elselskab, før vi undersøger muligheden for et kommercielt samarbejde. Ligeledes er det værd at bemærke, at vi promoverer en del elselskaber samt ladeløsningsudbydere, som vi endnu ikke har kommercielle aftaler med, fordi vi mener, at det er i forbrugerens interesse, at denne præsenteres for disse elselskaber samt ladeløsninger.

Ydermere er det også værd at nævne, at en række af de elselskaber, vi rent faktisk har kommercielle aftaler med, ikke optræder på vores oversigter over de bedste, billigste eller grønneste elselskaber, da vi ikke mener, at de pågældende elselskaber gør det tilstrækkeligt godt inden for de parametre, vi bedømmer med afsæt i. 

Sagt på en anden måde: Bare fordi et elselskab eller en ladeløsningsudbyder har et affiliate-program, er dette ikke ensbetydende med, at elselskabet/ladeløsningsudbyderen automatisk er sikret promovering hos os.

Et overblik over vores samarbejdspartnere

Det er ingen hemmelighed, at vi forsøger at etablere kommercielle aftaler med så mange elselskaber samt ladeløsningsudbydere som muligt.

På nuværende tidspunkt har vi kommercielle aftaler med følgende elselskaber samt ladeløsningsudbydere: NRGi, AURA, Nettopower, Energi+, Modstrøm, OK, Vest Energi, Norlys, Gasel, Kärnful Energi, Velkommen, EnergiFyn, b.energy, Energidrift, Greenbow, go’energi, LOAD, Zapp Mobility, Power Fuel, Wattoo, El & VVS, Proshop og iWatt.

Vigtigt angående priser!

Priserne, der opdateres i begyndelsen af hver måned, skal anses som vejledende af flere årsager:

  1. De beregnes med afsæt i sidste måneds gennemsnitspris for ren strøm. Her bruger vi Nord Pool som kilde.

  2. Der findes forskellige elnetområder i Danmark, og priserne for transport af el varierer disse områder imellem. I vores prisestimater har vi regnet med gennemsnitspriserne for transport i henholdsvis Aarhus (KONSTANT) for vest-priserne og København (Radius) for øst-priserne. 

    Selvom priserne for transport af el varierer fra område til område, påvirker denne variation ikke prisdifferencerne de forskellige elselskaber imellem. Det forholder sig nemlig sådan, at det beløb, du skal betale i transport-udgift, altid vil være betinget af det område, du bor i, og ikke af det elselskab, du har valgt. Med andre ord betyder det, at eksempelvis Norlys- og Nettopower-kunder vil betale det samme i transport-udgifter, hvis de bor i det samme område.

  3. Fra tid til anden foretager elselskaberne justeringer, hvad angår deres abonnement-satser og/eller deres tillægspris pr. kWh.


    Vi gør alt, hvad vi kan for at fange disse justeringer, men der vil være en risiko for, at vi sommetider glipper en eller flere af disse justeringer. Hvis du mistænker, at vi oplyser en misvisende abonnement-sats eller regner med en forkert strømtillægssats, så hiv hellere end gerne fat i os på info@eltjek24.dk, så dykker vi ned i, hvorvidt din mistanke er begrundet eller ej.

At sammenligne elpriser er virkelig ikke nogen let opgave, da det er et ekstremt uigennemskueligt og mudret felt, hvilket blandt andet hænger sammen med, at der er stor forskel på, hvordan de forskellige elselskaber oplyser om deres egne priser.

Nogle elselskaber opererer med stor gennemsigtighed og oplyser om alt fra strømtillæg, afgifter, den rene strømpris og så videre, mens andre udelukkende oplyser sidste måneds gennemsnitlige rene strømpris.

I vores kWh-prisestimater har vi medregnet samtlige omkostninger med undtagelse af abonnement-satsen. En sats, som vi naturligvis også oplyser om, men selvstændigt og altså ikke som en del af den estimerede kWh-sats. 
 

Vores beregningsmodel

Med henblik på at levere et så retvisende sammenligningsgrundlag som overhovedet muligt har vi kreeret vores egen beregningsmodel til at kortlægge de gennemsnitlige kWh-satser for de enkelte elselskaber.

Herunder følger den formel, som vores beregningsmodel benytter sig af:

(strømtillæg + den rene strømpris (et gennemsnit for seneste måned) + transportudgifter (et gennemsnit) + eltariffer + elafgift) x 1,25 (moms)