Spring til indhold
Guide til naturgas
Hjem » Guide til naturgas

Guide til naturgas

Naturgas er et mere miljøvenligt og billigere alternativ til andre fossile brændstoffer. Naturgas bruges hovedsageligt som brændstof til produktion af el og varme, men derudover bruges naturgas også i den kemiske industri som metan.

Naturgas er ikke en vedvarende energikilde, og til trods for en ret lav CO2-udledning, så er naturgas heller ikke den mest bæredygtige løsning. Til gengæld er der nu stadig miljømæssige fordele ved naturgas alt afhængig af, hvilke energiløsninger der tilbydes på din matrikel.

I denne artikel kan du blive klogere på naturgas som energikilde, hvordan den fremstilles, hvorfor naturgas er en yderst populær løsning, og hvilke informationer der er værd at tage med i overvejelserne, når du laver en naturgasaftale.

Hvad er naturgas?

Naturgas er et fossilt brændstof, som udgør omkring en fjerdedel af al energiproduktion på verdensplan. Det gør naturgas til den til tredjestørste energikilde. Grunden til den høje popularitet skyldes, at sammenlignet med andre fossile brændstoffer som olie og kul så er naturgas både en billigere og mere miljøvenlig kilde til energi.

Ligesom andre fossile brændstoffer kommer naturgas fra jorden, hvor planter og andre organismer er blevet udsat for massivt tryk og høje temperaturer gennem millioner af år og dermed omdannet til organisk materiale som f.eks. kul og kildebjergarter.

Det organiske materiale befinder sig i såkaldte sedimentbassiner et sted mellem 3 og 6 kilometer under jordens overflade. Et sedimentbassin er en fordybning i jordskorpen, hvor forskellige typer af sediment har samlet sig i meget tykke lag ved hjælp af de tektoniske pladers bevægelser.

Naturgassen består af en række forskellige, gasformige kulbrinter, herunder kuldioxid, kvælstof, brint, helium og svovlbrinte, men typisk vil 75 til 99 % af naturgassen bestå af metan.

Hvordan fremstilles naturgas?

Fremstillingen af naturgas er så at sige helt naturlig. Naturgassen dannes ved, at det organiske materiale i de underjordiske sedimentbassiner bliver opvarmet og derefter bevæger sig opad igennem jorden og fanges i reservoirer.

For at det organiske materiale som f.eks. olie og kul bliver omdannet til naturgas kræver det en temperatur på mindst 70° C. Ved en mere intens omdannelse kræver det til gengæld temperaturer på helt op til 120-160° C.

Før naturgassen tages i brug, skal den først renses for vand, svovlbrinte og flydende kulbrinter. Derudover tilsætter man også et vigtigt element til gassen: lugt. I modsætning til andre gasarter så er naturgas komplet lugtfri. Af sikkerhedsmæssige årsager tilføjer man derfor den velkendte lugt af ’normal’ gas, sådan så en eventuel lækage vil kunne lugtes.

Det mest miljøvenlige fossile brændstof

Naturgas er et fossilt brændstof, og ved forbrænding af fossile brændstoffer har de alle tilfælles, at der udledes CO2. Det positive ved naturgas er til gengæld, at udledningen af CO2 er langt mindre end ved andre fossile brændstoffer

Sammenligner man for eksempel naturgas med kul, så er naturgassens CO2-udledning omkring 60 % lavere ved den samme energimængde. Årsagen til naturgassens lavere CO2-udledning skal findes i, at naturgas primært består af metan, som har et højt indhold af brint.

Samtidig med at naturgas udleder mindre CO2 end andre fossile brændstoffer, så er naturgas også næsten helt fri for svovl. De spor af svovl, som naturgas indeholder, består som regel af svovlbrinte, og disse er ganske nemme at fjerne.

Derudover er det også værd at nævne, at man ikke efterlader nogen form for materielle spor ved at forbrænde naturgas – hverken støv, aske eller andre affaldsspor.

Prisen på naturgas

Udover at være et mere miljøvenligt alternativ til andre fossile brændstoffer, så er naturgas faktisk også en billigere løsning. Skifter man for eksempel et gammelt oliefyr ud med et nyt naturgasfyr, så kan man skære hele 40 % af prisen på varmeregningen.

Der findes selvfølgelig andre energikilder end de fossile brændstoffer, der både er mere miljøvenlige og billigere end naturgas – for eksempel fjernvarme. Det er dog ikke alle, der har mulighed for at blive koblet på et lokalt kraftvarmeværk, og derfor kan naturgas stadig give rigtig god mening – både for klimaet og pengepungen.

Prisen på naturgas varierer i løbet af året og vil være højest i de koldeste måneder. Som hovedregel ligger prisen dog et sted mellem 13 og 16 kr. per kubikmeter, hvoraf din betaling så ellers ryger i mange retninger:

– 43 % til staten
– 20 % til moms til staten
– 20 % til selve naturgasforbruget
– 12 % til distribution af naturgassen
– 3 % til distributionsselskabet
– 2 % til abonnement til leverandøren

Se de aktuelle naturgaspriser hos leverandørerne her

Vælg mellem fastlåst eller variabel gaspris

Prisen på naturgas afhænger af gasbørsen, hvor naturgassens værdi svinger lidt frem og tilbage fra måned til måned. Ved at vælge en naturgasaftale med variabel pris vil din regning være påvirket af naturgassens månedlige værdi på gasbørsen.

En variabel gaspris kan både være en fordel og en ulempe. Som udgangspunkt får du en lavere gaspris ved at vælge den variable løsning, men rent budgetmæssigt så er det til gengæld sværere at forudsige, hvad du kommer til at betale.

Ved at vælge en aftale med en fastlåst gaspris får du derimod en fast pris per kubikmeter. Aftalens længde varierer fra selskab til selskab, men typisk vil en aftale med fast gaspris gælde i 6 eller 12 måneder.

Ved en aftale med fastlåst gaspris vil prisen formentlig være højere sat end ved den variable løsning. Den positive vinkel er jo så, at du får lidt mere forudsigelighed i budgettet og én ting mindre at gruble over.

Fordele ved naturgas

Som nævnt tidligere så er naturgas meget bedre for miljøet end andre fossile brændstoffer. Naturgas udleder langt mindre CO2 end olie og kul, og så er det ovenikøbet også en billigere løsning.

Rent praktisk så er det også en fordel at have et naturgasfyr frem for andre modeller. Har du for eksempel et fyr, der kører på olie, piller eller træ, så er du nødt til at fylde brændsel på dit fyr for at holde det kørende. Ved at vælge naturgas så slipper du for at fylde brændsel på dit fyr.

I køkkenet giver det også god mening at bruge naturgas. Med et klassisk, eldrevet komfur går der både tid med at varme op og køle ned igen, dvs. både før og efter du egentlig bruger komfuret. Ved at vælge et gaskomfur får du i stedet fuld varme, lige så snart du tænder for blusset, og varmen forsvinder hurtigt igen, når du slukker for gassen.

Ulemper ved naturgas

Til trods for at naturgas er det mest miljøvenlige valg inden for fossile brændstoffer, så er man også nødt til at anerkende elefanten i rummet. Naturgas er et fossilt brændstof, og fossile brændstoffer er hverken vedvarende eller bæredygtige energikilder.

Modsat for eksempel vind- og solenergi, så kræver naturgas et fysisk tilgængeligt produkt i form af gassen fra et underjordisk sedimentbassin. Der er selvfølgelig mange af disse rundt omkring på kloden, men en skønne dag vil gassen være udtømt, og så vil du være nødsaget til at vælge en anden løsning.

Ren økonomisk så kan det også blive et problem, at naturgas ikke er en vedvarende energikilde. Ligesom benzinpriserne pludselig skød i vejret som følge af Ruslands invasion af Ukraine, så vil priserne på naturgas også kunne ændre sig drastisk pga. geopolitiske situationer og ændringer i udbud og efterspørgsel.

Som bekendt så udleder naturgas ca. 60 % mindre CO2 end kul. Derfor er det selvfølgelig en mere klimavenlig løsning end andre fossile brændstoffer, der udleder mere CO2. Alligevel er den simple sandhed nu engang den, at naturgas stadig har en negativ virkning på klimaet, og at der findes mere moderne og bæredygtige løsninger.

Naturgas i Danmark

Siden 1980’erne har naturgas været en vigtig energikilde i Danmark grundet de danske olie- og gasfelter i Nordsøen. Dertil har vi i Danmark bygget offentlige naturgasnet i et vidt omfang, og derfor har naturgassen selvfølgelig været et populært valg i danske hjem lige så vel som i industrien.

I dag er der sat slutdato på udvindingen af både gas og olie i Nordsøen. Det forventes, at naturgas til privat brug i Danmark skal udfases i 2035. Den lidt lange horisont skyldes, at naturgas er mere miljøvenligt end kul

og olie. Derfor støtter EU fortsat udviklingen af naturgas, selvom det ikke umiddelbart stemmer helt overens med den grønne omstilling.

Sådan tjener vi penge

Vores forretningsmodel baserer sig på noget, der kaldes affiliate-marketing.

Med andre ord betyder det, at vi sommetider tjener penge, hvis en af vores besøgende tilmelder sig et af de elselskaber eller en af de ladeløsningsudbydere, vi fremhæver.

At vi er et kommercielt foretagende betyder dog ikke, at du ikke kan stole på os. Intet er nemlig vigtigere for os end at rådgive vores besøgende så godt og reelt som overhovedet muligt, og derfor har vi også indført en række processer, som sikrer, at kommercielle interesser aldrig kommer til at influere negativt på vores evne til at rådgive reelt og oprigtigt.

I den henseende er det værd at nævne, at vi altid vurderer og anmelder et elselskab, før vi undersøger muligheden for et kommercielt samarbejde. Ligeledes er det værd at bemærke, at vi promoverer en del elselskaber samt ladeløsningsudbydere, som vi endnu ikke har kommercielle aftaler med, fordi vi mener, at det er i forbrugerens interesse, at denne præsenteres for disse elselskaber samt ladeløsninger.

Ydermere er det også værd at nævne, at en række af de elselskaber, vi rent faktisk har kommercielle aftaler med, ikke optræder på vores oversigter over de bedste, billigste eller grønneste elselskaber, da vi ikke mener, at de pågældende elselskaber gør det tilstrækkeligt godt inden for de parametre, vi bedømmer med afsæt i. 

Sagt på en anden måde: Bare fordi et elselskab eller en ladeløsningsudbyder har et affiliate-program, er dette ikke ensbetydende med, at elselskabet/ladeløsningsudbyderen automatisk er sikret promovering hos os.

Et overblik over vores samarbejdspartnere

Det er ingen hemmelighed, at vi forsøger at etablere kommercielle aftaler med så mange elselskaber samt ladeløsningsudbydere som muligt.

På nuværende tidspunkt har vi kommercielle aftaler med følgende elselskaber samt ladeløsningsudbydere: NRGi, AURA, Nettopower, Energi+, Modstrøm, OK, Vest Energi, Norlys, Gasel, Kärnful Energi, Velkommen, EnergiFyn, b.energy, Energidrift, Greenbow, go’energi, LOAD, Zapp Mobility, Power Fuel, Wattoo, El & VVS, Proshop og iWatt.

Vigtigt angående priser!

Priserne, der opdateres i begyndelsen af hver måned, skal anses som vejledende af flere årsager:

  1. De beregnes med afsæt i sidste måneds gennemsnitspris for ren strøm. Her bruger vi Nord Pool som kilde.

  2. Der findes forskellige elnetområder i Danmark, og priserne for transport af el varierer disse områder imellem. I vores prisestimater har vi regnet med gennemsnitspriserne for transport i henholdsvis Aarhus (KONSTANT) for vest-priserne og København (Radius) for øst-priserne. 

    Selvom priserne for transport af el varierer fra område til område, påvirker denne variation ikke prisdifferencerne de forskellige elselskaber imellem. Det forholder sig nemlig sådan, at det beløb, du skal betale i transport-udgift, altid vil være betinget af det område, du bor i, og ikke af det elselskab, du har valgt. Med andre ord betyder det, at eksempelvis Norlys- og Nettopower-kunder vil betale det samme i transport-udgifter, hvis de bor i det samme område.

  3. Fra tid til anden foretager elselskaberne justeringer, hvad angår deres abonnement-satser og/eller deres tillægspris pr. kWh.


    Vi gør alt, hvad vi kan for at fange disse justeringer, men der vil være en risiko for, at vi sommetider glipper en eller flere af disse justeringer. Hvis du mistænker, at vi oplyser en misvisende abonnement-sats eller regner med en forkert strømtillægssats, så hiv hellere end gerne fat i os på info@eltjek24.dk, så dykker vi ned i, hvorvidt din mistanke er begrundet eller ej.

At sammenligne elpriser er virkelig ikke nogen let opgave, da det er et ekstremt uigennemskueligt og mudret felt, hvilket blandt andet hænger sammen med, at der er stor forskel på, hvordan de forskellige elselskaber oplyser om deres egne priser.

Nogle elselskaber opererer med stor gennemsigtighed og oplyser om alt fra strømtillæg, afgifter, den rene strømpris og så videre, mens andre udelukkende oplyser sidste måneds gennemsnitlige rene strømpris.

I vores kWh-prisestimater har vi medregnet samtlige omkostninger med undtagelse af abonnement-satsen. En sats, som vi naturligvis også oplyser om, men selvstændigt og altså ikke som en del af den estimerede kWh-sats. 
 

Vores beregningsmodel

Med henblik på at levere et så retvisende sammenligningsgrundlag som overhovedet muligt har vi kreeret vores egen beregningsmodel til at kortlægge de gennemsnitlige kWh-satser for de enkelte elselskaber.

Herunder følger den formel, som vores beregningsmodel benytter sig af:

(strømtillæg + den rene strømpris (et gennemsnit for seneste måned) + transportudgifter (et gennemsnit) + eltariffer + elafgift) x 1,25 (moms)