Spring til indhold

Eltjek24.dk indeholder reklamelinks. Læs mere

Hvilken varmepumpe skal jeg vælge?
Hjem » Guide til valg af varmepumpe: Hvilken varmepumpe skal jeg vælge?

Guide til valg af varmepumpe: Hvilken varmepumpe skal jeg vælge?

Hvis du er i tvivl om, hvilken type varmepumpe du skal vælge, er artiklen her, lige hvad du søger. I denne gennemgår vi nemlig kendetegnene for de forskellige varmepumpetyper og kigger nærmere på typernes fordele og ulemper. Ligeledes indeholder artiklen en række konkrete produktanbefalinger. 

Som udgangspunkt er en varmepumpe et elektrisk apparat, der er designet til at omsætte energi til varme. Sommetider også til varmt brugsvand.

Med andre ord betyder det, at du ved hjælp af en varmepumpe kan opvarme dit hjem, dit fritidshus, din garage eller noget fjerde.  

Der findes forskellige typer varmepumper – nærmere bestemt følgende:

 • Luft til vand-varmepumper
 • Jordvarmepumper
 • luft til luft-varmepumpe
 • Boligventilationsvarmepumpe
 • Brugsvandsvarmepumpe.

Uanset hvilken type varmepumpe du vælger, vil den enten udnytte jordens eller luftens energi til at producere varme og/eller varmt vand. 

Varmepumper regnes for at være yderst miljøvenlige, og blandt andet derfor er sådanne pumper blevet populære varmekilde-alternativer til eksempelvis gas- og oliefyr.

Vi vil nu løbende gennemgå de forskellige typer varmepumper og i den henseende fremhæve fordele og ulemper ved de enkelte typer. Tilmed vil vi redegøre for, hvilke typer og situationer de enkelte varmepumpetyper passer til.

Sidst, men ikke mindst vil vi anbefale en række varmepumper undervejs. Varmepumper, der har et rigtig godt omdømme hos forbrugerne.  

Luft til vand-varmepumper

En luft til vand-varmepumpe består både af en udedel og en indedel.

En luft til vand-varmepumpe fungerer således: I udedelen bliver der trukket luft ind i en varmeveksler. Denne overfører varmen til et kølemiddel, der efterfølgende ledes ind i indedelen.

I indedelen sendes varmen videre til enten dine radiatorer eller dit gulvarmesystem samt til dit brugsvand, såfremt du har valgt en løsning med varmtvandsbeholder. 

Fordele og ulemper ved en luft til vand-varmepumpe

Hvem bør vælge en luft til vand-varmepumpe?

En luft til vand-varmepumpe er et godt valg for dig, der:

 • Ønsker en energivenlig løsning, som ikke fylder alverden
 • Ikke har noget imod, at varmepumpen er synlig et sted udenfor
 • Benytter sig af en løsning, der involverer en varmtvandsbeholder
 • Ønsker en løsning, der kræver minimalt med vedligeholdelse
 • Ønsker en energieffektiv og klimavenlig løsning, der både kan opvarme huset og brugsvandet
 • Hverken ønsker din have gravet op i forbindelse med installation af jordvarme eller har adgang til fjernvarme.

To gode luft til vand-varmepumper

Hvis du er overbevist om, at en luft til vand-varmepumpe er det optimale valg af varmekilde til dit hjem eller fritidshus, bør du tjekke følgende modeller ud. 

Begge modeller har nemlig adskillige fortrin og hver især et rigtig godt ry.

Det følgende indeholder affiliate-links

METROAIR I16

Compress 7400i

Jordvarmepumper

Overordnet set består en jordvarmepumpe af en varmepumpe samt en slange, der indeholder frostvæske.

Jordslangen fungerer således, at denne opsamler jordens varme og via jordvarmepumpen transporteres varmen så ind i dit hus, sommerhus, eller hvor du nu engang vælger at installere jordvarmepumpen.

En jordvarmepumpe kan – ligesom en luft til vand-varmepumpe – både sørge for opvarmning af huset og varmt brugsvand. 

Som tommelfingerregel er en jordvarmepumpe en anelse billigere i drift end en luft til vand-varmepumpe. Til gengæld installationen dyrere og mere omstændig.

Fordele og ulemper ved en jordvarmepumpe

Hvem bør vælge en jordvarmepumpe?

En jordvarmepumpe er et godt valg for dig, der:

 • Ønsker en energi- og klimavenlig varmeløsning, som hverken forstyrrer visuelt eller auditivt
 • Ønsker en varmeløsning, der ikke kræver særligt meget vedligeholdelse
 • Ejer et stort hus
 • Ønsker en varmeløsning, der er meget billig i drift
 • Ønsker en løsning, der – i hvert fald som regel – øger husets samlede værdi

To gode jordvarmepumper

Hvis du er overbevist om, at en jordvarmepumpe er den mest optimale løsning til dit hjem, fritidshus, eller hvad du nu engang søger en varmeløsning til, bør du tjekke nedenstående to modeller ud. 

Begge er nemlig yderst populære valg og har hver især en masse attraktive fortrin.

Det følgende indeholder affiliate-links

Compress 7800i

Metrosaver MB F

Det økonomiske aspekt: hvilken løsning er billigst?

Da de klart mest populære varmepumpe-løsninger er luft til vand-varmepumper og jordvarmepumper, klemmer vi lige et kort afsnit ind angående det økonomiske aspekt, når man sammenligner disse to varmepumpeløsninger, inden vi redegør for de tre sidste varmepumpetyper. 

Som udgangspunkt er det svært at formulere sig i absolutte generaliseringer, når det kommer til det økonomiske aspekt i forhold til luft til vand-varmepumper og jordvarmepumper, da rigtig mange forhold og elementer spiller ind på, hvilken varmepumpetype der vil være billigst for den enkelte. 

Det være sig blandt andet, om der menes billigst på kort eller langt sigt. Derudover spiller ens varmeforbrug, hvilken model man vælger og så videre også ind.

Overordnet set kan man dog sige, at jordvarmepumper typisk er dyrere at installere end luft til vand-varmepumper med alt inkluderet, men til gengæld er jordvarmepumper som regel også lidt billigere i drift end luft til vand-varmepumper.

Både udvalget af jordvarmepumper og luft til vand-varmepumper tæller dog rigtig mange forskellige produkter, og der ses relativt stor variation, hvad angår energieffektivitet og pris de forskellige produkter imellem, så det er svært være helt generaliserende omkring ovenstående. 

Det er derfor heller ikke muligt for os med sikkerhed at sige, hvilken varmepumpetype der vil være den billigste for dig. Skulle vi give et kompetent udsagn herom, ville det være nødvendigt med et yderligere kendskab til din bolig, dine behov og vished om, hvorvidt du mener billigst her-og-nu eller billigst inden for en tidsramme på 15-20 år.

Hvor om alting er, så er det dog ikke utænkeligt, at en luft til vand-varmepumpe vil være en fornuftig løsning for dig, da den type varmepumpe passer til stort set alle hjem, og ifølge OK vælger mere end 90 % af alle dem, der køber en varmepumpe, netop denne type.

Luft til luft-varmepumpe

En luft til luft-varmepumpe er i stand til at udnytte den energi, der er i luften udenfor og omdanne denne til varme indendørs.

En luft til luft-varmepumpe består – ligesom en luft til vand-varmepumpe – af en udedel og en indedel.

Med til udedelen hører en ventilator, mens der til indedelen hører en blæser. Ude- og indedel forbindes via et rør gennem ydervæggen.

Fordele og ulemper ved en luft til luft-varmepumpe

Hvem bør vælge en luft til luft-varmepumpe?

En luft til luft-varmepumpe er et godt valg for dig, der:

 • Ønsker en relativt billig og energieffektiv varmeløsning til et mindre hus (75-140 kvm), et sommerhus, en garage eller lignede
 • Ikke ønsker en varmepumpe-løsning, hvor også brugsvarmet bliver opvarmet
 • Ønsker en miljøvenlig varmeløsning.

To gode luft til luft-varmepumper

Hvis du er overbevist om, at en luft til luft-varmepumpe er den mest optimale løsning til dit hjem, fritidshus, eller hvad du nu engang søger en varmeløsning til, bør du tjekke nedenstående to modeller ud. 

Begge er nemlig yderst populære valg og har hver især en masse attraktive fortrin.

Det følgende indeholder affiliate-links

CU-VZ9SKE

ClimaVAIR 5-050

Boligventilationsvarmepumpe

En boligventilationsvarmepumpe er et ventilationsanlæg, hvor der en indbygget varmepumpe.

Måden, hvorpå et sådant anlæg fungerer, er, at dette omdanner varm og fugtig luft til varme og brugsvand. 

Anlæggets indbyggede varmepumpe sørger for at udnytte varmen i udsugningsluften, og en varmeveksler sørger for at genvinde 70-90 % af varmen fra den brugte luft. Varmepumpen genvinder i øvrigt de sidste 10-30 %.

Er der behov for, at luften opvarmes yderligere, sker dette ved hjælp af el.

Fordele og ulemper ved en boligventilationsvarmepumpe

Hvem bør vælge en boligventilationsvarmepumpe?

En boligventilationsvarmepumpe er et godt valg for dig, der:

 • Bor i et velisoleret etplanshus og p.t. har en dyr varmeløsning, du ønsker erstattet eller suppleret
 • Ønsker en god ventilationsløsning i hjemmet
 • Ønsker et supplement til dine el-radiatorer, dit oliegasfyr eller dit naturgasfyr
 • Ønsker en klimavenlig varmeløsning
 • Ønsker at forøge dit hjems værdi grundet en attraktiv varmeløsning
 • Ønsker en varmeløsning, der sikrer et godt indeklima.

To gode boligventilationsvarmepumper

Hvis du er overbevist om, at en boligventilationsvarmepumpe er den mest optimale løsning til dit hjem, fritidshus, eller hvad du nu engang søger en varmeløsning til, bør du tjekke nedenstående to modeller ud. 

Begge er nemlig yderst populære valg og har hver især en masse attraktive fortrin.

Det følgende indeholder affiliate-links

F750

ClimaVAIR 5-050

Brugsvandsvarmepumpe

Med en brugsvandsvarmepumpe kan du genvinde varmen fra den fugtige luft i dit køkken, bad og brygges og bruge denne varme til produktion af varmt brugsvand.

Nogle brugsvandsvarmepumper kan også bruges til gulv- eller radiatorvarme. Med andre ord kan en række brugsvandsvarmepumper altså også bidrage til opvarmningen af din bolig.

Hvad en brugsvandsvarmepumpe præcist koster, afhænger af flere forhold, blandt andet størrelsen på dit hus og dit behov for opvarmning. De fleste brugsvandsvarmepumper koster dog imellem 10.000 og 25.000 kroner.

Fordele og ulemper ved en brugsvandsvarmepumpe

Hvem bør vælge en brugsvandsvarmepumpe?

En brugsvandsvarmepumpe er et godt valg for dig, der:

 • Søger en effektiv og klimavenlig måde, hvorpå du kan opvarme dit brugsvand i hjemmet
 • Døjer med fugt i visse rum af dit hjem
 • Ønsker et bedre indeklima
 • Ønsker en varmeløsning, der kan forøge husets samlede værdi.

To gode brugsvandsvarmepumper

Hvis du er overbevist om, at en brugsvandsvarmepumpe er den mest optimale løsning til dit hjem, fritidshus eller noget tredje, bør du tjekke nedenstående to modeller ud. 

Begge er nemlig yderst populære valg og har hver især en masse attraktive fortrin.

Det følgende indeholder affiliate-links

Metroair Aqua 201

VITOCAL 060-A

Når vi anmelder og bedømmer et elselskab, modtager elselskabet én samlet karakter, hvor skalaen går fra 0 til 5. Den samlede karakter er et gennemsnit af fem individuelle karakter, der gives inden for følgende parametre: 

 • Miljøvenlighed
 • Kundeservice
 • Ry blandt forbrugerne
 • Medlemsfordele
 • Pris.

I det følgende gennemgår vi de fem parametre og redegør for, hvilke forhold vi lægger vægt på inden for disse.

 Miljøvenlighed

For at et elselskab kan få en god karakter inden for parameteret ‘miljøvenlighed’, skal elselskabet yde et fornuftigt bidrag til den grønne omstilling samt besidde en grøn profil.

Først og fremmest kigger vi på, om et elselskab køber grønne certifikater. Gør elselskabet dette, trækker det naturligvis op i vores bedømmelse.

Dernæst kigger vi på, om elselskabet har iværksat en række grønne initiativer. Det kunne eksempelvis være at bidrage økonomisk til bevarelse eller udvidelse af skovområder eller at støtte andre klimaforbedrende aktiviteter.

Kundeservice

Når vi skal vurdere, hvorvidt et elselskab leverer kundeservice på et højt niveau eller ej, kigger vi først og fremmest på, hvordan elselskabets kundeservice-afdeling er beskrevet af nuværende og tidligere forbrugere på forskellige anmeldelsesportaler såsom Trustpilot.

Hvis et elselskabs kundeservice-personale af adskillige forbrugere fremhæves som værende hjælpsomt, vidende og lignende, er chancen for en god karakter naturligvis rigtig god.

Er det modsatte derimod tilfældet – altså hvis elselskabets kundeservice-personale får meget kritik fra tidligere og nuværende forbrugere – får elselskabet sandsynligvis en mindre god karakter.

Ud over at orientere os dybdegående i forbrugeranmeldelser kigger vi også på, hvor dygtigt et elselskab er til at vejlede nuværende og potentielle forbrugere på elselskabets egen hjemmeside. I den henseende kigger vi blandt andet på, om elselskabet byder på en FAQ-sektion og i så fald, hvor udtømmende og grundig denne sektion er.

Sidst, men ikke mindst vurderer vi graden af tilgængelighed for kundeservice-afdelingen.

Her kigger vi blandt andet på, hvornår kundeservice-afdelingen kan træffes samt hvordan. Er det kun muligt at komme i kontakt med kundeservice via mail, eller kan det også lade sig gøre at træffe kundeservice-afdelingen telefonisk eksempelvis? Ikke overraskende giver det naturligvis flest plusser i vores bog, hvis graden af tilgængelighed er høj.

Ry blandt forbrugerne

Når vi skal vurdere et elselskabs ry blandt forbrugerne, kigger vi på elselskabets Trustpilot-konto og adopterer delvist den karakter, som elselskabet har fået her. Dog runder vi op til nærmeste halve eller hele.

Det vil sige, at hvis et elselskab har opnået en samlet karakter på 4,1 på Trustpilot, får elselskabet 4 i karakter hos os, når det kommer til parameteret ‘ry blandt forbrugerne’.

Medlemsfordele

For nogle elselskaber gælder det, at disse byder på medlemsfordele ud over det sædvanlige. Eksempler på sådanne fordele kunne være rabataftaler til et utal af forretninger eller muligheden for at få fribilletter til sportsarrangementer.

Skal et elselskab opnå en god karakter inden for kriteriet ‘medlemsfordele’, er det derfor centralt, at elselskabet forkæler sine kunder med en række fordele, som kunderne ikke vil kunne finde hos samtlige andre elselskaber.

Dette betyder med andre ord, at fornuftige priser, adgang til en oversigt over ens forbrug samt muligheden for at få hjælp af et kompetent kundeservice-personale ikke er nok i sig selv til at score højt inden for dette parameter. Rigtig mange elselskaber byder nemlig på disse særtræk, hvorfor vi ikke anser disse som særlige medlemsfordele.

Pris

Skal et elselskab opnå en god karakter inden parameteret ‘pris’, skal elselskabet – ikke så overraskende – byde på økonomisk gunstige vilkår for sine kunder.

Her kigger vi særligt på, om elselskabet opererer med et spottillæg og i så fald, hvor højt dette er.

Ligeledes kigger vi på, om elselskabet opererer med nogen abonnement-sats og i så fald, hvor høj denne er.

Mange elselskaber opererer med flere strømpakker, og de prisestimater, vi viser, tager altid udgangspunkt i de billigste strømpakker fra de enkelte elselskaber.

Derudover er det vigtigt at bemærke, at eventuelle besparelser via introtilbud ikke medregnes i vores prisestimater. 

Hos Eltjek24.dk er vi yderst stolte over vores indsats, når det kommer til at levere retvisende prisestimater.

Stoltheden bunder blandt andet i, at vi har udviklet en avanceret beregner til formålet, og at vi med jævne mellemrum aktivt er ude at indhente oplysninger om elselskabernes spottillæg og lignende. Forhold, som elselskaberne ikke nødvendigvis oplyser om på deres hjemmesider.

Hvor om alting er, kommer vi dog ikke uden om, at det, vi leverer, er estimater, hvorfor de priser, du finder på siden her, skal anses som vejledende. 

I det følgende gennemgår vi de primære årsager hertil.

 1. Prisestimaterne (gælder kun for de elaftaler, hvor prisen er variabel) beregnes blandt andet med afsæt i sidste måneds gennemsnitspris for ren strøm. Her bruger vi Nord Pool som kilde.

 2. Der findes forskellige elnetområder i Danmark, og priserne for transport af el varierer disse områder imellem. I vores prisestimater har vi regnet med gennemsnitspriserne for transport i henholdsvis Aarhus (KONSTANT) for vest-priserne og København (Radius) for øst-priserne.

  Selvom priserne for transport af el varierer fra område til område, påvirker denne variation ikke prisdifferencerne de forskellige elselskaber imellem. Det forholder sig nemlig sådan, at det beløb, du skal betale i transport-udgift, altid vil være betinget af det område, du bor i, og ikke af det elselskab, du har valgt. Med andre ord betyder det, at eksempelvis Norlys- og Nettopower-kunder vil betale det samme i transport-udgifter, hvis de bor i det samme område.

 3. Fra tid til anden foretager elselskaberne justeringer, hvad angår deres abonnement-satser og/eller deres tillægspris pr. kWh

  Vi gør alt, hvad vi kan for at fange disse justeringer, men der vil altid være en risiko for, at vi en sjælden glipper en eller flere justeringer. Hvis du mistænker, at vi oplyser en misvisende abonnement-sats eller regner med en forkert strømtillægssats, så hiv hellere end gerne fat i os på info@eltjek24.dk, så dykker vi ned i, hvorvidt din mistanke er begrundet eller ej.


Vores beregningsmodel

Med henblik på at levere et så retvisende sammenligningsgrundlag som overhovedet muligt har vi kreeret vores egen beregningsmodel til at kortlægge de gennemsnitlige kWh-satser for de enkelte elselskaber.

Herunder følger den formel, som vores beregningsmodel benytter sig af:

(strømtillæg + den rene strømpris (et gennemsnit for seneste måned) + transportudgifter (et gennemsnit) + eltariffer + elafgift) x 1,25 (moms).

Vi skal have indsigt i dit forbrug for at udregne så præcise prisestimater som muligt.

Ligeledes er indsigt i dit forbrug vigtigt for, at vi kan vise dig så billige strømpakker som muligt. Elselskabernes strømpakker er nemlig strikket sammen på en sådan måde, at dit forbrug har stor indflydelse på, hvilke strømpakker der økonomisk set er mest attraktive for dig.

Kender du ikke dit årlige forbrug, klikker du blot nej, hvorefter du – med afsæt i antallet af personer i din bolig – får mulighed for at angive et forbrugsestimat.

Sådan tjener vi penge

Vores forretningsmodel baserer sig på noget, der kaldes affiliate-marketing.

Med andre ord betyder det, at vi sommetider tjener penge, hvis en af vores besøgende tilmelder sig et af de elselskaber eller en af de ladeløsningsudbydere, vi fremhæver.

At vi er et kommercielt foretagende betyder dog ikke, at du ikke kan stole på os. Intet er nemlig vigtigere for os end at rådgive vores besøgende så godt og reelt som overhovedet muligt, og derfor har vi også indført en række processer, som sikrer, at kommercielle interesser aldrig kommer til at influere negativt på vores evne til at rådgive reelt og oprigtigt.

I den henseende er det værd at nævne, at vi altid vurderer og anmelder et elselskab, før vi undersøger muligheden for et kommercielt samarbejde. Ligeledes bør det bemærkes, at vi promoverer en del elselskaber samt ladeløsningsudbydere, som vi endnu ikke har kommercielle aftaler med, fordi vi mener, at det er i forbrugerens interesse, at denne præsenteres for disse elselskaber samt ladeløsninger.

Ydermere er det værd at nævne, at en række af de elselskaber/ladeløsningsudbydere, vi rent faktisk har kommercielle aftaler med, ikke optræder på vores oversigter over de bedste, billigste eller grønneste elselskaber, da vi ikke mener, at de pågældende elselskaber gør det tilstrækkeligt godt inden for de parametre, vi bedømmer med afsæt i. 

Sagt på en anden måde: Bare fordi et elselskab eller en ladeløsningsudbyder har et affiliate-program, er dette ikke ensbetydende med, at elselskabet/ladeløsningsudbyderen automatisk er sikret promovering hos os.

Et overblik over vores samarbejdspartnere

Hos Eltjek24.dk spiller vi med åbne kort og vægter gennemsigtighed yderst højt, hvorfor du herunder kan læse, hvilke elselskaber samt ladeløsningsudbydere som vi p.t. har kommercielle aftaler med: 

NRGi, AURA, Nettopower, Energi+, Modstrøm, OK, Vest Energi, Norlys, Gasel, Kärnful Energi, Velkommen, EnergiFyn, b.energy, Energidrift, Greenbow, go’energi, LOAD, Zapp Mobility, Power Fuel, Wattoo, El & VVS, Proshop og iWatt.

Vigtigt angående priser!

Priserne, der opdateres i begyndelsen af hver måned, skal anses som vejledende af flere årsager:

 1. De beregnes med afsæt i sidste måneds gennemsnitspris for ren strøm. Her bruger vi Nord Pool som kilde.

 2. Der findes forskellige elnetområder i Danmark, og priserne for transport af el varierer disse områder imellem. I vores prisestimater har vi regnet med gennemsnitspriserne for transport i henholdsvis Aarhus (KONSTANT) for vest-priserne og København (Radius) for øst-priserne. 

  Selvom priserne for transport af el varierer fra område til område, påvirker denne variation ikke prisdifferencerne de forskellige elselskaber imellem. Det forholder sig nemlig sådan, at det beløb, du skal betale i transport-udgift, altid vil være betinget af det område, du bor i, og ikke af det elselskab, du har valgt. Med andre ord betyder det, at eksempelvis Norlys- og Nettopower-kunder vil betale det samme i transport-udgifter, hvis de bor i det samme område.

 3. Fra tid til anden foretager elselskaberne justeringer, hvad angår deres abonnement-satser og/eller deres tillægspris pr. kWh.


  Vi gør alt, hvad vi kan for at fange disse justeringer, men der vil være en risiko for, at vi sommetider glipper en eller flere af disse justeringer. Hvis du mistænker, at vi oplyser en misvisende abonnement-sats eller regner med en forkert strømtillægssats, så hiv hellere end gerne fat i os på info@eltjek24.dk, så dykker vi ned i, hvorvidt din mistanke er begrundet eller ej.

At sammenligne elpriser er virkelig ikke nogen let opgave, da det er et ekstremt uigennemskueligt og mudret felt, hvilket blandt andet hænger sammen med, at der er stor forskel på, hvordan de forskellige elselskaber oplyser om deres egne priser.

Nogle elselskaber opererer med stor gennemsigtighed og oplyser om alt fra strømtillæg, afgifter, den rene strømpris og så videre, mens andre udelukkende oplyser sidste måneds gennemsnitlige rene strømpris.

I vores kWh-prisestimater har vi medregnet samtlige omkostninger med undtagelse af abonnement-satsen. En sats, som vi naturligvis også oplyser om, men selvstændigt og altså ikke som en del af den estimerede kWh-sats. 
 

Vores beregningsmodel

Med henblik på at levere et så retvisende sammenligningsgrundlag som overhovedet muligt har vi kreeret vores egen beregningsmodel til at kortlægge de gennemsnitlige kWh-satser for de enkelte elselskaber.

Herunder følger den formel, som vores beregningsmodel benytter sig af:

(strømtillæg + den rene strømpris (et gennemsnit for seneste måned) + transportudgifter (et gennemsnit) + eltariffer + elafgift) x 1,25 (moms)