Spring til indhold

Eltjek24.dk indeholder reklamelinks. Læs mere

Hjem » Guide til vandkraft

Guide til vandkraft

Vandkraft er en vedvarende og bæredygtig energikilde, der har sin oprindelse i det gamle Grækenland. Det er en både simpel og effektiv kilde til elektricitet, og grundet sin lettilgængelighed på tværs er kloden er vandkraft også en af de mest populære kilder til elektricitet på verdensplan.

På trods af at vandkraft består af en relativt simpel teknologi, så er det en af de mest miljøvenlige måder at udvinde elektricitet på. Vandkraft kræver blot et vandløb med en vis strøm eller hældning, og på en klode, hvor 70 % af overfladen er dækket af vand, kan man roligt regne det som en vedvarende ressource.

I denne artikel kan du blive klogere på vandkraft som energikilde, hvordan de forskellige processer fungerer, og hvorfor der trods vandkraftens miljømæssige fordele også er potentielle ulemper ved at bruge vandkraft frem for andre energikilder.

Hvad er vandkraft?

Vandkraft går ud på at bruge vandets bevægelse til at skabe elektricitet. Strømmende eller faldende vand kan omsættes til energi ved at få det til at løbe gennem en turbine, der er forbundet til en generator, som så omsætter turbinens rotation til elektricitet.

Oprindeligt gik vandkraft ud på at bruge store, tunge vandmøllehjul. Vandmøllerne blev typisk bygget af forskellige industrivirksomheder ved floder og åer, fordi strømmen i vandet kunne bruges til at holde gang i de drivremme og tandhjul, som drev deres maskiner.

I dag er der kommet andre boller på suppen, og der findes en række forskellige tekniker til at producere energi ved hjælp af vandkraft. Mest velkendt er nok dæmninger, hvor man lader vandet passere igennem en turbine, men derudover findes der også systemer, som kan omsætte både bølger og tidevand til elektricitet.

Hvordan fungerer et vandkraftværk?

For at skabe elektricitet ved hjælp af vandkraft kræves der et vandkraftværk. Et vandkraftværk består af tre dele: en dæmning, et kraftværk og selvfølgelig også et vandreservoir. For at vandet kan give bevægelsesenergi er vandreservoiret nødt til at være en form for vandløb med strømmende vand.

Processen starter ved, at dæmningen åbnes og lader det strømmende vand løbe ind i nogle rør, der fører hen til en turbine. Vandstrømmen sætter gang i turbinen, som er forbundet til en generator. Ved hjælp af energien fra turbinen producerer generatoren elektricitet, som så transporteres ud til husstande.

På den måde er vandkraft en ret simpel proces, som egentlig kun afhænger af to faktorer. Så længe der er en vis højdeforskel på turbinen og vandstanden og en tilpas mængde af det gennemstrømmende vand, så er det sådan set en solid energikilde.

Vandkraftværkets mængdemæssige produktion af elektricitet afhænger af vandreservoirets egenskaber. Jo større fald og jo større mængder vand, jo mere elektricitet kan vandkraftværket producere.

Bølgeenergi

Udover vandkraftværker så findes der også andre måder at udvinde vandkraft på. En af de andre metoder er det, der kaldes bølgeenergi. Frem for at benytte vandløb så går bølgeenergi ud på at bruge bølgernes kraft til at producere elektricitet.

Ligesom vandløb så besidder bølger også både konstant og kraftfuld energi, og derfor er bølgeenergi blevet en yderst attraktiv metode til at producere vandkraft.

Rent teknisk så fungerer bølgeenergi på samme måde som et vandkraftværk – nemlig ved hjælp af gennemstrømmende vand og en turbine, der er forbundet til en generator. I dette tilfælde er der så bare tale om en flydende struktur med en påmonteret turbine.

Når en bølge rammer den flydende struktur, så strømmer der vand igennem dens turbine. Turbinen er så koblet til en generator, der omsætter bølgens bevægelsesenergi til elektricitet. Selvom anlæggene flyder rundt ude på havet, så kan de både producere energi i stormvejr såvel som stille vejr.

Derudover så er der stort fokus på bølgeenergi, når det kommer til forskning inden for vedvarende energikilder. De flydende anlæg kan nemlig installeres på steder, hvor de påvirker miljøet minimalt.

Vandkraft i Danmark

Herhjemme giver det ikke den store mening at satse på vandkraft. Uden bjerge og store floder er der ikke mulighed for effektiv vandkraft, og ud af vores samlede energiforbrug udgør vandkraft blot 0,1 % af elproduktionen.

Der er med andre ord et geografisk aspekt i vandkraft, på samme måde som det er tilfældet for vindenergi. Selvom vi har dårlige muligheder for vandkraft her i landet, så har vores naboer mod nord og øst derimod rig mulighed for at udnytte deres bjerge og floder til vandkraft.

I stedet for at producere vandkraften selv så køber vi grøn energi i store mængder fra Norge og Sverige, der har rigtig gode forudsætninger for vandkraft. Til gengæld så køber de vindenergi af Danmark, som vi jo er verdensmestre i at udvinde grundet vores flade og kystrige miljø.

Vores skandinaviske samarbejde er desuden en god ting for miljøet. Muligheden for at udveksle energikilder gør, at vi kan benytte vandkraft, når der er mindre gode forudsætninger for effektiv vindenergi og omvendt. På den måde mindskes behovet for at spæde op med energi, der ikke er godt for miljøet.

Vandkraft i verden

Vandkraft er en af de mest populære energikilder i verden. Lige siden de gamle grækere brugte vandkraft til at drive deres møllesten, har vandkraft været yderst populært.

Grunden til den store popularitet skyldes, at vandkraft ikke blot er effektivt – det er også både lettilgængeligt og ret så simpelt.

Det første vandkraftværk blev bygget i 1879 ved Niagara Falls i USA, og siden dengang er vandkraft blevet en af de mest anvendte energikilder på verdensplan. Den voksende popularitet stoppede dog i 1940’erne, hvor billigere alternativer udkonkurrerede vandkraften.

Ulempen ved disse billigere alternativer var til gengæld, at de involverede fossile brændstoffer. Dengang betød det ikke noget, men i dag søger man som bekendt væk fra energikilder baseret på fossile brændstoffer med henblik på at passe bedre på miljøet.

På trods af sin alder og relativt primitive teknologi, så er vandkraft både en vedvarende og bæredygtig energikilde. Skønt vandkraft grundet dens geografiske fornødenheder ikke kan forsyne hele kloden med elektricitet, så er den sammen med bl.a. vind- og solenergi et vigtigt led i den grønne omstilling.

Fordele ved vandkraft

Ligesom det er tilfældet for vindenergi, så er vandkraft en vedvarende og CO2-neutral energikilde. Vindenergiens helt store ulempe er til gengæld, at energien ikke kan oplagres, og at elproduktionen afhænger af vejret.

Modsat vindenergi så har man ved vandkraft mulighed for at oplagre energien. Med et vandkraftværk kan man manuelt åbne og lukke for vandet, og på den måde kan man kontrollere produktionsmængden.

Er der ikke brug for mere elektricitet, så kan man ganske enkelt lukke for vandtilførslen. Det vand, som ikke bruges, venter så bare på at komme igennem turbinen, og indtil da løber det ingen vegne.

Vandkraft er desuden en af de allermest miljøvenlige energikilder, som hverken udleder drivhusgasser eller påvirker sine omgivelser negativt. Men bare fordi vandkraft er godt for miljøet, så er det faktisk ikke dyrere end mindre miljøvenlige alternativer.

Det, at vi kan bytte strøm med vores skandinaviske naboer, gør, at vi i Danmark får den mængde strøm, vi har behov for. På den måde kan vi mindske vores indkøb af udenlandske, fossile brændstoffer, hvilket i sidste ende kan gøre din strøm billigere.

Ulemper ved vandkraft

Skal vandkraft blive en 100 % bæredygtig energikilde, så er der stadig lidt arbejde, der skal gøres endnu. Det gælder både vandkraftens påvirkning af lokale økosystemer og også dens CO2-neutralitet. Grundet vandkraftens grønne potentiale er der dog stort fokus på at komme disse udfordringer til livs.

Som det ser ud nu, så har vandkraftværkerne en negativ effekt på de lokale økosystemer. Fisk kan støde på udfordringer i mødet med dæmningerne, og falder fiskebestanddelen af fisk, så er der ikke nok føde til rovdyr. Derfor arbejdes der på såkaldte stiger, der vil give fiskene mulighed for at svømme udenom dæmningerne.

Forskning peger også på, at vandkraft – modsat hvad man tidligere har troet – ikke er komplet CO2-neutralt. På bunden af opdæmmede søer og floder oplagres der nemlig plantemateriale og andre organiske materialer, og disse vil på sigt udskille metangas – en gas, der indeholder CO2.

Sidst men ikke mindst så kan vandkraft også have store konsekvenser for bosatte i nærheden af vandkraftværkerne. Al teknologi kan fejle, og hvis en dæmning fejler, så kan det få fatale følger for folk i nærområdet.

Et eksempel på dette skete i 2006, da man byggede et nyt slusesystem i Kina. En fejl i opførslen resulterede i, at over en million beboere måtte tvangsflyttes fra deres hjem, og det havde naturligvis også enorme økonomiske følger for både befolkningen og regeringen.

Når vi anmelder og bedømmer et elselskab, modtager elselskabet én samlet karakter, hvor skalaen går fra 0 til 5. Den samlede karakter er et gennemsnit af fem individuelle karakter, der gives inden for følgende parametre: 

 • Miljøvenlighed
 • Kundeservice
 • Ry blandt forbrugerne
 • Medlemsfordele
 • Pris.

I det følgende gennemgår vi de fem parametre og redegør for, hvilke forhold vi lægger vægt på inden for disse.

 Miljøvenlighed

For at et elselskab kan få en god karakter inden for parameteret ‘miljøvenlighed’, skal elselskabet yde et fornuftigt bidrag til den grønne omstilling samt besidde en grøn profil.

Først og fremmest kigger vi på, om et elselskab køber grønne certifikater. Gør elselskabet dette, trækker det naturligvis op i vores bedømmelse.

Dernæst kigger vi på, om elselskabet har iværksat en række grønne initiativer. Det kunne eksempelvis være at bidrage økonomisk til bevarelse eller udvidelse af skovområder eller at støtte andre klimaforbedrende aktiviteter.

Kundeservice

Når vi skal vurdere, hvorvidt et elselskab leverer kundeservice på et højt niveau eller ej, kigger vi først og fremmest på, hvordan elselskabets kundeservice-afdeling er beskrevet af nuværende og tidligere forbrugere på forskellige anmeldelsesportaler såsom Trustpilot.

Hvis et elselskabs kundeservice-personale af adskillige forbrugere fremhæves som værende hjælpsomt, vidende og lignende, er chancen for en god karakter naturligvis rigtig god.

Er det modsatte derimod tilfældet – altså hvis elselskabets kundeservice-personale får meget kritik fra tidligere og nuværende forbrugere – får elselskabet sandsynligvis en mindre god karakter.

Ud over at orientere os dybdegående i forbrugeranmeldelser kigger vi også på, hvor dygtigt et elselskab er til at vejlede nuværende og potentielle forbrugere på elselskabets egen hjemmeside. I den henseende kigger vi blandt andet på, om elselskabet byder på en FAQ-sektion og i så fald, hvor udtømmende og grundig denne sektion er.

Sidst, men ikke mindst vurderer vi graden af tilgængelighed for kundeservice-afdelingen.

Her kigger vi blandt andet på, hvornår kundeservice-afdelingen kan træffes samt hvordan. Er det kun muligt at komme i kontakt med kundeservice via mail, eller kan det også lade sig gøre at træffe kundeservice-afdelingen telefonisk eksempelvis? Ikke overraskende giver det naturligvis flest plusser i vores bog, hvis graden af tilgængelighed er høj.

Ry blandt forbrugerne

Når vi skal vurdere et elselskabs ry blandt forbrugerne, kigger vi på elselskabets Trustpilot-konto og adopterer delvist den karakter, som elselskabet har fået her. Dog runder vi op til nærmeste halve eller hele.

Det vil sige, at hvis et elselskab har opnået en samlet karakter på 4,1 på Trustpilot, får elselskabet 4 i karakter hos os, når det kommer til parameteret ‘ry blandt forbrugerne’.

Medlemsfordele

For nogle elselskaber gælder det, at disse byder på medlemsfordele ud over det sædvanlige. Eksempler på sådanne fordele kunne være rabataftaler til et utal af forretninger eller muligheden for at få fribilletter til sportsarrangementer.

Skal et elselskab opnå en god karakter inden for kriteriet ‘medlemsfordele’, er det derfor centralt, at elselskabet forkæler sine kunder med en række fordele, som kunderne ikke vil kunne finde hos samtlige andre elselskaber.

Dette betyder med andre ord, at fornuftige priser, adgang til en oversigt over ens forbrug samt muligheden for at få hjælp af et kompetent kundeservice-personale ikke er nok i sig selv til at score højt inden for dette parameter. Rigtig mange elselskaber byder nemlig på disse særtræk, hvorfor vi ikke anser disse som særlige medlemsfordele.

Pris

Skal et elselskab opnå en god karakter inden parameteret ‘pris’, skal elselskabet – ikke så overraskende – byde på økonomisk gunstige vilkår for sine kunder.

Her kigger vi særligt på, om elselskabet opererer med et spottillæg og i så fald, hvor højt dette er.

Ligeledes kigger vi på, om elselskabet opererer med nogen abonnement-sats og i så fald, hvor høj denne er.

Mange elselskaber opererer med flere strømpakker, og de prisestimater, vi viser, tager altid udgangspunkt i de billigste strømpakker fra de enkelte elselskaber.

Derudover er det vigtigt at bemærke, at eventuelle besparelser via introtilbud ikke medregnes i vores prisestimater. 

Hos Eltjek24.dk er vi yderst stolte over vores indsats, når det kommer til at levere retvisende prisestimater.

Stoltheden bunder blandt andet i, at vi har udviklet en avanceret beregner til formålet, og at vi med jævne mellemrum aktivt er ude at indhente oplysninger om elselskabernes spottillæg og lignende. Forhold, som elselskaberne ikke nødvendigvis oplyser om på deres hjemmesider.

Hvor om alting er, kommer vi dog ikke uden om, at det, vi leverer, er estimater, hvorfor de priser, du finder på siden her, skal anses som vejledende. 

I det følgende gennemgår vi de primære årsager hertil.

 1. Prisestimaterne (gælder kun for de elaftaler, hvor prisen er variabel) beregnes blandt andet med afsæt i sidste måneds gennemsnitspris for ren strøm. Her bruger vi Nord Pool som kilde.

 2. Der findes forskellige elnetområder i Danmark, og priserne for transport af el varierer disse områder imellem. I vores prisestimater har vi regnet med gennemsnitspriserne for transport i henholdsvis Aarhus (KONSTANT) for vest-priserne og København (Radius) for øst-priserne.

  Selvom priserne for transport af el varierer fra område til område, påvirker denne variation ikke prisdifferencerne de forskellige elselskaber imellem. Det forholder sig nemlig sådan, at det beløb, du skal betale i transport-udgift, altid vil være betinget af det område, du bor i, og ikke af det elselskab, du har valgt. Med andre ord betyder det, at eksempelvis Norlys- og Nettopower-kunder vil betale det samme i transport-udgifter, hvis de bor i det samme område.

 3. Fra tid til anden foretager elselskaberne justeringer, hvad angår deres abonnement-satser og/eller deres tillægspris pr. kWh

  Vi gør alt, hvad vi kan for at fange disse justeringer, men der vil altid være en risiko for, at vi en sjælden glipper en eller flere justeringer. Hvis du mistænker, at vi oplyser en misvisende abonnement-sats eller regner med en forkert strømtillægssats, så hiv hellere end gerne fat i os på info@eltjek24.dk, så dykker vi ned i, hvorvidt din mistanke er begrundet eller ej.


Vores beregningsmodel

Med henblik på at levere et så retvisende sammenligningsgrundlag som overhovedet muligt har vi kreeret vores egen beregningsmodel til at kortlægge de gennemsnitlige kWh-satser for de enkelte elselskaber.

Herunder følger den formel, som vores beregningsmodel benytter sig af:

(strømtillæg + den rene strømpris (et gennemsnit for seneste måned) + transportudgifter (et gennemsnit) + eltariffer + elafgift) x 1,25 (moms).

Vi skal have indsigt i dit forbrug for at udregne så præcise prisestimater som muligt.

Ligeledes er indsigt i dit forbrug vigtigt for, at vi kan vise dig så billige strømpakker som muligt. Elselskabernes strømpakker er nemlig strikket sammen på en sådan måde, at dit forbrug har stor indflydelse på, hvilke strømpakker der økonomisk set er mest attraktive for dig.

Kender du ikke dit årlige forbrug, klikker du blot nej, hvorefter du – med afsæt i antallet af personer i din bolig – får mulighed for at angive et forbrugsestimat.

Sådan tjener vi penge

Vores forretningsmodel baserer sig på noget, der kaldes affiliate-marketing.

Med andre ord betyder det, at vi sommetider tjener penge, hvis en af vores besøgende tilmelder sig et af de elselskaber eller en af de ladeløsningsudbydere, vi fremhæver.

At vi er et kommercielt foretagende betyder dog ikke, at du ikke kan stole på os. Intet er nemlig vigtigere for os end at rådgive vores besøgende så godt og reelt som overhovedet muligt, og derfor har vi også indført en række processer, som sikrer, at kommercielle interesser aldrig kommer til at influere negativt på vores evne til at rådgive reelt og oprigtigt.

I den henseende er det værd at nævne, at vi altid vurderer og anmelder et elselskab, før vi undersøger muligheden for et kommercielt samarbejde. Ligeledes bør det bemærkes, at vi promoverer en del elselskaber samt ladeløsningsudbydere, som vi endnu ikke har kommercielle aftaler med, fordi vi mener, at det er i forbrugerens interesse, at denne præsenteres for disse elselskaber samt ladeløsninger.

Ydermere er det værd at nævne, at en række af de elselskaber/ladeløsningsudbydere, vi rent faktisk har kommercielle aftaler med, ikke optræder på vores oversigter over de bedste, billigste eller grønneste elselskaber, da vi ikke mener, at de pågældende elselskaber gør det tilstrækkeligt godt inden for de parametre, vi bedømmer med afsæt i. 

Sagt på en anden måde: Bare fordi et elselskab eller en ladeløsningsudbyder har et affiliate-program, er dette ikke ensbetydende med, at elselskabet/ladeløsningsudbyderen automatisk er sikret promovering hos os.

Et overblik over vores samarbejdspartnere

Hos Eltjek24.dk spiller vi med åbne kort og vægter gennemsigtighed yderst højt, hvorfor du herunder kan læse, hvilke elselskaber samt ladeløsningsudbydere som vi p.t. har kommercielle aftaler med: 

NRGi, AURA, Nettopower, Energi+, Modstrøm, OK, Vest Energi, Norlys, Gasel, Kärnful Energi, Velkommen, EnergiFyn, b.energy, Energidrift, Greenbow, go’energi, LOAD, Zapp Mobility, Power Fuel, Wattoo, El & VVS, Proshop og iWatt.

Vigtigt angående priser!

Priserne, der opdateres i begyndelsen af hver måned, skal anses som vejledende af flere årsager:

 1. De beregnes med afsæt i sidste måneds gennemsnitspris for ren strøm. Her bruger vi Nord Pool som kilde.

 2. Der findes forskellige elnetområder i Danmark, og priserne for transport af el varierer disse områder imellem. I vores prisestimater har vi regnet med gennemsnitspriserne for transport i henholdsvis Aarhus (KONSTANT) for vest-priserne og København (Radius) for øst-priserne. 

  Selvom priserne for transport af el varierer fra område til område, påvirker denne variation ikke prisdifferencerne de forskellige elselskaber imellem. Det forholder sig nemlig sådan, at det beløb, du skal betale i transport-udgift, altid vil være betinget af det område, du bor i, og ikke af det elselskab, du har valgt. Med andre ord betyder det, at eksempelvis Norlys- og Nettopower-kunder vil betale det samme i transport-udgifter, hvis de bor i det samme område.

 3. Fra tid til anden foretager elselskaberne justeringer, hvad angår deres abonnement-satser og/eller deres tillægspris pr. kWh.


  Vi gør alt, hvad vi kan for at fange disse justeringer, men der vil være en risiko for, at vi sommetider glipper en eller flere af disse justeringer. Hvis du mistænker, at vi oplyser en misvisende abonnement-sats eller regner med en forkert strømtillægssats, så hiv hellere end gerne fat i os på info@eltjek24.dk, så dykker vi ned i, hvorvidt din mistanke er begrundet eller ej.

At sammenligne elpriser er virkelig ikke nogen let opgave, da det er et ekstremt uigennemskueligt og mudret felt, hvilket blandt andet hænger sammen med, at der er stor forskel på, hvordan de forskellige elselskaber oplyser om deres egne priser.

Nogle elselskaber opererer med stor gennemsigtighed og oplyser om alt fra strømtillæg, afgifter, den rene strømpris og så videre, mens andre udelukkende oplyser sidste måneds gennemsnitlige rene strømpris.

I vores kWh-prisestimater har vi medregnet samtlige omkostninger med undtagelse af abonnement-satsen. En sats, som vi naturligvis også oplyser om, men selvstændigt og altså ikke som en del af den estimerede kWh-sats. 
 

Vores beregningsmodel

Med henblik på at levere et så retvisende sammenligningsgrundlag som overhovedet muligt har vi kreeret vores egen beregningsmodel til at kortlægge de gennemsnitlige kWh-satser for de enkelte elselskaber.

Herunder følger den formel, som vores beregningsmodel benytter sig af:

(strømtillæg + den rene strømpris (et gennemsnit for seneste måned) + transportudgifter (et gennemsnit) + eltariffer + elafgift) x 1,25 (moms)