Spring til indhold

Eltjek24.dk indeholder reklamelinks. Læs mere

Guide til vindenergi
Hjem » Guide til vindenergi

Guide til vindenergi

Vindenergi er en vedvarende energikilde, som er med til at fremme den grønne omstilling. På verdensplan bliver der bygget flere og flere vindmøller, og i dag (2022) leverer vindmøllerne i omegnen af 600.000 MW uden omkostninger til brændsel.

Selvom interessen for vindmøller globalt set er stigende, må Danmark stadigvæk siges at være verdensmestre i vindenergi. Vi er nemlig den nation, hvor vindenergi dækker den største procentdel af landets totale energiforbrug.

I denne artikel kan du blive klogere på vindenergi som energikilde, hvordan den produceres, og hvorfor der trods vindenergiens grønne strøm både er fordele og ulemper ved at vælge denne energiform frem for andre energikilder.

Hvad er vindenergi?

Vindenergi går egentlig ud på at bruge solens indflydelse på vores planet til at skabe energi. Udover at levere varme så er solens energi nemlig den grundliggende årsag til, at jorden er i bevægelse.

I samarbejde med polerne og energiindstråling er solens bevægelsesenergi ansvarlig for det globale vindsystem, som vi så kan bruge til at skabe kinetisk energi og dermed elektricitet.

Vindenergi er dermed en vedvarende energikilde, hvis brændstof er noget så simpelt som luften omkring os. I mindst 3000 år har mennesker brugt vinden som energikilde, hvor man f.eks. har udnyttet vinden til at male korn, pumpe vand og til at blæse små og store skibe hele jordkloden rundt.

Med industrialisering i 1900-tallet blev vindenergien erstattet af fossile brændstoffer, fordi de kunne bruges til at fyre forbrændingsmotorer. De fossile brændstoffer gav nemlig en stabil energiforsyning, som var mere tilregnelig end det omskiftelige vejr.

Selvom industrialiseringens teknologier er langt fra nutidens standarder, så har man endnu ikke formået at gøre vindenergi til en stabil energiforsyning. Til trods for dette så er vindenergi stadig et skridt i den rigtige retning, hvis man ønsker at støtte den grønne omstilling.

Hvordan fungerer vindenergi?

Vindenergien høstes ved hjælp af vindmøller, og for at sætte gang i en vindmølles vinger skal vinden være af en vis styrke. Derfor placerer man selvfølgelig vindmøller der, hvor vinden er stærkest, så energikilden bliver så effektiv som muligt. Typisk vil det være på åbne, flade områder eller ude på havet.

En vindmølle består af fire elementer: vinger, rotordiameter, navhøjde og en generator. Det handler om at levere bevægelsesenergi til generatoren – også kaldet kinetisk energi –, og til den opgave kræves der vinger af en vis længde placeret i en vis højde.

Når vinden rammer de tilpas store vinger i en højde, hvor vinden har en tilpas styrke og ensartethed, så vil vingerne rotere og dermed levere kinetisk energi til generatoren. Herefter omdanner generatoren så den kinetiske energi til elektricitet.

En vindmølle udnytter omkring halvdelen af den mængde energi, som vinden bringer med sig. Er vindhastigheden f.eks. 10 m/s, så vil det tage en enkelt vindmølle 2 timer at producere strøm nok til et helt årsforbrug for en gennemsnitlig dansk husstand.

Vindens styrke og ensartethed påvirkes af vindmøllens omgivelser. Derfor duer det ikke at placere en vindmølle blandt høje bjerge eller bygninger, som kan skærme for vinden. På samme måde giver det heller ikke mening at placere en vindmølle i et bakket område, hvor vinden kan kastes rundt og variere i styrke.

Danmark – en førende nation inden for vindenergi

For at få effektiv vindenergi er der altså nogle omstændigheder, som en vindmølles omgivelser skal leve op til: der skal være fladt, og der skal være åbent. Få steder i verden er så flade som Danmark, og så er vi desuden omgivet af hav fra alle sider. Derfor er Danmark et ideelt sted for effektiv vindenergi, hvilket vi også udnytter maksimalt.

Med over 6.000 vindmøller er Danmark en af de førende nationer inden for vindenergi. De mange vindmøller producerer op imod 70 % af landets totale elforbrug.

Oprindeligt placerede man vindmøllerne på marker, hvor de enten stod alene eller et par stykker sammen. Dengang havde vindmøllerne en maksimal produktion på 100 kW, men med årene formåede man at øge deres elproduktion ved at gøre vindmøllerne højere og deres vinger længere.

De danske vindmøllers vokseværk medførte til gengæld en voksende støjforurening. Udover de øgede støjgener så blev et stigende antal danskere også trætte af, at de store vindmøller skæmmede landskaberne.

Se hos hvilke elselskaber, du kan få grøn strøm

Vindmølleparker på havet

For at komme både visuelle og støjrelaterede gener til livs valgte man at sætte vindmøller ude på havet i stedet for på fastlandet. Ved at flytte vindmøllerne ud på havet kunne man nemlig både eliminere generne og samtidig give vindmøllerne mere hensigtsmæssige omgivelser.

Som tidligere nævnt så påvirkes vindens styrke og ensartethed af omgivelserne, og selvom det danske landskab er overvejende fladt som en pandekage, så er der trods alt endnu fladere ude på de danske farvande. Samtidig er vinden også stærkest derude, så det at rykke vindmøllerne ud på havet var med andre ord en win-win-situation.

På land er det begrænset, hvor mange vindmøller man kan placere i samme område uden at miste effektivitet og øge generne for boliger i nærheden. På havet kan man derimod lave såkaldte vindmølleparker, hvilket giver en række fordele.

Samler man vindmøllerne i parker, så kan de både deles om transformere og kabel ind til land. Derudover giver det også en praktisk fordel, når der skal laves service eller foretages reparationer på vindmøllerne.

Fordele ved vindenergi

Først og fremmest så er vindenergi en ren og vedvarende energikilde, der ikke udleder CO2. Men bare fordi det er en grøn energikilde, så behøver det ikke at koste dig økonomisk at skifte fossile brændstoffer ud med vindenergi.

Produktionen af vindenergi er billigere end fossile brændstoffer, og derfor vil du – muligvis – også kunne spare lidt kroner ved at vælge vindenergi. Mængden af dine potentielle besparelser vil dog variere en del. Vindenergi afhænger af vejrforholdene, og derfor vil du naturligvis spare mest i de perioder, hvor vejrforholdene er optimale.

Uanset besparelser på elregningen så fylder klimaproblemerne mere og mere i medierne – både i Danmark og i udlandet. Vindenergi er ikke perfekt, men det er en del af løsningen og et led i den grønne omstilling. Derfor giver det god mening at vælge vindenergi frem for fossile energikilder, der blot forværrer situationen.

Ulemper ved vindenergi

Som nævnt ovenfor så er vindenergi ikke en perfekt løsning, men dog et skridt i den rigtige retning, hvis man ellers ønsker at støtte den grønne omstilling. Vindmøllernes produktion af el varierer på grund af vejrforholdene, og derfor er der behov for at spæde op med strøm fra andre energikilder, når forholdene ikke er optimale.

Skifter du til vindenergi, så skal du altså ikke forvente, at stikkontakterne i dit hjem forsynes med 100 % vedvarende energi. Problemet med vindenergi som energikilde er nemlig, at det ikke er muligt at lagre elektriciteten uden effektmæssige og økonomiske tab.

Af og til vil det blæse så kraftigt, at vindmøllerne producerer mere elektricitet end normalt, men indtil videre har man altså ikke været i stand til at gemme på energien. Vindenergi kan ikke garantere balance mellem forbrug og produktion, og på trods af at det er en vedvarende kilde til energi, så er den ikke forsyningssikker.

Vindenergi i fremtiden

Grundet klimakrisen er der på verdensplan bred enighed om, at den grønne omstilling er en nødvendighed. Vedvarende energi spiller en stor rolle i denne omstilling, da energikilder som sol og vind har potentiale til at dække store dele af verdens elforbrug.

Rundt om i verden er der massive udbygningsplaner på vindområdet. I Kina har man f.eks. over de sidste ti år investeret voldsomt i vindenergi, og i dag er de ansvarlige for den største produktion af vindbaseret elektricitet på 200 GW. Grundet deres enorme indbyggertal svarer det dog kun til 6 % af landets totale energiforbrug.

I Portugal er man også godt med, hvor vindmøllestrømmen dækker over 20 % af deres energiforbrug. I EU er forventningen også, at der i 2040 skal være vindenergi nok til at dække 30 % af vores fælles energiforbrug.

Når vi anmelder og bedømmer et elselskab, modtager elselskabet én samlet karakter, hvor skalaen går fra 0 til 5. Den samlede karakter er et gennemsnit af fem individuelle karakter, der gives inden for følgende parametre: 

 • Miljøvenlighed
 • Kundeservice
 • Ry blandt forbrugerne
 • Medlemsfordele
 • Pris.

I det følgende gennemgår vi de fem parametre og redegør for, hvilke forhold vi lægger vægt på inden for disse.

 Miljøvenlighed

For at et elselskab kan få en god karakter inden for parameteret ‘miljøvenlighed’, skal elselskabet yde et fornuftigt bidrag til den grønne omstilling samt besidde en grøn profil.

Først og fremmest kigger vi på, om et elselskab køber grønne certifikater. Gør elselskabet dette, trækker det naturligvis op i vores bedømmelse.

Dernæst kigger vi på, om elselskabet har iværksat en række grønne initiativer. Det kunne eksempelvis være at bidrage økonomisk til bevarelse eller udvidelse af skovområder eller at støtte andre klimaforbedrende aktiviteter.

Kundeservice

Når vi skal vurdere, hvorvidt et elselskab leverer kundeservice på et højt niveau eller ej, kigger vi først og fremmest på, hvordan elselskabets kundeservice-afdeling er beskrevet af nuværende og tidligere forbrugere på forskellige anmeldelsesportaler såsom Trustpilot.

Hvis et elselskabs kundeservice-personale af adskillige forbrugere fremhæves som værende hjælpsomt, vidende og lignende, er chancen for en god karakter naturligvis rigtig god.

Er det modsatte derimod tilfældet – altså hvis elselskabets kundeservice-personale får meget kritik fra tidligere og nuværende forbrugere – får elselskabet sandsynligvis en mindre god karakter.

Ud over at orientere os dybdegående i forbrugeranmeldelser kigger vi også på, hvor dygtigt et elselskab er til at vejlede nuværende og potentielle forbrugere på elselskabets egen hjemmeside. I den henseende kigger vi blandt andet på, om elselskabet byder på en FAQ-sektion og i så fald, hvor udtømmende og grundig denne sektion er.

Sidst, men ikke mindst vurderer vi graden af tilgængelighed for kundeservice-afdelingen.

Her kigger vi blandt andet på, hvornår kundeservice-afdelingen kan træffes samt hvordan. Er det kun muligt at komme i kontakt med kundeservice via mail, eller kan det også lade sig gøre at træffe kundeservice-afdelingen telefonisk eksempelvis? Ikke overraskende giver det naturligvis flest plusser i vores bog, hvis graden af tilgængelighed er høj.

Ry blandt forbrugerne

Når vi skal vurdere et elselskabs ry blandt forbrugerne, kigger vi på elselskabets Trustpilot-konto og adopterer delvist den karakter, som elselskabet har fået her. Dog runder vi op til nærmeste halve eller hele.

Det vil sige, at hvis et elselskab har opnået en samlet karakter på 4,1 på Trustpilot, får elselskabet 4 i karakter hos os, når det kommer til parameteret ‘ry blandt forbrugerne’.

Medlemsfordele

For nogle elselskaber gælder det, at disse byder på medlemsfordele ud over det sædvanlige. Eksempler på sådanne fordele kunne være rabataftaler til et utal af forretninger eller muligheden for at få fribilletter til sportsarrangementer.

Skal et elselskab opnå en god karakter inden for kriteriet ‘medlemsfordele’, er det derfor centralt, at elselskabet forkæler sine kunder med en række fordele, som kunderne ikke vil kunne finde hos samtlige andre elselskaber.

Dette betyder med andre ord, at fornuftige priser, adgang til en oversigt over ens forbrug samt muligheden for at få hjælp af et kompetent kundeservice-personale ikke er nok i sig selv til at score højt inden for dette parameter. Rigtig mange elselskaber byder nemlig på disse særtræk, hvorfor vi ikke anser disse som særlige medlemsfordele.

Pris

Skal et elselskab opnå en god karakter inden parameteret ‘pris’, skal elselskabet – ikke så overraskende – byde på økonomisk gunstige vilkår for sine kunder.

Her kigger vi særligt på, om elselskabet opererer med et spottillæg og i så fald, hvor højt dette er.

Ligeledes kigger vi på, om elselskabet opererer med nogen abonnement-sats og i så fald, hvor høj denne er.

Mange elselskaber opererer med flere strømpakker, og de prisestimater, vi viser, tager altid udgangspunkt i de billigste strømpakker fra de enkelte elselskaber.

Derudover er det vigtigt at bemærke, at eventuelle besparelser via introtilbud ikke medregnes i vores prisestimater. 

Hos Eltjek24.dk er vi yderst stolte over vores indsats, når det kommer til at levere retvisende prisestimater.

Stoltheden bunder blandt andet i, at vi har udviklet en avanceret beregner til formålet, og at vi med jævne mellemrum aktivt er ude at indhente oplysninger om elselskabernes spottillæg og lignende. Forhold, som elselskaberne ikke nødvendigvis oplyser om på deres hjemmesider.

Hvor om alting er, kommer vi dog ikke uden om, at det, vi leverer, er estimater, hvorfor de priser, du finder på siden her, skal anses som vejledende. 

I det følgende gennemgår vi de primære årsager hertil.

 1. Prisestimaterne (gælder kun for de elaftaler, hvor prisen er variabel) beregnes blandt andet med afsæt i sidste måneds gennemsnitspris for ren strøm. Her bruger vi Nord Pool som kilde.

 2. Der findes forskellige elnetområder i Danmark, og priserne for transport af el varierer disse områder imellem. I vores prisestimater har vi regnet med gennemsnitspriserne for transport i henholdsvis Aarhus (KONSTANT) for vest-priserne og København (Radius) for øst-priserne.

  Selvom priserne for transport af el varierer fra område til område, påvirker denne variation ikke prisdifferencerne de forskellige elselskaber imellem. Det forholder sig nemlig sådan, at det beløb, du skal betale i transport-udgift, altid vil være betinget af det område, du bor i, og ikke af det elselskab, du har valgt. Med andre ord betyder det, at eksempelvis Norlys- og Nettopower-kunder vil betale det samme i transport-udgifter, hvis de bor i det samme område.

 3. Fra tid til anden foretager elselskaberne justeringer, hvad angår deres abonnement-satser og/eller deres tillægspris pr. kWh

  Vi gør alt, hvad vi kan for at fange disse justeringer, men der vil altid være en risiko for, at vi en sjælden glipper en eller flere justeringer. Hvis du mistænker, at vi oplyser en misvisende abonnement-sats eller regner med en forkert strømtillægssats, så hiv hellere end gerne fat i os på info@eltjek24.dk, så dykker vi ned i, hvorvidt din mistanke er begrundet eller ej.


Vores beregningsmodel

Med henblik på at levere et så retvisende sammenligningsgrundlag som overhovedet muligt har vi kreeret vores egen beregningsmodel til at kortlægge de gennemsnitlige kWh-satser for de enkelte elselskaber.

Herunder følger den formel, som vores beregningsmodel benytter sig af:

(strømtillæg + den rene strømpris (et gennemsnit for seneste måned) + transportudgifter (et gennemsnit) + eltariffer + elafgift) x 1,25 (moms).

Vi skal have indsigt i dit forbrug for at udregne så præcise prisestimater som muligt.

Ligeledes er indsigt i dit forbrug vigtigt for, at vi kan vise dig så billige strømpakker som muligt. Elselskabernes strømpakker er nemlig strikket sammen på en sådan måde, at dit forbrug har stor indflydelse på, hvilke strømpakker der økonomisk set er mest attraktive for dig.

Kender du ikke dit årlige forbrug, klikker du blot nej, hvorefter du – med afsæt i antallet af personer i din bolig – får mulighed for at angive et forbrugsestimat.

Sådan tjener vi penge

Vores forretningsmodel baserer sig på noget, der kaldes affiliate-marketing.

Med andre ord betyder det, at vi sommetider tjener penge, hvis en af vores besøgende tilmelder sig et af de elselskaber eller en af de ladeløsningsudbydere, vi fremhæver.

At vi er et kommercielt foretagende betyder dog ikke, at du ikke kan stole på os. Intet er nemlig vigtigere for os end at rådgive vores besøgende så godt og reelt som overhovedet muligt, og derfor har vi også indført en række processer, som sikrer, at kommercielle interesser aldrig kommer til at influere negativt på vores evne til at rådgive reelt og oprigtigt.

I den henseende er det værd at nævne, at vi altid vurderer og anmelder et elselskab, før vi undersøger muligheden for et kommercielt samarbejde. Ligeledes bør det bemærkes, at vi promoverer en del elselskaber samt ladeløsningsudbydere, som vi endnu ikke har kommercielle aftaler med, fordi vi mener, at det er i forbrugerens interesse, at denne præsenteres for disse elselskaber samt ladeløsninger.

Ydermere er det værd at nævne, at en række af de elselskaber/ladeløsningsudbydere, vi rent faktisk har kommercielle aftaler med, ikke optræder på vores oversigter over de bedste, billigste eller grønneste elselskaber, da vi ikke mener, at de pågældende elselskaber gør det tilstrækkeligt godt inden for de parametre, vi bedømmer med afsæt i. 

Sagt på en anden måde: Bare fordi et elselskab eller en ladeløsningsudbyder har et affiliate-program, er dette ikke ensbetydende med, at elselskabet/ladeløsningsudbyderen automatisk er sikret promovering hos os.

Et overblik over vores samarbejdspartnere

Hos Eltjek24.dk spiller vi med åbne kort og vægter gennemsigtighed yderst højt, hvorfor du herunder kan læse, hvilke elselskaber samt ladeløsningsudbydere som vi p.t. har kommercielle aftaler med: 

NRGi, AURA, Nettopower, Energi+, Modstrøm, OK, Vest Energi, Norlys, Gasel, Kärnful Energi, Velkommen, EnergiFyn, b.energy, Energidrift, Greenbow, go’energi, LOAD, Zapp Mobility, Power Fuel, Wattoo, El & VVS, Proshop og iWatt.

Vigtigt angående priser!

Priserne, der opdateres i begyndelsen af hver måned, skal anses som vejledende af flere årsager:

 1. De beregnes med afsæt i sidste måneds gennemsnitspris for ren strøm. Her bruger vi Nord Pool som kilde.

 2. Der findes forskellige elnetområder i Danmark, og priserne for transport af el varierer disse områder imellem. I vores prisestimater har vi regnet med gennemsnitspriserne for transport i henholdsvis Aarhus (KONSTANT) for vest-priserne og København (Radius) for øst-priserne. 

  Selvom priserne for transport af el varierer fra område til område, påvirker denne variation ikke prisdifferencerne de forskellige elselskaber imellem. Det forholder sig nemlig sådan, at det beløb, du skal betale i transport-udgift, altid vil være betinget af det område, du bor i, og ikke af det elselskab, du har valgt. Med andre ord betyder det, at eksempelvis Norlys- og Nettopower-kunder vil betale det samme i transport-udgifter, hvis de bor i det samme område.

 3. Fra tid til anden foretager elselskaberne justeringer, hvad angår deres abonnement-satser og/eller deres tillægspris pr. kWh.


  Vi gør alt, hvad vi kan for at fange disse justeringer, men der vil være en risiko for, at vi sommetider glipper en eller flere af disse justeringer. Hvis du mistænker, at vi oplyser en misvisende abonnement-sats eller regner med en forkert strømtillægssats, så hiv hellere end gerne fat i os på info@eltjek24.dk, så dykker vi ned i, hvorvidt din mistanke er begrundet eller ej.

At sammenligne elpriser er virkelig ikke nogen let opgave, da det er et ekstremt uigennemskueligt og mudret felt, hvilket blandt andet hænger sammen med, at der er stor forskel på, hvordan de forskellige elselskaber oplyser om deres egne priser.

Nogle elselskaber opererer med stor gennemsigtighed og oplyser om alt fra strømtillæg, afgifter, den rene strømpris og så videre, mens andre udelukkende oplyser sidste måneds gennemsnitlige rene strømpris.

I vores kWh-prisestimater har vi medregnet samtlige omkostninger med undtagelse af abonnement-satsen. En sats, som vi naturligvis også oplyser om, men selvstændigt og altså ikke som en del af den estimerede kWh-sats. 
 

Vores beregningsmodel

Med henblik på at levere et så retvisende sammenligningsgrundlag som overhovedet muligt har vi kreeret vores egen beregningsmodel til at kortlægge de gennemsnitlige kWh-satser for de enkelte elselskaber.

Herunder følger den formel, som vores beregningsmodel benytter sig af:

(strømtillæg + den rene strømpris (et gennemsnit for seneste måned) + transportudgifter (et gennemsnit) + eltariffer + elafgift) x 1,25 (moms)