Spring til indhold
Hjem » Hvad er en varmepumpe?

Hvad er en varmepumpe?

Vær opmærksom på, at artiklen indeholde affiliate-links

I artiklen her forklarer vi, hvad en varmepumpe overordnet set er, hvilke typer der findes, og hvilke fordele og ulemper der er forbundet med varmepumper.

Som udgangspunkt er en varmepumpe et elektronisk apparat, der er designet til at omsætte energi til varme

Med andre ord betyder det, at enhver varmepumpe vil kunne bidrage til at opvarme dit hjem, din garage, dit fritidshus eller noget fjerde. Nogle varmepumper vil tilmed også kunne sørge for, at du har varmt brugsvand. 

Forskellige typer

Der findes følgende forskellige varmepumpetyper: 

 • Luft til vand-varmepumper
 • Jordvarmepumper
 • luft til luft-varmepumpe
 • Boligventilationsvarmepumpe
 • Brugsvandsvarmepumpe.

På nuværende tidspunkt er den mest populære varmepumpetype blandt danskerne luft til vand-varmepumpen, som er en varmepumpe bestående af to dele, der fungerer således:

I den ene del – udedelen – bliver der trukket luft ind i en varmeveksler. Denne overfører varmen til et kølemiddel, der efterfølgende ledes ind i den anden del – indedelen.

I denne del sendes varmen videre til enten ens radiatorer eller ens gulvarmesystem samt til ens brugsvand, såfremt man har valgt en løsning med varmtvandsbeholder. 

Hvis du kunne tænke dig et indblik i, hvad der kendetegner de forskellige varmepumpetyper, og hvordan disse differentierer sig fra hinanden, har vi skrevet en rigtig fin artikel, der beskæftiger sig med netop dette. En artikel, der har følgende overordnede tema: ‘Hvilken varmepumpe skal jeg vælge?

Hvor stor er en varmepumpe?

Som bemærket i forrige afsnit findes der en del forskellige varmepumpetyper, og inden for de forskellige varmepumpetyper findes der ligeledes mange forskellige varmepumpe-produkter.

Derfor er det også umuligt at svare entydigt på, hvor stor en varmepumpe er, da dette kan variere ganske meget.

Nogle varmepumper er større end et køleskab, mens andre ikke fylder alverden. Hvis du ønsker et nuanceret indblik i størrelsesforskellene, så klik på knappen herunder, hvorefter du vil blive præsenteret for et bredt udsnit af varmepumper i forskellige størrelser. 

Fordele og ulemper ved varmepumper

Som bemærket tidligere findes der en række forskellige varmepumpetyper, hvilket faktisk gør det lidt svært at tale om generelle fordele og ulemper ved varmepumper.

Eksempelvis er en fordel for nogle varmepumpetyper – nærmere bestemt luft til vand-varmepumper og jordvarmepumper – at disse uden problemer kan opvarme store huse og generere varmt brugsvand, mens en ulempe for andre varmepumpetyper er, at disse ikke egner sig særligt godt som værende den primære varmekilde, og at de ej heller kan generere varmt brugsvand.

Samtlige varmepumpetyper kaldes dog varmepumper af den grund, at disse har noget tilfælles, og herunder følger en oversigt over de overordnede fordele og ulemper, der er forbundet med alle varmepumpetyper.

Produktanbefalinger

Det ville ikke overraske os, hvis du er blevet endnu mere lun på ideen om en varmepumpe til dit hjem efter at have læst de ovenstående afsnit.

Er dette tilfældet, vil du stensikkert værdsætte et par produktanbefalinger.

Derfor kommer der herunder først to anbefalinger i kategorien luft til vand-varmepumper, hvorefter vi anbefaler to jordvarmepumper.

Bemærk, at det er væsentligt mere omstændigt at få installeret en jordvarmepumpe, men at en sådan typisk også er en smule billigere i drift end en luft til vand-varmepumpe.

Luft til vand-varmepumper

METROAIR I16

Compress 7400i

Jordvarmepumper

Compress 7800i

Metrosaver MB F

Sådan tjener vi penge

Vores forretningsmodel baserer sig på noget, der kaldes affiliate-marketing.

Med andre ord betyder det, at vi sommetider tjener penge, hvis en af vores besøgende tilmelder sig et af de elselskaber eller en af de ladeløsningsudbydere, vi fremhæver.

At vi er et kommercielt foretagende betyder dog ikke, at du ikke kan stole på os. Intet er nemlig vigtigere for os end at rådgive vores besøgende så godt og reelt som overhovedet muligt, og derfor har vi også indført en række processer, som sikrer, at kommercielle interesser aldrig kommer til at influere negativt på vores evne til at rådgive reelt og oprigtigt.

I den henseende er det værd at nævne, at vi altid vurderer og anmelder et elselskab, før vi undersøger muligheden for et kommercielt samarbejde. Ligeledes er det værd at bemærke, at vi promoverer en del elselskaber samt ladeløsningsudbydere, som vi endnu ikke har kommercielle aftaler med, fordi vi mener, at det er i forbrugerens interesse, at denne præsenteres for disse elselskaber samt ladeløsninger.

Ydermere er det også værd at nævne, at en række af de elselskaber, vi rent faktisk har kommercielle aftaler med, ikke optræder på vores oversigter over de bedste, billigste eller grønneste elselskaber, da vi ikke mener, at de pågældende elselskaber gør det tilstrækkeligt godt inden for de parametre, vi bedømmer med afsæt i. 

Sagt på en anden måde: Bare fordi et elselskab eller en ladeløsningsudbyder har et affiliate-program, er dette ikke ensbetydende med, at elselskabet/ladeløsningsudbyderen automatisk er sikret promovering hos os.

Et overblik over vores samarbejdspartnere

Det er ingen hemmelighed, at vi forsøger at etablere kommercielle aftaler med så mange elselskaber samt ladeløsningsudbydere som muligt.

På nuværende tidspunkt har vi kommercielle aftaler med følgende elselskaber samt ladeløsningsudbydere: NRGi, AURA, Nettopower, Energi+, Modstrøm, OK, Vest Energi, Norlys, Gasel, Kärnful Energi, Velkommen, EnergiFyn, b.energy, Energidrift, Greenbow, go’energi, LOAD, Zapp Mobility, Power Fuel, Wattoo, El & VVS, Proshop og iWatt.

Vigtigt angående priser!

Priserne, der opdateres i begyndelsen af hver måned, skal anses som vejledende af flere årsager:

 1. De beregnes med afsæt i sidste måneds gennemsnitspris for ren strøm. Her bruger vi Nord Pool som kilde.

 2. Der findes forskellige elnetområder i Danmark, og priserne for transport af el varierer disse områder imellem. I vores prisestimater har vi regnet med gennemsnitspriserne for transport i henholdsvis Aarhus (KONSTANT) for vest-priserne og København (Radius) for øst-priserne. 

  Selvom priserne for transport af el varierer fra område til område, påvirker denne variation ikke prisdifferencerne de forskellige elselskaber imellem. Det forholder sig nemlig sådan, at det beløb, du skal betale i transport-udgift, altid vil være betinget af det område, du bor i, og ikke af det elselskab, du har valgt. Med andre ord betyder det, at eksempelvis Norlys- og Nettopower-kunder vil betale det samme i transport-udgifter, hvis de bor i det samme område.

 3. Fra tid til anden foretager elselskaberne justeringer, hvad angår deres abonnement-satser og/eller deres tillægspris pr. kWh.


  Vi gør alt, hvad vi kan for at fange disse justeringer, men der vil være en risiko for, at vi sommetider glipper en eller flere af disse justeringer. Hvis du mistænker, at vi oplyser en misvisende abonnement-sats eller regner med en forkert strømtillægssats, så hiv hellere end gerne fat i os på info@eltjek24.dk, så dykker vi ned i, hvorvidt din mistanke er begrundet eller ej.

At sammenligne elpriser er virkelig ikke nogen let opgave, da det er et ekstremt uigennemskueligt og mudret felt, hvilket blandt andet hænger sammen med, at der er stor forskel på, hvordan de forskellige elselskaber oplyser om deres egne priser.

Nogle elselskaber opererer med stor gennemsigtighed og oplyser om alt fra strømtillæg, afgifter, den rene strømpris og så videre, mens andre udelukkende oplyser sidste måneds gennemsnitlige rene strømpris.

I vores kWh-prisestimater har vi medregnet samtlige omkostninger med undtagelse af abonnement-satsen. En sats, som vi naturligvis også oplyser om, men selvstændigt og altså ikke som en del af den estimerede kWh-sats. 
 

Vores beregningsmodel

Med henblik på at levere et så retvisende sammenligningsgrundlag som overhovedet muligt har vi kreeret vores egen beregningsmodel til at kortlægge de gennemsnitlige kWh-satser for de enkelte elselskaber.

Herunder følger den formel, som vores beregningsmodel benytter sig af:

(strømtillæg + den rene strømpris (et gennemsnit for seneste måned) + transportudgifter (et gennemsnit) + eltariffer + elafgift) x 1,25 (moms)