Spring til indhold
Hvad koster det at lade en elbil?
Hjem » Hvad koster det at lade en elbil?

Hvad koster det at lade en elbil?

I artiklen her dykker vi ned i, hvad det koster at oplade en elbil. Vi kigger både på, hvad det koster af lade hjemme og ude.

Ligesom prisen på at tanke en almindelig diesel- eller benzinbil varierer grundet skiftende brændstofpriser, varierer prisen på at oplade ens elbil også – i hvert fald hvis man oplader derhjemme og har en strømpakke, hvor prisen er variabel.

Den simple udregning

Hvis du blot ønsker et nogenlunde præcist estimat for, hvor meget det koster dig at oplade din elbil på egen adresse, kan du bruge følgende formel til udregningen:

 • Dit elforbrug for den opladning, du ønsker at kende prisen på x din elpris = din samlede pris for opladningen af din elbil.

Hvad din nuværende elpris er, afhænger af flere faktorer. 

Først og fremmest afhænger prisen af, hvorvidt du har en fast eller variabel prisaftale med dit elselskab. 

Hvis du har en fast prisaftale, men ikke kendskab til din nuværende kWh-sats, kan du uden tvivl få denne oplyst via dit elselskabs hjemmeside. 

Har du derimod en strømpakke med variabel pris, vil din kWh-pris være styret af her-og-nu-prisen. 

Via blandt andet Nord Pool vil du kunne se den rene strømpris lige nu: https://www.nordpoolgroup.com/en/Market-data1/Dayahead/Area-Prices/DK/Hourly/?view=table

Vær opmærksom på, at din kWh-pris vil være en smule højere end den rene strømpris, da du også vil skulle betale moms, spottillæg, transportudgifter og så videre.

Har du en strømpakke med variabel pris, er det ikke urealistisk, at din pris pr. kWh er omkring 2 kroner inklusive samtlige udgifter. 

Dog skal du være opmærksom på, at din pris formentlig vil være højere, sæt du lader din elbil i tidsrummet 17:00-20:00, da transportudgifterne stiger markant i dette tidsrum.

Hvis vi tager udgangspunkt i de føromtalte 2 kroner pr. kWh, og vi siger, at det kræver 60 kWh at oplade din elbil, ser regnestykket ud som følger:

 • 2 x 60 = 120 kroner.

Mere komplekst end som så

Som vi allerede har bemærket, er regnemodellen i forrige afsnit udelukkende brugbar, hvis et nogenlunde præcist estimat for, hvad det koster dig at oplade din elbil, er tilstrækkeligt for dig.

Dette hænger sammen med, at regnemodellen ser bort fra en række forhold, for eksempel ladetab, refusion samt eventuelle omkostninger for en serviceaftale. Ligeledes er hverken købs- eller lejeudgifter medtænkt i regnemodellen.

Kunne du tænke dig at få et overblik over købs- og lejeudgifter samt eventuelle omkostninger for en serviceaftale, så tjek vores oversigt over de bedste ladeløsninger til elbiler, hvor disse oplysninger fremgår klart og tydeligt.

Hvor stort et ladetab skal du forvente?

Hvor stort et ladetab kan du forvente?

‘Ladetab’ er et begreb, der refererer til, at en mængde strøm vil gå tabt i forbindelse med en ladeproces.

Helt konkret betyder det, at du kommer til at betale for mere strøm, end du formår at fylde på din elbil.

Hvor stort ladetabet er, afhænger af flere forskellige forhold, eksempelvis hvilken lader du bruger, og hvilken bil du ejer. 

Bruger du en velrenommeret god, kvalitetslader, vil ladetabet ikke være synderligt stort sammenlignet med, hvis du bruger en nødlader. 

Som tommelfingerregel – og her det vigtigt endnu en gang at indskyde, at dette kan variere fra case til case – plejer man at sige, at ladetabet er omkring 10 %.

Hvis du er interesseret i at minimere dit ladetab så meget som muligt, når du oplader din elbil, kan du fordel imødekomme et eller flere af følgende råd:

 • Undgå at lade din elbil med en nødlader
 • Benyt den højest mulige ladeeffekt. Det bevirker, at opladningen tager så kort tid som overhovedet muligt, hvilket typisk fører til, at ladetabet begrænses
 • Hvis batteriet oplades, mens dette er varmt, mindskes ladetabet. Særligt om vinteren giver det derfor god mening at lade sin elbil, kort tid efter man har kørt i denne
 • Undgå at lade på meget kolde dage.

Refusion

Har du din egen ladeboks i din husstand, vil det være muligt for dig at få refusion i forbindelse med opladning af din elbil.

Refusion-satsen ændres fra tid til en anden og kan i øvrigt variere, alt efter hvilken ladeoperatør du benytter. Derfor tør vi ikke oplyse om din refusion-sats i artiklen her.

Ønsker du præcist at vide, hvad du kan få i refusion, bør du undersøge dette hos din ladeoperatør.

Serviceaftale

Hvis du ønsker at få refusion, er det nødvendigt med en serviceaftale hos en ladeoperatør. 

Hvis du ønsker en serviceaftale med en ladeoperatør, skal du forvente en månedlig udgift på mellem 49 og 249 kroner.

Ønsker du et overordnet overblik over satserne hos de forskellige ladeoperatører, så klik her: Oversigt over de bedste ladeløsningsoperatører.

Mere avanceret og præcis regnemodel

Hvis du ønsker et så præcist prisestimat overhovedet muligt for, hvad det koster dig at oplade din elbil, skal så variabler som muligt integreres i regneformlen, hvilket vi har forsøgt i afsnittet her. 

Vores formel er endt med at se ud som følger:

 • Dit elforbrug i kWh for den opladning, du ønsker at udregne prisen for x (din kWh-pris – refusion pr. kWh) + (din månedlige udgift for din serviceaftale / dit månedlige elforbrug i kWh x dit elforbrug i kWh for den opladning, du ønsker at udregne prisen for).

Puha, var? Man skal holde tungen lige i munden. 

Lad os prøve at indtaste nogle værdier i formlen, så denne forhåbentlig bliver lidt mere overskuelig.

Hvis du bruger 60 kWh på at oplade din elbil til en kWh-pris, der hedder 2 kroner, er berettiget refusion på 80 øre pr. kWh, betaler 59 kroner månedligt for din serviceaftale og har et månedligt forbrug på omkring 333 kWh, ser regnestykket ud som følger:

 • 60 × (2 – 0.8) + (59 ÷ 333 × 60) = 82,63 kroner for opladning af din elbil.

Hvad koster det at oplade elbilen ude?

Hvad koster at lade sin elbil ude?

Det vil næppe være muligt for dig udelukkende at oplade din elbil hjemme. 

Sommetider vil du formentlig skulle klare dette ved en offentligt tilgængelig ladestander, og når dette er tilfældet, vil formlen for udregning af din opladningspris se ud som følger:

 • Dit elforbrug i kWh for den opladning, du ønsker at udregne prisen for x din kWh-pris + (din månedlige udgift for din serviceaftale / dit månedlige elforbrug i kWh x dit elforbrug i kWh for den opladning, du ønsker at udregne prisen for).

Som du kan se, minder formlen rigtig meget om den formel, du skal benytte for at udregne prisen på en opladning derhjemme.

Forskellen er dog, at det ikke vil være muligt for dig at få refusion, når du lader uden for hjemmet, og derfor skal denne variabel naturligvis ikke indgå i regneformlen for udregning af prisen for en opladning ude af huset.

kWh-prisen vil typisk være højere ude

Hvis du er meget økonomisk bevidst, bør du i det omfang, det er muligt for dig oplade din elbil derhjemme frem for ude. 

Dette skyldes blandt andet, at du – som vi tidligere har været inde på – kun kan få refusion, når du lader hjemme, men også at kWh-satsen typisk vil være højere ved offentligt tilgængelige ladestandere, end hvis du lader derhjemme. 

Vigtigt angående priser!

Priserne, der opdateres i begyndelsen af hver måned, skal anses som vejledende af flere årsager:

 1. De beregnes med afsæt i sidste måneds gennemsnitspris for ren strøm. Her bruger vi Nord Pool som kilde.

 2. Der findes forskellige elnetområder i Danmark, og priserne for transport af el varierer disse områder imellem. I vores prisestimater har vi regnet med gennemsnitspriserne for transport i henholdsvis Aarhus (KONSTANT) for vest-priserne og København (Radius) for øst-priserne. 

  Selvom priserne for transport af el varierer fra område til område, påvirker denne variation ikke prisdifferencerne de forskellige elselskaber imellem. Det forholder sig nemlig sådan, at det beløb, du skal betale i transport-udgift, altid vil være betinget af det område, du bor i, og ikke af det elselskab, du har valgt. Med andre ord betyder det, at eksempelvis Norlys- og Nettopower-kunder vil betale det samme i transport-udgifter, hvis de bor i det samme område.

 3. Fra tid til anden foretager elselskaberne justeringer, hvad angår deres abonnement-satser og/eller deres tillægspris pr. kWh.


  Vi gør alt, hvad vi kan for at fange disse justeringer, men der vil være en risiko for, at vi sommetider glipper en eller flere af disse justeringer. Hvis du mistænker, at vi oplyser en misvisende abonnement-sats eller regner med en forkert strømtillægssats, så hiv hellere end gerne fat i os på info@eltjek24.dk, så dykker vi ned i, hvorvidt din mistanke er begrundet eller ej.

At sammenligne elpriser er virkelig ikke nogen let opgave, da det er et ekstremt uigennemskueligt og mudret felt, hvilket blandt andet hænger sammen med, at der er stor forskel på, hvordan de forskellige elselskaber oplyser om deres egne priser.

Nogle elselskaber opererer med stor gennemsigtighed og oplyser om alt fra strømtillæg, afgifter, den rene strømpris og så videre, mens andre udelukkende oplyser sidste måneds gennemsnitlige rene strømpris.

I vores kWh-prisestimater har vi medregnet samtlige omkostninger med undtagelse af abonnement-satsen. En sats, som vi naturligvis også oplyser om, men selvstændigt og altså ikke som en del af den estimerede kWh-sats. 
 

Vores beregningsmodel

Med henblik på at levere et så retvisende sammenligningsgrundlag som overhovedet muligt har vi kreeret vores egen beregningsmodel til at kortlægge de gennemsnitlige kWh-satser for de enkelte elselskaber.

Herunder følger den formel, som vores beregningsmodel benytter sig af:

(strømtillæg + den rene strømpris (et gennemsnit for seneste måned) + transportudgifter (et gennemsnit) + eltariffer + elafgift) x 1,25 (moms)