Spring til indhold

Eltjek24.dk indeholder reklamelinks. Læs mere

Hvad koster det at lade en elbil?
Hjem » Hvad koster det at lade en elbil?

Hvad koster det at lade en elbil?

I artiklen her dykker vi ned i, hvad det koster at oplade en elbil. Vi kigger både på, hvad det koster af lade hjemme og ude.

Ligesom prisen på at tanke en almindelig diesel- eller benzinbil varierer grundet skiftende brændstofpriser, varierer prisen på at oplade ens elbil også – i hvert fald hvis man oplader derhjemme og har en strømpakke, hvor prisen er variabel.

Den simple udregning

Hvis du blot ønsker et nogenlunde præcist estimat for, hvor meget det koster dig at oplade din elbil på egen adresse, kan du bruge følgende formel til udregningen:

 • Dit elforbrug for den opladning, du ønsker at kende prisen på x din elpris = din samlede pris for opladningen af din elbil.

Hvad din nuværende elpris er, afhænger af flere faktorer. 

Først og fremmest afhænger prisen af, hvorvidt du har en fast eller variabel prisaftale med dit elselskab. 

Hvis du har en fast prisaftale, men ikke kendskab til din nuværende kWh-sats, kan du uden tvivl få denne oplyst via dit elselskabs hjemmeside. 

Har du derimod en strømpakke med variabel pris, vil din kWh-pris være styret af her-og-nu-prisen. 

Via blandt andet Nord Pool vil du kunne se den rene strømpris lige nu: https://www.nordpoolgroup.com/en/Market-data1/Dayahead/Area-Prices/DK/Hourly/?view=table

Vær opmærksom på, at din kWh-pris vil være en smule højere end den rene strømpris, da du også vil skulle betale moms, spottillæg, transportudgifter og så videre.

Har du en strømpakke med variabel pris, er det ikke urealistisk, at din pris pr. kWh er omkring 2 kroner inklusive samtlige udgifter. 

Dog skal du være opmærksom på, at din pris formentlig vil være højere, sæt du lader din elbil i tidsrummet 17:00-20:00, da transportudgifterne stiger markant i dette tidsrum.

Hvis vi tager udgangspunkt i de føromtalte 2 kroner pr. kWh, og vi siger, at det kræver 60 kWh at oplade din elbil, ser regnestykket ud som følger:

 • 2 x 60 = 120 kroner.

Mere komplekst end som så

Som vi allerede har bemærket, er regnemodellen i forrige afsnit udelukkende brugbar, hvis et nogenlunde præcist estimat for, hvad det koster dig at oplade din elbil, er tilstrækkeligt for dig.

Dette hænger sammen med, at regnemodellen ser bort fra en række forhold, for eksempel ladetab, refusion samt eventuelle omkostninger for en serviceaftale. Ligeledes er hverken købs- eller lejeudgifter medtænkt i regnemodellen.

Kunne du tænke dig at få et overblik over købs- og lejeudgifter samt eventuelle omkostninger for en serviceaftale, så tjek vores oversigt over de bedste ladeløsninger til elbiler, hvor disse oplysninger fremgår klart og tydeligt.

Hvor stort et ladetab skal du forvente?

Hvor stort et ladetab kan du forvente?

‘Ladetab’ er et begreb, der refererer til, at en mængde strøm vil gå tabt i forbindelse med en ladeproces.

Helt konkret betyder det, at du kommer til at betale for mere strøm, end du formår at fylde på din elbil.

Hvor stort ladetabet er, afhænger af flere forskellige forhold, eksempelvis hvilken lader du bruger, og hvilken bil du ejer. 

Bruger du en velrenommeret god, kvalitetslader, vil ladetabet ikke være synderligt stort sammenlignet med, hvis du bruger en nødlader. 

Som tommelfingerregel – og her det vigtigt endnu en gang at indskyde, at dette kan variere fra case til case – plejer man at sige, at ladetabet er omkring 10 %.

Hvis du er interesseret i at minimere dit ladetab så meget som muligt, når du oplader din elbil, kan du fordel imødekomme et eller flere af følgende råd:

 • Undgå at lade din elbil med en nødlader
 • Benyt den højest mulige ladeeffekt. Det bevirker, at opladningen tager så kort tid som overhovedet muligt, hvilket typisk fører til, at ladetabet begrænses
 • Hvis batteriet oplades, mens dette er varmt, mindskes ladetabet. Særligt om vinteren giver det derfor god mening at lade sin elbil, kort tid efter man har kørt i denne
 • Undgå at lade på meget kolde dage.

Refusion

Har du din egen ladeboks i din husstand, vil det være muligt for dig at få refusion i forbindelse med opladning af din elbil.

Refusion-satsen ændres fra tid til en anden og kan i øvrigt variere, alt efter hvilken ladeoperatør du benytter. Derfor tør vi ikke oplyse om din refusion-sats i artiklen her.

Ønsker du præcist at vide, hvad du kan få i refusion, bør du undersøge dette hos din ladeoperatør.

Serviceaftale

Hvis du ønsker at få refusion, er det nødvendigt med en serviceaftale hos en ladeoperatør. 

Hvis du ønsker en serviceaftale med en ladeoperatør, skal du forvente en månedlig udgift på mellem 49 og 249 kroner.

Ønsker du et overordnet overblik over satserne hos de forskellige ladeoperatører, så klik her: Oversigt over de bedste ladeløsningsoperatører.

Mere avanceret og præcis regnemodel

Hvis du ønsker et så præcist prisestimat overhovedet muligt for, hvad det koster dig at oplade din elbil, skal så variabler som muligt integreres i regneformlen, hvilket vi har forsøgt i afsnittet her. 

Vores formel er endt med at se ud som følger:

 • Dit elforbrug i kWh for den opladning, du ønsker at udregne prisen for x (din kWh-pris – refusion pr. kWh) + (din månedlige udgift for din serviceaftale / dit månedlige elforbrug i kWh x dit elforbrug i kWh for den opladning, du ønsker at udregne prisen for).

Puha, var? Man skal holde tungen lige i munden. 

Lad os prøve at indtaste nogle værdier i formlen, så denne forhåbentlig bliver lidt mere overskuelig.

Hvis du bruger 60 kWh på at oplade din elbil til en kWh-pris, der hedder 2 kroner, er berettiget refusion på 80 øre pr. kWh, betaler 59 kroner månedligt for din serviceaftale og har et månedligt forbrug på omkring 333 kWh, ser regnestykket ud som følger:

 • 60 × (2 – 0.8) + (59 ÷ 333 × 60) = 82,63 kroner for opladning af din elbil.

Hvad koster det at oplade elbilen ude?

Hvad koster at lade sin elbil ude?

Det vil næppe være muligt for dig udelukkende at oplade din elbil hjemme. 

Sommetider vil du formentlig skulle klare dette ved en offentligt tilgængelig ladestander, og når dette er tilfældet, vil formlen for udregning af din opladningspris se ud som følger:

 • Dit elforbrug i kWh for den opladning, du ønsker at udregne prisen for x din kWh-pris + (din månedlige udgift for din serviceaftale / dit månedlige elforbrug i kWh x dit elforbrug i kWh for den opladning, du ønsker at udregne prisen for).

Som du kan se, minder formlen rigtig meget om den formel, du skal benytte for at udregne prisen på en opladning derhjemme.

Forskellen er dog, at det ikke vil være muligt for dig at få refusion, når du lader uden for hjemmet, og derfor skal denne variabel naturligvis ikke indgå i regneformlen for udregning af prisen for en opladning ude af huset.

kWh-prisen vil typisk være højere ude

Hvis du er meget økonomisk bevidst, bør du i det omfang, det er muligt for dig oplade din elbil derhjemme frem for ude. 

Dette skyldes blandt andet, at du – som vi tidligere har været inde på – kun kan få refusion, når du lader hjemme, men også at kWh-satsen typisk vil være højere ved offentligt tilgængelige ladestandere, end hvis du lader derhjemme. 

Når vi anmelder og bedømmer et elselskab, modtager elselskabet én samlet karakter, hvor skalaen går fra 0 til 5. Den samlede karakter er et gennemsnit af fem individuelle karakter, der gives inden for følgende parametre: 

 • Miljøvenlighed
 • Kundeservice
 • Ry blandt forbrugerne
 • Medlemsfordele
 • Pris.

I det følgende gennemgår vi de fem parametre og redegør for, hvilke forhold vi lægger vægt på inden for disse.

 Miljøvenlighed

For at et elselskab kan få en god karakter inden for parameteret ‘miljøvenlighed’, skal elselskabet yde et fornuftigt bidrag til den grønne omstilling samt besidde en grøn profil.

Først og fremmest kigger vi på, om et elselskab køber grønne certifikater. Gør elselskabet dette, trækker det naturligvis op i vores bedømmelse.

Dernæst kigger vi på, om elselskabet har iværksat en række grønne initiativer. Det kunne eksempelvis være at bidrage økonomisk til bevarelse eller udvidelse af skovområder eller at støtte andre klimaforbedrende aktiviteter.

Kundeservice

Når vi skal vurdere, hvorvidt et elselskab leverer kundeservice på et højt niveau eller ej, kigger vi først og fremmest på, hvordan elselskabets kundeservice-afdeling er beskrevet af nuværende og tidligere forbrugere på forskellige anmeldelsesportaler såsom Trustpilot.

Hvis et elselskabs kundeservice-personale af adskillige forbrugere fremhæves som værende hjælpsomt, vidende og lignende, er chancen for en god karakter naturligvis rigtig god.

Er det modsatte derimod tilfældet – altså hvis elselskabets kundeservice-personale får meget kritik fra tidligere og nuværende forbrugere – får elselskabet sandsynligvis en mindre god karakter.

Ud over at orientere os dybdegående i forbrugeranmeldelser kigger vi også på, hvor dygtigt et elselskab er til at vejlede nuværende og potentielle forbrugere på elselskabets egen hjemmeside. I den henseende kigger vi blandt andet på, om elselskabet byder på en FAQ-sektion og i så fald, hvor udtømmende og grundig denne sektion er.

Sidst, men ikke mindst vurderer vi graden af tilgængelighed for kundeservice-afdelingen.

Her kigger vi blandt andet på, hvornår kundeservice-afdelingen kan træffes samt hvordan. Er det kun muligt at komme i kontakt med kundeservice via mail, eller kan det også lade sig gøre at træffe kundeservice-afdelingen telefonisk eksempelvis? Ikke overraskende giver det naturligvis flest plusser i vores bog, hvis graden af tilgængelighed er høj.

Ry blandt forbrugerne

Når vi skal vurdere et elselskabs ry blandt forbrugerne, kigger vi på elselskabets Trustpilot-konto og adopterer delvist den karakter, som elselskabet har fået her. Dog runder vi op til nærmeste halve eller hele.

Det vil sige, at hvis et elselskab har opnået en samlet karakter på 4,1 på Trustpilot, får elselskabet 4 i karakter hos os, når det kommer til parameteret ‘ry blandt forbrugerne’.

Medlemsfordele

For nogle elselskaber gælder det, at disse byder på medlemsfordele ud over det sædvanlige. Eksempler på sådanne fordele kunne være rabataftaler til et utal af forretninger eller muligheden for at få fribilletter til sportsarrangementer.

Skal et elselskab opnå en god karakter inden for kriteriet ‘medlemsfordele’, er det derfor centralt, at elselskabet forkæler sine kunder med en række fordele, som kunderne ikke vil kunne finde hos samtlige andre elselskaber.

Dette betyder med andre ord, at fornuftige priser, adgang til en oversigt over ens forbrug samt muligheden for at få hjælp af et kompetent kundeservice-personale ikke er nok i sig selv til at score højt inden for dette parameter. Rigtig mange elselskaber byder nemlig på disse særtræk, hvorfor vi ikke anser disse som særlige medlemsfordele.

Pris

Skal et elselskab opnå en god karakter inden parameteret ‘pris’, skal elselskabet – ikke så overraskende – byde på økonomisk gunstige vilkår for sine kunder.

Her kigger vi særligt på, om elselskabet opererer med et spottillæg og i så fald, hvor højt dette er.

Ligeledes kigger vi på, om elselskabet opererer med nogen abonnement-sats og i så fald, hvor høj denne er.

Mange elselskaber opererer med flere strømpakker, og de prisestimater, vi viser, tager altid udgangspunkt i de billigste strømpakker fra de enkelte elselskaber.

Derudover er det vigtigt at bemærke, at eventuelle besparelser via introtilbud ikke medregnes i vores prisestimater. 

Hos Eltjek24.dk er vi yderst stolte over vores indsats, når det kommer til at levere retvisende prisestimater.

Stoltheden bunder blandt andet i, at vi har udviklet en avanceret beregner til formålet, og at vi med jævne mellemrum aktivt er ude at indhente oplysninger om elselskabernes spottillæg og lignende. Forhold, som elselskaberne ikke nødvendigvis oplyser om på deres hjemmesider.

Hvor om alting er, kommer vi dog ikke uden om, at det, vi leverer, er estimater, hvorfor de priser, du finder på siden her, skal anses som vejledende. 

I det følgende gennemgår vi de primære årsager hertil.

 1. Prisestimaterne (gælder kun for de elaftaler, hvor prisen er variabel) beregnes blandt andet med afsæt i sidste måneds gennemsnitspris for ren strøm. Her bruger vi Nord Pool som kilde.

 2. Der findes forskellige elnetområder i Danmark, og priserne for transport af el varierer disse områder imellem. I vores prisestimater har vi regnet med gennemsnitspriserne for transport i henholdsvis Aarhus (KONSTANT) for vest-priserne og København (Radius) for øst-priserne.

  Selvom priserne for transport af el varierer fra område til område, påvirker denne variation ikke prisdifferencerne de forskellige elselskaber imellem. Det forholder sig nemlig sådan, at det beløb, du skal betale i transport-udgift, altid vil være betinget af det område, du bor i, og ikke af det elselskab, du har valgt. Med andre ord betyder det, at eksempelvis Norlys- og Nettopower-kunder vil betale det samme i transport-udgifter, hvis de bor i det samme område.

 3. Fra tid til anden foretager elselskaberne justeringer, hvad angår deres abonnement-satser og/eller deres tillægspris pr. kWh

  Vi gør alt, hvad vi kan for at fange disse justeringer, men der vil altid være en risiko for, at vi en sjælden glipper en eller flere justeringer. Hvis du mistænker, at vi oplyser en misvisende abonnement-sats eller regner med en forkert strømtillægssats, så hiv hellere end gerne fat i os på info@eltjek24.dk, så dykker vi ned i, hvorvidt din mistanke er begrundet eller ej.


Vores beregningsmodel

Med henblik på at levere et så retvisende sammenligningsgrundlag som overhovedet muligt har vi kreeret vores egen beregningsmodel til at kortlægge de gennemsnitlige kWh-satser for de enkelte elselskaber.

Herunder følger den formel, som vores beregningsmodel benytter sig af:

(strømtillæg + den rene strømpris (et gennemsnit for seneste måned) + transportudgifter (et gennemsnit) + eltariffer + elafgift) x 1,25 (moms).

Vi skal have indsigt i dit forbrug for at udregne så præcise prisestimater som muligt.

Ligeledes er indsigt i dit forbrug vigtigt for, at vi kan vise dig så billige strømpakker som muligt. Elselskabernes strømpakker er nemlig strikket sammen på en sådan måde, at dit forbrug har stor indflydelse på, hvilke strømpakker der økonomisk set er mest attraktive for dig.

Kender du ikke dit årlige forbrug, klikker du blot nej, hvorefter du – med afsæt i antallet af personer i din bolig – får mulighed for at angive et forbrugsestimat.

Sådan tjener vi penge

Vores forretningsmodel baserer sig på noget, der kaldes affiliate-marketing.

Med andre ord betyder det, at vi sommetider tjener penge, hvis en af vores besøgende tilmelder sig et af de elselskaber eller en af de ladeløsningsudbydere, vi fremhæver.

At vi er et kommercielt foretagende betyder dog ikke, at du ikke kan stole på os. Intet er nemlig vigtigere for os end at rådgive vores besøgende så godt og reelt som overhovedet muligt, og derfor har vi også indført en række processer, som sikrer, at kommercielle interesser aldrig kommer til at influere negativt på vores evne til at rådgive reelt og oprigtigt.

I den henseende er det værd at nævne, at vi altid vurderer og anmelder et elselskab, før vi undersøger muligheden for et kommercielt samarbejde. Ligeledes bør det bemærkes, at vi promoverer en del elselskaber samt ladeløsningsudbydere, som vi endnu ikke har kommercielle aftaler med, fordi vi mener, at det er i forbrugerens interesse, at denne præsenteres for disse elselskaber samt ladeløsninger.

Ydermere er det værd at nævne, at en række af de elselskaber/ladeløsningsudbydere, vi rent faktisk har kommercielle aftaler med, ikke optræder på vores oversigter over de bedste, billigste eller grønneste elselskaber, da vi ikke mener, at de pågældende elselskaber gør det tilstrækkeligt godt inden for de parametre, vi bedømmer med afsæt i. 

Sagt på en anden måde: Bare fordi et elselskab eller en ladeløsningsudbyder har et affiliate-program, er dette ikke ensbetydende med, at elselskabet/ladeløsningsudbyderen automatisk er sikret promovering hos os.

Et overblik over vores samarbejdspartnere

Hos Eltjek24.dk spiller vi med åbne kort og vægter gennemsigtighed yderst højt, hvorfor du herunder kan læse, hvilke elselskaber samt ladeløsningsudbydere som vi p.t. har kommercielle aftaler med: 

NRGi, AURA, Nettopower, Energi+, Modstrøm, OK, Vest Energi, Norlys, Gasel, Kärnful Energi, Velkommen, EnergiFyn, b.energy, Energidrift, Greenbow, go’energi, LOAD, Zapp Mobility, Power Fuel, Wattoo, El & VVS, Proshop og iWatt.

Vigtigt angående priser!

Priserne, der opdateres i begyndelsen af hver måned, skal anses som vejledende af flere årsager:

 1. De beregnes med afsæt i sidste måneds gennemsnitspris for ren strøm. Her bruger vi Nord Pool som kilde.

 2. Der findes forskellige elnetområder i Danmark, og priserne for transport af el varierer disse områder imellem. I vores prisestimater har vi regnet med gennemsnitspriserne for transport i henholdsvis Aarhus (KONSTANT) for vest-priserne og København (Radius) for øst-priserne. 

  Selvom priserne for transport af el varierer fra område til område, påvirker denne variation ikke prisdifferencerne de forskellige elselskaber imellem. Det forholder sig nemlig sådan, at det beløb, du skal betale i transport-udgift, altid vil være betinget af det område, du bor i, og ikke af det elselskab, du har valgt. Med andre ord betyder det, at eksempelvis Norlys- og Nettopower-kunder vil betale det samme i transport-udgifter, hvis de bor i det samme område.

 3. Fra tid til anden foretager elselskaberne justeringer, hvad angår deres abonnement-satser og/eller deres tillægspris pr. kWh.


  Vi gør alt, hvad vi kan for at fange disse justeringer, men der vil være en risiko for, at vi sommetider glipper en eller flere af disse justeringer. Hvis du mistænker, at vi oplyser en misvisende abonnement-sats eller regner med en forkert strømtillægssats, så hiv hellere end gerne fat i os på info@eltjek24.dk, så dykker vi ned i, hvorvidt din mistanke er begrundet eller ej.

At sammenligne elpriser er virkelig ikke nogen let opgave, da det er et ekstremt uigennemskueligt og mudret felt, hvilket blandt andet hænger sammen med, at der er stor forskel på, hvordan de forskellige elselskaber oplyser om deres egne priser.

Nogle elselskaber opererer med stor gennemsigtighed og oplyser om alt fra strømtillæg, afgifter, den rene strømpris og så videre, mens andre udelukkende oplyser sidste måneds gennemsnitlige rene strømpris.

I vores kWh-prisestimater har vi medregnet samtlige omkostninger med undtagelse af abonnement-satsen. En sats, som vi naturligvis også oplyser om, men selvstændigt og altså ikke som en del af den estimerede kWh-sats. 
 

Vores beregningsmodel

Med henblik på at levere et så retvisende sammenligningsgrundlag som overhovedet muligt har vi kreeret vores egen beregningsmodel til at kortlægge de gennemsnitlige kWh-satser for de enkelte elselskaber.

Herunder følger den formel, som vores beregningsmodel benytter sig af:

(strømtillæg + den rene strømpris (et gennemsnit for seneste måned) + transportudgifter (et gennemsnit) + eltariffer + elafgift) x 1,25 (moms)