Spring til indhold
Hjem » Hvad koster en kWh?

Hvad koster en kWh?

Prisen for en kWh ligger normalt på mellem 2 og 2,5 kr. Denne pris er inklusiv diverse afgifter og moms.

Prisen for en kWh varrierer dog konstant, og derfor er ovenstående prisspænd fint nok at regne med, men det giver ikke nødvendigvis det helt korrekte resultat.

Prisen er ikke fast

Det er vigtigt at forstå, at prisen for en kWh ikke er fast, da denne bliver justeret løbende hver time. Har du en elaftale med fast pris, vil du ikke mærke prisændringerne, men har du en aftale med variabel pris på din strøm, kan der være forskel på, hvad du betaler i løbet af et døgn. (Læs mere om variable og faste elpriser her)

Elprisen kan sammenlignes med priserne for benzin, som også kan ændre sig flere gange i løbet af en dag. 

Fordi prisen for din strøm ikke er konstant, kan du faktisk spare penge, hvis du planlægger dit forbrug. Vi har skrevet en guide, hvor vi fortæller mere om, hvornår det er billigst at bruge strøm – den finder du her.

Det er altså ikke muligt at sige nøjagtigt, hvad en kWh koster lige nu, men vi kan dog udregne en gennemsnitspris for en kWh baseret på de historiske priser.

Gennemsnitsprisen for en kWh

Hvis vi ser bort fra, at prisen for en kWh stiger og falder hver eneste time hele døgnet, og vi i stedet finder en fast gennemsnitspris, er det lidt nemmere at lave brugbare udregninger på fx sit årlige forbrug.

Man siger normalt, at en kWh i gennemsnit koster omkring 2 og 2,5 kr. 

Sådan fastsættes prisen på en kWh

Når du bruger strøm i din stikkontakt, er det langt fra kun selve strømmen, du betaler for. Faktisk er det kun 12% af prisen for en kWh, som er el – resten går til abonnementer, transport og afgifter. 

Nedenfor kan du blive klogere på, hvad dine penge går til, når du betaler en elregning:

Prisen for strøm

Der er penge at spare på din elregning

Selvom en stor del af prisen for el er fast, kan der være en del penge at spare om året, hvis du vælger det rigtige elselskab

Vi har udarbejdet en overskuelig liste over de billigste elselskaber, som du frit kan benytte, hvis du vil spare penge. Du finder listen her.

Hvad er en kWh?

kWh er en måleenhed, som benyttes til at måle elforbrug. 

kWh står for ‘Kilo Watt Hour’ eller på dansk ‘Kilo Watt time’ og det er faktisk også sådan, det udtales.

  • K: ‘Kilo’ betyder tusind
  • W: ‘Watt’ er en målenhed for effekt – altså hvor meget energi et elektrisk apparat bruger.
  • H: ‘Hour’ er engelsk og betyder time.

Udregning af kWh

Det er relativt simpelt at regne sig frem til kWh. Benytter du vores kWh beregner nedenfor, behøver du endda ikke en gang finde lommerregneren frem, for den klarer hele arbejdet for dig.

Foretrækker du at lave udregningerne i hånden, kan du læse mere om, hvordan du gør dette lidt længere nede i teksten.

kWh-udregner

Sådan udregner man kWh i hånden

Hvis du gerne vil udregne, hvor mange kWh et elektrisk apparat bruger, er det relativt simpelt. På langt de fleste apparater vil du kunne læse dig frem til, hvor mange watt eller kilowatt det forbruger. Dette tal skal du omregne til kWh på følgende måde:

Watt / 1000 x timer = kWh

Hvor watt er aflæst på apparatet og timer er den rum tid, apparatet skal være tændt.

Hvis vi fx tager en opvaskemaskine med en effekt på 1200 watt, som skal køre 3 timer om dagen, bliver regnestykket således:

1200 / 1000 x 3 = 3,6 kWh

Hvis vi tager udgangspunkt i en gennemsnitspris på  2 kr. pr. kWh, bliver prisen for at have opvaskemaskinen kørende i 3 timer om dagen derfor:

3,6 kWh x 2 kr. = 7,2 kr.

Vigtigt angående priser!

Priserne, der opdateres i begyndelsen af hver måned, skal anses som vejledende af flere årsager:

  1. De beregnes med afsæt i sidste måneds gennemsnitspris for ren strøm. Her bruger vi Nord Pool som kilde.

  2. Der findes forskellige elnetområder i Danmark, og priserne for transport af el varierer disse områder imellem. I vores prisestimater har vi regnet med gennemsnitspriserne for transport i henholdsvis Aarhus (KONSTANT) for vest-priserne og København (Radius) for øst-priserne. 

    Selvom priserne for transport af el varierer fra område til område, påvirker denne variation ikke prisdifferencerne de forskellige elselskaber imellem. Det forholder sig nemlig sådan, at det beløb, du skal betale i transport-udgift, altid vil være betinget af det område, du bor i, og ikke af det elselskab, du har valgt. Med andre ord betyder det, at eksempelvis Norlys- og Nettopower-kunder vil betale det samme i transport-udgifter, hvis de bor i det samme område.

  3. Fra tid til anden foretager elselskaberne justeringer, hvad angår deres abonnement-satser og/eller deres tillægspris pr. kWh.


    Vi gør alt, hvad vi kan for at fange disse justeringer, men der vil være en risiko for, at vi sommetider glipper en eller flere af disse justeringer. Hvis du mistænker, at vi oplyser en misvisende abonnement-sats eller regner med en forkert strømtillægssats, så hiv hellere end gerne fat i os på info@eltjek24.dk, så dykker vi ned i, hvorvidt din mistanke er begrundet eller ej.

At sammenligne elpriser er virkelig ikke nogen let opgave, da det er et ekstremt uigennemskueligt og mudret felt, hvilket blandt andet hænger sammen med, at der er stor forskel på, hvordan de forskellige elselskaber oplyser om deres egne priser.

Nogle elselskaber opererer med stor gennemsigtighed og oplyser om alt fra strømtillæg, afgifter, den rene strømpris og så videre, mens andre udelukkende oplyser sidste måneds gennemsnitlige rene strømpris.

I vores kWh-prisestimater har vi medregnet samtlige omkostninger med undtagelse af abonnement-satsen. En sats, som vi naturligvis også oplyser om, men selvstændigt og altså ikke som en del af den estimerede kWh-sats. 
 

Vores beregningsmodel

Med henblik på at levere et så retvisende sammenligningsgrundlag som overhovedet muligt har vi kreeret vores egen beregningsmodel til at kortlægge de gennemsnitlige kWh-satser for de enkelte elselskaber.

Herunder følger den formel, som vores beregningsmodel benytter sig af:

(strømtillæg + den rene strømpris (et gennemsnit for seneste måned) + transportudgifter (et gennemsnit) + eltariffer + elafgift) x 1,25 (moms)