Spring til indhold
Hjem » Hvor lang levetid har en varmepumpe?

Hvor lang levetid har en varmepumpe?

En varmepumpe af høj kvalitet, som er korrekt tilpasset og installeret, vil som regel have en levetid på mere end 15 år, og det er blandt andet varmepumpens lange levetid, der er afgørende for, at en sådan betegnes som en rigtig god investering. Der findes dog forskellige varmepumpetyper, og i artiklen her dykker vi ned i den forventede levetid for de forskellige typer. 

Hvis du er på udkig efter en energivenlig varmeløsning, der er billig i drift, er en varmepumpe det oplagte valg. 

Som bemærket findes der dog en række forskellige varmepumper, og hvis du er i tvivl om, hvilken varmepumpetype der passer bedst til dine behov, så klik på følgende link: Hvilken varmepumpe skal jeg vælge?

Typiske levetider for varmepumper

I det følgende dykker vi – som lovet – ned i den typiske levetid for de forskellige typer.

Luft-til-vand-varmepumpe

Vi starter med at kigge nærmere på levetiden for luft-til-vand-varmepumpen, da denne type er den klart mest populære hos danskerne.

Som udgangspunkt kan du forvente en levetid på 15-20 år, hvis du investerer i en luft-til-vand-varmepumpe. I løbet af de 15-20 år vil der ikke stilles særligt høje krav til dig, hvad angår vedligeholdelse. 

Jordvarmepumpe

Fordelen ved en jordvarmepumpe er, at den type varmepumpe som regel er endnu billigere end en luft-til-vand-varmepumpe i drift. 

Til gengæld er jordvarmepumpen dyrere og mere besværlig at få installeret, da opgravning af ens have er en nødvendighed.

Levetiden for en jordvarmepumpe er som regel 15-20 år, men til gengæld har jordslangerne – altså den del af varmepumpen, der nedgraves – en levetid på omkring 50 år, hvilket vil sige, at når du først har installeret en jordvarmepumpe, bliver det ikke lige så dyrt og omstændigt at udskifte denne med en ny, som det var installere den første.

Luft-til-luft-varmepumpe

Investerer du i en luft-til-luft-varmepumpe, vil du kunne forvente at få en varmepumpe med en levetid på mindst 15 år. 

Ulempen ved en sådan varmepumpe er dog, at den ikke – i modsætning til en luft-til-vand-varmepumpe og en jordvarmepumpe – kan opvarme brugsvand.

Boligventilationsvarmepumpe

Det er ikke usædvanligt, at boligventilationsvarmepumper har en levetid på 20 år

Brugsvandsvarmepumpe

Også brugsvandsvarmepumper har en levetid på omkring 20 år

Vil du vide mere om varmepumpetyperne?

Som du kan se, har samtlige varmepumpetyper følgende tilfælles: Den forventede levetid er som minimum 15 år.

Dog er der også en masse forskelle de forskellige varmepumpetyper imellem, og hvis du er nysgerrig på disse forskelle, så tjek følgende artikel: Grundig introduktion til de forskellige varmepumpetyper.

Sådan tjener vi penge

Vores forretningsmodel baserer sig på noget, der kaldes affiliate-marketing.

Med andre ord betyder det, at vi sommetider tjener penge, hvis en af vores besøgende tilmelder sig et af de elselskaber eller en af de ladeløsningsudbydere, vi fremhæver.

At vi er et kommercielt foretagende betyder dog ikke, at du ikke kan stole på os. Intet er nemlig vigtigere for os end at rådgive vores besøgende så godt og reelt som overhovedet muligt, og derfor har vi også indført en række processer, som sikrer, at kommercielle interesser aldrig kommer til at influere negativt på vores evne til at rådgive reelt og oprigtigt.

I den henseende er det værd at nævne, at vi altid vurderer og anmelder et elselskab, før vi undersøger muligheden for et kommercielt samarbejde. Ligeledes er det værd at bemærke, at vi promoverer en del elselskaber samt ladeløsningsudbydere, som vi endnu ikke har kommercielle aftaler med, fordi vi mener, at det er i forbrugerens interesse, at denne præsenteres for disse elselskaber samt ladeløsninger.

Ydermere er det også værd at nævne, at en række af de elselskaber, vi rent faktisk har kommercielle aftaler med, ikke optræder på vores oversigter over de bedste, billigste eller grønneste elselskaber, da vi ikke mener, at de pågældende elselskaber gør det tilstrækkeligt godt inden for de parametre, vi bedømmer med afsæt i. 

Sagt på en anden måde: Bare fordi et elselskab eller en ladeløsningsudbyder har et affiliate-program, er dette ikke ensbetydende med, at elselskabet/ladeløsningsudbyderen automatisk er sikret promovering hos os.

Et overblik over vores samarbejdspartnere

Det er ingen hemmelighed, at vi forsøger at etablere kommercielle aftaler med så mange elselskaber samt ladeløsningsudbydere som muligt.

På nuværende tidspunkt har vi kommercielle aftaler med følgende elselskaber samt ladeløsningsudbydere: NRGi, AURA, Nettopower, Energi+, Modstrøm, OK, Vest Energi, Norlys, Gasel, Kärnful Energi, Velkommen, EnergiFyn, b.energy, Energidrift, Greenbow, go’energi, LOAD, Zapp Mobility, Power Fuel, Wattoo, El & VVS, Proshop og iWatt.

Vigtigt angående priser!

Priserne, der opdateres i begyndelsen af hver måned, skal anses som vejledende af flere årsager:

  1. De beregnes med afsæt i sidste måneds gennemsnitspris for ren strøm. Her bruger vi Nord Pool som kilde.

  2. Der findes forskellige elnetområder i Danmark, og priserne for transport af el varierer disse områder imellem. I vores prisestimater har vi regnet med gennemsnitspriserne for transport i henholdsvis Aarhus (KONSTANT) for vest-priserne og København (Radius) for øst-priserne. 

    Selvom priserne for transport af el varierer fra område til område, påvirker denne variation ikke prisdifferencerne de forskellige elselskaber imellem. Det forholder sig nemlig sådan, at det beløb, du skal betale i transport-udgift, altid vil være betinget af det område, du bor i, og ikke af det elselskab, du har valgt. Med andre ord betyder det, at eksempelvis Norlys- og Nettopower-kunder vil betale det samme i transport-udgifter, hvis de bor i det samme område.

  3. Fra tid til anden foretager elselskaberne justeringer, hvad angår deres abonnement-satser og/eller deres tillægspris pr. kWh.


    Vi gør alt, hvad vi kan for at fange disse justeringer, men der vil være en risiko for, at vi sommetider glipper en eller flere af disse justeringer. Hvis du mistænker, at vi oplyser en misvisende abonnement-sats eller regner med en forkert strømtillægssats, så hiv hellere end gerne fat i os på info@eltjek24.dk, så dykker vi ned i, hvorvidt din mistanke er begrundet eller ej.

At sammenligne elpriser er virkelig ikke nogen let opgave, da det er et ekstremt uigennemskueligt og mudret felt, hvilket blandt andet hænger sammen med, at der er stor forskel på, hvordan de forskellige elselskaber oplyser om deres egne priser.

Nogle elselskaber opererer med stor gennemsigtighed og oplyser om alt fra strømtillæg, afgifter, den rene strømpris og så videre, mens andre udelukkende oplyser sidste måneds gennemsnitlige rene strømpris.

I vores kWh-prisestimater har vi medregnet samtlige omkostninger med undtagelse af abonnement-satsen. En sats, som vi naturligvis også oplyser om, men selvstændigt og altså ikke som en del af den estimerede kWh-sats. 
 

Vores beregningsmodel

Med henblik på at levere et så retvisende sammenligningsgrundlag som overhovedet muligt har vi kreeret vores egen beregningsmodel til at kortlægge de gennemsnitlige kWh-satser for de enkelte elselskaber.

Herunder følger den formel, som vores beregningsmodel benytter sig af:

(strømtillæg + den rene strømpris (et gennemsnit for seneste måned) + transportudgifter (et gennemsnit) + eltariffer + elafgift) x 1,25 (moms)