Spring til indhold

Eltjek24.dk indeholder reklamelinks. Læs mere

Hvor lang tid tager det at oplade en elbil?
Hjem » Hvor lang tid tager det at oplade en elbil?

Hvor lang tid tager det at oplade en elbil?

I artiklen her zoomer vi ind på, hvor lang tid det tager at oplade en elbil. Noget, der desværre ikke kan gives et entydigt svar på, da flere faktorer spiller ind.

Hvor lang tid det tager at oplade en elbil afhænger af en række forskellige faktorer, herunder bilens batteristørrelse, hvilken ladeløsning der benyttes, samt hvilket ladeudstyr som elbilen har indbygget i sig.

Og lad os bare allerede nu afsløre, at særligt typen af ladeløsning, der benyttes til opladning, kan have enormt stor betydning for ladetiden, der kan variere fra omkring 10 minutter til 30 timer.

Den langsomste ladeløsning er en nødlader, mens den – i hvert fald på nuværende tidspunkt – hurtigste ladeløsning er en lynlader.

Med en nødlader vil du kunne oplade din bil på mellem 10 og 30 timer, mens du med en lynlader vil kunne klare 80 % af opladningen på under ti minutter.

I det følgende vil vi gennemgå de forskellige ladeløsningstyper, som markedet p.t. byder på. Undervejs vil vi naturligvis komme ind på ladehastigheden for de forskellige løsninger.

Nødladere

Nødladere

Benytter du en nødlader – den, som mange elbil-entusiaster også kalder for en mormorlader – til opladning af din elbil, kan du godt sætte en stor kande kaffe over, for du vil have en del tid, der skal slås ihjel, før din elbil vil være køreklar og fuldt opladet. 

Nærmere bestemt er ladetiden mellem 10 og 30 timer for langt de fleste elbiler ved brug af nødlader, hvis batteriet skal fyldes 80-100 %.

Blandt andet grundet en uhørt lang ladetid anbefales det, at du så vidt muligt undgår at bruge din nødlader. 

En yderligere årsag hertil er, at opladning via en nødlader ikke er synderligt sikker. 

En nødlader kobles nemlig til en almindelig stikkontakt, og der er desværre ingen garanti for, at en almindelig stikkontakt vil kunne klare den omfattende ladeopgave, som det er at oplade en elbil.

Helt konkret er der en risiko for, at stikkontakten overopheder og i værste tilfælde går i brand, hvis du benytter en nødlader for lang tid ad gangen. 

Netop derfor bør du ikke have din nødlader sat til i mere end to timer ad gangen, og den bør ligeledes kun bruges i situationer, hvor du absolut ingen alternativer har, og hvor du samtidigt er dybt afhængig af at få strøm på din bil.

Ladebokse til private

Mange elbilejere får monteret en ladeboks på hjemmeadressen, så de får mulighed for at lade sikkert og relativt effektivt, når de har lyst. 

Langt de fleste ladebokse, der opsættes hos private, har en effekt på mellem 5 og 22 kW. Som regel vil man via en ladeboks med en effekt på mellem 5 og 22 kW kunne oplade sin elbil 100 % på under ti timer.

Ti timer er dog stadigvæk rigtig lang tid, og netop derfor vælger rigtig mange at oplade deres elbil i løbet af natten. 

Et yderligere godt argument herfor er desuden, at strømmen som regel er billigst i nattetimerne. 

Hurtigladere

Vi forstår godt, hvis du ikke har været synderligt imponeret af ladehastigheden for de to ladeløsninger, vi indtil videre har givet dig grundige introduktioner til. 

Heldigvis findes der – som vi kort har været inde på i begyndelsen af artiklen – en række ladeløsninger, som kan oplade elbiler i et væsentlig højere tempo end nødladere og de traditionelle ladebokse til private.

En af disse ladeløsninger er den såkaldte hurtiglader. En type lader, som du finder en del af langs vejnettet. 

De fleste hurtigladere har en effektivitet på omkring 50 kW, hvilket betyder, at du ved hjælp af en sådan lader formentlig vil kunne oplade din elbil til omkring 80 % på under 45 minutter.

Selvom 45 minutter overgår, hvor lang tid du ville skulle bruge på fylde brændstof på en benzin- eller dieselbil, så begynder ladetiden da for alvor at ligne noget med hurtigladerne, ikke? 

Hvis ladehastigheden for en hurtiglader ikke er høj nok for dig, vil det formentlig glæde dig at høre, at der også findes lynladere, og at disse kan oplade elbiler endnu hurtigere, end hurtigladerne kan.

Lynladere

I skrivende stund har de kraftigste lynladere en effekt på omkring 350 kW, hvilket vil sige, at de kraftigste modeller i denne kategori er seks-syv gange kraftigere end de fleste hurtigladere. 

Som tingene er lige nu, betyder det, at du med en lynlader formentlig vil kunne oplade din elbil til 80 % på mindre end ti minutter

Den største ulempe ved lynladerne er, at det ikke er samtlige elbiler, der har det nødvendige indbyggede ladeudstyr i sig til at kunne benytte disse.

Udviklingen fortsætter, og det går stærkt

Der er allerede sket rigtig meget, hvad angår ladehastighed for elbiler, og der ingen tvivl om, at der kommer til at ske endnu mere på det område i fremtiden. Ligeledes er der sket rigtig meget, hvad angår tilgængeligheden af ladeløsninger.

i 2021 var der i Danmark 200 kraftige ladere med relativt høj ladehastighed fordelt over det meste af landet, og forventningen er, at der allerede i 2025 vil være mere end 1000 endnu kraftigere og vildere ladeløsninger fordelt langs motorvejsnettet i Danmark.

Derfor bør bekymringer om langsom opladning samt manglende tilgængelighed af ladeløsninger ikke være et argument, der afholder dig fra at købe en elbil. 

Allerede nu er forholdene på området nemlig rigtig hæderlig, og både tilgængeligheden af ladeløsninger og ladehastigheden kommer til at øges markant i løbet af de næste år.

Når vi anmelder og bedømmer et elselskab, modtager elselskabet én samlet karakter, hvor skalaen går fra 0 til 5. Den samlede karakter er et gennemsnit af fem individuelle karakter, der gives inden for følgende parametre: 

 • Miljøvenlighed
 • Kundeservice
 • Ry blandt forbrugerne
 • Medlemsfordele
 • Pris.

I det følgende gennemgår vi de fem parametre og redegør for, hvilke forhold vi lægger vægt på inden for disse.

 Miljøvenlighed

For at et elselskab kan få en god karakter inden for parameteret ‘miljøvenlighed’, skal elselskabet yde et fornuftigt bidrag til den grønne omstilling samt besidde en grøn profil.

Først og fremmest kigger vi på, om et elselskab køber grønne certifikater. Gør elselskabet dette, trækker det naturligvis op i vores bedømmelse.

Dernæst kigger vi på, om elselskabet har iværksat en række grønne initiativer. Det kunne eksempelvis være at bidrage økonomisk til bevarelse eller udvidelse af skovområder eller at støtte andre klimaforbedrende aktiviteter.

Kundeservice

Når vi skal vurdere, hvorvidt et elselskab leverer kundeservice på et højt niveau eller ej, kigger vi først og fremmest på, hvordan elselskabets kundeservice-afdeling er beskrevet af nuværende og tidligere forbrugere på forskellige anmeldelsesportaler såsom Trustpilot.

Hvis et elselskabs kundeservice-personale af adskillige forbrugere fremhæves som værende hjælpsomt, vidende og lignende, er chancen for en god karakter naturligvis rigtig god.

Er det modsatte derimod tilfældet – altså hvis elselskabets kundeservice-personale får meget kritik fra tidligere og nuværende forbrugere – får elselskabet sandsynligvis en mindre god karakter.

Ud over at orientere os dybdegående i forbrugeranmeldelser kigger vi også på, hvor dygtigt et elselskab er til at vejlede nuværende og potentielle forbrugere på elselskabets egen hjemmeside. I den henseende kigger vi blandt andet på, om elselskabet byder på en FAQ-sektion og i så fald, hvor udtømmende og grundig denne sektion er.

Sidst, men ikke mindst vurderer vi graden af tilgængelighed for kundeservice-afdelingen.

Her kigger vi blandt andet på, hvornår kundeservice-afdelingen kan træffes samt hvordan. Er det kun muligt at komme i kontakt med kundeservice via mail, eller kan det også lade sig gøre at træffe kundeservice-afdelingen telefonisk eksempelvis? Ikke overraskende giver det naturligvis flest plusser i vores bog, hvis graden af tilgængelighed er høj.

Ry blandt forbrugerne

Når vi skal vurdere et elselskabs ry blandt forbrugerne, kigger vi på elselskabets Trustpilot-konto og adopterer delvist den karakter, som elselskabet har fået her. Dog runder vi op til nærmeste halve eller hele.

Det vil sige, at hvis et elselskab har opnået en samlet karakter på 4,1 på Trustpilot, får elselskabet 4 i karakter hos os, når det kommer til parameteret ‘ry blandt forbrugerne’.

Medlemsfordele

For nogle elselskaber gælder det, at disse byder på medlemsfordele ud over det sædvanlige. Eksempler på sådanne fordele kunne være rabataftaler til et utal af forretninger eller muligheden for at få fribilletter til sportsarrangementer.

Skal et elselskab opnå en god karakter inden for kriteriet ‘medlemsfordele’, er det derfor centralt, at elselskabet forkæler sine kunder med en række fordele, som kunderne ikke vil kunne finde hos samtlige andre elselskaber.

Dette betyder med andre ord, at fornuftige priser, adgang til en oversigt over ens forbrug samt muligheden for at få hjælp af et kompetent kundeservice-personale ikke er nok i sig selv til at score højt inden for dette parameter. Rigtig mange elselskaber byder nemlig på disse særtræk, hvorfor vi ikke anser disse som særlige medlemsfordele.

Pris

Skal et elselskab opnå en god karakter inden parameteret ‘pris’, skal elselskabet – ikke så overraskende – byde på økonomisk gunstige vilkår for sine kunder.

Her kigger vi særligt på, om elselskabet opererer med et spottillæg og i så fald, hvor højt dette er.

Ligeledes kigger vi på, om elselskabet opererer med nogen abonnement-sats og i så fald, hvor høj denne er.

Mange elselskaber opererer med flere strømpakker, og de prisestimater, vi viser, tager altid udgangspunkt i de billigste strømpakker fra de enkelte elselskaber.

Derudover er det vigtigt at bemærke, at eventuelle besparelser via introtilbud ikke medregnes i vores prisestimater. 

Hos Eltjek24.dk er vi yderst stolte over vores indsats, når det kommer til at levere retvisende prisestimater.

Stoltheden bunder blandt andet i, at vi har udviklet en avanceret beregner til formålet, og at vi med jævne mellemrum aktivt er ude at indhente oplysninger om elselskabernes spottillæg og lignende. Forhold, som elselskaberne ikke nødvendigvis oplyser om på deres hjemmesider.

Hvor om alting er, kommer vi dog ikke uden om, at det, vi leverer, er estimater, hvorfor de priser, du finder på siden her, skal anses som vejledende. 

I det følgende gennemgår vi de primære årsager hertil.

 1. Prisestimaterne (gælder kun for de elaftaler, hvor prisen er variabel) beregnes blandt andet med afsæt i sidste måneds gennemsnitspris for ren strøm. Her bruger vi Nord Pool som kilde.

 2. Der findes forskellige elnetområder i Danmark, og priserne for transport af el varierer disse områder imellem. I vores prisestimater har vi regnet med gennemsnitspriserne for transport i henholdsvis Aarhus (KONSTANT) for vest-priserne og København (Radius) for øst-priserne.

  Selvom priserne for transport af el varierer fra område til område, påvirker denne variation ikke prisdifferencerne de forskellige elselskaber imellem. Det forholder sig nemlig sådan, at det beløb, du skal betale i transport-udgift, altid vil være betinget af det område, du bor i, og ikke af det elselskab, du har valgt. Med andre ord betyder det, at eksempelvis Norlys- og Nettopower-kunder vil betale det samme i transport-udgifter, hvis de bor i det samme område.

 3. Fra tid til anden foretager elselskaberne justeringer, hvad angår deres abonnement-satser og/eller deres tillægspris pr. kWh

  Vi gør alt, hvad vi kan for at fange disse justeringer, men der vil altid være en risiko for, at vi en sjælden glipper en eller flere justeringer. Hvis du mistænker, at vi oplyser en misvisende abonnement-sats eller regner med en forkert strømtillægssats, så hiv hellere end gerne fat i os på info@eltjek24.dk, så dykker vi ned i, hvorvidt din mistanke er begrundet eller ej.


Vores beregningsmodel

Med henblik på at levere et så retvisende sammenligningsgrundlag som overhovedet muligt har vi kreeret vores egen beregningsmodel til at kortlægge de gennemsnitlige kWh-satser for de enkelte elselskaber.

Herunder følger den formel, som vores beregningsmodel benytter sig af:

(strømtillæg + den rene strømpris (et gennemsnit for seneste måned) + transportudgifter (et gennemsnit) + eltariffer + elafgift) x 1,25 (moms).

Vi skal have indsigt i dit forbrug for at udregne så præcise prisestimater som muligt.

Ligeledes er indsigt i dit forbrug vigtigt for, at vi kan vise dig så billige strømpakker som muligt. Elselskabernes strømpakker er nemlig strikket sammen på en sådan måde, at dit forbrug har stor indflydelse på, hvilke strømpakker der økonomisk set er mest attraktive for dig.

Kender du ikke dit årlige forbrug, klikker du blot nej, hvorefter du – med afsæt i antallet af personer i din bolig – får mulighed for at angive et forbrugsestimat.

Sådan tjener vi penge

Vores forretningsmodel baserer sig på noget, der kaldes affiliate-marketing.

Med andre ord betyder det, at vi sommetider tjener penge, hvis en af vores besøgende tilmelder sig et af de elselskaber eller en af de ladeløsningsudbydere, vi fremhæver.

At vi er et kommercielt foretagende betyder dog ikke, at du ikke kan stole på os. Intet er nemlig vigtigere for os end at rådgive vores besøgende så godt og reelt som overhovedet muligt, og derfor har vi også indført en række processer, som sikrer, at kommercielle interesser aldrig kommer til at influere negativt på vores evne til at rådgive reelt og oprigtigt.

I den henseende er det værd at nævne, at vi altid vurderer og anmelder et elselskab, før vi undersøger muligheden for et kommercielt samarbejde. Ligeledes bør det bemærkes, at vi promoverer en del elselskaber samt ladeløsningsudbydere, som vi endnu ikke har kommercielle aftaler med, fordi vi mener, at det er i forbrugerens interesse, at denne præsenteres for disse elselskaber samt ladeløsninger.

Ydermere er det værd at nævne, at en række af de elselskaber/ladeløsningsudbydere, vi rent faktisk har kommercielle aftaler med, ikke optræder på vores oversigter over de bedste, billigste eller grønneste elselskaber, da vi ikke mener, at de pågældende elselskaber gør det tilstrækkeligt godt inden for de parametre, vi bedømmer med afsæt i. 

Sagt på en anden måde: Bare fordi et elselskab eller en ladeløsningsudbyder har et affiliate-program, er dette ikke ensbetydende med, at elselskabet/ladeløsningsudbyderen automatisk er sikret promovering hos os.

Et overblik over vores samarbejdspartnere

Hos Eltjek24.dk spiller vi med åbne kort og vægter gennemsigtighed yderst højt, hvorfor du herunder kan læse, hvilke elselskaber samt ladeløsningsudbydere som vi p.t. har kommercielle aftaler med: 

NRGi, AURA, Nettopower, Energi+, Modstrøm, OK, Vest Energi, Norlys, Gasel, Kärnful Energi, Velkommen, EnergiFyn, b.energy, Energidrift, Greenbow, go’energi, LOAD, Zapp Mobility, Power Fuel, Wattoo, El & VVS, Proshop og iWatt.

Vigtigt angående priser!

Priserne, der opdateres i begyndelsen af hver måned, skal anses som vejledende af flere årsager:

 1. De beregnes med afsæt i sidste måneds gennemsnitspris for ren strøm. Her bruger vi Nord Pool som kilde.

 2. Der findes forskellige elnetområder i Danmark, og priserne for transport af el varierer disse områder imellem. I vores prisestimater har vi regnet med gennemsnitspriserne for transport i henholdsvis Aarhus (KONSTANT) for vest-priserne og København (Radius) for øst-priserne. 

  Selvom priserne for transport af el varierer fra område til område, påvirker denne variation ikke prisdifferencerne de forskellige elselskaber imellem. Det forholder sig nemlig sådan, at det beløb, du skal betale i transport-udgift, altid vil være betinget af det område, du bor i, og ikke af det elselskab, du har valgt. Med andre ord betyder det, at eksempelvis Norlys- og Nettopower-kunder vil betale det samme i transport-udgifter, hvis de bor i det samme område.

 3. Fra tid til anden foretager elselskaberne justeringer, hvad angår deres abonnement-satser og/eller deres tillægspris pr. kWh.


  Vi gør alt, hvad vi kan for at fange disse justeringer, men der vil være en risiko for, at vi sommetider glipper en eller flere af disse justeringer. Hvis du mistænker, at vi oplyser en misvisende abonnement-sats eller regner med en forkert strømtillægssats, så hiv hellere end gerne fat i os på info@eltjek24.dk, så dykker vi ned i, hvorvidt din mistanke er begrundet eller ej.

At sammenligne elpriser er virkelig ikke nogen let opgave, da det er et ekstremt uigennemskueligt og mudret felt, hvilket blandt andet hænger sammen med, at der er stor forskel på, hvordan de forskellige elselskaber oplyser om deres egne priser.

Nogle elselskaber opererer med stor gennemsigtighed og oplyser om alt fra strømtillæg, afgifter, den rene strømpris og så videre, mens andre udelukkende oplyser sidste måneds gennemsnitlige rene strømpris.

I vores kWh-prisestimater har vi medregnet samtlige omkostninger med undtagelse af abonnement-satsen. En sats, som vi naturligvis også oplyser om, men selvstændigt og altså ikke som en del af den estimerede kWh-sats. 
 

Vores beregningsmodel

Med henblik på at levere et så retvisende sammenligningsgrundlag som overhovedet muligt har vi kreeret vores egen beregningsmodel til at kortlægge de gennemsnitlige kWh-satser for de enkelte elselskaber.

Herunder følger den formel, som vores beregningsmodel benytter sig af:

(strømtillæg + den rene strømpris (et gennemsnit for seneste måned) + transportudgifter (et gennemsnit) + eltariffer + elafgift) x 1,25 (moms)