Spring til indhold
Hjem » Hvor skal jeg placere min varmepumpe?

Hvor skal jeg placere min varmepumpe?

De fleste varmepumper fylder en del, hvorfor varmepumpens placering er noget, du bør overveje grundigt. Også i forhold til eventuelle støjgener. I artiklen her gennemgår vi, præcist hvilke forhold du bør overveje, hvis du ønsker at placering en varmepumpe så hensigtsmæssigt som muligt. 

Uanset om du investerer i en luft til vand-varmepumpe, en luft til luft-varmepumpe eller en jordvarmepumpe, vil du skulle forholde dig til placeringen af mindst to dele.

Den ene del skal placeres udendørs, mens den anden del skal placeres indendørs. 

Der er dog relativt stor forskel på en række af de forskellige varmepumpetyper, når det kommer til montering og installation af disse samt spørgsmålet om placering.

Ved en jordvarmepumpeløsning vil du eksempelvis skulle forholde dig til nedgravning af en jordslange, hvilket ikke er noget, du skal overveje ved nogen andre varmepumpetyper.

Dog vil du i stort set alle tilfælde af montering af en varmepumpe skulle forholde dig til placeringen af en kompressor indvendigt i dit hjem. En kompressor, der størrelsesmæssigt svarer til et køleskab, så den kan altså ikke være hvor som helst.

Hvis dit kendskab til de forskellige varmepumpetyper er relativt begrænset, vil det ikke være nogen tosset idé at læse vores introduktionsartikel til samtlige varmepumpetyper.

Via denne kan du nemlig blive klogere på de enkelte typers kendetegn, samt hvilke forskelle der er de forskellige typer imellem. Dette vil uden tvivl lette din forståelse for, hvilke muligheder der er, når det kommer til placering af de forskellige varmepumpetyper.

Gode råd i forhold til placering af indedelen

Hvis det er muligt for dig, anbefaler vi, at du opsætter indedelen af din varmepumpe på en ydermur, hvor udedelen er placeret på den anden side af muren. 

Den helt store fordel ved at gøre netop sådan er, at du slipper for med jævne mellemrum at fjerne kondensvand fra indedelen.

Et yderligere råd er, at du bør placere indedelen i det rum, hvor du har det største opvarmningsbehov. I manges tilfælde vil det være køkkenet.

En sidste ting i forhold til placeringen af indedelen, der er nyttig at skrive sig bag øret, er, at jo kortere afstand der er i rørføringen mellem inde- og udedelen, desto bedre.

Hvad så med udedelen?

Hvis det er muligt for dig, anbefaler vi, at du placerer udedelen af din varmepumpe på fødder, der gør, at den hæves mindst 10 cm fra jordens overflade.

Årsagen hertil er, at der om vinteren kan dannes is fra kondensvand, som lægger sig under udedelen.

Ligeledes bør udedelen monteres, så den befinder sig omkring 15-20 cm fra husets væg, så den kan trække luft ind.

Ydermere er det vigtigt, at udedelen monteres, så forsiden af denne ikke blokeres; der skal være fri adgang for luftstrømmen! 

Med andre ord må du altså ikke gemme udedelen væk, selvom dette kan være fristende, da det er de færreste, der finder varmepumpers udedele for værende decideret pæne.

Som tidligere bemærket gør du dig selv en stor tjeneste, hvis du placerer udedelen relativt tæt på indedelen.

Sådan undgår du støjgener

For nogle varmepumpetyper gælder det desværre, at de kan være forbundne med støjgener, hvis ikke de monteres korrekt eller placeres hensigtsmæssigt. 

Lad dig dog ikke skræmme af, at risikoen for støjgener er til stede, da støjgenerne udelukkende vil forekomme, hvis ikke du gør dit forarbejde ordentligt, og siden du nu læser denne her artikel, tør vi godt garantere, at du er typen, der gør dit forarbejde ordentligt.

For at minimere risikoen for støjgener fra en varmepumpe bør du tage følgende forholdsregler i forhold til placeringen af udedelen:

 • Så vidt det er muligt, bør du forsøge at placere varmepumpens udedel rettet mod det mindst lydfølsomme naboområde
 • Placér varmepumpens udedel, så denne har god afstand til skel, samt udendørs opholdsområder og vinduer til indendørs opholdsrum
 • Hårde overflader mellem din varmepumpes udedel og din(e) nabo(er) vil reflektere støj, mens bløde overflader vil absorbere støj. Dette er værd at have øre og øje for, når placeringen af din varmepumpe fastlægges
 • Brug omkringliggende bygninger som støjskærme. Har du et skur, er det muligvis ikke så dumt at placere varmepumpens udedel mellem dit hus og dit skur
 • Varmepumpen bør ikke placeres for højt oppe
 • Du bør også være varsom i forhold til at placere udedelen indenfor, for eksempel i et cykelskur, da en varmepumpe har nogle respektafstande, der skal overholdes.

Sådan tjener vi penge

Vores forretningsmodel baserer sig på noget, der kaldes affiliate-marketing.

Med andre ord betyder det, at vi sommetider tjener penge, hvis en af vores besøgende tilmelder sig et af de elselskaber eller en af de ladeløsningsudbydere, vi fremhæver.

At vi er et kommercielt foretagende betyder dog ikke, at du ikke kan stole på os. Intet er nemlig vigtigere for os end at rådgive vores besøgende så godt og reelt som overhovedet muligt, og derfor har vi også indført en række processer, som sikrer, at kommercielle interesser aldrig kommer til at influere negativt på vores evne til at rådgive reelt og oprigtigt.

I den henseende er det værd at nævne, at vi altid vurderer og anmelder et elselskab, før vi undersøger muligheden for et kommercielt samarbejde. Ligeledes er det værd at bemærke, at vi promoverer en del elselskaber samt ladeløsningsudbydere, som vi endnu ikke har kommercielle aftaler med, fordi vi mener, at det er i forbrugerens interesse, at denne præsenteres for disse elselskaber samt ladeløsninger.

Ydermere er det også værd at nævne, at en række af de elselskaber, vi rent faktisk har kommercielle aftaler med, ikke optræder på vores oversigter over de bedste, billigste eller grønneste elselskaber, da vi ikke mener, at de pågældende elselskaber gør det tilstrækkeligt godt inden for de parametre, vi bedømmer med afsæt i. 

Sagt på en anden måde: Bare fordi et elselskab eller en ladeløsningsudbyder har et affiliate-program, er dette ikke ensbetydende med, at elselskabet/ladeløsningsudbyderen automatisk er sikret promovering hos os.

Et overblik over vores samarbejdspartnere

Det er ingen hemmelighed, at vi forsøger at etablere kommercielle aftaler med så mange elselskaber samt ladeløsningsudbydere som muligt.

På nuværende tidspunkt har vi kommercielle aftaler med følgende elselskaber samt ladeløsningsudbydere: NRGi, AURA, Nettopower, Energi+, Modstrøm, OK, Vest Energi, Norlys, Gasel, Kärnful Energi, Velkommen, EnergiFyn, b.energy, Energidrift, Greenbow, go’energi, LOAD, Zapp Mobility, Power Fuel, Wattoo, El & VVS, Proshop og iWatt.

Vigtigt angående priser!

Priserne, der opdateres i begyndelsen af hver måned, skal anses som vejledende af flere årsager:

 1. De beregnes med afsæt i sidste måneds gennemsnitspris for ren strøm. Her bruger vi Nord Pool som kilde.

 2. Der findes forskellige elnetområder i Danmark, og priserne for transport af el varierer disse områder imellem. I vores prisestimater har vi regnet med gennemsnitspriserne for transport i henholdsvis Aarhus (KONSTANT) for vest-priserne og København (Radius) for øst-priserne. 

  Selvom priserne for transport af el varierer fra område til område, påvirker denne variation ikke prisdifferencerne de forskellige elselskaber imellem. Det forholder sig nemlig sådan, at det beløb, du skal betale i transport-udgift, altid vil være betinget af det område, du bor i, og ikke af det elselskab, du har valgt. Med andre ord betyder det, at eksempelvis Norlys- og Nettopower-kunder vil betale det samme i transport-udgifter, hvis de bor i det samme område.

 3. Fra tid til anden foretager elselskaberne justeringer, hvad angår deres abonnement-satser og/eller deres tillægspris pr. kWh.


  Vi gør alt, hvad vi kan for at fange disse justeringer, men der vil være en risiko for, at vi sommetider glipper en eller flere af disse justeringer. Hvis du mistænker, at vi oplyser en misvisende abonnement-sats eller regner med en forkert strømtillægssats, så hiv hellere end gerne fat i os på info@eltjek24.dk, så dykker vi ned i, hvorvidt din mistanke er begrundet eller ej.

At sammenligne elpriser er virkelig ikke nogen let opgave, da det er et ekstremt uigennemskueligt og mudret felt, hvilket blandt andet hænger sammen med, at der er stor forskel på, hvordan de forskellige elselskaber oplyser om deres egne priser.

Nogle elselskaber opererer med stor gennemsigtighed og oplyser om alt fra strømtillæg, afgifter, den rene strømpris og så videre, mens andre udelukkende oplyser sidste måneds gennemsnitlige rene strømpris.

I vores kWh-prisestimater har vi medregnet samtlige omkostninger med undtagelse af abonnement-satsen. En sats, som vi naturligvis også oplyser om, men selvstændigt og altså ikke som en del af den estimerede kWh-sats. 
 

Vores beregningsmodel

Med henblik på at levere et så retvisende sammenligningsgrundlag som overhovedet muligt har vi kreeret vores egen beregningsmodel til at kortlægge de gennemsnitlige kWh-satser for de enkelte elselskaber.

Herunder følger den formel, som vores beregningsmodel benytter sig af:

(strømtillæg + den rene strømpris (et gennemsnit for seneste måned) + transportudgifter (et gennemsnit) + eltariffer + elafgift) x 1,25 (moms)