Spring til indhold
Hjem » Hvordan udregner man kWh?

Hvordan udregner man kWh?

Det er ganske simpelt at udregne kWh, hvis blot man kender de nødvendige variabler, har adgang til en lommeregner og kender formlen for udregning af kWh. 

I denne artikel guider vi dig, så du nemt og uden besvær kan udregne kWh. Skal det være endnu nemmere for dig, kan du også benytte vores smarte kWh udregner nedenfor.

kWh beregner

Prisen er udregnet med en kWh-pris på 2,5 kr. Dette er med stor sandsynlighed ikke den aktuelle pris, hvorfor resultatet blot er vejledende.

Sådan udregner du kWh

kWh er en måleenhed, som benyttes til at måle elforbrug. 

kWh står for ‘Kilo Watt Hour’ eller på dansk ‘Kilo Watt time’ og det er faktisk også sådan, det udtales.

  • K: ‘Kilo’ betyder tusind
  • W: ‘Watt’ er en målenhed for effekt – altså hvor meget energi et elektrisk apparat bruger.
  • H: ‘Hour’ er engelsk og betyder time.

Hvis du vil udregne kWh for et elektrisk apparat, skal du først finde frem til effekten (watt) af dette. Typisk vil du kunne aflæse watt på selve apparatet, men fremgår det ikke, kan du tjekke manualen, hvor det helt sikkert står.

Herefter skal du finde ud af, hvor længe apparatet skal køre. I formlen er tiden angivet i timer, men du sagtens omregne til minutter, hvis det er nødvendigt.

Formel for udregning af kWh

For at udregne kWh skal du bruge følgende formel:

Watt / 1000 x timer = kWh

Hvor watt er aflæst på apparatet og timer er den rum tid, apparatet skal være tændt.

På nogle apparater vil effekten være skrevet som kW i stedet for W. I så fald skal du blot undlade at dividere med 1000.

Hvis tidsrummet apparatet skal bruges, er mindre end 1 time, skal du omregne minutter til timer. Dette gør du ved at dividere antallet af minutter med 60.
Hvis apparatet fx skal være tændt i 20 minutter, er regnestykket derfor 20/60=0,33 timer.

Eksempel på udregning

For at gøre det lettere at forstå udregningen, kan vi kigge på et konkret eksempel for udregning af kWh for en tørretumbler.

Lad os antage, at tørretumbleren har en effekt på 1500 Watt og skal køre 2,5 time i døgnet. I så fald ser regnestykket således ud:

1500 Watt / 1000 x 2,5 timer = 3,75 kWh

Tørretumbleren vil altså bruge 3,75 kWh hver dag, hvis den kører 2,5 time. 

Sådan udregner du, hvad et elektrisk apparat koster i strøm

Ovenfor har vi udregnet tørretumblerens energiforbrug til 3,75 kWh. Herfra kan vi udregne, hvad det så koster at have tørretumbleren kørende ved hjælp af følgende simple formel:

kWh x den aktuelle pris for en kWh = beløb i kr.

Man siger, at en kWh i gennemsnit koster mellem 2 og 2,5 kr., så i dette eksempel regner vi med 2,5 kr. (læs mere om hvad en kWh koster her)
Regnestykket for prisen for at have tørretumbleren kørende hver dag bliver derfor:

 3,75 kWh x 2,5 = 9,38 kr.

Det koster altså 9,38 kr. om dagen at bruge tørretumbleren. 

Vil du vide, hvor mange penge det løber op i på et år, skal du blot gange beløbet med 365 dage:

9,38 x 365 = 3.423,7 kr.

Tørretumbleren vil, hvis den kører 2,5 time en gang dagligt hver dag i et år, koste 3.423,7 kr.

Vigtigt angående priser!

Priserne, der opdateres i begyndelsen af hver måned, skal anses som vejledende af flere årsager:

  1. De beregnes med afsæt i sidste måneds gennemsnitspris for ren strøm. Her bruger vi Nord Pool som kilde.

  2. Der findes forskellige elnetområder i Danmark, og priserne for transport af el varierer disse områder imellem. I vores prisestimater har vi regnet med gennemsnitspriserne for transport i henholdsvis Aarhus (KONSTANT) for vest-priserne og København (Radius) for øst-priserne. 

    Selvom priserne for transport af el varierer fra område til område, påvirker denne variation ikke prisdifferencerne de forskellige elselskaber imellem. Det forholder sig nemlig sådan, at det beløb, du skal betale i transport-udgift, altid vil være betinget af det område, du bor i, og ikke af det elselskab, du har valgt. Med andre ord betyder det, at eksempelvis Norlys- og Nettopower-kunder vil betale det samme i transport-udgifter, hvis de bor i det samme område.

  3. Fra tid til anden foretager elselskaberne justeringer, hvad angår deres abonnement-satser og/eller deres tillægspris pr. kWh.


    Vi gør alt, hvad vi kan for at fange disse justeringer, men der vil være en risiko for, at vi sommetider glipper en eller flere af disse justeringer. Hvis du mistænker, at vi oplyser en misvisende abonnement-sats eller regner med en forkert strømtillægssats, så hiv hellere end gerne fat i os på info@eltjek24.dk, så dykker vi ned i, hvorvidt din mistanke er begrundet eller ej.

At sammenligne elpriser er virkelig ikke nogen let opgave, da det er et ekstremt uigennemskueligt og mudret felt, hvilket blandt andet hænger sammen med, at der er stor forskel på, hvordan de forskellige elselskaber oplyser om deres egne priser.

Nogle elselskaber opererer med stor gennemsigtighed og oplyser om alt fra strømtillæg, afgifter, den rene strømpris og så videre, mens andre udelukkende oplyser sidste måneds gennemsnitlige rene strømpris.

I vores kWh-prisestimater har vi medregnet samtlige omkostninger med undtagelse af abonnement-satsen. En sats, som vi naturligvis også oplyser om, men selvstændigt og altså ikke som en del af den estimerede kWh-sats. 
 

Vores beregningsmodel

Med henblik på at levere et så retvisende sammenligningsgrundlag som overhovedet muligt har vi kreeret vores egen beregningsmodel til at kortlægge de gennemsnitlige kWh-satser for de enkelte elselskaber.

Herunder følger den formel, som vores beregningsmodel benytter sig af:

(strømtillæg + den rene strømpris (et gennemsnit for seneste måned) + transportudgifter (et gennemsnit) + eltariffer + elafgift) x 1,25 (moms)