Spring til indhold

Anmeldelse af
iWatt

Vores vurdering

0
3.1/5
Miljøvenlighed
4/5
Kundeservice
4/5
Ry blandt forbrugerne
4/5
Medlemsfordele
2/5
Pris
1.5/5

Bliv klogere på vores bedømmelsesproces her.

Priser

Prisestimaterne refererer til eludbyderens billigste
strømprodukt ved et årligt forbrug på 4000 kWh.

Vest for Storebælt

2,42

kr./kWh.

Øst for Storebælt

2,94

kr./kWh.

Binding: Ingen. | Abonnement: 25 kr./md.

Abonnement: 25 kr./md.
Binding: 0 mdr. 

Vær opmærksom på, at der optræder affiliate-links på siden.

Uddybende intro til og anmeldelse af Energi+

iWatt er et elselskab, der appellerer til både private forbrugere og erhverv. 

Ifølge iWatt selv er følgende af stor vigtighed for dem:

 • At være et ordentligt elselskab
 • At have fokus på at levere grøn energi og bæredygtighed
 • At levere effektiv og pålidelig kundeservice
 • At kunne byde på innovative energibesparelsesløsninger
 • At kunne levere konkurrencedygtige produkter til skarpe priser.

Hvorvidt iWatt formår at leve op til ovenstående mål, kan du blive klogere på i den resterende del af anmeldelsen. 

Første elselskab i Danmark med en kvinde ved roret

Ifølge iWatt er de det første danske elselskab med en kvindelig CEO. 

For os betyder det ikke noget, om det er en kvinde eller en mand, der bærer chef-hatten i et elselskab. Det vigtigste er klart, at det menneske, der får roret, er et hæderligt, kompetent menneske, der vil forbrugerne det bedste.

Når det er sagt, er det dog rigtig fint, at iWatt har en kvindelig leder, hvis elselskabsnichen – hvilket noget tyder på – har brug for et los bagi af ligestillingsstøvlen. 

Flere forskellige strømpakker at vælge imellem

Som bemærket tidligere henvender iWatt sig både til private forbrugere og erhverv. 

Hos Eltjek24.dk er vores fokus dog mestendels på elmarkedet for private forbrugere, hvorfor vi udelukkende ønsker at fokusere på de af iWatts strømpakker, der henvender sig til netop det private segment.

I skrivende stund er dette tre pakker – nemlig ‘variabel’, ‘kombi’ og ‘fast’.

Hvis du vælger den variable strømpakke, betinges din kWh-pris af her-og-nu-prisen på elbørsen, hvorimod din kWh-pris – hvis du vælger strømpakke ‘fast’ –  vil være fast, uanset hvornår på døgnet du bruger strøm. Den vil dog ikke være mere fast, end at den justeres et par gange årligt.

Kombi-pakken er en blanding af strømpakkerne med fast og variabel pris. 

Sådan lød priser og vilkår hos iWatt i januar 2024

Som udgangspunkt plejer den billigste løsning – og det gælder altså, uanset hvilken elleverandør du benytter – at være strømpakken, hvor prisen er variabel. 

Der kan dog ske ting i verden, eksempelvis som vi så det med krigen i Ukraine, der gør, at fastpris-aftalerne – i hvert fald for en stund – bliver de billigste. 

Vælger du iWatts strømpakke med variabel pris, vil dine vilkår være som følger:

 • Din kWh-pris følger her-og-nu-prisen på elbørsen + 25 øre pr. kWh i spottillæg
 • Al den strøm, du bruger, vil være klimavenlig
 • 25 kroner pr. måned i abonnement.

Disse vilkår gør, at iWatt bestemt ikke kan anses som en billig eludbyder. Der findes nemlig utallige elselskaber, der byder på strømpakker, der er væsentligt mere attraktive i et økonomisk perspektiv end iWatts. 

Fordele

Grøn profil

Nemt og overskueligt

Fint introtilbud

Specialister i at levere strøm til landmænd

Ulemper

Dyrere end mange konkurrenter

Er du sikker på, at iWatt er det rette elselskab for dig?
Hvis ikke, så tjek vores oversigter over:

Er du sikker på, at iWatt er det rette elselskab for dig?
Hvis ikke, så tjek vores oversigter over:

Fornuftig indsats på kundeservice-området

Som bemærket tidligere er et udtalt mål for iWatt at levere kundeservice på et rigtig højt niveau, og vores indtryk er, at iWatt langt hen ad vejen lever op til dette mål. I hvert fald roses kundeservice-indsatsen af flere Trustpilot-anmeldere.

Hvis du har brug for at komme i telefonisk kontakt med iWatts kundeservice-afdeling, kan dette lade sig gøre på følgende dage og i følgende tidsrum:

 • Mandag-torsdag: 10:00-15:00
 • Fredag: 10:00-14:00.

Ovenstående træffetider er fornuftige og godkendte, men ej heller mere end det, og du vil kunne finde en række elselskaber, der byder på endnu bredere mere attraktive kundeservice-træffetider.

Når dette er sagt, vil vi gerne lige indskyde, at det langt fra er sikkert, at det overhovedet bliver nødvendigt for dig at kontakte iWatt for at få svar på et spørgsmål relateret til dette elselskab, hvilket hænger sammen med, at iWatt har kreeret en omfattende og fin FAQ-sektion, hvor de hyppigst stillede spørgsmål besvares i et letforståeligt sprog. 

Skarpt introtilbud

I skrivende stund byder iWatt på et rigtig interessant introtilbud. Tilmelder du dig elselskabet i dag, kan du nemlig vælge imellem en af to følgende velkomstgaver:

 • 6 måneders gratis abonnement
 • En gratis airfryer.

Ingen ekstraordinære medlemsfordele

Der findes nogle elselskaber, der byder på medlemsfordele udover det sædvanlige. Det være sig eksempelvis muligheden for at få fribilletter til sportsarrangementer eller adgang til eksklusive rabatter.

På nuværende tidspunkt er iWatt desværre ikke et af de elselskaber. 

Hos dem er det, der minder mest om særlige medlemsfordele, følgende:

 • Som kunde kommer du til at bidrage til den grønne omstilling
 • iWatt er specialister i at levere strøm til landbrug, så hvis du tilhører denne niche, vil de stensikkert kunne levere en skræddersyet løsning til dig.

Fornuftige alternativer til iWatt

4.1/5

Binding: Ingen.
Abonnement: 0 kr./md.

Klimavenlig
Populær
3.8/5

Binding: 6 mdr.
Abonnement: 0 kr./md.

Godt ry
3.9/5

Binding: 6 mdr.
Abonnement: 29 kr./md.

Fornuftigt ry på Trustpilot

I skrivende stund har iWatt – modtaget 7 anmeldelser og præsteret en samlet score på 3,9, hvilket svarer til ‘god’. 

I og med at iWatt endnu ikke har flere anmeldelser på Trustpilot, skal man være lidt varsom med at drage for endegyldige konklusioner med afsæt heri. 

Hvor om alting er, så hæfter vi os ved, at størstedelen af de få anmeldelser, der indtil videre er, trods alt er overvejende positive, hvilket alt andet lige må anses som værende en god ting.

I det følgende dykker vi ned i, hvad iWatt henholdsvis roses og kritiseres for af Trustpilot-anmelderne.

Hvad roses iWatt for?

Isolerer man de mest positivt stemte Trustpilot-anmeldelser, vil man se, at den ros, der er gennemgående, i høj grad omhandler iWatts indsats på kundeservice-området. 

Flere anmeldere fortæller, at det for dem var let at komme i kontakt med kundeservice-personalet, og at kundeservice-personalet tilmed var yderst kompetent og løsningsorienteret.

En række positivt stemte anmeldere roser ligeledes iWatts indsats på klimafronten.

Hvad kritiseres iWatt for?

På nuværende tidspunkt er der blot en negativt stemt anmeldelse, hvorfor denne anmeldelses kritikpunkter bør tolkes med en række forbehold. Det er nemlig langt fra sikkert, at disse kritikpunkter er synderligt repræsentative for, hvordan flertallet har det med iWatt.

Hvor om alting er, så kritiseres iWatt i den negativt stemte anmeldelse for ikke at udvise en tilfredsstillende høj grad af gennemsigtighed.

Kort opsummering

iWatt er bestemt ikke noget dårligt elselskab. Elselskabet leverer nemlig varen inden for flere forskellige centrale parametre, eksempelvis kundeservice-området. 

Ligeledes bør iWatt roses for sin grønne profil.

Når vi ikke er helt oppe at ringe, så skyldes det, at der desværre også findes en række parametre, hvor indenfor der – mildt sagt – er plads til forbedring. 

Et af disse parametre er pris. På nuværende tidspunkt er der ingen af iWatts strømpakker, der kan siges at være særligt attraktive betragtet i et økonomisk perspektiv.

Ej heller kan vi kvittere med meget ros, hvad angår medlemsfordele, da elselskabet ikke byder på nogle ekstraordinære af slagsen. 

3.1/5

3,1/5

3.1/5

3,1/5

Vigtigt angående priser!

Priserne, der opdateres i begyndelsen af hver måned, skal anses som vejledende af flere årsager:

 1. De beregnes med afsæt i sidste måneds gennemsnitspris for ren strøm. Her bruger vi Nord Pool som kilde.

 2. Der findes forskellige elnetområder i Danmark, og priserne for transport af el varierer disse områder imellem. I vores prisestimater har vi regnet med gennemsnitspriserne for transport i henholdsvis Aarhus (KONSTANT) for vest-priserne og København (Radius) for øst-priserne. 

  Selvom priserne for transport af el varierer fra område til område, påvirker denne variation ikke prisdifferencerne de forskellige elselskaber imellem. Det forholder sig nemlig sådan, at det beløb, du skal betale i transport-udgift, altid vil være betinget af det område, du bor i, og ikke af det elselskab, du har valgt. Med andre ord betyder det, at eksempelvis Norlys- og Nettopower-kunder vil betale det samme i transport-udgifter, hvis de bor i det samme område.

 3. Fra tid til anden foretager elselskaberne justeringer, hvad angår deres abonnement-satser og/eller deres tillægspris pr. kWh.


  Vi gør alt, hvad vi kan for at fange disse justeringer, men der vil være en risiko for, at vi sommetider glipper en eller flere af disse justeringer. Hvis du mistænker, at vi oplyser en misvisende abonnement-sats eller regner med en forkert strømtillægssats, så hiv hellere end gerne fat i os på info@eltjek24.dk, så dykker vi ned i, hvorvidt din mistanke er begrundet eller ej.

At sammenligne elpriser er virkelig ikke nogen let opgave, da det er et ekstremt uigennemskueligt og mudret felt, hvilket blandt andet hænger sammen med, at der er stor forskel på, hvordan de forskellige elselskaber oplyser om deres egne priser.

Nogle elselskaber opererer med stor gennemsigtighed og oplyser om alt fra strømtillæg, afgifter, den rene strømpris og så videre, mens andre udelukkende oplyser sidste måneds gennemsnitlige rene strømpris.

I vores kWh-prisestimater har vi medregnet samtlige omkostninger med undtagelse af abonnement-satsen. En sats, som vi naturligvis også oplyser om, men selvstændigt og altså ikke som en del af den estimerede kWh-sats. 
 

Vores beregningsmodel

Med henblik på at levere et så retvisende sammenligningsgrundlag som overhovedet muligt har vi kreeret vores egen beregningsmodel til at kortlægge de gennemsnitlige kWh-satser for de enkelte elselskaber.

Herunder følger den formel, som vores beregningsmodel benytter sig af:

(strømtillæg + den rene strømpris (et gennemsnit for seneste måned) + transportudgifter (et gennemsnit) + eltariffer + elafgift) x 1,25 (moms)

Sådan tjener vi penge

Vores forretningsmodel baserer sig på noget, der kaldes affiliate-marketing.

Med andre ord betyder det, at vi sommetider tjener penge, hvis en af vores besøgende tilmelder sig et af de elselskaber eller en af de ladeløsningsudbydere, vi fremhæver.

At vi er et kommercielt foretagende betyder dog ikke, at du ikke kan stole på os. Intet er nemlig vigtigere for os end at rådgive vores besøgende så godt og reelt som overhovedet muligt, og derfor har vi også indført en række processer, som sikrer, at kommercielle interesser aldrig kommer til at influere negativt på vores evne til at rådgive reelt og oprigtigt.

I den henseende er det værd at nævne, at vi altid vurderer og anmelder et elselskab, før vi undersøger muligheden for et kommercielt samarbejde. Ligeledes er det værd at bemærke, at vi promoverer en del elselskaber samt ladeløsningsudbydere, som vi endnu ikke har kommercielle aftaler med, fordi vi mener, at det er i forbrugerens interesse, at denne præsenteres for disse elselskaber samt ladeløsninger.

Ydermere er det også værd at nævne, at en række af de elselskaber, vi rent faktisk har kommercielle aftaler med, ikke optræder på vores oversigter over de bedste, billigste eller grønneste elselskaber, da vi ikke mener, at de pågældende elselskaber gør det tilstrækkeligt godt inden for de parametre, vi bedømmer med afsæt i. 

Sagt på en anden måde: Bare fordi et elselskab eller en ladeløsningsudbyder har et affiliate-program, er dette ikke ensbetydende med, at elselskabet/ladeløsningsudbyderen automatisk er sikret promovering hos os.

Et overblik over vores samarbejdspartnere

Det er ingen hemmelighed, at vi forsøger at etablere kommercielle aftaler med så mange elselskaber samt ladeløsningsudbydere som muligt.

På nuværende tidspunkt har vi kommercielle aftaler med følgende elselskaber samt ladeløsningsudbydere: NRGi, AURA, Nettopower, Energi+, Modstrøm, OK, Vest Energi, Norlys, Gasel, Kärnful Energi, Velkommen, EnergiFyn, b.energy, Energidrift, Greenbow, go’energi, LOAD, Zapp Mobility, Power Fuel, Wattoo, El & VVS, Proshop og iWatt.