Spring til indhold
Hjem » Kan en varmepumpe opvarme hele mit hus?

Kan en varmepumpe opvarme hele mit hus?

Lad os bare starte med at besvare hovedspørgsmålet: Ja, en varmepumpe kan sagtens opvarme hele dit hus samt dit brugsvand. Dog skal du være opmærksom på, at der findes forskellige varmepumpetyper, og at ikke alle typer egner sig lige godt som værende primær varmekilde i et hus. I artiklen her gennemgår vi alle de forhold, du bør overveje, sæt du vil øge chancen så meget som muligt for at vælge den – for dig – perfekte varmepumpe.

Er du på udkig efter en varmeløsning, der er både energivenlig og yderst billig i drift, så er en varmepumpe ikke noget tosset valg. 

Adskillige års erfaring viser nemlig, at varmepumper er mindst lige så stabile som traditionelle opvarmningskilder, såsom oliefyr og fjernvarme.

Dog er det værd at bemærke, at der findes forskellige varmepumpetyper, og at ikke alle typer egner sig lige godt som værende den primære varmekilde i et hjem. 

Ønsker du at lære de enkelte varmepumpetyper bedre at kende har vi skrevet en lang og grundig artikel herom: Hvilken varmepumpe skal vælge?

Vigtige overvejelser i forbindelse med valg af varmepumpe

Der findes rigtig mange forskellige varmepumper på markedet, og der er ingen tvivl om, at visse varmepumper vil passe bedre til dine opvarmningsbehov end andre. 

Som bemærket tidligere giver det rigtig god mening for dig at læse vores introduktion til de forskellige varmepumpetyper for at lære forskellene disse typer imellem og blive klogere på, hvilke typer der passer bedst til dine behov.

Er du en smule dovent anlagt, kan vi informere dig om, at det er sandsynligt, at enten en luft-til-vand-varmepumpe eller jordvarmepumpe vil passe godt til dine opvarmningsbehov, såfremt du er på udkig efter en solid opvarmningskilde, der kan opvarme et større hus samt brugsvandet. 

Dog findes der både rigtig mange forskellige luft-til-vand-varmepumper og jordvarmepumper, og det er naturligvis ikke ligegyldigt, hvilken varmepumpe du specifikt investerer i. 

Herunder gennemgår vi en række forhold, du med fordel kan overveje, sæt du vil øge chancen for at vælge den – for dig – perfekte varmepumpe så meget som muligt. 

Størrelsen 

Når du vælger varmepumpe, er det vigtigt, at den, du vælger, passer til din hjems størrelse samt det varmebehov, der er i hjemmet.

Vælger du en varmepumpe, der er for lille i forhold til din bolig, vil varmepumpen kæmpe for at opretholde den ønskede temperatur, hvilket vil bevirke, at du kommer til at bruge rigtig meget energi på opvarmning, og så vil en varmepumpeløsning pludselig ikke være så økonomisk gunstig, som en sådan løsning ellers har potentiale til at være.

Vælger du derimod en varmepumpe, der er for stor, vil varmepumpen opvarme dit hjem for hurtigt og slukke, før den opnår optimal effektivitet. 

Også dette scenarium vil bevirke, at du kommer til at bruge flere penge på opvarmning, end hvis du havde valgt en varmepumpe med en ideel størrelse.

Simpel beregningsmodel kan give et skøn omkring, hvor høj varmeeffekt din kommende varmepumpe som minimum skal have

Afsnittet indeholder affiliate-links

Da forhold som blandt andet isolering og antal af beboere i hjemmet også spiller ind på, hvilken størrelse varmepumpe der er ideel, anbefaler vi som udgangspunkt, at du rådfører dig med en installatør eller forhandler i forhold til, hvilken størrelse varmepumpe du bør vælge. 

Du kan dog, hvis du ønsker et forsigtigt bud på, hvilken størrelse varmepumpe der passer til dine behov, benytte dig af følgende formel:

(Antal kWh du bruger pr. kvm til opvarmning) X (størrelsen på dit hjem i kvm) =

Antal kW som din kommende varmepumpe skal kunne opvarme

Lad os lige tage et eksempel, så alle er med. Det kan nemlig hurtigt blive lidt uoverskueligt med sådanne formler. 

Hvis du bor i et hus på 130 kvm, og du bruger 0,04 kWh pr. kvm, ser regnestykket ud som følger:

(0,04 kWh pr. kvm) X (130 kvm) = 

5,2 kW

Med andre ord betyder det, at du – hvis ovenstående værdier passer til din situation – bør stræbe efter at finde en varmepumpe, der har en varmeeffekt på 5,2 kW.

Vær opmærksom på disse værdier

Afsnittet indeholder affiliate-links

Når du forsøger at finde frem til den rette varmepumpe for dig, bør du – foruden varmeeffektiviteten – forhold dig til følgende værdier:

  • SCOP
  • COP
  • Energiklasse.

Hvad henviser SCOP til?

SCOP er en forkortelse for ‘seasonal coefficient of performance.’

Indsigt i dette hjælper dig dog ikke nødvendigvis super meget i forhold til din forståelse af, hvad SCOP henviser til. 

Lad os derfor prøve at beskrive dette med lidt mere forståelige gloser, end hvad forkortelsen henviser til. 

SCOP er et parameter, der angiver, hvor effektiv en varmepumpe er i forhold til at levere varme set over et helt år. Med andre ord refererer parameteret SCOP altså til en varmepumpes effektivitet på årsbasis. 

Desto højere SCOP-værdi en varmepumpe har, jo mere effektiv er varmepumpen.

Konkret eksempel: Hvis en varmepumpe har en SCOP-værdi på 4, så vil varmepumpen producere 4 kWh varmeenergi for hver kWh, som den bruger i strøm. Har varmepumpen omvendt en SCOP-værdi på 5,5, så producerer varmepumpen 5,5 gange så meget varmeenergi, som den bruger i el-energi.

To varmepumper med høje SCOP-værdier

Herunder følger to eksempler på varmepumper, der scorer højt på SCOP-skalaen.

METROAIR I16

Compress 7400i

Hvad henviser COP til?

Ligesom SCOP er også COP en forkortelse – nærmere bestemt for ‘coeffecient of performance’.

Igen er det langt fra sikkert, at det – at opnå indsigt i hvad COP er en forkortelse af – gør dig særligt meget klogere i forhold til, hvad COP betyder, men mon ikke det kommer via de næste afsnit. I disse forsøger vi i hvert fald at gøre os umage med at forklare betydningen af COP på en letforståelig måde.

COP som parameter angiver forholdet mellem den varme, som en varmepumpe leverer, og den mængde strøm, som en varmepumpe bruger.

Ligesom ved SCOP gælder det, at desto højere COP-værdi en varmepump har, jo mere effektiv er varmepumpen.

COP og SCOP har samme udgangspunkt, men en central forskel parametrene imellem er, at SCOP henviser til årsmiddelsberegningen, mens COP angiver et øjebliksbillede af en varmepumpes effektivitet. 

Med andre ord betyder det, at SCOP giver en langt bedre indikation af en varmepumpes effektivitet set over et år end COP. 

Derfor er SCOP-værdien i vores øjne væsentlig vigtigere end COP-værdien, men det er bestemt ikke nogen ulempe, hvis du holder øje med begge værdier, når du leder efter en ny varmepumpe.

Værd at vide om energiklasse-parameteret

Når du tjekker en varmepumpes specifikationer, vil pumpens energiklasse/energimærkning formentlig fremgå. 

Denne energiklasse angiver, hvor energieffektiv varmepumpen er jævnfør Energistyrelsens vurdering.

Den højeste mærkning af A+++, mens den laveste er G.

Langt de fleste varmepumper, der sælges i dag, har fra mærkning A og opad. 

Energistyrelsen anbefaler, at du går efter en varmepumpe, der som minimum er energiklasse A+ eller A++, afhængigt af hvilken type varmepumpe du investerer i.

Sådan tjener vi penge

Vores forretningsmodel baserer sig på noget, der kaldes affiliate-marketing.

Med andre ord betyder det, at vi sommetider tjener penge, hvis en af vores besøgende tilmelder sig et af de elselskaber eller en af de ladeløsningsudbydere, vi fremhæver.

At vi er et kommercielt foretagende betyder dog ikke, at du ikke kan stole på os. Intet er nemlig vigtigere for os end at rådgive vores besøgende så godt og reelt som overhovedet muligt, og derfor har vi også indført en række processer, som sikrer, at kommercielle interesser aldrig kommer til at influere negativt på vores evne til at rådgive reelt og oprigtigt.

I den henseende er det værd at nævne, at vi altid vurderer og anmelder et elselskab, før vi undersøger muligheden for et kommercielt samarbejde. Ligeledes er det værd at bemærke, at vi promoverer en del elselskaber samt ladeløsningsudbydere, som vi endnu ikke har kommercielle aftaler med, fordi vi mener, at det er i forbrugerens interesse, at denne præsenteres for disse elselskaber samt ladeløsninger.

Ydermere er det også værd at nævne, at en række af de elselskaber, vi rent faktisk har kommercielle aftaler med, ikke optræder på vores oversigter over de bedste, billigste eller grønneste elselskaber, da vi ikke mener, at de pågældende elselskaber gør det tilstrækkeligt godt inden for de parametre, vi bedømmer med afsæt i. 

Sagt på en anden måde: Bare fordi et elselskab eller en ladeløsningsudbyder har et affiliate-program, er dette ikke ensbetydende med, at elselskabet/ladeløsningsudbyderen automatisk er sikret promovering hos os.

Et overblik over vores samarbejdspartnere

Det er ingen hemmelighed, at vi forsøger at etablere kommercielle aftaler med så mange elselskaber samt ladeløsningsudbydere som muligt.

På nuværende tidspunkt har vi kommercielle aftaler med følgende elselskaber samt ladeløsningsudbydere: NRGi, AURA, Nettopower, Energi+, Modstrøm, OK, Vest Energi, Norlys, Gasel, Kärnful Energi, Velkommen, EnergiFyn, b.energy, Energidrift, Greenbow, go’energi, LOAD, Zapp Mobility, Power Fuel, Wattoo, El & VVS, Proshop og iWatt.

Vigtigt angående priser!

Priserne, der opdateres i begyndelsen af hver måned, skal anses som vejledende af flere årsager:

  1. De beregnes med afsæt i sidste måneds gennemsnitspris for ren strøm. Her bruger vi Nord Pool som kilde.

  2. Der findes forskellige elnetområder i Danmark, og priserne for transport af el varierer disse områder imellem. I vores prisestimater har vi regnet med gennemsnitspriserne for transport i henholdsvis Aarhus (KONSTANT) for vest-priserne og København (Radius) for øst-priserne. 

    Selvom priserne for transport af el varierer fra område til område, påvirker denne variation ikke prisdifferencerne de forskellige elselskaber imellem. Det forholder sig nemlig sådan, at det beløb, du skal betale i transport-udgift, altid vil være betinget af det område, du bor i, og ikke af det elselskab, du har valgt. Med andre ord betyder det, at eksempelvis Norlys- og Nettopower-kunder vil betale det samme i transport-udgifter, hvis de bor i det samme område.

  3. Fra tid til anden foretager elselskaberne justeringer, hvad angår deres abonnement-satser og/eller deres tillægspris pr. kWh.


    Vi gør alt, hvad vi kan for at fange disse justeringer, men der vil være en risiko for, at vi sommetider glipper en eller flere af disse justeringer. Hvis du mistænker, at vi oplyser en misvisende abonnement-sats eller regner med en forkert strømtillægssats, så hiv hellere end gerne fat i os på info@eltjek24.dk, så dykker vi ned i, hvorvidt din mistanke er begrundet eller ej.

At sammenligne elpriser er virkelig ikke nogen let opgave, da det er et ekstremt uigennemskueligt og mudret felt, hvilket blandt andet hænger sammen med, at der er stor forskel på, hvordan de forskellige elselskaber oplyser om deres egne priser.

Nogle elselskaber opererer med stor gennemsigtighed og oplyser om alt fra strømtillæg, afgifter, den rene strømpris og så videre, mens andre udelukkende oplyser sidste måneds gennemsnitlige rene strømpris.

I vores kWh-prisestimater har vi medregnet samtlige omkostninger med undtagelse af abonnement-satsen. En sats, som vi naturligvis også oplyser om, men selvstændigt og altså ikke som en del af den estimerede kWh-sats. 
 

Vores beregningsmodel

Med henblik på at levere et så retvisende sammenligningsgrundlag som overhovedet muligt har vi kreeret vores egen beregningsmodel til at kortlægge de gennemsnitlige kWh-satser for de enkelte elselskaber.

Herunder følger den formel, som vores beregningsmodel benytter sig af:

(strømtillæg + den rene strømpris (et gennemsnit for seneste måned) + transportudgifter (et gennemsnit) + eltariffer + elafgift) x 1,25 (moms)