Spring til indhold

Eltjek24.dk indeholder reklamelinks. Læs mere

Hjem » Kan en varmepumpe opvarme hele mit hus?

Kan en varmepumpe opvarme hele mit hus?

Lad os bare starte med at besvare hovedspørgsmålet: Ja, en varmepumpe kan sagtens opvarme hele dit hus samt dit brugsvand. Dog skal du være opmærksom på, at der findes forskellige varmepumpetyper, og at ikke alle typer egner sig lige godt som værende primær varmekilde i et hus. I artiklen her gennemgår vi alle de forhold, du bør overveje, sæt du vil øge chancen så meget som muligt for at vælge den – for dig – perfekte varmepumpe.

Er du på udkig efter en varmeløsning, der er både energivenlig og yderst billig i drift, så er en varmepumpe ikke noget tosset valg. 

Adskillige års erfaring viser nemlig, at varmepumper er mindst lige så stabile som traditionelle opvarmningskilder, såsom oliefyr og fjernvarme.

Dog er det værd at bemærke, at der findes forskellige varmepumpetyper, og at ikke alle typer egner sig lige godt som værende den primære varmekilde i et hjem. 

Ønsker du at lære de enkelte varmepumpetyper bedre at kende har vi skrevet en lang og grundig artikel herom: Hvilken varmepumpe skal vælge?

Vigtige overvejelser i forbindelse med valg af varmepumpe

Der findes rigtig mange forskellige varmepumper på markedet, og der er ingen tvivl om, at visse varmepumper vil passe bedre til dine opvarmningsbehov end andre. 

Som bemærket tidligere giver det rigtig god mening for dig at læse vores introduktion til de forskellige varmepumpetyper for at lære forskellene disse typer imellem og blive klogere på, hvilke typer der passer bedst til dine behov.

Er du en smule dovent anlagt, kan vi informere dig om, at det er sandsynligt, at enten en luft-til-vand-varmepumpe eller jordvarmepumpe vil passe godt til dine opvarmningsbehov, såfremt du er på udkig efter en solid opvarmningskilde, der kan opvarme et større hus samt brugsvandet. 

Dog findes der både rigtig mange forskellige luft-til-vand-varmepumper og jordvarmepumper, og det er naturligvis ikke ligegyldigt, hvilken varmepumpe du specifikt investerer i. 

Herunder gennemgår vi en række forhold, du med fordel kan overveje, sæt du vil øge chancen for at vælge den – for dig – perfekte varmepumpe så meget som muligt. 

Størrelsen 

Når du vælger varmepumpe, er det vigtigt, at den, du vælger, passer til din hjems størrelse samt det varmebehov, der er i hjemmet.

Vælger du en varmepumpe, der er for lille i forhold til din bolig, vil varmepumpen kæmpe for at opretholde den ønskede temperatur, hvilket vil bevirke, at du kommer til at bruge rigtig meget energi på opvarmning, og så vil en varmepumpeløsning pludselig ikke være så økonomisk gunstig, som en sådan løsning ellers har potentiale til at være.

Vælger du derimod en varmepumpe, der er for stor, vil varmepumpen opvarme dit hjem for hurtigt og slukke, før den opnår optimal effektivitet. 

Også dette scenarium vil bevirke, at du kommer til at bruge flere penge på opvarmning, end hvis du havde valgt en varmepumpe med en ideel størrelse.

Simpel beregningsmodel kan give et skøn omkring, hvor høj varmeeffekt din kommende varmepumpe som minimum skal have

Afsnittet indeholder affiliate-links

Da forhold som blandt andet isolering og antal af beboere i hjemmet også spiller ind på, hvilken størrelse varmepumpe der er ideel, anbefaler vi som udgangspunkt, at du rådfører dig med en installatør eller forhandler i forhold til, hvilken størrelse varmepumpe du bør vælge. 

Du kan dog, hvis du ønsker et forsigtigt bud på, hvilken størrelse varmepumpe der passer til dine behov, benytte dig af følgende formel:

(Antal kWh du bruger pr. kvm til opvarmning) X (størrelsen på dit hjem i kvm) =

Antal kW som din kommende varmepumpe skal kunne opvarme

Lad os lige tage et eksempel, så alle er med. Det kan nemlig hurtigt blive lidt uoverskueligt med sådanne formler. 

Hvis du bor i et hus på 130 kvm, og du bruger 0,04 kWh pr. kvm, ser regnestykket ud som følger:

(0,04 kWh pr. kvm) X (130 kvm) = 

5,2 kW

Med andre ord betyder det, at du – hvis ovenstående værdier passer til din situation – bør stræbe efter at finde en varmepumpe, der har en varmeeffekt på 5,2 kW.

Vær opmærksom på disse værdier

Afsnittet indeholder affiliate-links

Når du forsøger at finde frem til den rette varmepumpe for dig, bør du – foruden varmeeffektiviteten – forhold dig til følgende værdier:

 • SCOP
 • COP
 • Energiklasse.

Hvad henviser SCOP til?

SCOP er en forkortelse for ‘seasonal coefficient of performance.’

Indsigt i dette hjælper dig dog ikke nødvendigvis super meget i forhold til din forståelse af, hvad SCOP henviser til. 

Lad os derfor prøve at beskrive dette med lidt mere forståelige gloser, end hvad forkortelsen henviser til. 

SCOP er et parameter, der angiver, hvor effektiv en varmepumpe er i forhold til at levere varme set over et helt år. Med andre ord refererer parameteret SCOP altså til en varmepumpes effektivitet på årsbasis. 

Desto højere SCOP-værdi en varmepumpe har, jo mere effektiv er varmepumpen.

Konkret eksempel: Hvis en varmepumpe har en SCOP-værdi på 4, så vil varmepumpen producere 4 kWh varmeenergi for hver kWh, som den bruger i strøm. Har varmepumpen omvendt en SCOP-værdi på 5,5, så producerer varmepumpen 5,5 gange så meget varmeenergi, som den bruger i el-energi.

To varmepumper med høje SCOP-værdier

Herunder følger to eksempler på varmepumper, der scorer højt på SCOP-skalaen.

METROAIR I16

Compress 7400i

Hvad henviser COP til?

Ligesom SCOP er også COP en forkortelse – nærmere bestemt for ‘coeffecient of performance’.

Igen er det langt fra sikkert, at det – at opnå indsigt i hvad COP er en forkortelse af – gør dig særligt meget klogere i forhold til, hvad COP betyder, men mon ikke det kommer via de næste afsnit. I disse forsøger vi i hvert fald at gøre os umage med at forklare betydningen af COP på en letforståelig måde.

COP som parameter angiver forholdet mellem den varme, som en varmepumpe leverer, og den mængde strøm, som en varmepumpe bruger.

Ligesom ved SCOP gælder det, at desto højere COP-værdi en varmepump har, jo mere effektiv er varmepumpen.

COP og SCOP har samme udgangspunkt, men en central forskel parametrene imellem er, at SCOP henviser til årsmiddelsberegningen, mens COP angiver et øjebliksbillede af en varmepumpes effektivitet. 

Med andre ord betyder det, at SCOP giver en langt bedre indikation af en varmepumpes effektivitet set over et år end COP. 

Derfor er SCOP-værdien i vores øjne væsentlig vigtigere end COP-værdien, men det er bestemt ikke nogen ulempe, hvis du holder øje med begge værdier, når du leder efter en ny varmepumpe.

Værd at vide om energiklasse-parameteret

Når du tjekker en varmepumpes specifikationer, vil pumpens energiklasse/energimærkning formentlig fremgå. 

Denne energiklasse angiver, hvor energieffektiv varmepumpen er jævnfør Energistyrelsens vurdering.

Den højeste mærkning af A+++, mens den laveste er G.

Langt de fleste varmepumper, der sælges i dag, har fra mærkning A og opad. 

Energistyrelsen anbefaler, at du går efter en varmepumpe, der som minimum er energiklasse A+ eller A++, afhængigt af hvilken type varmepumpe du investerer i.

Når vi anmelder og bedømmer et elselskab, modtager elselskabet én samlet karakter, hvor skalaen går fra 0 til 5. Den samlede karakter er et gennemsnit af fem individuelle karakter, der gives inden for følgende parametre: 

 • Miljøvenlighed
 • Kundeservice
 • Ry blandt forbrugerne
 • Medlemsfordele
 • Pris.

I det følgende gennemgår vi de fem parametre og redegør for, hvilke forhold vi lægger vægt på inden for disse.

 Miljøvenlighed

For at et elselskab kan få en god karakter inden for parameteret ‘miljøvenlighed’, skal elselskabet yde et fornuftigt bidrag til den grønne omstilling samt besidde en grøn profil.

Først og fremmest kigger vi på, om et elselskab køber grønne certifikater. Gør elselskabet dette, trækker det naturligvis op i vores bedømmelse.

Dernæst kigger vi på, om elselskabet har iværksat en række grønne initiativer. Det kunne eksempelvis være at bidrage økonomisk til bevarelse eller udvidelse af skovområder eller at støtte andre klimaforbedrende aktiviteter.

Kundeservice

Når vi skal vurdere, hvorvidt et elselskab leverer kundeservice på et højt niveau eller ej, kigger vi først og fremmest på, hvordan elselskabets kundeservice-afdeling er beskrevet af nuværende og tidligere forbrugere på forskellige anmeldelsesportaler såsom Trustpilot.

Hvis et elselskabs kundeservice-personale af adskillige forbrugere fremhæves som værende hjælpsomt, vidende og lignende, er chancen for en god karakter naturligvis rigtig god.

Er det modsatte derimod tilfældet – altså hvis elselskabets kundeservice-personale får meget kritik fra tidligere og nuværende forbrugere – får elselskabet sandsynligvis en mindre god karakter.

Ud over at orientere os dybdegående i forbrugeranmeldelser kigger vi også på, hvor dygtigt et elselskab er til at vejlede nuværende og potentielle forbrugere på elselskabets egen hjemmeside. I den henseende kigger vi blandt andet på, om elselskabet byder på en FAQ-sektion og i så fald, hvor udtømmende og grundig denne sektion er.

Sidst, men ikke mindst vurderer vi graden af tilgængelighed for kundeservice-afdelingen.

Her kigger vi blandt andet på, hvornår kundeservice-afdelingen kan træffes samt hvordan. Er det kun muligt at komme i kontakt med kundeservice via mail, eller kan det også lade sig gøre at træffe kundeservice-afdelingen telefonisk eksempelvis? Ikke overraskende giver det naturligvis flest plusser i vores bog, hvis graden af tilgængelighed er høj.

Ry blandt forbrugerne

Når vi skal vurdere et elselskabs ry blandt forbrugerne, kigger vi på elselskabets Trustpilot-konto og adopterer delvist den karakter, som elselskabet har fået her. Dog runder vi op til nærmeste halve eller hele.

Det vil sige, at hvis et elselskab har opnået en samlet karakter på 4,1 på Trustpilot, får elselskabet 4 i karakter hos os, når det kommer til parameteret ‘ry blandt forbrugerne’.

Medlemsfordele

For nogle elselskaber gælder det, at disse byder på medlemsfordele ud over det sædvanlige. Eksempler på sådanne fordele kunne være rabataftaler til et utal af forretninger eller muligheden for at få fribilletter til sportsarrangementer.

Skal et elselskab opnå en god karakter inden for kriteriet ‘medlemsfordele’, er det derfor centralt, at elselskabet forkæler sine kunder med en række fordele, som kunderne ikke vil kunne finde hos samtlige andre elselskaber.

Dette betyder med andre ord, at fornuftige priser, adgang til en oversigt over ens forbrug samt muligheden for at få hjælp af et kompetent kundeservice-personale ikke er nok i sig selv til at score højt inden for dette parameter. Rigtig mange elselskaber byder nemlig på disse særtræk, hvorfor vi ikke anser disse som særlige medlemsfordele.

Pris

Skal et elselskab opnå en god karakter inden parameteret ‘pris’, skal elselskabet – ikke så overraskende – byde på økonomisk gunstige vilkår for sine kunder.

Her kigger vi særligt på, om elselskabet opererer med et spottillæg og i så fald, hvor højt dette er.

Ligeledes kigger vi på, om elselskabet opererer med nogen abonnement-sats og i så fald, hvor høj denne er.

Mange elselskaber opererer med flere strømpakker, og de prisestimater, vi viser, tager altid udgangspunkt i de billigste strømpakker fra de enkelte elselskaber.

Derudover er det vigtigt at bemærke, at eventuelle besparelser via introtilbud ikke medregnes i vores prisestimater. 

Hos Eltjek24.dk er vi yderst stolte over vores indsats, når det kommer til at levere retvisende prisestimater.

Stoltheden bunder blandt andet i, at vi har udviklet en avanceret beregner til formålet, og at vi med jævne mellemrum aktivt er ude at indhente oplysninger om elselskabernes spottillæg og lignende. Forhold, som elselskaberne ikke nødvendigvis oplyser om på deres hjemmesider.

Hvor om alting er, kommer vi dog ikke uden om, at det, vi leverer, er estimater, hvorfor de priser, du finder på siden her, skal anses som vejledende. 

I det følgende gennemgår vi de primære årsager hertil.

 1. Prisestimaterne (gælder kun for de elaftaler, hvor prisen er variabel) beregnes blandt andet med afsæt i sidste måneds gennemsnitspris for ren strøm. Her bruger vi Nord Pool som kilde.

 2. Der findes forskellige elnetområder i Danmark, og priserne for transport af el varierer disse områder imellem. I vores prisestimater har vi regnet med gennemsnitspriserne for transport i henholdsvis Aarhus (KONSTANT) for vest-priserne og København (Radius) for øst-priserne.

  Selvom priserne for transport af el varierer fra område til område, påvirker denne variation ikke prisdifferencerne de forskellige elselskaber imellem. Det forholder sig nemlig sådan, at det beløb, du skal betale i transport-udgift, altid vil være betinget af det område, du bor i, og ikke af det elselskab, du har valgt. Med andre ord betyder det, at eksempelvis Norlys- og Nettopower-kunder vil betale det samme i transport-udgifter, hvis de bor i det samme område.

 3. Fra tid til anden foretager elselskaberne justeringer, hvad angår deres abonnement-satser og/eller deres tillægspris pr. kWh

  Vi gør alt, hvad vi kan for at fange disse justeringer, men der vil altid være en risiko for, at vi en sjælden glipper en eller flere justeringer. Hvis du mistænker, at vi oplyser en misvisende abonnement-sats eller regner med en forkert strømtillægssats, så hiv hellere end gerne fat i os på info@eltjek24.dk, så dykker vi ned i, hvorvidt din mistanke er begrundet eller ej.


Vores beregningsmodel

Med henblik på at levere et så retvisende sammenligningsgrundlag som overhovedet muligt har vi kreeret vores egen beregningsmodel til at kortlægge de gennemsnitlige kWh-satser for de enkelte elselskaber.

Herunder følger den formel, som vores beregningsmodel benytter sig af:

(strømtillæg + den rene strømpris (et gennemsnit for seneste måned) + transportudgifter (et gennemsnit) + eltariffer + elafgift) x 1,25 (moms).

Vi skal have indsigt i dit forbrug for at udregne så præcise prisestimater som muligt.

Ligeledes er indsigt i dit forbrug vigtigt for, at vi kan vise dig så billige strømpakker som muligt. Elselskabernes strømpakker er nemlig strikket sammen på en sådan måde, at dit forbrug har stor indflydelse på, hvilke strømpakker der økonomisk set er mest attraktive for dig.

Kender du ikke dit årlige forbrug, klikker du blot nej, hvorefter du – med afsæt i antallet af personer i din bolig – får mulighed for at angive et forbrugsestimat.

Sådan tjener vi penge

Vores forretningsmodel baserer sig på noget, der kaldes affiliate-marketing.

Med andre ord betyder det, at vi sommetider tjener penge, hvis en af vores besøgende tilmelder sig et af de elselskaber eller en af de ladeløsningsudbydere, vi fremhæver.

At vi er et kommercielt foretagende betyder dog ikke, at du ikke kan stole på os. Intet er nemlig vigtigere for os end at rådgive vores besøgende så godt og reelt som overhovedet muligt, og derfor har vi også indført en række processer, som sikrer, at kommercielle interesser aldrig kommer til at influere negativt på vores evne til at rådgive reelt og oprigtigt.

I den henseende er det værd at nævne, at vi altid vurderer og anmelder et elselskab, før vi undersøger muligheden for et kommercielt samarbejde. Ligeledes bør det bemærkes, at vi promoverer en del elselskaber samt ladeløsningsudbydere, som vi endnu ikke har kommercielle aftaler med, fordi vi mener, at det er i forbrugerens interesse, at denne præsenteres for disse elselskaber samt ladeløsninger.

Ydermere er det værd at nævne, at en række af de elselskaber/ladeløsningsudbydere, vi rent faktisk har kommercielle aftaler med, ikke optræder på vores oversigter over de bedste, billigste eller grønneste elselskaber, da vi ikke mener, at de pågældende elselskaber gør det tilstrækkeligt godt inden for de parametre, vi bedømmer med afsæt i. 

Sagt på en anden måde: Bare fordi et elselskab eller en ladeløsningsudbyder har et affiliate-program, er dette ikke ensbetydende med, at elselskabet/ladeløsningsudbyderen automatisk er sikret promovering hos os.

Et overblik over vores samarbejdspartnere

Hos Eltjek24.dk spiller vi med åbne kort og vægter gennemsigtighed yderst højt, hvorfor du herunder kan læse, hvilke elselskaber samt ladeløsningsudbydere som vi p.t. har kommercielle aftaler med: 

NRGi, AURA, Nettopower, Energi+, Modstrøm, OK, Vest Energi, Norlys, Gasel, Kärnful Energi, Velkommen, EnergiFyn, b.energy, Energidrift, Greenbow, go’energi, LOAD, Zapp Mobility, Power Fuel, Wattoo, El & VVS, Proshop og iWatt.

Vigtigt angående priser!

Priserne, der opdateres i begyndelsen af hver måned, skal anses som vejledende af flere årsager:

 1. De beregnes med afsæt i sidste måneds gennemsnitspris for ren strøm. Her bruger vi Nord Pool som kilde.

 2. Der findes forskellige elnetområder i Danmark, og priserne for transport af el varierer disse områder imellem. I vores prisestimater har vi regnet med gennemsnitspriserne for transport i henholdsvis Aarhus (KONSTANT) for vest-priserne og København (Radius) for øst-priserne. 

  Selvom priserne for transport af el varierer fra område til område, påvirker denne variation ikke prisdifferencerne de forskellige elselskaber imellem. Det forholder sig nemlig sådan, at det beløb, du skal betale i transport-udgift, altid vil være betinget af det område, du bor i, og ikke af det elselskab, du har valgt. Med andre ord betyder det, at eksempelvis Norlys- og Nettopower-kunder vil betale det samme i transport-udgifter, hvis de bor i det samme område.

 3. Fra tid til anden foretager elselskaberne justeringer, hvad angår deres abonnement-satser og/eller deres tillægspris pr. kWh.


  Vi gør alt, hvad vi kan for at fange disse justeringer, men der vil være en risiko for, at vi sommetider glipper en eller flere af disse justeringer. Hvis du mistænker, at vi oplyser en misvisende abonnement-sats eller regner med en forkert strømtillægssats, så hiv hellere end gerne fat i os på info@eltjek24.dk, så dykker vi ned i, hvorvidt din mistanke er begrundet eller ej.

At sammenligne elpriser er virkelig ikke nogen let opgave, da det er et ekstremt uigennemskueligt og mudret felt, hvilket blandt andet hænger sammen med, at der er stor forskel på, hvordan de forskellige elselskaber oplyser om deres egne priser.

Nogle elselskaber opererer med stor gennemsigtighed og oplyser om alt fra strømtillæg, afgifter, den rene strømpris og så videre, mens andre udelukkende oplyser sidste måneds gennemsnitlige rene strømpris.

I vores kWh-prisestimater har vi medregnet samtlige omkostninger med undtagelse af abonnement-satsen. En sats, som vi naturligvis også oplyser om, men selvstændigt og altså ikke som en del af den estimerede kWh-sats. 
 

Vores beregningsmodel

Med henblik på at levere et så retvisende sammenligningsgrundlag som overhovedet muligt har vi kreeret vores egen beregningsmodel til at kortlægge de gennemsnitlige kWh-satser for de enkelte elselskaber.

Herunder følger den formel, som vores beregningsmodel benytter sig af:

(strømtillæg + den rene strømpris (et gennemsnit for seneste måned) + transportudgifter (et gennemsnit) + eltariffer + elafgift) x 1,25 (moms)