Spring til indhold

Eltjek24.dk indeholder reklamelinks. Læs mere

Komplet guide til installation af ladeboks
Hjem » Komplet guide til installation af ladeboks

Komplet guide til installation af ladeboks

Hvis du har spørgsmål angående installation af en ladeboks, vil du formentlig kunne få samtlige af disse besvaret via artiklen her. I denne svarer vi nemlig på de mest udbredte spørgsmål om emnet.

Inden længe giver vi os vi til at svare på de hyppigst stillede spørgsmål angående installation af en ladeboks

Hvis du – mod forventning – ikke finder svar på det spørgsmål, som du har angående installation af en ladeboks, via vores artikel, er du meget velkommen til at sende os en mail på info@eltjek24.dk, så ser vi, om vi ikke kan gøre dig klogere.

Skal jeg bo i hus for at få installeret en ladeboks?

Nej, det skal du ikke. 

Både folk, der bor i hus, og folk, der bor i lejlighed, kan få installeret en ladeboks ved deres hjem.

Dog er der ingen tvivl om, at det som regel vil være lettest at få en ladeboks installeret for dem, der bor i hus.

Udfordringer ved at bo i lejlighed

Der er flere årsager til, at det – at få installeret en ladeboks – er en anelse mere komplekst for dig, hvis du bor i lejlighed frem for i hus.

En af disse årsager er, at der ikke må være kabler på nogen fortov.

Derudover er det ikke givet, at du har din egen parkeringsplads, hvilket besværliggør placeringen af ladeboksen.

Sidst, men ikke mindst besværliggør det installationssprocessen, at der skal opsættes en elmåler seperat.

Selvom installation af en ladeboks som regel er mere besværligt for folk, der bor i lejlighed, er de ovenfor nævnte udfordringer dog sjældent af en kaliber, så disse ikke vil kunne overkommes.

Særligt hvis du er indehaver af din egen, faste parkeringsplads i nærheden af en husmur, skal du ikke have de store betænkeligheder ved at få installeret en ladeboks nær dit hjem.

Ønsker du – trods det overkommelige besvær – at få installeret en ladeboks nær din lejlighed, skal du kontakte din udlejer eller ejendommens ejerforening for yderligere rådgivning og indsigt i, hvad der vil være muligt, og hvad der ikke vil være muligt.

Må jeg selv installere ladeboksen?

Nej, det må du ikke. I hvert fald ikke medmindre du er autoriseret elektriker. 

Lovkrav dikterer nemlig, at en ladeboks skal installeres af en autoriseret elektriker. 

Hvis du ikke har en dygtig elektriker i dit netværk, kan du via dette link (affiliate-link) indhente tre uforpligtende tilbud.

Kræver nyere el-installationer

En ladeboks-installation kræver som regel nye el-installationer, hvilket hænger sammen med, at de fleste el-installationer i private boliger kun er i stand til at håndtere almindelige husholdningsapparater, og i den kategori kan man ligefrem placere en ladeboks.

En sådan opererer nemlig med markant højere effekt end klassiske husholdningsapparater, og det betyder, at det ikke vil være uden risiko, hvis du forsøger at oplade din elbil via dit hjems stikkontakter.

Teknisk set vil dette kunne lade sig gøre, da enhver elbils nødlader kan tilsluttes en almindelig stikkontakt.

Dette er dog noget, der frarådes – særligt i for lang tid ad gangen – da langvarig opladning via en stikkontakt kan føre til overbelastning og overophedning af denne i et sådant omfang, at stikkontakten i værste fald kan bryde i brand.

Derfor er det af ekstremt høj vigtighed med forbedrede elinstallationer i hjemmet, hvis du skal have opsat en ladeboks, og her vil det altså være nødvendigt med professionel hjælp fra en autoriseret elektriker.

Hvad koster det at få installeret en ladeboks?

Hvad koster det at få installeret en ladeboks?

Via langt de fleste udbydere af ladebokse vil det også være muligt at få installeret sin ladeboks; faktisk vil det hos nogle udbydere være en del af prisen for en samlet pakke, der indeholder både ladeboks og installation. 

Som regel befinder prisen for selve installationen af ladeboksen sig mellem 3000-10000 kroner. 

Som du kan se, kan installationsprisen variere en hel del, og der er en række forhold, som vil kunne skubbe prisen i enten den ene eller anden retning, blandt andet følgende forhold:

 • Hvis du ønsker at blive forberedt til 22kW
 • Længden fra din ladeboks til din eltavle
 • Hvis du ønsker at få installeret et CEE-stik til din ladeboks?
 • Hvis det er nødvendigt at grave kablet ned
 • Hvorvidt du kun skal have et kombirelæ installeret eller også en MID elmåler?
 • Ladeboksens placering.

Hvis du er nysgerrig omkring, hvad en samlet pris for både ladeboks og installation af en sådan lyder på, kan vi fortælle, at også her vil flere faktorer være afgørende. 

Naturligvis vil antallet af udfordringer i forbindelse med installationen spille en rolle for din pris, men også valget af ladeboks vil få stor betydning herfor. Priserne på ladebokse varierer nemlig en hel del.

Som regel vil udgifterne for både en ladeboks og installation af en sådan beløbe sig til mellem 8000 og 18000 kroner.

Klik her, hvis du ønsker du et overblik over de – i vores øjne – bedste udbydere af ladeløsninger.

Hvad koster en ladeboks?

Priserne på ladebokse varierer – som bemærket – en del, og det siger sig selv, at parametre som kvalitet, effektivitet og funktionsmuligheder vil kunne påvirke prisen ganske meget.

På nuværende tidspunkt koster de billigste ladebokse til private omkring 4500 kroner, mens de dyreste koster over 25.000 kroner.

Hvordan foregår installation af en ladeboks?

Hos mange udbydere af ladeløsninger, heriblandt Norlys og OK, følger der en standardinstallation med ved køb af en ladeløsning.

En standardinstallation indebærer, at der kommer en montør, som opsætter den ladestander, du har købt, og trækker kabler mellem denne og din eltavle.

Montøren installerer ikke blot ladestanderen, men også en kombiafbryder. Montøren tester naturligvis, at det hele fungerer, som det skal, før han forlader din matrikel

Når vi anmelder og bedømmer et elselskab, modtager elselskabet én samlet karakter, hvor skalaen går fra 0 til 5. Den samlede karakter er et gennemsnit af fem individuelle karakter, der gives inden for følgende parametre: 

 • Miljøvenlighed
 • Kundeservice
 • Ry blandt forbrugerne
 • Medlemsfordele
 • Pris.

I det følgende gennemgår vi de fem parametre og redegør for, hvilke forhold vi lægger vægt på inden for disse.

 Miljøvenlighed

For at et elselskab kan få en god karakter inden for parameteret ‘miljøvenlighed’, skal elselskabet yde et fornuftigt bidrag til den grønne omstilling samt besidde en grøn profil.

Først og fremmest kigger vi på, om et elselskab køber grønne certifikater. Gør elselskabet dette, trækker det naturligvis op i vores bedømmelse.

Dernæst kigger vi på, om elselskabet har iværksat en række grønne initiativer. Det kunne eksempelvis være at bidrage økonomisk til bevarelse eller udvidelse af skovområder eller at støtte andre klimaforbedrende aktiviteter.

Kundeservice

Når vi skal vurdere, hvorvidt et elselskab leverer kundeservice på et højt niveau eller ej, kigger vi først og fremmest på, hvordan elselskabets kundeservice-afdeling er beskrevet af nuværende og tidligere forbrugere på forskellige anmeldelsesportaler såsom Trustpilot.

Hvis et elselskabs kundeservice-personale af adskillige forbrugere fremhæves som værende hjælpsomt, vidende og lignende, er chancen for en god karakter naturligvis rigtig god.

Er det modsatte derimod tilfældet – altså hvis elselskabets kundeservice-personale får meget kritik fra tidligere og nuværende forbrugere – får elselskabet sandsynligvis en mindre god karakter.

Ud over at orientere os dybdegående i forbrugeranmeldelser kigger vi også på, hvor dygtigt et elselskab er til at vejlede nuværende og potentielle forbrugere på elselskabets egen hjemmeside. I den henseende kigger vi blandt andet på, om elselskabet byder på en FAQ-sektion og i så fald, hvor udtømmende og grundig denne sektion er.

Sidst, men ikke mindst vurderer vi graden af tilgængelighed for kundeservice-afdelingen.

Her kigger vi blandt andet på, hvornår kundeservice-afdelingen kan træffes samt hvordan. Er det kun muligt at komme i kontakt med kundeservice via mail, eller kan det også lade sig gøre at træffe kundeservice-afdelingen telefonisk eksempelvis? Ikke overraskende giver det naturligvis flest plusser i vores bog, hvis graden af tilgængelighed er høj.

Ry blandt forbrugerne

Når vi skal vurdere et elselskabs ry blandt forbrugerne, kigger vi på elselskabets Trustpilot-konto og adopterer delvist den karakter, som elselskabet har fået her. Dog runder vi op til nærmeste halve eller hele.

Det vil sige, at hvis et elselskab har opnået en samlet karakter på 4,1 på Trustpilot, får elselskabet 4 i karakter hos os, når det kommer til parameteret ‘ry blandt forbrugerne’.

Medlemsfordele

For nogle elselskaber gælder det, at disse byder på medlemsfordele ud over det sædvanlige. Eksempler på sådanne fordele kunne være rabataftaler til et utal af forretninger eller muligheden for at få fribilletter til sportsarrangementer.

Skal et elselskab opnå en god karakter inden for kriteriet ‘medlemsfordele’, er det derfor centralt, at elselskabet forkæler sine kunder med en række fordele, som kunderne ikke vil kunne finde hos samtlige andre elselskaber.

Dette betyder med andre ord, at fornuftige priser, adgang til en oversigt over ens forbrug samt muligheden for at få hjælp af et kompetent kundeservice-personale ikke er nok i sig selv til at score højt inden for dette parameter. Rigtig mange elselskaber byder nemlig på disse særtræk, hvorfor vi ikke anser disse som særlige medlemsfordele.

Pris

Skal et elselskab opnå en god karakter inden parameteret ‘pris’, skal elselskabet – ikke så overraskende – byde på økonomisk gunstige vilkår for sine kunder.

Her kigger vi særligt på, om elselskabet opererer med et spottillæg og i så fald, hvor højt dette er.

Ligeledes kigger vi på, om elselskabet opererer med nogen abonnement-sats og i så fald, hvor høj denne er.

Mange elselskaber opererer med flere strømpakker, og de prisestimater, vi viser, tager altid udgangspunkt i de billigste strømpakker fra de enkelte elselskaber.

Derudover er det vigtigt at bemærke, at eventuelle besparelser via introtilbud ikke medregnes i vores prisestimater. 

Hos Eltjek24.dk er vi yderst stolte over vores indsats, når det kommer til at levere retvisende prisestimater.

Stoltheden bunder blandt andet i, at vi har udviklet en avanceret beregner til formålet, og at vi med jævne mellemrum aktivt er ude at indhente oplysninger om elselskabernes spottillæg og lignende. Forhold, som elselskaberne ikke nødvendigvis oplyser om på deres hjemmesider.

Hvor om alting er, kommer vi dog ikke uden om, at det, vi leverer, er estimater, hvorfor de priser, du finder på siden her, skal anses som vejledende. 

I det følgende gennemgår vi de primære årsager hertil.

 1. Prisestimaterne (gælder kun for de elaftaler, hvor prisen er variabel) beregnes blandt andet med afsæt i sidste måneds gennemsnitspris for ren strøm. Her bruger vi Nord Pool som kilde.

 2. Der findes forskellige elnetområder i Danmark, og priserne for transport af el varierer disse områder imellem. I vores prisestimater har vi regnet med gennemsnitspriserne for transport i henholdsvis Aarhus (KONSTANT) for vest-priserne og København (Radius) for øst-priserne.

  Selvom priserne for transport af el varierer fra område til område, påvirker denne variation ikke prisdifferencerne de forskellige elselskaber imellem. Det forholder sig nemlig sådan, at det beløb, du skal betale i transport-udgift, altid vil være betinget af det område, du bor i, og ikke af det elselskab, du har valgt. Med andre ord betyder det, at eksempelvis Norlys- og Nettopower-kunder vil betale det samme i transport-udgifter, hvis de bor i det samme område.

 3. Fra tid til anden foretager elselskaberne justeringer, hvad angår deres abonnement-satser og/eller deres tillægspris pr. kWh

  Vi gør alt, hvad vi kan for at fange disse justeringer, men der vil altid være en risiko for, at vi en sjælden glipper en eller flere justeringer. Hvis du mistænker, at vi oplyser en misvisende abonnement-sats eller regner med en forkert strømtillægssats, så hiv hellere end gerne fat i os på info@eltjek24.dk, så dykker vi ned i, hvorvidt din mistanke er begrundet eller ej.


Vores beregningsmodel

Med henblik på at levere et så retvisende sammenligningsgrundlag som overhovedet muligt har vi kreeret vores egen beregningsmodel til at kortlægge de gennemsnitlige kWh-satser for de enkelte elselskaber.

Herunder følger den formel, som vores beregningsmodel benytter sig af:

(strømtillæg + den rene strømpris (et gennemsnit for seneste måned) + transportudgifter (et gennemsnit) + eltariffer + elafgift) x 1,25 (moms).

Vi skal have indsigt i dit forbrug for at udregne så præcise prisestimater som muligt.

Ligeledes er indsigt i dit forbrug vigtigt for, at vi kan vise dig så billige strømpakker som muligt. Elselskabernes strømpakker er nemlig strikket sammen på en sådan måde, at dit forbrug har stor indflydelse på, hvilke strømpakker der økonomisk set er mest attraktive for dig.

Kender du ikke dit årlige forbrug, klikker du blot nej, hvorefter du – med afsæt i antallet af personer i din bolig – får mulighed for at angive et forbrugsestimat.

Sådan tjener vi penge

Vores forretningsmodel baserer sig på noget, der kaldes affiliate-marketing.

Med andre ord betyder det, at vi sommetider tjener penge, hvis en af vores besøgende tilmelder sig et af de elselskaber eller en af de ladeløsningsudbydere, vi fremhæver.

At vi er et kommercielt foretagende betyder dog ikke, at du ikke kan stole på os. Intet er nemlig vigtigere for os end at rådgive vores besøgende så godt og reelt som overhovedet muligt, og derfor har vi også indført en række processer, som sikrer, at kommercielle interesser aldrig kommer til at influere negativt på vores evne til at rådgive reelt og oprigtigt.

I den henseende er det værd at nævne, at vi altid vurderer og anmelder et elselskab, før vi undersøger muligheden for et kommercielt samarbejde. Ligeledes bør det bemærkes, at vi promoverer en del elselskaber samt ladeløsningsudbydere, som vi endnu ikke har kommercielle aftaler med, fordi vi mener, at det er i forbrugerens interesse, at denne præsenteres for disse elselskaber samt ladeløsninger.

Ydermere er det værd at nævne, at en række af de elselskaber/ladeløsningsudbydere, vi rent faktisk har kommercielle aftaler med, ikke optræder på vores oversigter over de bedste, billigste eller grønneste elselskaber, da vi ikke mener, at de pågældende elselskaber gør det tilstrækkeligt godt inden for de parametre, vi bedømmer med afsæt i. 

Sagt på en anden måde: Bare fordi et elselskab eller en ladeløsningsudbyder har et affiliate-program, er dette ikke ensbetydende med, at elselskabet/ladeløsningsudbyderen automatisk er sikret promovering hos os.

Et overblik over vores samarbejdspartnere

Hos Eltjek24.dk spiller vi med åbne kort og vægter gennemsigtighed yderst højt, hvorfor du herunder kan læse, hvilke elselskaber samt ladeløsningsudbydere som vi p.t. har kommercielle aftaler med: 

NRGi, AURA, Nettopower, Energi+, Modstrøm, OK, Vest Energi, Norlys, Gasel, Kärnful Energi, Velkommen, EnergiFyn, b.energy, Energidrift, Greenbow, go’energi, LOAD, Zapp Mobility, Power Fuel, Wattoo, El & VVS, Proshop og iWatt.

Vigtigt angående priser!

Priserne, der opdateres i begyndelsen af hver måned, skal anses som vejledende af flere årsager:

 1. De beregnes med afsæt i sidste måneds gennemsnitspris for ren strøm. Her bruger vi Nord Pool som kilde.

 2. Der findes forskellige elnetområder i Danmark, og priserne for transport af el varierer disse områder imellem. I vores prisestimater har vi regnet med gennemsnitspriserne for transport i henholdsvis Aarhus (KONSTANT) for vest-priserne og København (Radius) for øst-priserne. 

  Selvom priserne for transport af el varierer fra område til område, påvirker denne variation ikke prisdifferencerne de forskellige elselskaber imellem. Det forholder sig nemlig sådan, at det beløb, du skal betale i transport-udgift, altid vil være betinget af det område, du bor i, og ikke af det elselskab, du har valgt. Med andre ord betyder det, at eksempelvis Norlys- og Nettopower-kunder vil betale det samme i transport-udgifter, hvis de bor i det samme område.

 3. Fra tid til anden foretager elselskaberne justeringer, hvad angår deres abonnement-satser og/eller deres tillægspris pr. kWh.


  Vi gør alt, hvad vi kan for at fange disse justeringer, men der vil være en risiko for, at vi sommetider glipper en eller flere af disse justeringer. Hvis du mistænker, at vi oplyser en misvisende abonnement-sats eller regner med en forkert strømtillægssats, så hiv hellere end gerne fat i os på info@eltjek24.dk, så dykker vi ned i, hvorvidt din mistanke er begrundet eller ej.

At sammenligne elpriser er virkelig ikke nogen let opgave, da det er et ekstremt uigennemskueligt og mudret felt, hvilket blandt andet hænger sammen med, at der er stor forskel på, hvordan de forskellige elselskaber oplyser om deres egne priser.

Nogle elselskaber opererer med stor gennemsigtighed og oplyser om alt fra strømtillæg, afgifter, den rene strømpris og så videre, mens andre udelukkende oplyser sidste måneds gennemsnitlige rene strømpris.

I vores kWh-prisestimater har vi medregnet samtlige omkostninger med undtagelse af abonnement-satsen. En sats, som vi naturligvis også oplyser om, men selvstændigt og altså ikke som en del af den estimerede kWh-sats. 
 

Vores beregningsmodel

Med henblik på at levere et så retvisende sammenligningsgrundlag som overhovedet muligt har vi kreeret vores egen beregningsmodel til at kortlægge de gennemsnitlige kWh-satser for de enkelte elselskaber.

Herunder følger den formel, som vores beregningsmodel benytter sig af:

(strømtillæg + den rene strømpris (et gennemsnit for seneste måned) + transportudgifter (et gennemsnit) + eltariffer + elafgift) x 1,25 (moms)