Spring til indhold

Eltjek24.dk indeholder reklamelinks. Læs mere

Grundig intro til samt anmeldelse af
Natur-Energi

Vigtigt: 
Natur-Energi blev i 2023 overtaget af NRGi, hvilket førte til, at brandet Natur-Energi blev lukket ned, og de daværende Natur-Energi-kunder i stedet blev en del af NRGi’s butik. 

Dette betyder derfor også, at Natur-Energi ikke eksisterer mere den dag i dag, og at du derfor ikke længere har mulighed for at tilmelde dig dette elselskab. 

Er du på jagt efter et nyt elselskab, anbefaler vi, at du tjekker vores oversigt over de bedste elselskaber. Her finder du mange elselskaber, der leverer en lige så fornem indsats, som Natur-Energi gjorde i tidernes morgen. 

Natur-energi screenshot

Vores vurdering

0
3.5/5
Miljøvenlighed
5/5
Kundeservice
3.74/5
Ry blandt forbrugerne
4/5
Medlemsfordele
1/5
Pris:
3.5/5

Bliv klogere på vores bedømmelsesproces her.

Priser

Grøn baggrund til anmeldelser

Prisestimaterne refererer til eludbyderens billigste
strømprodukt ved et årligt forbrug på 4000 kWh.

Vest for Storebælt

Ukendt

Øst for Storebælt

Ukendt

Binding: Ingen. | Abonnement: 12,50 kr./md.

Uddybende intro til og anmeldelse af
Natur-Energi

Natur-Energi er et elselskab, der siden dets stiftelse i 2008 har arbejdet målrettet på at blive danskernes foretrukne leverandør af grøn strøm, og i den forbindelse lyder et af Natur-Energis mål, at der i Danmark skal være 100 % fossilfri energiforsyning.

Hvis du bekymrer dig om klimaet og bestræber dig på at gøre dit for at levere kloden i en lige så fin stand, som den var, da du ankom, er Natur-Energi et oplagt valg af el-leverandør. Samtlige produkter på Natur-Energis digital hylder må nemlig i den grad siges at være i den klimavenlige kategori.

Denne påstand kan blandt andet verificeres af det faktum, at al den strøm, som Natur-Energi leverer, er 100 % certificeret fra danske vindmøller.

Fordele

Flot ry på Trustpilot

Fokus på grøn energi

Giver dig mulighed for at være med til at gøre verdenen til et bedre sted

Ulemper

Ikke rigtig nogen særlige medlemsfordele

Rigtig fin kundeservice-afdeling

Hvis du har spørgsmål eller lignende til Natur-Energi, er det ikke nogen stor udfordring at komme i kontakt med en kundeservice-medarbejder, som vil kunne hjælpe dig. 

Fra mandag til fredag har kundeservice-afdelingen nemlig åbent hele ti timer dagligt – nærmere bestemt i tidsrummet 08:00-18:00.

Det er dog langt fra sikkert, at det er nødvendigt for dig at give kundeservice et kald for at få svar på dit/dine spørgsmål angående Natur-Energi. 

Sagen er nemlig den, at Natur-Energi har kreeret en FAQ-side, hvor de svarer på de hyppigst stillede spørgsmål. Via knappen herunder kan du besøge denne og undersøge, hvorvidt dit/dine spørgsmål besvares her.

Ikke mange medlemsfordele

Natur-Energi leverer rigtig fint inden for langt de fleste parametre, som vi vurderer værende vigtige for en el-udbyder. Dog er der særligt et område, hvor indenfor der må siges at være plads til forbedringer for Natur-Energi, og dette område er ‘medlemsfordele’. 

Hos Natur-Energi er der nemlig ingen ekstraordinære medlemsfordele at komme efter. Medmindre du da anser det som en medlemsfordel at få lov til at vælge en el-løsning, hvorigennem du kan yde dit bidrag til at gøre vores planet renere og mere grøn. 

Et rigtig flot ry blandt forbrugerne

I skrivende stund har Natur-Energi modtaget over 5000 anmeldelser på Trustpilot og præsteret en samlet score på 4,2, hvilket svarer til ‘god’. 

Dermed er det vist ikke helt forkert at konkludere, at Natur-Energis kunder overordnet set er yderst tilfredse med den service, som Natur-Energi yder.

53 % af samtlige anmeldelser er 5-stjernede af slagsen, mens 12 % af den samlede mængde anmeldelser er 1-stjernede.

Hvad roses Natur-Energi for?

Isolerer man de mest positivt stemte anmeldelser, vil man se, at den ros, der er gennemgående, særligt omhandler kundeservice-medarbejderne, der beskrives som både venlige, kompetente og oplyste. 

Det er tydeligt, at størstedelen af Natur-Energis kunder hurtigt får fyldestgørende svar på de spørgsmål, de måtte have, og at der bliver taget kærligt hånd om deres udfordringer.

Derudover roses Natur-Energi også for deres grønne dagsorden af en del Trustpilot-brugere. 

Hvad kritiseres Natur-Energi for?

Selvom langt de fleste anmeldelser på Natur-Energis Trustpilot-side er lovprisende, finder man også en stak, hvor Natur-Energi får på puklen. 

Isolerer man de mest negative anmeldelser, vil man se, at et kritikpunkt, der er gennemgående blandt disse vedrører irriterende gebyrer, som nogle kunder ikke har følt sig tilstrækkeligt oplyst omkring. 

Derudover giver en række personer udtryk for, at de har haft dårlige oplevelser med kundeservice-afdelingen, der af nogle få beskrives som inkompetente og ugidelige.

Ydermere er der nogle ganske få, der brokker sig over priserne hos Natur-Energi.

Kort opsummering

Natur-Energi er ikke den billigste el-leverandør på markedet, men til gengæld er Natur-Energi uden tvivl en af de mest klimabevidste leverandører.

Foruden Natur-Energis store indsats for at gøre verdenen til et bedre og mere grønt sted, skal elselskabet roses for kundeservice-niveauet. 

Tilgængeligheden af høj, og det samme er kvaliteten af rådgivningen, som eksisterende og potentielle kunder modtager. Dette kommer også tydeligt til udtryk på Trustpilot, hvor Natur-Energi i skrivende stund har opnået en samlet bedømmelse på 4,2. 

Hvis man skal kritisere Natur-Energi for andet end deres elpriser, der er en smule højere end en række konkurrenters, så er det på medlemsfordele-området. Natur-Energi byder nemlig ikke på nogen særligt attraktive medlemsfordele.

Hvor om alting er, mener vi dog, at Natur-Energi er et oplagt valg af elselskab for enhver, der ønsker at yde sit bidrag til at gøre verdenen til et grønnere og bedre sted.

Vigtigt angående priser!

Priserne, der opdateres i begyndelsen af hver måned, skal anses som vejledende af flere årsager:

 1. De beregnes med afsæt i sidste måneds gennemsnitspris for ren strøm. Her bruger vi Nord Pool som kilde.

 2. Der findes forskellige elnetområder i Danmark, og priserne for transport af el varierer disse områder imellem. I vores prisestimater har vi regnet med gennemsnitspriserne for transport i henholdsvis Aarhus (KONSTANT) for vest-priserne og København (Radius) for øst-priserne. 

  Selvom priserne for transport af el varierer fra område til område, påvirker denne variation ikke prisdifferencerne de forskellige elselskaber imellem. Det forholder sig nemlig sådan, at det beløb, du skal betale i transport-udgift, altid vil være betinget af det område, du bor i, og ikke af det elselskab, du har valgt. Med andre ord betyder det, at eksempelvis Norlys- og Nettopower-kunder vil betale det samme i transport-udgifter, hvis de bor i det samme område.

 3. Fra tid til anden foretager elselskaberne justeringer, hvad angår deres abonnement-satser og/eller deres tillægspris pr. kWh.


  Vi gør alt, hvad vi kan for at fange disse justeringer, men der vil være en risiko for, at vi sommetider glipper en eller flere af disse justeringer. Hvis du mistænker, at vi oplyser en misvisende abonnement-sats eller regner med en forkert strømtillægssats, så hiv hellere end gerne fat i os på info@eltjek24.dk, så dykker vi ned i, hvorvidt din mistanke er begrundet eller ej.

At sammenligne elpriser er virkelig ikke nogen let opgave, da det er et ekstremt uigennemskueligt og mudret felt, hvilket blandt andet hænger sammen med, at der er stor forskel på, hvordan de forskellige elselskaber oplyser om deres egne priser.

Nogle elselskaber opererer med stor gennemsigtighed og oplyser om alt fra strømtillæg, afgifter, den rene strømpris og så videre, mens andre udelukkende oplyser sidste måneds gennemsnitlige rene strømpris.

I vores kWh-prisestimater har vi medregnet samtlige omkostninger med undtagelse af abonnement-satsen. En sats, som vi naturligvis også oplyser om, men selvstændigt og altså ikke som en del af den estimerede kWh-sats. 
 

Vores beregningsmodel

Med henblik på at levere et så retvisende sammenligningsgrundlag som overhovedet muligt har vi kreeret vores egen beregningsmodel til at kortlægge de gennemsnitlige kWh-satser for de enkelte elselskaber.

Herunder følger den formel, som vores beregningsmodel benytter sig af:

(strømtillæg + den rene strømpris (et gennemsnit for seneste måned) + transportudgifter (et gennemsnit) + eltariffer + elafgift) x 1,25 (moms)

Når vi anmelder og bedømmer et elselskab, modtager elselskabet én samlet karakter, hvor skalaen går fra 0 til 5. Den samlede karakter er et gennemsnit af fem individuelle karakter, der gives inden for følgende parametre: 

 • Miljøvenlighed
 • Kundeservice
 • Ry blandt forbrugerne
 • Medlemsfordele
 • Pris.

I det følgende gennemgår vi de fem parametre og redegør for, hvilke forhold vi lægger vægt på inden for disse.

 Miljøvenlighed

For at et elselskab kan få en god karakter inden for parameteret ‘miljøvenlighed’, skal elselskabet yde et fornuftigt bidrag til den grønne omstilling samt besidde en grøn profil.

Først og fremmest kigger vi på, om et elselskab køber grønne certifikater. Gør elselskabet dette, trækker det naturligvis op i vores bedømmelse.

Dernæst kigger vi på, om elselskabet har iværksat en række grønne initiativer. Det kunne eksempelvis være at bidrage økonomisk til bevarelse eller udvidelse af skovområder eller at støtte andre klimaforbedrende aktiviteter.

Kundeservice

Når vi skal vurdere, hvorvidt et elselskab leverer kundeservice på et højt niveau eller ej, kigger vi først og fremmest på, hvordan elselskabets kundeservice-afdeling er beskrevet af nuværende og tidligere forbrugere på forskellige anmeldelsesportaler såsom Trustpilot.

Hvis et elselskabs kundeservice-personale af adskillige forbrugere fremhæves som værende hjælpsomt, vidende og lignende, er chancen for en god karakter naturligvis rigtig god.

Er det modsatte derimod tilfældet – altså hvis elselskabets kundeservice-personale får meget kritik fra tidligere og nuværende forbrugere – får elselskabet sandsynligvis en mindre god karakter.

Ud over at orientere os dybdegående i forbrugeranmeldelser kigger vi også på, hvor dygtigt et elselskab er til at vejlede nuværende og potentielle forbrugere på elselskabets egen hjemmeside. I den henseende kigger vi blandt andet på, om elselskabet byder på en FAQ-sektion og i så fald, hvor udtømmende og grundig denne sektion er.

Sidst, men ikke mindst vurderer vi graden af tilgængelighed for kundeservice-afdelingen.

Her kigger vi blandt andet på, hvornår kundeservice-afdelingen kan træffes samt hvordan. Er det kun muligt at komme i kontakt med kundeservice via mail, eller kan det også lade sig gøre at træffe kundeservice-afdelingen telefonisk eksempelvis? Ikke overraskende giver det naturligvis flest plusser i vores bog, hvis graden af tilgængelighed er høj.

Ry blandt forbrugerne

Når vi skal vurdere et elselskabs ry blandt forbrugerne, kigger vi på elselskabets Trustpilot-konto og adopterer delvist den karakter, som elselskabet har fået her. Dog runder vi op til nærmeste halve eller hele.

Det vil sige, at hvis et elselskab har opnået en samlet karakter på 4,1 på Trustpilot, får elselskabet 4 i karakter hos os, når det kommer til parameteret ‘ry blandt forbrugerne’.

Medlemsfordele

For nogle elselskaber gælder det, at disse byder på medlemsfordele ud over det sædvanlige. Eksempler på sådanne fordele kunne være rabataftaler til et utal af forretninger eller muligheden for at få fribilletter til sportsarrangementer.

Skal et elselskab opnå en god karakter inden for kriteriet ‘medlemsfordele’, er det derfor centralt, at elselskabet forkæler sine kunder med en række fordele, som kunderne ikke vil kunne finde hos samtlige andre elselskaber.

Dette betyder med andre ord, at fornuftige priser, adgang til en oversigt over ens forbrug samt muligheden for at få hjælp af et kompetent kundeservice-personale ikke er nok i sig selv til at score højt inden for dette parameter. Rigtig mange elselskaber byder nemlig på disse særtræk, hvorfor vi ikke anser disse som særlige medlemsfordele.

Pris

Skal et elselskab opnå en god karakter inden parameteret ‘pris’, skal elselskabet – ikke så overraskende – byde på økonomisk gunstige vilkår for sine kunder.

Her kigger vi særligt på, om elselskabet opererer med et spottillæg og i så fald, hvor højt dette er.

Ligeledes kigger vi på, om elselskabet opererer med nogen abonnement-sats og i så fald, hvor høj denne er.

Mange elselskaber opererer med flere strømpakker, og de prisestimater, vi viser, tager altid udgangspunkt i de billigste strømpakker fra de enkelte elselskaber.

Derudover er det vigtigt at bemærke, at eventuelle besparelser via introtilbud ikke medregnes i vores prisestimater. 

Hos Eltjek24.dk er vi yderst stolte over vores indsats, når det kommer til at levere retvisende prisestimater.

Stoltheden bunder blandt andet i, at vi har udviklet en avanceret beregner til formålet, og at vi med jævne mellemrum aktivt er ude at indhente oplysninger om elselskabernes spottillæg og lignende. Forhold, som elselskaberne ikke nødvendigvis oplyser om på deres hjemmesider.

Hvor om alting er, kommer vi dog ikke uden om, at det, vi leverer, er estimater, hvorfor de priser, du finder på siden her, skal anses som vejledende. 

I det følgende gennemgår vi de primære årsager hertil.

 1. Prisestimaterne (gælder kun for de elaftaler, hvor prisen er variabel) beregnes blandt andet med afsæt i sidste måneds gennemsnitspris for ren strøm. Her bruger vi Nord Pool som kilde.

 2. Der findes forskellige elnetområder i Danmark, og priserne for transport af el varierer disse områder imellem. I vores prisestimater har vi regnet med gennemsnitspriserne for transport i henholdsvis Aarhus (KONSTANT) for vest-priserne og København (Radius) for øst-priserne.

  Selvom priserne for transport af el varierer fra område til område, påvirker denne variation ikke prisdifferencerne de forskellige elselskaber imellem. Det forholder sig nemlig sådan, at det beløb, du skal betale i transport-udgift, altid vil være betinget af det område, du bor i, og ikke af det elselskab, du har valgt. Med andre ord betyder det, at eksempelvis Norlys- og Nettopower-kunder vil betale det samme i transport-udgifter, hvis de bor i det samme område.

 3. Fra tid til anden foretager elselskaberne justeringer, hvad angår deres abonnement-satser og/eller deres tillægspris pr. kWh

  Vi gør alt, hvad vi kan for at fange disse justeringer, men der vil altid være en risiko for, at vi en sjælden glipper en eller flere justeringer. Hvis du mistænker, at vi oplyser en misvisende abonnement-sats eller regner med en forkert strømtillægssats, så hiv hellere end gerne fat i os på info@eltjek24.dk, så dykker vi ned i, hvorvidt din mistanke er begrundet eller ej.


Vores beregningsmodel

Med henblik på at levere et så retvisende sammenligningsgrundlag som overhovedet muligt har vi kreeret vores egen beregningsmodel til at kortlægge de gennemsnitlige kWh-satser for de enkelte elselskaber.

Herunder følger den formel, som vores beregningsmodel benytter sig af:

(strømtillæg + den rene strømpris (et gennemsnit for seneste måned) + transportudgifter (et gennemsnit) + eltariffer + elafgift) x 1,25 (moms).

Vi skal have indsigt i dit forbrug for at udregne så præcise prisestimater som muligt.

Ligeledes er indsigt i dit forbrug vigtigt for, at vi kan vise dig så billige strømpakker som muligt. Elselskabernes strømpakker er nemlig strikket sammen på en sådan måde, at dit forbrug har stor indflydelse på, hvilke strømpakker der økonomisk set er mest attraktive for dig.

Kender du ikke dit årlige forbrug, klikker du blot nej, hvorefter du – med afsæt i antallet af personer i din bolig – får mulighed for at angive et forbrugsestimat.

Sådan tjener vi penge

Vores forretningsmodel baserer sig på noget, der kaldes affiliate-marketing.

Med andre ord betyder det, at vi sommetider tjener penge, hvis en af vores besøgende tilmelder sig et af de elselskaber eller en af de ladeløsningsudbydere, vi fremhæver.

At vi er et kommercielt foretagende betyder dog ikke, at du ikke kan stole på os. Intet er nemlig vigtigere for os end at rådgive vores besøgende så godt og reelt som overhovedet muligt, og derfor har vi også indført en række processer, som sikrer, at kommercielle interesser aldrig kommer til at influere negativt på vores evne til at rådgive reelt og oprigtigt.

I den henseende er det værd at nævne, at vi altid vurderer og anmelder et elselskab, før vi undersøger muligheden for et kommercielt samarbejde. Ligeledes bør det bemærkes, at vi promoverer en del elselskaber samt ladeløsningsudbydere, som vi endnu ikke har kommercielle aftaler med, fordi vi mener, at det er i forbrugerens interesse, at denne præsenteres for disse elselskaber samt ladeløsninger.

Ydermere er det værd at nævne, at en række af de elselskaber/ladeløsningsudbydere, vi rent faktisk har kommercielle aftaler med, ikke optræder på vores oversigter over de bedste, billigste eller grønneste elselskaber, da vi ikke mener, at de pågældende elselskaber gør det tilstrækkeligt godt inden for de parametre, vi bedømmer med afsæt i. 

Sagt på en anden måde: Bare fordi et elselskab eller en ladeløsningsudbyder har et affiliate-program, er dette ikke ensbetydende med, at elselskabet/ladeløsningsudbyderen automatisk er sikret promovering hos os.

Et overblik over vores samarbejdspartnere

Hos Eltjek24.dk spiller vi med åbne kort og vægter gennemsigtighed yderst højt, hvorfor du herunder kan læse, hvilke elselskaber samt ladeløsningsudbydere som vi p.t. har kommercielle aftaler med: 

NRGi, AURA, Nettopower, Energi+, Modstrøm, OK, Vest Energi, Norlys, Gasel, Kärnful Energi, Velkommen, EnergiFyn, b.energy, Energidrift, Greenbow, go’energi, LOAD, Zapp Mobility, Power Fuel, Wattoo, El & VVS, Proshop og iWatt.