Spring til indhold

Eltjek24.dk indeholder reklamelinks. Læs mere

Naturgas-priser
→ Sammenlign naturgas-priser fra de bedste udbydere

Herunder finder du en overskuelig oversigt over naturgaspriserne hos de – i vores øjne – bedste udbydere. Bemærk, at priserne, der opdateres en gang månedligt, er et udtryk for sidste måneds gennemsnitspriser. 

Vær tilmed opmærksom på, at de priser, vi viser, afspejler den rå gaspris inkl. moms, hvorfor der altså hverken er medregnet afgifter eller transportudgifter. 

Populært valg

3.6/5

Populært valg

Pris pr. m3

5,3 kr.

pr. md.

Abonnement

0 kr.

pr. md.

Oprettelse:
Gratis

Pristype:
Variabel

Binding:
Ingen

God pris

3.7/5

God pris

Pris pr. m3

3,91 kr.

pr. md.

Abonnement

12,5 kr.

pr. md.

Oprettelse:
Gratis

Pristype:
Variabel

Binding:
6 mdr.

4.1/5

Pris pr. m3

4,02 kr.

pr. md.

Abonnement

29 kr.

pr. md.

Oprettelse:
Gratis

Pristype:
Variabel

Binding:
Ingen

Gode rabatter

3.9/5

Gode rabatter

Pris pr. m3

5,51 kr.

pr. md.

Abonnement

0 kr.

pr. md.

Oprettelse:
Gratis

Pristype:
Variabel

Binding:
6 mdr.

3.7/5

Pris pr. m3

3,91 kr.

pr. md.

Abonnement

15 kr.

pr. md.

Oprettelse:
Gratis

Pristype:
Variabel

Binding:
Ingen

4/5

Pris pr. m3

3,49 kr.

pr. md.

Abonnement

25 kr.

pr. md.

Oprettelse:
Gratis

Pristype:
Variabel

Binding:
Ingen

2.5/5

Pris pr. m3

3,98 kr.

pr. md.

Abonnement

18 kr.

pr. md.

Oprettelse:
Gratis

Pristype:
Variabel

Binding:
5 mdr.

3/5

Pris pr. m3

3,80 kr.

pr. md.

Abonnement

30 kr.

pr. md.

Oprettelse:
Gratis

Pristype:
Variabel

Binding:
Ingen

Hvad er naturgas?

Naturgas udgør omkring en fjerdedel af verdens samlede energiproduktion. Det gør naturgassen til den tredjestørste energikilde på markedet kun overhalet af olie og kul. Ligesom det er tilfældet med olie og kul, så er naturgas også et fossilt brændstof, men til gengæld er naturgas både renere og billigere. Som regel i hvert fald.

Naturgassen kommer fra organisk materiale som olie og kul, der befinder sig et sted mellem 3 og 6 kilometer under jordens overflade i kæmpemæssige sedimentbassiner. Måden, hvorpå man producerer naturgas, er ganske enkelt ved at opvarme det organiske materiale, som så omdannes det til naturgas.

Naturgas består af en masse forskellige kulbrinter, herunder kuldioxid, brint, kvælstof, helium og svovlbrinte. Langt størstedelen af naturgassen består dog af metan, som er en både effektiv og alsidig gasart, der både kan bruges til el og varme samt i den kemiske industri.

Naturgas er ikke den mest bæredygtige løsning, men det er trods alt langt bedre end olie og kul. Naturgas udleder i omegnen af 60 % mindre CO2 end kul, og derudover er det også forholdsvis nemt at fjerne svovlen.

På den måde er der flere miljømæssige fordele ved at vælge naturgas frem for olie og kul, men stadig er der selvfølgelig også ulemper ved naturgassen sammenlignet med vedvarende og bæredygtige løsninger.

Er du interesseret i at lære mere om naturgas som energikilde, så kan vi anbefale vores guide til naturgas.

Hvad koster naturgas?

Overvejer du at skifte fra olie til naturgas, så er det en beslutning, der giver rigtig god mening – ikke bare miljømæssigt, men også økonomisk. Generelt set er der markante besparelser at hente ved at skifte væk fra olie, og her er bl.a. naturgas et fornuftigt valg som ny energikilde.

Naturgas er ikke nødvendigvis det billigste på markedet, men i visse tilfælde er de billigste alternativer ganske simpelt ikke en mulighed. Hos nogle leverandører kan fjernvarme være en billigere løsning end naturgas, men hvad nytter det, hvis din husstand ikke har mulighed for at blive koblet på det lokale kraftvarmeværk?

Den optimale energikilde for dig og din husstand afhænger først og fremmest af de muligheder, der kan lade sig gøre på din matrikel. Har du f.eks. ikke mulighed for at modtage fjernvarme, så kan du trygt skifte fra olie til naturgas og stadig gøre en god investering, der kan ses på energiregningen.

Naturgas koster typisk mellem 6 og 16 kr. pr. kubikmeter. Prisen vil dog variere lidt fra sæson til sæson, da der grundet forskellige årsager, som vi kommer ind på senere, er en række af påvirkende faktorer.

Hvor meget naturgas bruger man?

Prisen på naturgas afhænger selvfølgelig først og fremmest af, hvor meget gas din husstand bruger. Jo flere du har boende, jo større bliver behovet for el og varme. Derudover betyder størrelsen af dit hus også en del, da et sundt indeklima jo kræver en vis temperatur – selv i de rum, du ikke benytter så ofte.

Overvejer du at skifte til naturgas, men har du ingen idé om, hvor meget naturgas din husstand har brug for? 

Forsyningstilsynet har lavet et skøn af gasforbruget hos gennemsnitlige familier, som burde give et nogenlunde indblik i dit naturgasforbrug:

 • Små, nyere huse bruger 1.100 m3 pr. år
 • Store, nyere huse bruger 1.900 m3 pr. år
 • Små, ældre huse bruger 2.400 m3 pr. år
 • Store, ældre huse bruger 3.500 m3 pr. år.

Hvad påvirker prisen på naturgas?

Udover at din naturgasregning selvfølgelig afhænger af, hvor meget gas din husstand har brug for, så har dit behov faktisk også indflydelse på prisen. Naturgas er nemlig børsnoteret, og for at være mere præcis så betyder det, at prisen på naturgas fastsættes ud fra udbud og efterspørgsel.

Naturgas er ganske enkelt en vare, der stiger og falder i værdi alt efter forbrugernes behov for at købe produktet. 

Ligesom det f.eks. er dyrest at købe en vinterjakke i vinterhalvåret, altså når man har det største behov for den, så er naturgas også dyrest i de kolde måneder, hvor efterspørgslen er på sit højeste.

Det omvendte gør sig gældende, når temperaturen stiger, og vi bruger mindre og mindre gas til at opvarme vores hjem. Prisen på naturgas falder, når efterspørgslen falder, og sådan bølger det frem og tilbage i løbet af året.

Hvilke uforudsete hændelser kan påvirke naturgasprisen?

Til trods for naturgasprisens gennemsnitlige op- og nedture, så er man også nødt til at tage højde for, at uforudsete hændelser kan påvirke kursen. Det kan være naturkatastrofer, politiske konflikter af mindre skala eller i værste fald krig, som på kort tid kan få stor indflydelse på naturgasprisen.

Som vi har erfaret på grund af Ruslands invasion i Ukraine, så har både EU- og NATO-landene i høj grad forsøgt at gøre sig uafhængige af russiske ressourcer.

En stor portion af verdens naturgas kommer fra Rusland, og ved at frasige sig muligheden for at købe russisk naturgas, så mindsker man udbuddet. 

Den mindskede andel naturgas, vi har til rådighed, skal stadig række til den samme efterspørgsel. Derfor er naturgassen blevet mere værdifuld, og derfor stiger prisen.

Hvor kan man få naturgas?

For at du kan blive forsynet med naturgas, er din husstand først og fremmest nødt til at være koblet på energinettet.

Ved du ikke, om naturgas er en mulighed for dig, så fortvivl ej.

Vi har nemlig fundet et kort over gasnettet fra 2020 udgivet af Dansk Gasteknik Center, som giver et overordnet indblik i energinettets omfang.

Danmark har et stort og omfattende netværk af gasrør, der forsyner størstedelen af landet med gas. Men som kortet viser, så er gasnettet ikke landsdækkende, og bor du f.eks. på Mols, Lolland-Falster eller Langeland, så er naturgas ikke en mulighed for dig i skrivende stund (2022).

Hvilken udbyder af naturgas er billigst?

I 2004 blev det danske gasmarked fuldt liberaliseret, hvilket betyder, at alle danskere siden dengang har haft frit valg på alle hylder i forhold til valg af naturgasudbyder. 

Derfor har du med andre ord også selv ansvar for at finde en naturgas-aftale, der passer til dine behov.

Danmark har et væld af energiudbydere, og for nogle mennesker kan det være svært at vurdere, hvilken leverandør de bør vælge. 

Du har selvfølgelig også retten til ikke at tage stilling, og i så fald vil leverandøren med forsyningspligten i dit område levere din energi.

Er du derimod på jagt efter den bedste aftale, så er du landet det helt rette sted. Længere oppe finder du nemlig en overskuelig oversigt over de bedste leverandører af naturgas. Det der med at finde den billigste leverandør er dog ikke nødvendigvis så ligetil…

Hovedreglen for at finde den billigste leverandør af naturgas handler først og fremmest om at kende sin husstands behov. Den pris, du betaler for gassen, varierer i skrivende stund (oktober 2022) blot 50 øre pr. kubikmeter, og frem for kun at tænke gaspriser så giver det også rigtig god mening at overveje priser på gebyrer og oprettelse samt bindingsperiodens længde og lignende ting med småt. Via vores oversigt vil du – foruden at kunne se udbydernes aktuelle gaspriser pr. kubikmeter – også kunne se, hvorvidt en udbyder forlanger nogen månedlig abonnement-sats.

Variabel eller fast pris – hvad skal du vælge?

Når man tegner en naturgasaftale, skal man vælge, om man ønsker en aftale med en variabel eller fast pris. 

Som tidligere nævnt så afhænger prisen på naturgas af gasbørsen, og vælger man en aftale med en variabel pris for sin gas, ja så stiger og falder den pris, du betaler for gassen, i takt med naturgassens kurs på gasbørsen.

Hen over sommerhalvåret giver en variabel gaspris derfor en lavere regning som følge af naturgassens faldende efterspørgsel. Dog er man nødt til at medregne, at regningen kan være dyrere i de kolde måneder end ved en aftale med fast pris, og samtidig er man også mere udsat for uforudsete ændringer på gasbørsen.

En gasaftale med en fast pris giver dig derimod en fastlåst pris pr. kubikmeter, uanset hvordan tingene forholder sig på gasbørsen. I hvert fald for en begrænset periode. Fastpris-aftalerne justeres nemlig også med jævne mellemrum. 

Når vi anmelder og bedømmer et elselskab, modtager elselskabet én samlet karakter, hvor skalaen går fra 0 til 5. Den samlede karakter er et gennemsnit af fem individuelle karakter, der gives inden for følgende parametre: 

 • Miljøvenlighed
 • Kundeservice
 • Ry blandt forbrugerne
 • Medlemsfordele
 • Pris.

I det følgende gennemgår vi de fem parametre og redegør for, hvilke forhold vi lægger vægt på inden for disse.

 Miljøvenlighed

For at et elselskab kan få en god karakter inden for parameteret ‘miljøvenlighed’, skal elselskabet yde et fornuftigt bidrag til den grønne omstilling samt besidde en grøn profil.

Først og fremmest kigger vi på, om et elselskab køber grønne certifikater. Gør elselskabet dette, trækker det naturligvis op i vores bedømmelse.

Dernæst kigger vi på, om elselskabet har iværksat en række grønne initiativer. Det kunne eksempelvis være at bidrage økonomisk til bevarelse eller udvidelse af skovområder eller at støtte andre klimaforbedrende aktiviteter.

Kundeservice

Når vi skal vurdere, hvorvidt et elselskab leverer kundeservice på et højt niveau eller ej, kigger vi først og fremmest på, hvordan elselskabets kundeservice-afdeling er beskrevet af nuværende og tidligere forbrugere på forskellige anmeldelsesportaler såsom Trustpilot.

Hvis et elselskabs kundeservice-personale af adskillige forbrugere fremhæves som værende hjælpsomt, vidende og lignende, er chancen for en god karakter naturligvis rigtig god.

Er det modsatte derimod tilfældet – altså hvis elselskabets kundeservice-personale får meget kritik fra tidligere og nuværende forbrugere – får elselskabet sandsynligvis en mindre god karakter.

Ud over at orientere os dybdegående i forbrugeranmeldelser kigger vi også på, hvor dygtigt et elselskab er til at vejlede nuværende og potentielle forbrugere på elselskabets egen hjemmeside. I den henseende kigger vi blandt andet på, om elselskabet byder på en FAQ-sektion og i så fald, hvor udtømmende og grundig denne sektion er.

Sidst, men ikke mindst vurderer vi graden af tilgængelighed for kundeservice-afdelingen.

Her kigger vi blandt andet på, hvornår kundeservice-afdelingen kan træffes samt hvordan. Er det kun muligt at komme i kontakt med kundeservice via mail, eller kan det også lade sig gøre at træffe kundeservice-afdelingen telefonisk eksempelvis? Ikke overraskende giver det naturligvis flest plusser i vores bog, hvis graden af tilgængelighed er høj.

Ry blandt forbrugerne

Når vi skal vurdere et elselskabs ry blandt forbrugerne, kigger vi på elselskabets Trustpilot-konto og adopterer delvist den karakter, som elselskabet har fået her. Dog runder vi op til nærmeste halve eller hele.

Det vil sige, at hvis et elselskab har opnået en samlet karakter på 4,1 på Trustpilot, får elselskabet 4 i karakter hos os, når det kommer til parameteret ‘ry blandt forbrugerne’.

Medlemsfordele

For nogle elselskaber gælder det, at disse byder på medlemsfordele ud over det sædvanlige. Eksempler på sådanne fordele kunne være rabataftaler til et utal af forretninger eller muligheden for at få fribilletter til sportsarrangementer.

Skal et elselskab opnå en god karakter inden for kriteriet ‘medlemsfordele’, er det derfor centralt, at elselskabet forkæler sine kunder med en række fordele, som kunderne ikke vil kunne finde hos samtlige andre elselskaber.

Dette betyder med andre ord, at fornuftige priser, adgang til en oversigt over ens forbrug samt muligheden for at få hjælp af et kompetent kundeservice-personale ikke er nok i sig selv til at score højt inden for dette parameter. Rigtig mange elselskaber byder nemlig på disse særtræk, hvorfor vi ikke anser disse som særlige medlemsfordele.

Pris

Skal et elselskab opnå en god karakter inden parameteret ‘pris’, skal elselskabet – ikke så overraskende – byde på økonomisk gunstige vilkår for sine kunder.

Her kigger vi særligt på, om elselskabet opererer med et spottillæg og i så fald, hvor højt dette er.

Ligeledes kigger vi på, om elselskabet opererer med nogen abonnement-sats og i så fald, hvor høj denne er.

Mange elselskaber opererer med flere strømpakker, og de prisestimater, vi viser, tager altid udgangspunkt i de billigste strømpakker fra de enkelte elselskaber.

Derudover er det vigtigt at bemærke, at eventuelle besparelser via introtilbud ikke medregnes i vores prisestimater. 

Hos Eltjek24.dk er vi yderst stolte over vores indsats, når det kommer til at levere retvisende prisestimater.

Stoltheden bunder blandt andet i, at vi har udviklet en avanceret beregner til formålet, og at vi med jævne mellemrum aktivt er ude at indhente oplysninger om elselskabernes spottillæg og lignende. Forhold, som elselskaberne ikke nødvendigvis oplyser om på deres hjemmesider.

Hvor om alting er, kommer vi dog ikke uden om, at det, vi leverer, er estimater, hvorfor de priser, du finder på siden her, skal anses som vejledende. 

I det følgende gennemgår vi de primære årsager hertil.

 1. Prisestimaterne (gælder kun for de elaftaler, hvor prisen er variabel) beregnes blandt andet med afsæt i sidste måneds gennemsnitspris for ren strøm. Her bruger vi Nord Pool som kilde.

 2. Der findes forskellige elnetområder i Danmark, og priserne for transport af el varierer disse områder imellem. I vores prisestimater har vi regnet med gennemsnitspriserne for transport i henholdsvis Aarhus (KONSTANT) for vest-priserne og København (Radius) for øst-priserne.

  Selvom priserne for transport af el varierer fra område til område, påvirker denne variation ikke prisdifferencerne de forskellige elselskaber imellem. Det forholder sig nemlig sådan, at det beløb, du skal betale i transport-udgift, altid vil være betinget af det område, du bor i, og ikke af det elselskab, du har valgt. Med andre ord betyder det, at eksempelvis Norlys- og Nettopower-kunder vil betale det samme i transport-udgifter, hvis de bor i det samme område.

 3. Fra tid til anden foretager elselskaberne justeringer, hvad angår deres abonnement-satser og/eller deres tillægspris pr. kWh

  Vi gør alt, hvad vi kan for at fange disse justeringer, men der vil altid være en risiko for, at vi en sjælden glipper en eller flere justeringer. Hvis du mistænker, at vi oplyser en misvisende abonnement-sats eller regner med en forkert strømtillægssats, så hiv hellere end gerne fat i os på info@eltjek24.dk, så dykker vi ned i, hvorvidt din mistanke er begrundet eller ej.


Vores beregningsmodel

Med henblik på at levere et så retvisende sammenligningsgrundlag som overhovedet muligt har vi kreeret vores egen beregningsmodel til at kortlægge de gennemsnitlige kWh-satser for de enkelte elselskaber.

Herunder følger den formel, som vores beregningsmodel benytter sig af:

(strømtillæg + den rene strømpris (et gennemsnit for seneste måned) + transportudgifter (et gennemsnit) + eltariffer + elafgift) x 1,25 (moms).

Vi skal have indsigt i dit forbrug for at udregne så præcise prisestimater som muligt.

Ligeledes er indsigt i dit forbrug vigtigt for, at vi kan vise dig så billige strømpakker som muligt. Elselskabernes strømpakker er nemlig strikket sammen på en sådan måde, at dit forbrug har stor indflydelse på, hvilke strømpakker der økonomisk set er mest attraktive for dig.

Kender du ikke dit årlige forbrug, klikker du blot nej, hvorefter du – med afsæt i antallet af personer i din bolig – får mulighed for at angive et forbrugsestimat.

Sådan tjener vi penge

Vores forretningsmodel baserer sig på noget, der kaldes affiliate-marketing.

Med andre ord betyder det, at vi sommetider tjener penge, hvis en af vores besøgende tilmelder sig et af de elselskaber eller en af de ladeløsningsudbydere, vi fremhæver.

At vi er et kommercielt foretagende betyder dog ikke, at du ikke kan stole på os. Intet er nemlig vigtigere for os end at rådgive vores besøgende så godt og reelt som overhovedet muligt, og derfor har vi også indført en række processer, som sikrer, at kommercielle interesser aldrig kommer til at influere negativt på vores evne til at rådgive reelt og oprigtigt.

I den henseende er det værd at nævne, at vi altid vurderer og anmelder et elselskab, før vi undersøger muligheden for et kommercielt samarbejde. Ligeledes bør det bemærkes, at vi promoverer en del elselskaber samt ladeløsningsudbydere, som vi endnu ikke har kommercielle aftaler med, fordi vi mener, at det er i forbrugerens interesse, at denne præsenteres for disse elselskaber samt ladeløsninger.

Ydermere er det værd at nævne, at en række af de elselskaber/ladeløsningsudbydere, vi rent faktisk har kommercielle aftaler med, ikke optræder på vores oversigter over de bedste, billigste eller grønneste elselskaber, da vi ikke mener, at de pågældende elselskaber gør det tilstrækkeligt godt inden for de parametre, vi bedømmer med afsæt i. 

Sagt på en anden måde: Bare fordi et elselskab eller en ladeløsningsudbyder har et affiliate-program, er dette ikke ensbetydende med, at elselskabet/ladeløsningsudbyderen automatisk er sikret promovering hos os.

Et overblik over vores samarbejdspartnere

Hos Eltjek24.dk spiller vi med åbne kort og vægter gennemsigtighed yderst højt, hvorfor du herunder kan læse, hvilke elselskaber samt ladeløsningsudbydere som vi p.t. har kommercielle aftaler med: 

NRGi, AURA, Nettopower, Energi+, Modstrøm, OK, Vest Energi, Norlys, Gasel, Kärnful Energi, Velkommen, EnergiFyn, b.energy, Energidrift, Greenbow, go’energi, LOAD, Zapp Mobility, Power Fuel, Wattoo, El & VVS, Proshop og iWatt.

Vigtigt angående priser!

Priserne, der opdateres i begyndelsen af hver måned, skal anses som vejledende af flere årsager:

 1. De beregnes med afsæt i sidste måneds gennemsnitspris for ren strøm. Her bruger vi Nord Pool som kilde.

 2. Der findes forskellige elnetområder i Danmark, og priserne for transport af el varierer disse områder imellem. I vores prisestimater har vi regnet med gennemsnitspriserne for transport i henholdsvis Aarhus (KONSTANT) for vest-priserne og København (Radius) for øst-priserne. 

  Selvom priserne for transport af el varierer fra område til område, påvirker denne variation ikke prisdifferencerne de forskellige elselskaber imellem. Det forholder sig nemlig sådan, at det beløb, du skal betale i transport-udgift, altid vil være betinget af det område, du bor i, og ikke af det elselskab, du har valgt. Med andre ord betyder det, at eksempelvis Norlys- og Nettopower-kunder vil betale det samme i transport-udgifter, hvis de bor i det samme område.

 3. Fra tid til anden foretager elselskaberne justeringer, hvad angår deres abonnement-satser og/eller deres tillægspris pr. kWh.


  Vi gør alt, hvad vi kan for at fange disse justeringer, men der vil være en risiko for, at vi sommetider glipper en eller flere af disse justeringer. Hvis du mistænker, at vi oplyser en misvisende abonnement-sats eller regner med en forkert strømtillægssats, så hiv hellere end gerne fat i os på info@eltjek24.dk, så dykker vi ned i, hvorvidt din mistanke er begrundet eller ej.

At sammenligne elpriser er virkelig ikke nogen let opgave, da det er et ekstremt uigennemskueligt og mudret felt, hvilket blandt andet hænger sammen med, at der er stor forskel på, hvordan de forskellige elselskaber oplyser om deres egne priser.

Nogle elselskaber opererer med stor gennemsigtighed og oplyser om alt fra strømtillæg, afgifter, den rene strømpris og så videre, mens andre udelukkende oplyser sidste måneds gennemsnitlige rene strømpris.

I vores kWh-prisestimater har vi medregnet samtlige omkostninger med undtagelse af abonnement-satsen. En sats, som vi naturligvis også oplyser om, men selvstændigt og altså ikke som en del af den estimerede kWh-sats. 
 

Vores beregningsmodel

Med henblik på at levere et så retvisende sammenligningsgrundlag som overhovedet muligt har vi kreeret vores egen beregningsmodel til at kortlægge de gennemsnitlige kWh-satser for de enkelte elselskaber.

Herunder følger den formel, som vores beregningsmodel benytter sig af:

(strømtillæg + den rene strømpris (et gennemsnit for seneste måned) + transportudgifter (et gennemsnit) + eltariffer + elafgift) x 1,25 (moms)