Spring til indhold

Eltjek24.dk indeholder reklamelinks. Læs mere

Anmeldelse af
Nordisk Energi

Nordisk Energy screenshot

Vores vurdering

0
2.6/5
Miljøvenlighed
3/5
Kundeservice
4/5
Ry blandt forbrugerne
4.5/5
Medlemsfordele
1/5
Pris
0.5/5

Bliv klogere på vores bedømmelsesproces her.

Priser

Grøn baggrund til anmeldelser

Prisestimaterne refererer til eludbyderens billigste
strømprodukt ved et årligt forbrug på 4000 kWh.

Vest for Storebælt

3,35

kr./kWh.

Øst for Storebælt

3,63

kr./kWh.

Binding: 6 mdr. | Abonnement: 0 kr./md.

Abonnement: 0 kr./md.
Binding: 6 mdr. 

Uddybende intro til og anmeldelse af Nordisk Energi

Nordisk Energi er et af de nyere danske elselskaber. Elselskabet blev nemlig stiftet i 2022.

Navnet ‘Nordisk Energi’ fortæller en smule om elselskabets måde at agere på. Al strøm, som Nordisk Energi leverer, indkøber de nemlig – ifølge dem selv – i Norden. Derfor stammer en stor del af den strøm, som Nordisk Energi køber og leverer til deres kunder fra bæredygtige energikilder. Dem har vi nemlig en del af her i Norden i form af blandt andet vindmøller og vandturbiner.

Modsat en række andre elselskaber giver Nordisk Energi dog ikke nogen garantier for, at de udelukkende leverer 100 % grøn strøm. 

Til gengæld giver Nordisk Energi en række andre garantier, som mange forbrugere stensikkert vil finde attraktive. 

En række af disse garantier er, at Nordisk Energis kundeservice altid svarer inden for 24 timer, og at elselskabet står for det hele i forbindelse med dit strøm-setup, hvis du vælger dem som din el-leverandør.

Nordisk Energi er ikke til at stole på

I skrivende stund opererer Nordisk Energi med to strømpakker.

Én strømpakke for dem, der ønsker en fast pris, og én strømpakke for dem, der ønsker en variabel pris. 

Hvis du vælger en strømpakke med fast pris, vil din kWh-pris være den samme på alle tidspunkter af døgnet, mens din kWh-pris vil følge her-og-nu-prisen på elbørsen, sæt du går med strømpakken med variabel pris. 

I skrivende stund er Nordisk Energis strømpakke med variabel pris – på papiret – ganske favorabel, da der ikke er noget abonnementsgebyr forbundet med denne pakke. Spottillægget for pakken er – ifølge Nordisk Energi – blot 8 øre pr. kWh. Desværre har vi fået indsigt i regninger, der kraftigt antyder, at virkeligheden ikke er, som Nordisk Energi udlægger den.

Hvad elselskabet ikke informerer om er nemlig, at de – jævnfør de regninger, vi har fået adgang til – tilføjer et skjult gebyr til den variable strømpris – foruden de 8 øre pr. kWh – på omkring 1,2 kroner pr. kWh, hvilket gør Nordisk Energi til den absolut dyreste eludbyder på markedet. 

Fornuftige alternativer til Nordisk Energi

4.1/5

Binding: Ingen.
Abonnement: 0 kr./md.

Klimavenlig
Populær
3.8/5

Binding: 6 mdr.
Abonnement: 0 kr./md.

Godt ry
3.9/5

Binding: 6 mdr.
Abonnement: 29 kr./md.

Vi skal være 100 % ærlige og sige, at vi tidligere har vist urigtige prisestimater for Nordisk Energi, da de ikke blot har fejlinformeret forbrugerne om deres betingelser, men også os.  

I den henseende vil vi gerne rette en kæmpe tak til forskellige forbrugere, der har delt regninger med os, og som har gjort opmærksomme på det skjulte tillæg, som Nordisk tilføjer.

Vil du vide endnu mere om ovenstående problematik, har TÆNK også dækket dette i en ganske hæderlig artikel: https://taenk.dk/forbrugerliv/bolig/elselskab-spinder-guld-paa-skjulte-tillaeg.

Sådan lød priser og vilkår i september 2023

Fordele

Godt ry på Trustpilot

Nem og hurtig oprettelse

Ulemper

Nogle af alternativerne har endnu grønnere profiler end Nordisk Energi

Er blandt de dyreste på markedet grundet et skjult tillæg

Fornuftig indsats på kundeservice-fronten

Nordisk Energis kundeservice-afdeling har et rigtig fint ry, og hvis Nordisk Energi lever op til, hvad de lover, må vi også sige, at tilgængeligheden af kundeservice-afdelingen er ganske fornuftig. 

Telefonlinjerne til denne afdeling er nemlig åbne alle hverdage i tidsrummet 10-16.

Ønsker du ikke vejledning via telefon, men i stedet mail, kan dette naturligvis også lade sig gøre som kunde eller potentielt kunde hos Nordisk Energi, og hvis du skriver en mail, får du – ifølge Nordisk Energi – altid svar inden for 24 timer. 

Ingen ekstraordinære medlemsfordele

Hos nogle elselskaber forkæles kunderne med ekstraordinære medlemsfordele såsom rabatter til en masse butikker, fribilletter til sportsarrangementer, muligheden for at støtte lokalsporten og meget, meget andet.

Sådanne medlemsfordele får du desværre ikke hos Nordisk Energi. 

Et fornuftigt ry blandt forbrugerne

I skrivende stund har Nordisk Energi modtaget omkring 1.500 anmeldelser på Trustpilot og præsteret en samlet score på 4,4, hvilket svarer til ‘fremragende’. 

Dermed er det vist ikke helt forkert at konkludere, at størstedelen af de Nordisk Energis kunder, der har anmeldt elselskabet, er meget tilfredse med den indsats, som Nordisk Energi yder. Det er dog meget tvivlsomt, at disse kunder er bevidste om det skjulte tillæg, som elselskabet tilføjer.

I de kommende afsnit dykker vi ned, hvad Nordisk Energi roses for af de glade kunder, og hvad Nordisk Energi kritiseres for af de knapt så glade af slagsen.

Hvad roses Nordisk Energi for?

Isolerer man de mest positivt stemte Trustpilot-anmeldelser, vil man se, at den ros, der er gennemgående, i høj grad omhandler Nordisk Energis indsats på kundeservice-området samt elselskabets prisniveau. På papiret forekommer Nordisk Energi også at være et af de absolut billigste elselskaber. Desværre viser virkeligheden sig at være en anden, da elselskabet opererer med skjulte tillæg.

Hvad kritiseres Nordisk Energi for?

Et af de kritikpunkter, der gentages af flere negativt stemte Trustpilot-anmeldere, er, at Nordisk Energi ikke er helt klare i mælet omkring størrelsen på depositummet, de trækker. Flere forbrugere mener ikke, at de har været godt nok informeret omkring både omfanget og tilstedeværelsen af et depositum.

Derudover er der nogle få, som giver udtryk for, at deres oplevelse med kundeservice-afdelingen ikke har været helt tilfredsstillende.

Ydermere er der en række negativt stemte Trustpilot-anmeldere, der harcelerer over, at de har fået uforståeligt høje elregninger, mens de har været kunder hos Nordisk Energi, og at de mener, at Nordisk ikke er dygtige nok til at oplyse om en række forskellige gebyrer.

Kort opsummering

Nordisk Energi er et nyere elselskab. Elselskabet har flere interessante særtræk, blandt andet at al den strøm, elselskabet indkøber, produceres i Norden. 

På medlemsfordele-området kunne Nordisk Energi godt levere endnu bedre, end de gør. Det samme gælder, når det kommer til klimaindsatsen. Her findes der nemlig nogle elselskaber, der er endnu mere fremme i skoene end Nordisk Energi. 

Til gengæld er der ikke mange andre elselskaber, som klarer sig lige så fornemt på Trustpilot, som Nordisk Energi gør. 

Selvom der er positive ting at sige om Nordisk Energi, kan vi dog ikke anbefale dette elselskab, hvilket primært skyldes det skjulte tillæg, som vi efterhånden har nævnt en del gange i denne anmeldelse.

Vigtigt angående priser!

Priserne, der opdateres i begyndelsen af hver måned, skal anses som vejledende af flere årsager:

 1. De beregnes med afsæt i sidste måneds gennemsnitspris for ren strøm. Her bruger vi Nord Pool som kilde.

 2. Der findes forskellige elnetområder i Danmark, og priserne for transport af el varierer disse områder imellem. I vores prisestimater har vi regnet med gennemsnitspriserne for transport i henholdsvis Aarhus (KONSTANT) for vest-priserne og København (Radius) for øst-priserne. 

  Selvom priserne for transport af el varierer fra område til område, påvirker denne variation ikke prisdifferencerne de forskellige elselskaber imellem. Det forholder sig nemlig sådan, at det beløb, du skal betale i transport-udgift, altid vil være betinget af det område, du bor i, og ikke af det elselskab, du har valgt. Med andre ord betyder det, at eksempelvis Norlys- og Nettopower-kunder vil betale det samme i transport-udgifter, hvis de bor i det samme område.

 3. Fra tid til anden foretager elselskaberne justeringer, hvad angår deres abonnement-satser og/eller deres tillægspris pr. kWh.


  Vi gør alt, hvad vi kan for at fange disse justeringer, men der vil være en risiko for, at vi sommetider glipper en eller flere af disse justeringer. Hvis du mistænker, at vi oplyser en misvisende abonnement-sats eller regner med en forkert strømtillægssats, så hiv hellere end gerne fat i os på info@eltjek24.dk, så dykker vi ned i, hvorvidt din mistanke er begrundet eller ej.

At sammenligne elpriser er virkelig ikke nogen let opgave, da det er et ekstremt uigennemskueligt og mudret felt, hvilket blandt andet hænger sammen med, at der er stor forskel på, hvordan de forskellige elselskaber oplyser om deres egne priser.

Nogle elselskaber opererer med stor gennemsigtighed og oplyser om alt fra strømtillæg, afgifter, den rene strømpris og så videre, mens andre udelukkende oplyser sidste måneds gennemsnitlige rene strømpris.

I vores kWh-prisestimater har vi medregnet samtlige omkostninger med undtagelse af abonnement-satsen. En sats, som vi naturligvis også oplyser om, men selvstændigt og altså ikke som en del af den estimerede kWh-sats. 
 

Vores beregningsmodel

Med henblik på at levere et så retvisende sammenligningsgrundlag som overhovedet muligt har vi kreeret vores egen beregningsmodel til at kortlægge de gennemsnitlige kWh-satser for de enkelte elselskaber.

Herunder følger den formel, som vores beregningsmodel benytter sig af:

(strømtillæg + den rene strømpris (et gennemsnit for seneste måned) + transportudgifter (et gennemsnit) + eltariffer + elafgift) x 1,25 (moms)

Når vi anmelder og bedømmer et elselskab, modtager elselskabet én samlet karakter, hvor skalaen går fra 0 til 5. Den samlede karakter er et gennemsnit af fem individuelle karakter, der gives inden for følgende parametre: 

 • Miljøvenlighed
 • Kundeservice
 • Ry blandt forbrugerne
 • Medlemsfordele
 • Pris.

I det følgende gennemgår vi de fem parametre og redegør for, hvilke forhold vi lægger vægt på inden for disse.

 Miljøvenlighed

For at et elselskab kan få en god karakter inden for parameteret ‘miljøvenlighed’, skal elselskabet yde et fornuftigt bidrag til den grønne omstilling samt besidde en grøn profil.

Først og fremmest kigger vi på, om et elselskab køber grønne certifikater. Gør elselskabet dette, trækker det naturligvis op i vores bedømmelse.

Dernæst kigger vi på, om elselskabet har iværksat en række grønne initiativer. Det kunne eksempelvis være at bidrage økonomisk til bevarelse eller udvidelse af skovområder eller at støtte andre klimaforbedrende aktiviteter.

Kundeservice

Når vi skal vurdere, hvorvidt et elselskab leverer kundeservice på et højt niveau eller ej, kigger vi først og fremmest på, hvordan elselskabets kundeservice-afdeling er beskrevet af nuværende og tidligere forbrugere på forskellige anmeldelsesportaler såsom Trustpilot.

Hvis et elselskabs kundeservice-personale af adskillige forbrugere fremhæves som værende hjælpsomt, vidende og lignende, er chancen for en god karakter naturligvis rigtig god.

Er det modsatte derimod tilfældet – altså hvis elselskabets kundeservice-personale får meget kritik fra tidligere og nuværende forbrugere – får elselskabet sandsynligvis en mindre god karakter.

Ud over at orientere os dybdegående i forbrugeranmeldelser kigger vi også på, hvor dygtigt et elselskab er til at vejlede nuværende og potentielle forbrugere på elselskabets egen hjemmeside. I den henseende kigger vi blandt andet på, om elselskabet byder på en FAQ-sektion og i så fald, hvor udtømmende og grundig denne sektion er.

Sidst, men ikke mindst vurderer vi graden af tilgængelighed for kundeservice-afdelingen.

Her kigger vi blandt andet på, hvornår kundeservice-afdelingen kan træffes samt hvordan. Er det kun muligt at komme i kontakt med kundeservice via mail, eller kan det også lade sig gøre at træffe kundeservice-afdelingen telefonisk eksempelvis? Ikke overraskende giver det naturligvis flest plusser i vores bog, hvis graden af tilgængelighed er høj.

Ry blandt forbrugerne

Når vi skal vurdere et elselskabs ry blandt forbrugerne, kigger vi på elselskabets Trustpilot-konto og adopterer delvist den karakter, som elselskabet har fået her. Dog runder vi op til nærmeste halve eller hele.

Det vil sige, at hvis et elselskab har opnået en samlet karakter på 4,1 på Trustpilot, får elselskabet 4 i karakter hos os, når det kommer til parameteret ‘ry blandt forbrugerne’.

Medlemsfordele

For nogle elselskaber gælder det, at disse byder på medlemsfordele ud over det sædvanlige. Eksempler på sådanne fordele kunne være rabataftaler til et utal af forretninger eller muligheden for at få fribilletter til sportsarrangementer.

Skal et elselskab opnå en god karakter inden for kriteriet ‘medlemsfordele’, er det derfor centralt, at elselskabet forkæler sine kunder med en række fordele, som kunderne ikke vil kunne finde hos samtlige andre elselskaber.

Dette betyder med andre ord, at fornuftige priser, adgang til en oversigt over ens forbrug samt muligheden for at få hjælp af et kompetent kundeservice-personale ikke er nok i sig selv til at score højt inden for dette parameter. Rigtig mange elselskaber byder nemlig på disse særtræk, hvorfor vi ikke anser disse som særlige medlemsfordele.

Pris

Skal et elselskab opnå en god karakter inden parameteret ‘pris’, skal elselskabet – ikke så overraskende – byde på økonomisk gunstige vilkår for sine kunder.

Her kigger vi særligt på, om elselskabet opererer med et spottillæg og i så fald, hvor højt dette er.

Ligeledes kigger vi på, om elselskabet opererer med nogen abonnement-sats og i så fald, hvor høj denne er.

Mange elselskaber opererer med flere strømpakker, og de prisestimater, vi viser, tager altid udgangspunkt i de billigste strømpakker fra de enkelte elselskaber.

Derudover er det vigtigt at bemærke, at eventuelle besparelser via introtilbud ikke medregnes i vores prisestimater. 

Hos Eltjek24.dk er vi yderst stolte over vores indsats, når det kommer til at levere retvisende prisestimater.

Stoltheden bunder blandt andet i, at vi har udviklet en avanceret beregner til formålet, og at vi med jævne mellemrum aktivt er ude at indhente oplysninger om elselskabernes spottillæg og lignende. Forhold, som elselskaberne ikke nødvendigvis oplyser om på deres hjemmesider.

Hvor om alting er, kommer vi dog ikke uden om, at det, vi leverer, er estimater, hvorfor de priser, du finder på siden her, skal anses som vejledende. 

I det følgende gennemgår vi de primære årsager hertil.

 1. Prisestimaterne (gælder kun for de elaftaler, hvor prisen er variabel) beregnes blandt andet med afsæt i sidste måneds gennemsnitspris for ren strøm. Her bruger vi Nord Pool som kilde.

 2. Der findes forskellige elnetområder i Danmark, og priserne for transport af el varierer disse områder imellem. I vores prisestimater har vi regnet med gennemsnitspriserne for transport i henholdsvis Aarhus (KONSTANT) for vest-priserne og København (Radius) for øst-priserne.

  Selvom priserne for transport af el varierer fra område til område, påvirker denne variation ikke prisdifferencerne de forskellige elselskaber imellem. Det forholder sig nemlig sådan, at det beløb, du skal betale i transport-udgift, altid vil være betinget af det område, du bor i, og ikke af det elselskab, du har valgt. Med andre ord betyder det, at eksempelvis Norlys- og Nettopower-kunder vil betale det samme i transport-udgifter, hvis de bor i det samme område.

 3. Fra tid til anden foretager elselskaberne justeringer, hvad angår deres abonnement-satser og/eller deres tillægspris pr. kWh

  Vi gør alt, hvad vi kan for at fange disse justeringer, men der vil altid være en risiko for, at vi en sjælden glipper en eller flere justeringer. Hvis du mistænker, at vi oplyser en misvisende abonnement-sats eller regner med en forkert strømtillægssats, så hiv hellere end gerne fat i os på info@eltjek24.dk, så dykker vi ned i, hvorvidt din mistanke er begrundet eller ej.


Vores beregningsmodel

Med henblik på at levere et så retvisende sammenligningsgrundlag som overhovedet muligt har vi kreeret vores egen beregningsmodel til at kortlægge de gennemsnitlige kWh-satser for de enkelte elselskaber.

Herunder følger den formel, som vores beregningsmodel benytter sig af:

(strømtillæg + den rene strømpris (et gennemsnit for seneste måned) + transportudgifter (et gennemsnit) + eltariffer + elafgift) x 1,25 (moms).

Vi skal have indsigt i dit forbrug for at udregne så præcise prisestimater som muligt.

Ligeledes er indsigt i dit forbrug vigtigt for, at vi kan vise dig så billige strømpakker som muligt. Elselskabernes strømpakker er nemlig strikket sammen på en sådan måde, at dit forbrug har stor indflydelse på, hvilke strømpakker der økonomisk set er mest attraktive for dig.

Kender du ikke dit årlige forbrug, klikker du blot nej, hvorefter du – med afsæt i antallet af personer i din bolig – får mulighed for at angive et forbrugsestimat.

Sådan tjener vi penge

Vores forretningsmodel baserer sig på noget, der kaldes affiliate-marketing.

Med andre ord betyder det, at vi sommetider tjener penge, hvis en af vores besøgende tilmelder sig et af de elselskaber eller en af de ladeløsningsudbydere, vi fremhæver.

At vi er et kommercielt foretagende betyder dog ikke, at du ikke kan stole på os. Intet er nemlig vigtigere for os end at rådgive vores besøgende så godt og reelt som overhovedet muligt, og derfor har vi også indført en række processer, som sikrer, at kommercielle interesser aldrig kommer til at influere negativt på vores evne til at rådgive reelt og oprigtigt.

I den henseende er det værd at nævne, at vi altid vurderer og anmelder et elselskab, før vi undersøger muligheden for et kommercielt samarbejde. Ligeledes bør det bemærkes, at vi promoverer en del elselskaber samt ladeløsningsudbydere, som vi endnu ikke har kommercielle aftaler med, fordi vi mener, at det er i forbrugerens interesse, at denne præsenteres for disse elselskaber samt ladeløsninger.

Ydermere er det værd at nævne, at en række af de elselskaber/ladeløsningsudbydere, vi rent faktisk har kommercielle aftaler med, ikke optræder på vores oversigter over de bedste, billigste eller grønneste elselskaber, da vi ikke mener, at de pågældende elselskaber gør det tilstrækkeligt godt inden for de parametre, vi bedømmer med afsæt i. 

Sagt på en anden måde: Bare fordi et elselskab eller en ladeløsningsudbyder har et affiliate-program, er dette ikke ensbetydende med, at elselskabet/ladeløsningsudbyderen automatisk er sikret promovering hos os.

Et overblik over vores samarbejdspartnere

Hos Eltjek24.dk spiller vi med åbne kort og vægter gennemsigtighed yderst højt, hvorfor du herunder kan læse, hvilke elselskaber samt ladeløsningsudbydere som vi p.t. har kommercielle aftaler med: 

NRGi, AURA, Nettopower, Energi+, Modstrøm, OK, Vest Energi, Norlys, Gasel, Kärnful Energi, Velkommen, EnergiFyn, b.energy, Energidrift, Greenbow, go’energi, LOAD, Zapp Mobility, Power Fuel, Wattoo, El & VVS, Proshop og iWatt.