Spring til indhold
Elafgiften stiger - hvad betyder det for dig?
Hjem » Nu stiger elafgiften snart igen – hvad betyder det for dig?

Nu stiger elafgiften snart igen – hvad betyder det for dig?

Den 1. juli stiger elafgiften til 87,13 øre pr. kWh efter i de første måneder af 2023 at have været 1 øre pr. kWh. 

I løbet af 2022 nåede strømpriserne i Danmark et rekordhøjt niveau, og august blev den måned, hvor priserne nåede det allerhøjeste niveau. 

Her lød den rene strømpris for 1 kWh i gennemsnit på 3,398 kroner eksklusiv moms.

Til sammenligning lød den rene strømpris for 1 kWh i seneste måned, maj, gennemsnitligt på 0,551 kroner eksklusiv moms.

Fra politisk side blev det – som følge af de uhørt høje strømpriser – i september 2022 besluttet, at elagiften skulle sænkes til et minimum i 6 måneder fra 1. januar 2023. Formålet med denne indgriben var naturligvis at sikre, at danskerne ikke endte med at blive ruineret af uhørt høje strømudgifter.

Helt konkret blev elafgiften sænket til 1 øre pr. kWh, hvilket svarer till EU’s minimumsafgift. 

Men om lidt er det altså slut med den lave elafgift for danskerne. Fra den 1. juli øges denne nemlig – som bemærket – til 87,13 øre pr. kWh inklusiv moms.

Sænkes i fremtiden

Fra politisk side er der lagt en plan om, at elafgiften løbende skal sænkes i løbet af de kommende 6-7 år.

Inden denne plan træder i kraft, øges elagiften dog lige en smule til januar 2024. 

Herunder følger en oversigt over de kommende års satser for elafgiften: 

 • Juli 2023: 87,13 øre pr. kWh
 • Januar 2024: 88,75 øre pr. kWh
 • Januar 2025: 81 øre pr. kWh
 • Januar 2026: 81 øre pr. kWh
 • Januar 2027: 81 øre pr. kWh
 • Januar 2028: 79 øre pr. kWh
 • Januar 2029: 77,13 øre pr. kWh
 • Januar 2030: 70,13 øre pr. kWh.

Som du kan se, er planen altså, at elafgiften sænkes til 70,13 øre pr. kWh, når vi indleder 2030.

Hvorfor betaler vi overhovedet elafgift?

Elafgiften betales af alle danske strømforbrugere og er en sats, der er fuldstændigt uafhængig af, hvilket elselskab du har.

Med andre ord bliver elafgift-satsen altså hverken højere eller lavere af, at du skifter elselskab. 

Det beløb, du betaler i elafgift, går til to parter: Staten og Energinet.

Elafgiften blev i tidernes morgen indført med henblik på at animere danskerne til at reducere deres strømforbrug så meget som muligt af klimamæssige årsager. Særligt førhen har mange strømproduktionskilder nemlig udledt en del CO2. 

I takt med at mere og mere strøm i dag produceres via bæredygtige energikilder, er strømproduktionsindustrien dog ikke længere en så stor CO2-synder som tidligere, hvilket formentlig også er blandt årsagerne til, at afgiften i fremtiden sænkes. 

Afgiften kan vi ikke fjerne for dig, men vi kan hjælpe dig med at finde et billigt elselskab

Som bemærket tidligere er det som dansk strømforbruger ikke muligt at undslippe elafgiften. 

Derfor kan vi hverken hjælpe dig med at betale en lavere elafgift-sats eller helt at undgå at betale elafgift.

Til gengæld kan vi muligvis hjælpe dig med at finde et billigere elselskab end det, du har nu. 

Det forholder sig nemlig sådan, at de danske elselskaber typisk tjener penge ved at opkræve x antal kroner i månedligt abonnement samt ved at opkræve et strømtillæg pr. kWh, og der ses relativt stor forskel på både størrelsen på abonnement-satsen samt strømtillægget.

Da vi i Danmark har et frit elvalg, vil du uden problemer kunne skifte til et andet elselskab end dit nuværende, såfremt du finder et med mere attraktive forhold for dig. 

Noget, vi gerne hjælper dig med. Klik blot på knappen herunder, hvis du ønsker at se en oversigt over en række af de billigste elselskaber i Danmark

Vigtigt angående priser!

Priserne, der opdateres i begyndelsen af hver måned, skal anses som vejledende af flere årsager:

 1. De beregnes med afsæt i sidste måneds gennemsnitspris for ren strøm. Her bruger vi Nord Pool som kilde.

 2. Der findes forskellige elnetområder i Danmark, og priserne for transport af el varierer disse områder imellem. I vores prisestimater har vi regnet med gennemsnitspriserne for transport i henholdsvis Aarhus (KONSTANT) for vest-priserne og København (Radius) for øst-priserne. 

  Selvom priserne for transport af el varierer fra område til område, påvirker denne variation ikke prisdifferencerne de forskellige elselskaber imellem. Det forholder sig nemlig sådan, at det beløb, du skal betale i transport-udgift, altid vil være betinget af det område, du bor i, og ikke af det elselskab, du har valgt. Med andre ord betyder det, at eksempelvis Norlys- og Nettopower-kunder vil betale det samme i transport-udgifter, hvis de bor i det samme område.

 3. Fra tid til anden foretager elselskaberne justeringer, hvad angår deres abonnement-satser og/eller deres tillægspris pr. kWh.


  Vi gør alt, hvad vi kan for at fange disse justeringer, men der vil være en risiko for, at vi sommetider glipper en eller flere af disse justeringer. Hvis du mistænker, at vi oplyser en misvisende abonnement-sats eller regner med en forkert strømtillægssats, så hiv hellere end gerne fat i os på info@eltjek24.dk, så dykker vi ned i, hvorvidt din mistanke er begrundet eller ej.

At sammenligne elpriser er virkelig ikke nogen let opgave, da det er et ekstremt uigennemskueligt og mudret felt, hvilket blandt andet hænger sammen med, at der er stor forskel på, hvordan de forskellige elselskaber oplyser om deres egne priser.

Nogle elselskaber opererer med stor gennemsigtighed og oplyser om alt fra strømtillæg, afgifter, den rene strømpris og så videre, mens andre udelukkende oplyser sidste måneds gennemsnitlige rene strømpris.

I vores kWh-prisestimater har vi medregnet samtlige omkostninger med undtagelse af abonnement-satsen. En sats, som vi naturligvis også oplyser om, men selvstændigt og altså ikke som en del af den estimerede kWh-sats. 
 

Vores beregningsmodel

Med henblik på at levere et så retvisende sammenligningsgrundlag som overhovedet muligt har vi kreeret vores egen beregningsmodel til at kortlægge de gennemsnitlige kWh-satser for de enkelte elselskaber.

Herunder følger den formel, som vores beregningsmodel benytter sig af:

(strømtillæg + den rene strømpris (et gennemsnit for seneste måned) + transportudgifter (et gennemsnit) + eltariffer + elafgift) x 1,25 (moms)