Spring til indhold

Eltjek24.dk indeholder reklamelinks. Læs mere

Anmeldelse af
Ørsted
(kun for erhvervskunder)

Ørsted screenshot

Vores vurdering

0
3.6/5
Miljøvenlighed
5/5
Kundeservice
4/5
Ry blandt forbrugerne
3/5
Medlemsfordele
2/5
Pris
4/5

Bliv klogere på vores bedømmelsesproces her.

Priser
(uden afgifter, moms osv.)

Vest for Storebælt

Ukendt

Øst for Storebælt

Ukendt

Binding: Ukendt. | Abonnement: 20 kr./md.

Abonnement: 29 kr./md.
Binding: Ukendt. 

Vær opmærksom på, at der optræder affiliate-links på siden.

Uddybende intro til og anmeldelse af Ørsted

Inden vi påbegynder introduktionen af Ørsted, ønsker vi endnu en gang at bemærke, at dette elselskab udelukkende appellerer til erhvervskunder. Er du privatkunde på jagt efter et nyt elselskab, er Ørsted derfor ikke nogen mulighed for dig. 

Kort intro

Du har stensikkert hørt om Ørsted før. Ørsted er nemlig en af landets største virksomheder samt en virksomhed med mange års historie bag sig.

Virksomheden er opkaldt efter fysikeren H.C. Ørsted, der for mere end 200 år siden opdagede elektromagnetismen. Noget, der har lagt grundstenene til den moderne produktion af el, hvilket er kernen i Ørsted.

De første kapitler af Ørsteds historie blev skrevet i 1973, da oliekrisen ramte Danmark. Krisen førte til et ønske hos den danske stat om at blive mindre afhængig af olie fra Mellemøsten samt at stoppe med at bruge olie og naturgas fra Nordsøen. Foranlediget af disse ønsker blev selskabet Dansk Olie & Naturgas (A/S) – bedre kendt som DONG – stiftet. 

I 2017 solgte DONG olie- og gasforretningen fra med henblik på udelukkende at fokusere på grøn energi. I samme ombæring skiftede DONG navn til Ørsted, da man hos DONG/Ørsted vurderede, at navnet Ørsted var mere sigende for en virksomhed med en grøn profil.

Fordele

Ekstremt grøn profil

Kæmpestort brand

En virksomhed med mange års erfaring

Ulemper

Ikke muligt at blive privatkunde

Omdømmet på Trustpilot kunne være bedre

Er du sikker på, at Ørsted er det rette elselskab for dig?
Hvis ikke, så tjek vores oversigter over:

Er du sikker på, at Ørsted er det rette elselskab for dig?
Hvis ikke, så tjek vores oversigter over:

Hæderlig kundeservice-afdeling

Ørsted yder en hæderlig indsats på kundeservice-fronten, så hvis du møder udfordringer som enten potentiel eller nuværende kunde, er vi sikre på, at Ørsteds kundeservice-personale nok skal tage hånd om disse udfordringer.

Hvis du støder på udfordringer relateret til Ørsteds service(s), har du tre muligheder for at søge assistance hos Ørsted. 

Den ene mulighed er, at du kan give kundeservice-afdelingen et kald i det tidsrum, hvor telefonlinjerne holdes åbne, hvilket er 6-7 timer dagligt alle hverdage.

Den anden mulighed er, at du kan udfylde en formular på Ørsteds hjemmeside, hvorefter du inden for ganske kort tid vil blive ringet af op af en af Ørsteds medarbejdere, som vil kunne assistere dig med at løse den udfordring, du måtte have.

Den tredje mulighed er, at du via Ørsteds hjemmeside kan indhente den information, du har brug for, for at løse den udfordring, du måtte have.

Ørsteds kundeservice-afdeling har nemlig været proaktiv og kreeret en fin FAQ-sektion, hvor de hyppigst stillede spørgsmål relateret til Ørsteds services besvares. Derudover har nogle af Ørsteds dygtige folk også skrevet en lang, udførlig guide om, hvordan elregningen skal forstås og læses. 

Ingen eksklusive medlemsfordele

En række elselskaber byder på eksklusive medlemsfordele, såsom muligheden for at få billige forsikringer eller en masse spændende rabatter. Ørsted er desværre ikke et af disse selskaber. 

De medlemsfordele, som dette selskab byder på, er, at du som kunde får lov at bidrage til at styrke den grønne omstilling, og at du både kan vælge mellem variabel og fast pris – eller et mix af disse to.

Trustpilot-ryet kunne være bedre

I skrivende stund har Ørsted modtaget over 2850 anmeldelser på Trustpilot og præsteret en samlet score på 3,1, hvilket svarer til ‘middel’. 

Denne score er et udtryk for, at der både findes en del, der er begejstrede for Ørsted, samt en del, der mener, at virksomheden kunne gøre tingene endnu bedre.

I de kommende afsnit dykker vi ned i, hvad Ørsted henholdsvis roses og kritiseres for af Trustpilot-anmelderne.

Hvad roses Ørsted for?

Isolerer man de mest positivt stemte Trustpilot-anmeldelser, vil man se, at den ros, der er gennemgående i disse, i høj grad tager afsæt i kunders gode oplevelser med kundeservice.

Flere Trustpilot-anmeldere beretter nemlig om, at de hurtigt har fået den hjælp, de skulle bruge, og at de kundeservice-folk, der har hjulpet dem, har været både vidende, behagelige og høflige.  

Hvad kritiseres Ørsted for?

Det var den sjove del…

Nu til den mindre sjove del, hvor vi opsummerer, hvilke kritikpunkter der er gennemgående i de negativt stemte anmeldelser. 

En stor del af de kritiske anmeldelser er skrevet af mennesker, der mener, at Ørsted ikke har sat foden hårdt nok ned over for Rusland, og at Ørsted har støttet Putin, i og med at selskabet ikke stoppede med at importere russisk gas øjeblikket, da krigen brød ud.

Derudover er der nogle få, der retter kritik mod Ørsted, fordi der er spammails i omløb, hvor Ørsted øjensynligt er afsender.

Denne kritik mener vi dog på ingen måde er fair, da Ørsted ikke officielt er afsender på disse spammails. I stedet misbruges Ørsteds gode navn af svindlere, der håber, at de – ved at bruge et tillidsvækkende brandnavn som afsender – kan lokke godtroende mennesker til at trykke på links, de ikke skal trykke på.

Kort opsummering

Ørsted er et kæmpestort brand og en virksomhed, som langt de fleste danskere har kendskab til i mindre eller større grad.

Som elselskab leverer Ørsted på et relativt fornuftigt niveau. Dog synes vi, at det er en skam, at de udelukkende udbyder deres strømprodukter til erhvervskunder. 

Hvis du er på jagt efter en el-leverandør, der kan levere strøm til dine erhvervsbygninger, er Ørsted dog ikke noget tosset valg. 

Deres elpriser er nemlig fornuftige, kundeservice-afdelingen rigtig fin, og du kommer til at supportere en virksomhed, der knokler for at accelerere den grønne omstilling. 

Ovenstående har i mange år bidraget til at skabe et rigtig fint ry for Ørsted og fremstillet virksomheden som yderst human. 

Dette ry led dog et knæk i forbindelse med krigen i Ukraine, da Ørsted ikke stoppede med at importere russisk gas i samme øjeblik, som krigen brød ud. 

Et valg, der har fået konsekvenser for Ørsteds omdømme på eksempelvis Trustpilot, hvor langt størstedelen af de negativt stemte anmeldelser er skrevet grundet frustration over og manglende forståelse for Ørsteds beslutning i den penible situation.

Ørsted logo
3.6/5

3,6/5

Ørsted logo
3.6/5

3,6/5

Vigtigt angående priser!

Priserne, der opdateres i begyndelsen af hver måned, skal anses som vejledende af flere årsager:

 1. De beregnes med afsæt i sidste måneds gennemsnitspris for ren strøm. Her bruger vi Nord Pool som kilde.

 2. Der findes forskellige elnetområder i Danmark, og priserne for transport af el varierer disse områder imellem. I vores prisestimater har vi regnet med gennemsnitspriserne for transport i henholdsvis Aarhus (KONSTANT) for vest-priserne og København (Radius) for øst-priserne. 

  Selvom priserne for transport af el varierer fra område til område, påvirker denne variation ikke prisdifferencerne de forskellige elselskaber imellem. Det forholder sig nemlig sådan, at det beløb, du skal betale i transport-udgift, altid vil være betinget af det område, du bor i, og ikke af det elselskab, du har valgt. Med andre ord betyder det, at eksempelvis Norlys- og Nettopower-kunder vil betale det samme i transport-udgifter, hvis de bor i det samme område.

 3. Fra tid til anden foretager elselskaberne justeringer, hvad angår deres abonnement-satser og/eller deres tillægspris pr. kWh.


  Vi gør alt, hvad vi kan for at fange disse justeringer, men der vil være en risiko for, at vi sommetider glipper en eller flere af disse justeringer. Hvis du mistænker, at vi oplyser en misvisende abonnement-sats eller regner med en forkert strømtillægssats, så hiv hellere end gerne fat i os på info@eltjek24.dk, så dykker vi ned i, hvorvidt din mistanke er begrundet eller ej.

At sammenligne elpriser er virkelig ikke nogen let opgave, da det er et ekstremt uigennemskueligt og mudret felt, hvilket blandt andet hænger sammen med, at der er stor forskel på, hvordan de forskellige elselskaber oplyser om deres egne priser.

Nogle elselskaber opererer med stor gennemsigtighed og oplyser om alt fra strømtillæg, afgifter, den rene strømpris og så videre, mens andre udelukkende oplyser sidste måneds gennemsnitlige rene strømpris.

I vores kWh-prisestimater har vi medregnet samtlige omkostninger med undtagelse af abonnement-satsen. En sats, som vi naturligvis også oplyser om, men selvstændigt og altså ikke som en del af den estimerede kWh-sats. 
 

Vores beregningsmodel

Med henblik på at levere et så retvisende sammenligningsgrundlag som overhovedet muligt har vi kreeret vores egen beregningsmodel til at kortlægge de gennemsnitlige kWh-satser for de enkelte elselskaber.

Herunder følger den formel, som vores beregningsmodel benytter sig af:

(strømtillæg + den rene strømpris (et gennemsnit for seneste måned) + transportudgifter (et gennemsnit) + eltariffer + elafgift) x 1,25 (moms)

Når vi anmelder og bedømmer et elselskab, modtager elselskabet én samlet karakter, hvor skalaen går fra 0 til 5. Den samlede karakter er et gennemsnit af fem individuelle karakter, der gives inden for følgende parametre: 

 • Miljøvenlighed
 • Kundeservice
 • Ry blandt forbrugerne
 • Medlemsfordele
 • Pris.

I det følgende gennemgår vi de fem parametre og redegør for, hvilke forhold vi lægger vægt på inden for disse.

 Miljøvenlighed

For at et elselskab kan få en god karakter inden for parameteret ‘miljøvenlighed’, skal elselskabet yde et fornuftigt bidrag til den grønne omstilling samt besidde en grøn profil.

Først og fremmest kigger vi på, om et elselskab køber grønne certifikater. Gør elselskabet dette, trækker det naturligvis op i vores bedømmelse.

Dernæst kigger vi på, om elselskabet har iværksat en række grønne initiativer. Det kunne eksempelvis være at bidrage økonomisk til bevarelse eller udvidelse af skovområder eller at støtte andre klimaforbedrende aktiviteter.

Kundeservice

Når vi skal vurdere, hvorvidt et elselskab leverer kundeservice på et højt niveau eller ej, kigger vi først og fremmest på, hvordan elselskabets kundeservice-afdeling er beskrevet af nuværende og tidligere forbrugere på forskellige anmeldelsesportaler såsom Trustpilot.

Hvis et elselskabs kundeservice-personale af adskillige forbrugere fremhæves som værende hjælpsomt, vidende og lignende, er chancen for en god karakter naturligvis rigtig god.

Er det modsatte derimod tilfældet – altså hvis elselskabets kundeservice-personale får meget kritik fra tidligere og nuværende forbrugere – får elselskabet sandsynligvis en mindre god karakter.

Ud over at orientere os dybdegående i forbrugeranmeldelser kigger vi også på, hvor dygtigt et elselskab er til at vejlede nuværende og potentielle forbrugere på elselskabets egen hjemmeside. I den henseende kigger vi blandt andet på, om elselskabet byder på en FAQ-sektion og i så fald, hvor udtømmende og grundig denne sektion er.

Sidst, men ikke mindst vurderer vi graden af tilgængelighed for kundeservice-afdelingen.

Her kigger vi blandt andet på, hvornår kundeservice-afdelingen kan træffes samt hvordan. Er det kun muligt at komme i kontakt med kundeservice via mail, eller kan det også lade sig gøre at træffe kundeservice-afdelingen telefonisk eksempelvis? Ikke overraskende giver det naturligvis flest plusser i vores bog, hvis graden af tilgængelighed er høj.

Ry blandt forbrugerne

Når vi skal vurdere et elselskabs ry blandt forbrugerne, kigger vi på elselskabets Trustpilot-konto og adopterer delvist den karakter, som elselskabet har fået her. Dog runder vi op til nærmeste halve eller hele.

Det vil sige, at hvis et elselskab har opnået en samlet karakter på 4,1 på Trustpilot, får elselskabet 4 i karakter hos os, når det kommer til parameteret ‘ry blandt forbrugerne’.

Medlemsfordele

For nogle elselskaber gælder det, at disse byder på medlemsfordele ud over det sædvanlige. Eksempler på sådanne fordele kunne være rabataftaler til et utal af forretninger eller muligheden for at få fribilletter til sportsarrangementer.

Skal et elselskab opnå en god karakter inden for kriteriet ‘medlemsfordele’, er det derfor centralt, at elselskabet forkæler sine kunder med en række fordele, som kunderne ikke vil kunne finde hos samtlige andre elselskaber.

Dette betyder med andre ord, at fornuftige priser, adgang til en oversigt over ens forbrug samt muligheden for at få hjælp af et kompetent kundeservice-personale ikke er nok i sig selv til at score højt inden for dette parameter. Rigtig mange elselskaber byder nemlig på disse særtræk, hvorfor vi ikke anser disse som særlige medlemsfordele.

Pris

Skal et elselskab opnå en god karakter inden parameteret ‘pris’, skal elselskabet – ikke så overraskende – byde på økonomisk gunstige vilkår for sine kunder.

Her kigger vi særligt på, om elselskabet opererer med et spottillæg og i så fald, hvor højt dette er.

Ligeledes kigger vi på, om elselskabet opererer med nogen abonnement-sats og i så fald, hvor høj denne er.

Mange elselskaber opererer med flere strømpakker, og de prisestimater, vi viser, tager altid udgangspunkt i de billigste strømpakker fra de enkelte elselskaber.

Derudover er det vigtigt at bemærke, at eventuelle besparelser via introtilbud ikke medregnes i vores prisestimater. 

Hos Eltjek24.dk er vi yderst stolte over vores indsats, når det kommer til at levere retvisende prisestimater.

Stoltheden bunder blandt andet i, at vi har udviklet en avanceret beregner til formålet, og at vi med jævne mellemrum aktivt er ude at indhente oplysninger om elselskabernes spottillæg og lignende. Forhold, som elselskaberne ikke nødvendigvis oplyser om på deres hjemmesider.

Hvor om alting er, kommer vi dog ikke uden om, at det, vi leverer, er estimater, hvorfor de priser, du finder på siden her, skal anses som vejledende. 

I det følgende gennemgår vi de primære årsager hertil.

 1. Prisestimaterne (gælder kun for de elaftaler, hvor prisen er variabel) beregnes blandt andet med afsæt i sidste måneds gennemsnitspris for ren strøm. Her bruger vi Nord Pool som kilde.

 2. Der findes forskellige elnetområder i Danmark, og priserne for transport af el varierer disse områder imellem. I vores prisestimater har vi regnet med gennemsnitspriserne for transport i henholdsvis Aarhus (KONSTANT) for vest-priserne og København (Radius) for øst-priserne.

  Selvom priserne for transport af el varierer fra område til område, påvirker denne variation ikke prisdifferencerne de forskellige elselskaber imellem. Det forholder sig nemlig sådan, at det beløb, du skal betale i transport-udgift, altid vil være betinget af det område, du bor i, og ikke af det elselskab, du har valgt. Med andre ord betyder det, at eksempelvis Norlys- og Nettopower-kunder vil betale det samme i transport-udgifter, hvis de bor i det samme område.

 3. Fra tid til anden foretager elselskaberne justeringer, hvad angår deres abonnement-satser og/eller deres tillægspris pr. kWh

  Vi gør alt, hvad vi kan for at fange disse justeringer, men der vil altid være en risiko for, at vi en sjælden glipper en eller flere justeringer. Hvis du mistænker, at vi oplyser en misvisende abonnement-sats eller regner med en forkert strømtillægssats, så hiv hellere end gerne fat i os på info@eltjek24.dk, så dykker vi ned i, hvorvidt din mistanke er begrundet eller ej.


Vores beregningsmodel

Med henblik på at levere et så retvisende sammenligningsgrundlag som overhovedet muligt har vi kreeret vores egen beregningsmodel til at kortlægge de gennemsnitlige kWh-satser for de enkelte elselskaber.

Herunder følger den formel, som vores beregningsmodel benytter sig af:

(strømtillæg + den rene strømpris (et gennemsnit for seneste måned) + transportudgifter (et gennemsnit) + eltariffer + elafgift) x 1,25 (moms).

Vi skal have indsigt i dit forbrug for at udregne så præcise prisestimater som muligt.

Ligeledes er indsigt i dit forbrug vigtigt for, at vi kan vise dig så billige strømpakker som muligt. Elselskabernes strømpakker er nemlig strikket sammen på en sådan måde, at dit forbrug har stor indflydelse på, hvilke strømpakker der økonomisk set er mest attraktive for dig.

Kender du ikke dit årlige forbrug, klikker du blot nej, hvorefter du – med afsæt i antallet af personer i din bolig – får mulighed for at angive et forbrugsestimat.

Sådan tjener vi penge

Vores forretningsmodel baserer sig på noget, der kaldes affiliate-marketing.

Med andre ord betyder det, at vi sommetider tjener penge, hvis en af vores besøgende tilmelder sig et af de elselskaber eller en af de ladeløsningsudbydere, vi fremhæver.

At vi er et kommercielt foretagende betyder dog ikke, at du ikke kan stole på os. Intet er nemlig vigtigere for os end at rådgive vores besøgende så godt og reelt som overhovedet muligt, og derfor har vi også indført en række processer, som sikrer, at kommercielle interesser aldrig kommer til at influere negativt på vores evne til at rådgive reelt og oprigtigt.

I den henseende er det værd at nævne, at vi altid vurderer og anmelder et elselskab, før vi undersøger muligheden for et kommercielt samarbejde. Ligeledes bør det bemærkes, at vi promoverer en del elselskaber samt ladeløsningsudbydere, som vi endnu ikke har kommercielle aftaler med, fordi vi mener, at det er i forbrugerens interesse, at denne præsenteres for disse elselskaber samt ladeløsninger.

Ydermere er det værd at nævne, at en række af de elselskaber/ladeløsningsudbydere, vi rent faktisk har kommercielle aftaler med, ikke optræder på vores oversigter over de bedste, billigste eller grønneste elselskaber, da vi ikke mener, at de pågældende elselskaber gør det tilstrækkeligt godt inden for de parametre, vi bedømmer med afsæt i. 

Sagt på en anden måde: Bare fordi et elselskab eller en ladeløsningsudbyder har et affiliate-program, er dette ikke ensbetydende med, at elselskabet/ladeløsningsudbyderen automatisk er sikret promovering hos os.

Et overblik over vores samarbejdspartnere

Hos Eltjek24.dk spiller vi med åbne kort og vægter gennemsigtighed yderst højt, hvorfor du herunder kan læse, hvilke elselskaber samt ladeløsningsudbydere som vi p.t. har kommercielle aftaler med: 

NRGi, AURA, Nettopower, Energi+, Modstrøm, OK, Vest Energi, Norlys, Gasel, Kärnful Energi, Velkommen, EnergiFyn, b.energy, Energidrift, Greenbow, go’energi, LOAD, Zapp Mobility, Power Fuel, Wattoo, El & VVS, Proshop og iWatt.