Spring til indhold
Hjem » Reduceret elafgift

Reduceret elafgift

Hvis du opfylder kravene fra SKAT, kan du søge om at få reduceret din elafgift. Hvad kravene er, hvordan du søger og meget andet, kan du få svar på i denne artikel.

Danmark er et af de lande i Europa, som har de højeste afgifter på el. Når du betaler for din strøm, er en betydelig del af prisen afgifter, og derfor kan der være penge at spare, hvis man lever op til kravene fra SKAT og får mulighed for at reducere elafgiften. 

Når man i Danmark har mulighed for at få reduceret elafgiften, er det for at de husstande, som forbruger særligt meget strøm – ofte fordi de opvarmer deres bolig med jordvarme, varmepumpe eller elvarme – skal have råd til at kunne betale elregningen, selvom den vil vøre højere end gennemsnittet.

Hvor meget kan man få reduceret sin elafgift?

Hvis du lever op til betingelserne fra SKAT (mere om det lidt længere nede i artiklen) kan du i 2022 få reduceret den del af dit elforbrug, som er over 4.000 kWh om året med 75,50 øre/kWh.

 • Elafgiften ved et forbrug under 4.000 kWh om året er 76,30 øre/kWh
 • Elafgiften ved et forbrug over 4.000 kWh om året er 0,80 øre/kWh.

Din besparelsere er derfor på 75,50 øre for hver kWh, du forbruger. 

Hvem kan få reduceret elafgiften?

Du kan få reduceret din elafgift, hvis du opfylder følgende to krav fra SKAT:

1. Du bruger el som den primære opvarmningskilde i din bolig, dit sommerhus eller din feriebolig.

2. Din bolig opfylder betingelserne i BBR: 

En af disse bygningskoder skal være registreret i BBR, hvis ansøgningen skal godkendes:

 • 110 Stuehus til landbrugsejendom
 • 120 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus)
 • 130 Række-, kæde-, eller dobbelthus (lodret adskillelse mellem enhederne)
 • 140 Etageboligbebyggelse (flerfamiliehus, herunder tofamiliehus (vandret adskillelse mellem enhederne)
 • 150 Kollegium
 • 160 Døgninstitution (plejehjem, alderdomshjem, børne- eller ungdomshjem)
 • 190 Anden bygning til helårsbeboelse
 • 510 Sommerhus
 • 523 Bygning med ferielejligheder til eget brug
Du kan tjekke dine oplysninger i BBR her.

Hvis du lever op til ovenstående to krav, kan du søge om reduceret elafgift på den del af dit forbrug, som ligger over 4.000 kWh om året.

Sådan søger du om reduceret elafgift

Det kræver lidt arbejde, hvis du skal godkendes til en reducering af din elafgift. I det følgende tager vi dig igennem processen trin for trin:

Trin 1:
Tjek om du bruger el til at opvarme boligen

Først og fremmest skal du sikre dig, at din bolig har jordvarmeanlæg, luft-til-luft varmepumpe, luft-til-vand varmepumpe eller elvarme. 

Opvarmes din bolig ikke med ovenstående, kan du ikke søge om at få reduceret din elafgift.

Trin 2:
Tjek at du ikke allerede får reduceret elafgift

Hvis du finder en elregning frem, vil det fremgå, om du allerede får reduceret afgiften.

Trin 3:
Tjek BBR

Hos Bygnings- og boligregistret (BBR) skal du sikre dig, at din bolig er registreret som helårsbolig, feriebolig til eget brug eller sommerhus. Det skal også fremgå i registret, at boligens primære opvarmning er fra el.

Du kan tjekke oplysningerne om din bolig hos BBR her.

Trin 4:
Udfyld en ansøgning til dit elselskab

Når du har sikret dig, at du lever op til kravene, skal du i kontakt med dit elselskab, så de kan sætte sagen i sving.

De fleste elselskaber har et ansøgningsskema, som du kan downloade fra deres hjemmeside. Når du har udfyldt ansøgningen, skal denne forbi kommunen, som skal bekræfte, at oplysningerne er korrekte.

Når kommunen har sagt god for din ansøgning, skal skemaet sendes retur til dit elselskab, hvorefter den reducerede elafgift vil træde i kraft hurtigst muligt.

Sådan tjener vi penge

Vores forretningsmodel baserer sig på noget, der kaldes affiliate-marketing.

Med andre ord betyder det, at vi sommetider tjener penge, hvis en af vores besøgende tilmelder sig et af de elselskaber eller en af de ladeløsningsudbydere, vi fremhæver.

At vi er et kommercielt foretagende betyder dog ikke, at du ikke kan stole på os. Intet er nemlig vigtigere for os end at rådgive vores besøgende så godt og reelt som overhovedet muligt, og derfor har vi også indført en række processer, som sikrer, at kommercielle interesser aldrig kommer til at influere negativt på vores evne til at rådgive reelt og oprigtigt.

I den henseende er det værd at nævne, at vi altid vurderer og anmelder et elselskab, før vi undersøger muligheden for et kommercielt samarbejde. Ligeledes er det værd at bemærke, at vi promoverer en del elselskaber samt ladeløsningsudbydere, som vi endnu ikke har kommercielle aftaler med, fordi vi mener, at det er i forbrugerens interesse, at denne præsenteres for disse elselskaber samt ladeløsninger.

Ydermere er det også værd at nævne, at en række af de elselskaber, vi rent faktisk har kommercielle aftaler med, ikke optræder på vores oversigter over de bedste, billigste eller grønneste elselskaber, da vi ikke mener, at de pågældende elselskaber gør det tilstrækkeligt godt inden for de parametre, vi bedømmer med afsæt i. 

Sagt på en anden måde: Bare fordi et elselskab eller en ladeløsningsudbyder har et affiliate-program, er dette ikke ensbetydende med, at elselskabet/ladeløsningsudbyderen automatisk er sikret promovering hos os.

Et overblik over vores samarbejdspartnere

Det er ingen hemmelighed, at vi forsøger at etablere kommercielle aftaler med så mange elselskaber samt ladeløsningsudbydere som muligt.

På nuværende tidspunkt har vi kommercielle aftaler med følgende elselskaber samt ladeløsningsudbydere: NRGi, AURA, Nettopower, Energi+, Modstrøm, OK, Vest Energi, Norlys, Gasel, Kärnful Energi, Velkommen, EnergiFyn, b.energy, Energidrift, Greenbow, go’energi, LOAD, Zapp Mobility, Power Fuel, Wattoo, El & VVS, Proshop og iWatt.

Vigtigt angående priser!

Priserne, der opdateres i begyndelsen af hver måned, skal anses som vejledende af flere årsager:

 1. De beregnes med afsæt i sidste måneds gennemsnitspris for ren strøm. Her bruger vi Nord Pool som kilde.

 2. Der findes forskellige elnetområder i Danmark, og priserne for transport af el varierer disse områder imellem. I vores prisestimater har vi regnet med gennemsnitspriserne for transport i henholdsvis Aarhus (KONSTANT) for vest-priserne og København (Radius) for øst-priserne. 

  Selvom priserne for transport af el varierer fra område til område, påvirker denne variation ikke prisdifferencerne de forskellige elselskaber imellem. Det forholder sig nemlig sådan, at det beløb, du skal betale i transport-udgift, altid vil være betinget af det område, du bor i, og ikke af det elselskab, du har valgt. Med andre ord betyder det, at eksempelvis Norlys- og Nettopower-kunder vil betale det samme i transport-udgifter, hvis de bor i det samme område.

 3. Fra tid til anden foretager elselskaberne justeringer, hvad angår deres abonnement-satser og/eller deres tillægspris pr. kWh.


  Vi gør alt, hvad vi kan for at fange disse justeringer, men der vil være en risiko for, at vi sommetider glipper en eller flere af disse justeringer. Hvis du mistænker, at vi oplyser en misvisende abonnement-sats eller regner med en forkert strømtillægssats, så hiv hellere end gerne fat i os på info@eltjek24.dk, så dykker vi ned i, hvorvidt din mistanke er begrundet eller ej.

At sammenligne elpriser er virkelig ikke nogen let opgave, da det er et ekstremt uigennemskueligt og mudret felt, hvilket blandt andet hænger sammen med, at der er stor forskel på, hvordan de forskellige elselskaber oplyser om deres egne priser.

Nogle elselskaber opererer med stor gennemsigtighed og oplyser om alt fra strømtillæg, afgifter, den rene strømpris og så videre, mens andre udelukkende oplyser sidste måneds gennemsnitlige rene strømpris.

I vores kWh-prisestimater har vi medregnet samtlige omkostninger med undtagelse af abonnement-satsen. En sats, som vi naturligvis også oplyser om, men selvstændigt og altså ikke som en del af den estimerede kWh-sats. 
 

Vores beregningsmodel

Med henblik på at levere et så retvisende sammenligningsgrundlag som overhovedet muligt har vi kreeret vores egen beregningsmodel til at kortlægge de gennemsnitlige kWh-satser for de enkelte elselskaber.

Herunder følger den formel, som vores beregningsmodel benytter sig af:

(strømtillæg + den rene strømpris (et gennemsnit for seneste måned) + transportudgifter (et gennemsnit) + eltariffer + elafgift) x 1,25 (moms)