Spring til indhold

Eltjek24.dk indeholder reklamelinks. Læs mere

Hjem » Stor undersøgelse: Så meget kan du spare ved at skifte elselskab

Stor undersøgelse: Så meget kan du spare ved at skifte elselskab

I denne undersøgelse kaster vi lys over omfanget af potentielle besparelser, der kan være forbundet med at skifte elselskab. Undersøgelsen fokuserer udelukkende på strømpakker med variable priser og tager udgangspunkt i data fra Forsyningstilsynet.

Strøm og elselskaber er to ting, der har fået markant mere opmærksomhed de seneste måneder end vanligt, hvilket utvivlsomt skyldes stigende elpriser som følge af situationen i Ukraine. 

Hos Eltjek24.dk har vi blandt andet mærket den stigende interesse ved, at vores oversigter over de billigste elselskaber og de bedste elselskaber har haft markant flere besøgende end vanligt. 

Tilmed har vi bemærket en stigning i antallet af besøgende, der skifter elselskab efter at have været forbi vores side. Dette kan vi nemlig i et vist omfang registrere.

Men giver det overhovedet mening at skifte elselskab for at spare penge? 

Dette kigger vi nærmere på i undersøgelsen her, hvor vi kaster lys over, hvor meget kWh-priserne varierer elselskaberne imellem, når det kommer til strømpakker med variable priser.

Værd at vide om undersøgelsen

Vores datakilde til de priser, som vi løbende vil præsentere i vores undersøgelse, er Forsyningstilsynets site Elpris.dk, der formidler tal fra netop Forsyningstilsynet.

Hos Elpris.dk finder man blandt andet estimater for elselskabernes gennemsnitlige kWh-priser over en længere periode samt estimater for, hvad ens strøm samlet set vil koste pr. halve år hos de enkelte elselskaber, alt efter om man bor i en lejlighed på op til 80 kvm, en lejlighed større end 80 kvm, et hus på 130 kvm eller et hus større end 130 kvm. 

I samtlige estimater, man finder via Elpris.dk, er alle udgifter medregnet, hvilket altså vil sige, at estimaterne er inklusive elafgift, moms og transportudgifter. Tilmed er det værd at bemærke, at estimaterne naturligvis også baserer sig på indrapporteringer omkring den rene strømpris fra de enkelte elselskaber.

Fokus på de billigste strømpakker

Mange elselskaber udbyder flere forskellige strømpakker, og i vores sammenlignende undersøgelse, der følger længere nede, tager vi udelukkende udgangspunkt i de billigste strømpakker fra de enkelte udbydere.

Vi ser bort fra introtilbud

Vi har i vores undersøgelse valgt at se bort fra ethvert introtilbud, da disse tilbud altid vil være tidsbegrænsede, hvorfor den besparelse, du potentielt kan opnå via et sådant tilbud, ikke er af langvarig karakter, og da vi netop er interesserede i at kaste lys over, hvor der potentielt han hentes varige besparelser, mener vi ikke, at det giver mening at inddrage introtilbud i undersøgelsen.

Kort om vest- og øst-priser

For vest-priserne tager vi udgangspunkt i Aarhus-priser og for øst-priserne tager vi udgangspunkt i København-priser.

Værd at bemærke i den henseende er det, at udgifterne for transport kan variere med få øre fra område til område, hvilket eksempelvis betyder, at transportudgifterne ikke nødvendigvis er præcist de samme i eksempelvis Esbjerg og Aarhus.

Transportudgifterne for de enkelte elselskaber vil dog altid være de samme inden for de forskellige områder, hvilket betyder, at samtlige elselskaber betaler præcist det samme beløb for transport af el i eksempelvis Aarhus, hvorfor det – at der kan være marginale forskelle på transportudgifterne områderne imellem – ikke er noget, der kommer til at mudre det overordnede sammenligningsgrundlag i undersøgelsen.

Fokus på dem, der har et årligt forbrug på enten 2000 eller 4000 kWh

I vores komparative undersøgelse af elselskabernes variable strømpriser fokuserer vi på, hvad prisforskellene er i tilfælde af et årligt forbrug på henholdsvis 2000 og 4000 kWh. 

I den henseende er det værd at bemærke, at man plejer at estimere, at en gennemsnitsperson, der bor i en lejlighed på under 80 kvm, bruger omkring 2000 kWh årligt, mens en almindelig kernefamilie bosat i et hus på omkring 130 kvm, forventes at bruge 4000 kWh årligt.

Ekstremt vigtigt i forhold til undersøgelsens datapunkter

Når en pris er variabel, betyder det, at den er dynamisk – altså omskiftelig. Dette har en række konsekvenser for, hvordan du bør fortolke og vurdere undersøgelsens resultater og data.

En af de helt centrale konsekvenser er, at enhver prisforskel, som fremhæves i undersøgelsen, SKAL læses med det forbehold, at det ikke kan udelukkes, at prisforskellen enten er større eller mindre, når næste måneds data tilgængeliggøres.

Samtlige prisforskelle, vi fremhæver i undersøgelsen, tager udgangspunkt i data fra den 10. september, og det er helt sikkert, at de estimerede kWh-priser for de enkelte elselskaber vil være anderledes allerede en måned efter denne dato. Formentlig ikke meget, men en smule. 

Når vi alligevel mener, at en komparativ analyse af variable strømpriser giver rigtig god mening, så skyldes det, at differencerne elselskabernes kWh-priser imellem – jævnfør vores erfaringer og observationer – er relativt faste, selvom de gennemsnitlige kWh-priser skifter hver eneste dag. 

Ovenstående betyder med andre ord, at hvis et elselskabs gennemsnitlige kWh-pris er 20 øre lavere end et andet elselskabs gennemsnitlige kWh-pris den ene måned, er der relativt stor sandsynlighed for, at det billige elselskabs gennemsnitlige kWh-pris også er omkring 20 øre lavere end det dyre elselskabs gennemsnitlige kWh-pris den næste måned. 

Også differencerne kan dog variere en smule, men der er ingen tvivl om, at de elselskaber, der byder på de laveste variable priser den måned, vi i vores undersøgelse har hentet data fra, også i bred udstrækning vil være de elselskaber, der byder på de laveste variable priser i de kommende måneder.

Centrale data fra undersøgelsen

Så har vi efterhånden fået redegjort tilstrækkeligt for fremgangsmåden samt vores datakilder, hvorfor vi nu er klar til at dykke ned i de mest centrale og interessante datapunkter fra undersøgelsen.

Så stor er forskellen på det dyreste og billigste elselskab

Baseret på Elpris.dk’s nuværende estimerede halvårspriser er det dyreste elselskab Fauna energi, mens det billigste er Nettopower – i hvert fald når det kommer til variable priser.

På halvårsbasis vil Fauna energi – jævnfør Elpris.dk’s estimater – være 1888 kr. dyrere end Nettopower for dem, der har et årligt forbrug på 4000 kWh, og som er bosat vest for Storebælt.

For øst for Storebælt-bosatte familier med et årligt forbrug på 4000 kWh vil Fauna energi være 1446 kroner dyrere end Nettopower pr. halve år.

Kigger vi mod singlerne, estimerer Elpris.dk, at en vest for Storebælt-bosat single med et elforbrug på 2000 kWh årligt hvert halve år vil kunne spare 957 kr., hvis vedkommende skiftede fra Fauna energi til Nettopower. 

Besparelsen for øst for Storebælt-bosatte singler vil være en anelse mindre. Denne vil nemlig lyde på 736 kr. pr. halve år. 

Mere end 1,5 millioner danskere kan – jævnfør Elpris.dk’s estimater – i gennemsnit spare næsten 1000 kroner halvårligt ved at skifte til det billigste elselskab

Vi er naturligvis bevidste om, at det er et fåtal af danskerne, der får deres strøm via Fauna energi, hvorfor ovenstående ikke vil være aktuelt for nogen synderligt stor gruppe.

Derfor vil vi nu kigge nærmere på, hvor meget der vil kunne spares for de danskere, der abonnerer på en strømpakke med variabel strøm hos et af de største elselskaber, sæt de vælger at skifte fra et af disse selskaber til det billigste på markedet.

De to store elselskaber, hvis data vi vil belyse, er Andel Energi og Norlys. 

At disse to elselskaber er blandt Danmarks største kan dokumenteres af, at Andel Energi på deres hjemmeside fortæller, at de har 1,2 millioner energikunder, mens Norlys på deres hjemmeside beretter om, at de har omkring 1,7 millioner kundeforhold.

Norlys udbyder dog også andre ydelser end strøm, for eksempel bredbånd, hvorfor samtlige 1,7 millioner kunder ikke nødvendigvis er kunder i Norlys’ strømbutik. 

Hvor om alting er, er der dog ingen tvivl om, at Andel Energi og Norlys samlet set forsyner rigtig, rigtig mange danskere med el, hvorfor vi mener, at det vil være særligt interessant at belyse potentielle besparelser ved at skifte fra netop et af disse selskaber til det billigste på markedet. 

Andel Energi

Baseret på Elpris.dk’s nuværende estimater (10. oktober 2022) vil en Andel Energi-kunde i gennemsnit kunne spare 957,5 kroner hvert halve år ved at skifte til det billigste elselskab på markedet. 

Herunder følger en oversigt over de potentielle besparelser afhængigt af årligt forbrug og bopælsområde. 

Vest refererer til vest for Storebælt, mens øst refererer til øst for Storebælt.

Norlys

Baseret på Elpris.dk’s nuværende estimater (10. oktober 2022) vil en Norlys-kunde i gennemsnit kunne spare 910,5 kroner hvert halve år ved at skifte til det billigste elselskab. 

Herunder følger en oversigt over de potentielle besparelser afhængigt af forbrug og bopæl. 

Vest refererer til vest for Storebælt, mens øst refererer til øst for Storebælt.

Find dit elselskab herunder og se, hvor meget du – jævnfør Elpris.dk’s estimater – kan spare ved at skifte til det billigste elselskab

Herunder følger data om samtlige elselskabers variable priser. 

Al data stammer – som tidligere nævnt – fra den 10. september, og da priserne er variable, skal du være opmærksom på, at de estimerede kWh-priser, samt de estimerede samlede priser for et halvt års elforbrug vil forandre sig over tid, og at nedenstående tal er et udtryk for et øjebliksbillede, der stammer fra den 10. september (2022). 

Derfor vil de omtalte potentielle besparelser over tid formentlig også forandre sig en smule. 

Når dette er sagt, mener vi dog stadigvæk, at undersøgelsen kan bruges som rettesnor for, hvilke elselskaber der byder på de skarpeste priser, da vores erfaring er, at de elselskaber, der byder på de laveste priser i dag, typisk også gør det i morgen.

Nettopower

Vest for Storebælt

Samlet årligt forbrugEstimeret gennemsnitspris pr. kWh (den 10. september) Estimeret samlet pris for et halvt år
Hvor meget dyrere pr. halve år end den billigste udbyder?
(vest-tal)
2000 kWh4,50 kr.4500 kr.
4000 kWh4,38 kr.8764 kr.

Øst for Storebælt

Samlet årligt forbrugEstimeret gennemsnitspris pr. kWh (den 10. september)Estimeret samlet pris for et halvt år
Hvor meget dyrere pr. halve år end den billigste udbyder?
 (øst-tal)
2000 kWh4,78 kr.4781 kr.
4000 kWh4,70 kr.9405 kr.

OK Strøm

Vest for Storebælt

Samlet årligt forbrugEstimeret gennemsnitspris pr. kWh (tal hentet den 10. september)Estimeret samlet pris for et halvt år
Hvor meget dyrere pr. halve år  end den billigste udbyder? (vest-tal)
2000 kWh4,82 kr.4821 kr.321 kr.
4000 kWh4,70 kr.9406 kr.624 kr.

Øst for Storebælt

Samlet årligt forbrugEstimeret gennemsnitspris pr. kWh (den 10. september)Estimeret samlet pris for et halvt år
Hvor meget dyrere pr. halve år end den billigste udbyder? (øst-tal)
2000 kWh5,05 kr.5046 kr.265 kr.
4000 kWh4,97 kr.9935 kr.530 kr.

Jysk Energi

Vest for Storebælt

Samlet årligt forbrugEstimeret gennemsnitspris pr. kWh (den 10. september)Estimeret samlet pris for et halvt år
Hvor meget dyrere pr. halve år end den billigste udbyder? (vest-tal)
2000 kWh4,83 kr.4835 kr.335 kr.
4000 kWh4,67 kr.9344 kr.580 kr.

Øst for Storebælt 

Samlet årligt forbrugEstimeret gennemsnitspris pr. kWh (den 10. september)Estimeret samlet pris for et halvt år
Hvor meget dyrere pr. halve år end den billigste udbyder? (øst-tal)
2000 kWh5,06 kr.4821 kr.40 kr.
4000 kWh4,94 kr.9873 kr.468 kr.

GNP Energy

Vest for Storebælt

Samlet årligt forbrugEstimeret gennemsnitspris pr. kWh (den 10. september)Estimeret samlet pris for et halvt år
Hvor meget dyrere pr. halve år end den billigste udbyder? (vest-tal)
2000 kWh4,58 kr.4577 kr.77 kr.
4000 kWh4,38 kr.8768 kr.4 kr.

Øst for Storebælt 

Samlet årligt forbrugEstimeret gennemsnitspris pr. kWh (den 10. september)Estimeret samlet pris for et halvt år
Hvor meget dyrere pr. halve år end den billigste udbyder? (øst-tal)
2000 kWh4,93 kr.4933 kr.152 kr.
4000 kWh4,78 kr.9558 kr.153 kr.

Velkommen Strøm

Vest for Storebælt

Samlet årligt forbrugEstimeret gennemsnitspris pr. kWh (den 10. september)Estimeret samlet pris for et halvt år
Hvor meget dyrere pr. halve år end den billigste udbyder? (vest-tal)
2000 kWh4,57 kr.4569 kr.69 kr.
4000 kWh4,45 kr.8902 kr.138 kr.

Øst for Storebælt

Samlet årligt forbrugEstimeret gennemsnitspris pr. kWh (den 10. september)Estimeret samlet pris for et halvt år
Hvor meget dyrere pr. halve år end den billigste udbyder? (øst-tal)
2000 kWh4,88 kr.4877 kr.96 kr.
4000 kWh4,80 kr.9596  kr.191 kr.

Grøn El-forsyning

Vest for Storebælt

Samlet årligt forbrugEstimeret gennemsnitspris pr. kWh (den 10. september)Estimeret samlet pris for et halvt år
Hvor meget dyrere pr. halve år end den billigste udbyder?
(vest-tal)
2000 kWh4,70 kr.4701 kr.201 kr.
4000 kWh4,58 kr.9166 kr.402 kr.

Øst for Storebælt

Samlet årligt forbrugEstimeret gennemsnitspris pr. kWh (den 10. september)Estimeret samlet pris for et halvt år
Hvor meget dyrere pr. halve år end den billigste udbyder?(øst-tal)
2000 kWh4,93 kr.4927 kr.146 kr.
4000 kWh4,85 kr.9871 kr.466 kr.

EnergiFyn

Vest for Storebælt

Samlet årligt forbrugEstimeret gennemsnitspris pr. kWh (den 10. september)Estimeret samlet pris for et halvt år
Hvor meget dyrere pr. halve år end den billigste udbyder?
(vest-tal)
2000 kWh4,84 kr.4840 kr.340 kr.
4000 kWh4,67 kr.9343 kr.579 kr.

Øst for Storebælt

Samlet årligt forbrugEstimeret gennemsnitspris pr. kWh (den 10. september)Estimeret samlet pris for et halvt år
Hvor meget dyrere pr. halve år end den billigste udbyder?
 (øst-tal)
2000 kWh5,07 kr.5066 kr.285 kr.
4000 kWh4,94 kr.9872 kr.467 kr.

Energi Viborg

Vest for Storebælt

Samlet årligt forbrugEstimeret gennemsnitspris pr. kWh (den 10. september)Estimeret samlet pris for et halvt år
Hvor meget dyrere pr. halve år end den billigste udbyder?
(vest-tal)
2000 kWh4,84 kr.4841 kr.341 kr. 
4000 kWh4,68 kr.9356 kr.592 kr.

Øst for Storebælt

Samlet årligt forbrugEstimeret gennemsnitspris pr. kWh (den 10. september)Estimeret samlet pris for et halvt år
Hvor meget dyrere pr. halve år end den billigste udbyder?
 (øst-tal)
2000 kWh5,20 kr.5197 kr.416 kr.
4000 kWh5,07 kr.10146 kr.741 kr.

gasel.

Vest for Storebælt

Samlet årligt forbrugEstimeret gennemsnitspris pr. kWh (den 10. september)Estimeret samlet pris for et halvt år
Hvor meget dyrere pr. halve år end den billigste udbyder?
(vest-tal)
2000 kWh4,88 kr.4879 kr.379 kr.
4000 kWh4,67 kr.9341 kr.577 kr.

Øst for Storebælt

Samlet årligt forbrugEstimeret gennemsnitspris pr. kWh (den 10. september)Estimeret samlet pris for et halvt år
Hvor meget dyrere pr. halve år end den billigste udbyder?
 (øst-tal)
2000 kWh5,10 kr.5104 kr.323 kr.
4000 kWh4,94 kr.9871 kr.466 kr.

Natur-Energi

Vest for Storebælt

Samlet årligt forbrugEstimeret gennemsnitspris pr. kWh (den 10. september)Estimeret samlet pris for et halvt år
Hvor meget dyrere pr. halve år end den billigste udbyder?
(vest-tal)
2000 kWh4,90 kr.4895 kr.395 kr.
4000 kWh4,74 kr.9479 kr.715 kr.

Øst for Storebælt

Samlet årligt forbrugEstimeret gennemsnitspris pr. kWh (den 10. september)Estimeret samlet pris for et halvt år
Hvor meget dyrere pr. halve år end den billigste udbyder?
 (øst-tal)
2000 kWh5,12 kr.5120 kr.339 kr.
4000 kWh5,00 kr.10008 kr.603 kr.

NRGi

Vest for Storebælt

Samlet årligt forbrugEstimeret gennemsnitspris pr. kWh (den 10. september)Estimeret samlet pris for et halvt år
Hvor meget dyrere pr. halve år end den billigste udbyder?
(vest-tal)
2000 kWh4,91 kr.4914 kr.414 kr.
4000 kWh4,75 kr.9494 kr.730 kr.

Øst for Storebælt

Samlet årligt forbrugEstimeret gennemsnitspris pr. kWh (den 10. september)Estimeret samlet pris for et halvt år
Hvor meget dyrere pr. halve år end den billigste udbyder?
 (øst-tal)
2000 kWh5,14 kr.5139 kr.358 kr.
4000 kWh5,01 kr.10023 kr.618 kr.

b.energy

Vest for Storebælt

Samlet årligt forbrugEstimeret gennemsnitspris pr. kWh (den 10. september)Estimeret samlet pris for et halvt år
Hvor meget dyrere pr. halve år end den billigste udbyder?
(vest-tal)
2000 kWh4,97 kr.4966 kr.466 kr.
4000 kWh4,71 kr.9425 kr.661 kr.

Øst for Storebælt

Samlet årligt forbrugEstimeret gennemsnitspris pr. kWh (den 10. september)Estimeret samlet pris for et halvt år
Hvor meget dyrere pr. halve år end den billigste udbyder?
 (øst-tal)
2000 kWh5,19 kr.5191 kr.410 kr.
4000 kWh4,98 kr.9955 kr.550 kr.

SEF Energi

Vest for Storebælt

Samlet årligt forbrugEstimeret gennemsnitspris pr. kWh (den 10. september)Estimeret samlet pris for et halvt år
Hvor meget dyrere pr. halve år end den billigste udbyder?
(vest-tal)
2000 kWh4,98 kr.4978 kr.478 kr. 
4000 kWh4,74 kr.9482 kr.718 kr.

Øst for Storebælt

Samlet årligt forbrugEstimeret gennemsnitspris pr. kWh (den 10. september)Estimeret samlet pris for et halvt år
Hvor meget dyrere pr. halve år end den billigste udbyder?
 (øst-tal)
2000 kWh5,20 kr.5203 kr.422 kr.
4000 kWh5,01 kr.10012 kr.607 kr.

Energidrift

Vest for Storebælt

Samlet årligt forbrugEstimeret gennemsnitspris pr. kWh (den 10. september)Estimeret samlet pris for et halvt år
Hvor meget dyrere pr. halve år end den billigste udbyder?
(vest-tal)
2000 kWh5,06 kr.5057 kr.557 kr.
4000 kWh4,94 kr.9878 kr.1114 kr.

Øst for Storebælt

Samlet årligt forbrugEstimeret gennemsnitspris pr. kWh (den 10. september)Estimeret samlet pris for et halvt år
Hvor meget dyrere pr. halve år end den billigste udbyder?
 (øst-tal)
2000 kWh5,12 kr.5117 kr.336 kr.
4000 kWh5,04 kr.10077 kr.672 kr.

Verdo

Vest for Storebælt

Samlet årligt forbrugEstimeret gennemsnitspris pr. kWh (den 10. september)Estimeret samlet pris for et halvt år
Hvor meget dyrere pr. halve år end den billigste udbyder?
(vest-tal)
2000 kWh5,06 kr.5063 kr.563 kr.
4000 kWh4,94 kr.9884 kr.1120 kr.

Øst for Storebælt

Samlet årligt forbrugEstimeret gennemsnitspris pr. kWh (den 10. september)Estimeret samlet pris for et halvt år
Hvor meget dyrere pr. halve år end den billigste udbyder?
 (øst-tal)
2000 kWh5,12 kr.5123 kr.563 kr.
4000 kWh5,04 kr.10090 kr.685 kr.

Vindstød

Vest for Storebælt

Samlet årligt forbrugEstimeret gennemsnitspris pr. kWh (den 10. september)Estimeret samlet pris for et halvt år
Hvor meget dyrere pr. halve år end den billigste udbyder?
(vest-tal)
2000 kWh5,06 kr.5063 kr.563 kr.
4000 kWh4,95 kr.9891 kr.1127 kr.

Øst for Storebælt

Samlet årligt forbrugEstimeret gennemsnitspris pr. kWh (den 10. september)Estimeret samlet pris for et halvt år
Hvor meget dyrere pr. halve år end den billigste udbyder?
 (øst-tal)
2000 kWh5,12 kr.5124 kr.343 kr.
4000 kWh5,04 kr.10090 kr.685 kr.

Forsyning Helsingør

Vest for Storebælt

Samlet årligt forbrugEstimeret gennemsnitspris pr. kWh (den 10. september)Estimeret samlet pris for et halvt år
Hvor meget dyrere pr. halve år end den billigste udbyder?
(vest-tal)
2000 kWh5,12 kr.5116 kr.616 kr.
4000 kWh5,00 kr.9996 kr.1232 kr.

Øst for Storebælt

Samlet årligt forbrugEstimeret gennemsnitspris pr. kWh (den 10. september)Estimeret samlet pris for et halvt år
Hvor meget dyrere pr. halve år end den billigste udbyder?
 (øst-tal)
2000 kWh5,18 kr.5176 kr.395 kr.
4000 kWh5,10 kr.10194 kr.789 kr.

Grow energy

Vest for Storebælt

Samlet årligt forbrugEstimeret gennemsnitspris pr. kWh (den 10. september)Estimeret samlet pris for et halvt år
Hvor meget dyrere pr. halve år end den billigste udbyder?
(vest-tal)
2000 kWh5,16 kr.5157 kr.657 kr.
4000 kWh5,04 kr.10078 kr.1314 kr.

Øst for Storebælt

Samlet årligt forbrugEstimeret gennemsnitspris pr. kWh (den 10. september)Estimeret samlet pris for et halvt år
Hvor meget dyrere pr. halve år end den billigste udbyder?
 (øst-tal)
2000 kWh5,22 kr.5217 kr.436 kr.
4000 kWh5,14 kr.10277 kr.872 kr.

Samstrøm

Vest for Storebælt

Samlet årligt forbrugEstimeret gennemsnitspris pr. kWh (den 10. september)Estimeret samlet pris for et halvt år
Hvor meget dyrere pr. halve år end den billigste udbyder?
(vest-tal)
2000 kWh5,18 kr.5179 kr.679 kr.
4000 kWh5,03 kr.10063 kr.1299 kr.

Bornholms Energi og forsyning

Vest for Storebælt

Samlet årligt forbrugEstimeret gennemsnitspris pr. kWh (den 10. september)Estimeret samlet pris for et halvt år
Hvor meget dyrere pr. halve år  end den billigste udbyder?
(vest-tal)
2000 kWh5,19 kr.5194 kr.694 kr.
4000 kWh5,04 kr.10078 kr.1314 kr.

Øst for Storebælt

Samlet årligt forbrugEstimeret gennemsnitspris pr. kWh (den 10. september)Estimeret samlet pris for et halvt år
Hvor meget dyrere pr. halve år end den billigste udbyder?
 (øst-tal)
2000 kWh5,25 kr.5255 kr.474 kr. 
4000 kWh5,14 kr.10277 kr.872 kr.

Strømlinet

Vest for Storebælt

Samlet årligt forbrugEstimeret gennemsnitspris pr. kWh (den 10. september)Estimeret samlet pris for et halvt år
Hvor meget dyrere pr. halve år end den billigste udbyder?
(vest-tal)
2000 kWh5,20 kr.5197 kr.697 kr.
4000 kWh5,03 kr.10068 kr.1304 kr.

Øst for Storebælt

Samlet årligt forbrugEstimeret gennemsnitspris pr. kWh (den 10. september)Estimeret samlet pris for et halvt år
Hvor meget dyrere pr. halve år end den billigste udbyder?
 (øst-tal)
2000 kWh5,26 kr.5257 kr.476 kr.
4000 kWh5,13 kr.10267 kr.862 kr.

go’energi

Vest for Storebælt

Samlet årligt forbrugEstimeret gennemsnitspris pr. kWh (den 10. september)Estimeret samlet pris for et halvt år
Hvor meget dyrere pr. halve år end den billigste udbyder?
(vest-tal)
2000 kWh5,20 kr.5197 kr.697 kr.
4000 kWh5,03 kr.10068 kr.1304 kr.

Øst for Storebælt

Samlet årligt forbrugEstimeret gennemsnitspris pr. kWh (den 10. september)Estimeret samlet pris for et halvt år
Hvor meget dyrere pr. halve år end den billigste udbyder?
 (øst-tal)
2000 kWh5,26 kr.5257 kr.476 kr.
4000 kWh5,13 kr.10267 kr.862 kr.

Elektron

Vest for Storebælt

Samlet årligt forbrugEstimeret gennemsnitspris pr. kWh (den 10. september)Estimeret samlet pris for et halvt år
Hvor meget dyrere pr. halve år end den billigste udbyder?
(vest-tal)
2000 kWh5,21 kr.5206 kr.706 kr.
4000 kWh4,97 kr.9942 kr.1178 kr.

Øst for Storebælt

Samlet årligt forbrugEstimeret gennemsnitspris pr. kWh (den 10. september)Estimeret samlet pris for et halvt år
Hvor meget dyrere pr. halve år den den billigste udbyder?
 (øst-tal)
2000 kWh5,43 kr.5432 kr.651 kr. 
4000 kWh5,24 kr.9942 kr.537 kr.

Andel energi

Vest for Storebælt

Samlet årligt forbrugEstimeret gennemsnitspris pr. kWh (den 10. september)Estimeret samlet pris for et halvt år
Hvor meget dyrere pr. halve år end den billigste udbyder?
(vest-tal)
2000 kWh5,22 kr.5223 kr.723 kr.
4000 kWh5,01 kr.10023 kr.1259 kr.

Øst for Storebælt

Samlet årligt forbrugEstimeret gennemsnitspris pr. kWh (den 10. september)Estimeret samlet pris for et halvt år
Hvor meget dyrere pr. halve år end den billigste udbyder?
 (øst-tal)
2000 kWh5,46 kr.5460 kr.679 kr.
4000 kWh5,29 kr.10574 kr.1169 kr.

Aura

Vest for Storebælt

Samlet årligt forbrugEstimeret gennemsnitspris pr. kWh (den 10. september)Estimeret samlet pris for et halvt år
Hvor meget dyrere pr. halve år end den billigste udbyder?
(vest-tal)
2000 kWh5,24 kr.5244 kr.744 kr.
4000 kWh5,06 kr.10128 kr.1364 kr.

Øst for Storebælt

Samlet årligt forbrugEstimeret gennemsnitspris pr. kWh (den 10. september)Estimeret samlet pris for et halvt år
Hvor meget dyrere pr. halve år end den billigste udbyder?
 (øst-tal)
2000 kWh5,30 kr.5305 kr.524 kr.
4000 kWh5,16 kr.10327 kr.922 kr.

Frederikshavn Elhandel

Vest for Storebælt

Samlet årligt forbrugEstimeret gennemsnitspris pr. kWh (den 10. september)Estimeret samlet pris for et halvt år
Hvor meget dyrere pr. halve år end den billigste udbyder?
(vest-tal)
2000 kWh5,25 kr.5245 kr.745 kr.
4000 kWh5,03 kr.10067 kr.1303 kr.

Øst for Storebælt

Samlet årligt forbrugEstimeret gennemsnitspris pr. kWh (den 10. september)Estimeret samlet pris for et halvt år
Hvor meget dyrere pr. halve år end den billigste udbyder?
 (øst-tal)
2000 kWh5,31 kr.5305 kr.524 kr.
4000 kWh5,13 kr.10266 kr.861 kr.

Ewii

Vest for Storebælt

Samlet årligt forbrugEstimeret gennemsnitspris pr. kWh (den 10. september)Estimeret samlet pris for et halvt år
Hvor meget dyrere pr. halve år end den billigste udbyder?
(vest-tal)
2000 kWh5,25 kr.5250 kr.750 kr.
4000 kWh5,04 kr.10090 kr.1326 kr.

Øst for Storebælt

Samlet årligt forbrugEstimeret gennemsnitspris pr. kWh (den 10. september)Estimeret samlet pris for et halvt år
Hvor meget dyrere pr. halve år end den billigste udbyder?
 (øst-tal)
2000 kWh5,31 kr.5310 kr.529 kr. 
4000 kWh5,14 kr.10289 kr.884 kr.

Norlys

Vest for Storebælt

Samlet årligt forbrugEstimeret gennemsnitspris pr. kWh (den 10. september)Estimeret samlet pris for et halvt år
Hvor meget dyrere pr. halve år end den billigste udbyder?
(vest-tal)
2000 kWh5,28 kr.5275 kr.775 kr.
4000 kWh5,07 kr.10141 kr.1377 kr.

Øst for Storebælt

Samlet årligt forbrugEstimeret gennemsnitspris pr. kWh (den 10. september)Estimeret samlet pris for et halvt år
Hvor meget dyrere pr. halve år end den billigste udbyder?
 (øst-tal)
2000 kWh5,34 kr.5336 kr.555 kr. 
4000 kWh5,17 kr.10340 kr.935 kr.

Nef strøm

Vest for Storebælt

Samlet årligt forbrugEstimeret gennemsnitspris pr. kWh (den 10. september)Estimeret samlet pris for et halvt år
Hvor meget dyrere pr. halve år end den billigste udbyder?
(vest-tal)
2000 kWh5,28 kr.5284 kr.784 kr.
4000 kWh5,09 kr.10182 kr.1418 kr.

Øst for Storebælt

Samlet årligt forbrugEstimeret gennemsnitspris pr. kWh (den 10. september)Estimeret samlet pris for et halvt år
Hvor meget dyrere pr. halve år end den billigste udbyder?
 (øst-tal)
2000 kWh5,34 kr.5344 kr.563 kr.
4000 kWh5,19 kr.10381 kr.976 kr.

Vesthimmerlands EL-Forsyning

Vest for Storebælt

Samlet årligt forbrugEstimeret gennemsnitspris pr. kWh (den 10. september)Estimeret samlet pris for et halvt år
Hvor meget dyrere pr. halve år end den billigste udbyder?
(vest-tal)
2000 kWh5,29 kr.5294 kr.794 kr.
4000 kWh5,10 kr.10203 kr.1439 kr.

forskel

Vest for Storebælt

Samlet årligt forbrugEstimeret gennemsnitspris pr. kWh (den 10. september)Estimeret samlet pris for et halvt år
Hvor meget dyrere pr. halve år end den billigste udbyder?
(vest-tal)
2000 kWh5,30 kr.5296 kr.796 kr.
4000 kWh5,12 kr.10242 kr.1478 kr.

Øst for Storebælt

Samlet årligt forbrugEstimeret gennemsnitspris pr. kWh (den 10. september)Estimeret samlet pris for et halvt år
Hvor meget dyrere pr. halve år end den billigste udbyder?
 (øst-tal)
2000 kWh5,36 kr.5356 kr.575 kr.
4000 kWh5,22 kr.10441 kr.1036 kr.

Modstrøm

Vest for Storebælt

Samlet årligt forbrugEstimeret gennemsnitspris pr. kWh (den 10. september)Estimeret samlet pris for et halvt år
Hvor meget dyrere pr. halve år end den billigste udbyder?
(vest-tal)
2000 kWh5,30 kr.5302 kr.802 kr.
4000 kWh5,12 kr.10248 kr.1484 kr.

Øst for Storebælt

Samlet årligt forbrugEstimeret gennemsnitspris pr. kWh (den 10. september)Estimeret samlet pris for et halvt år
Hvor meget dyrere pr. halve år end den billigste udbyder?
 (øst-tal)
2000 kWh5,36 kr.5362 kr.581 kr.
4000 kWh5,22 kr.10447 kr.1042 kr.

Go’strøm

Vest for Storebælt

Samlet årligt forbrugEstimeret gennemsnitspris pr. kWh (den 10. september)Estimeret samlet pris for et halvt år
Hvor meget dyrere pr. halve år end den billigste udbyder?
(vest-tal)
2000 kWh5,31 kr.5307 kr.807 kr. 
4000 kWh5,17 kr.10378 kr.1614 kr.

Øst for Storebælt

Samlet årligt forbrugEstimeret gennemsnitspris pr. kWh (den 10. september)Estimeret samlet pris for et halvt år
Hvor meget dyrere pr. halve år end den billigste udbyder?
 (øst-tal)
2000 kWh5,37 kr.5367 kr.586 kr.
4000 kWh5,27 kr.10545 kr.1140 kr.

Looad

Vest for Storebælt

Samlet årligt forbrugEstimeret gennemsnitspris pr. kWh (den 10. september)Estimeret samlet pris for et halvt år
Hvor meget dyrere pr. halve år end den billigste udbyder?
(vest-tal)
2000 kWh5,31 kr.5312 kr.812 kr.
4000 kWh5,10 kr.10208 kr.1444 kr.

Øst for Storebælt

Samlet årligt forbrugEstimeret gennemsnitspris pr. kWh (den 10. september)Estimeret samlet pris for et halvt år
Hvor meget dyrere pr. halve år end den billigste udbyder?
 (øst-tal)
2000 kWh5,37 kr.5372 kr.591 kr.
4000 kWh5,20 kr.10407 kr.1002 kr.

Clever

Vest for Storebælt

Samlet årligt forbrugEstimeret gennemsnitspris pr. kWh (den 10. september)Estimeret samlet pris for et halvt år
Hvor meget dyrere pr. halve år end den billigste udbyder?
(vest-tal)
2000 kWh5,35 kr.5351 kr.851 kr.
4000 kWh5,09 kr.10172 kr.1408 kr.

Øst for Storebælt

Samlet årligt forbrugEstimeret gennemsnitspris pr. kWh (den 10. september)Estimeret samlet pris for et halvt år
Hvor meget dyrere pr. halve år end den billigste udbyder?
 (øst-tal)
2000 kWh5,41 kr.5411 kr.630 kr.
4000 kWh5,19 kr.10371 kr.966 kr.

Kärnfull

Vest for Storebælt

Samlet årligt forbrugEstimeret gennemsnitspris pr. kWh (den 10. september)Estimeret samlet pris for et halvt år
Hvor meget dyrere pr. halve år end den billigste udbyder?
(vest-tal)
2000 kWh5,36 kr.5361 kr.861 kr.
4000 kWh5,13 kr.10252 kr.1488 kr.

Øst for Storebælt

Samlet årligt forbrugEstimeret gennemsnitspris pr. kWh (den 10. september)Estimeret samlet pris for et halvt år
Hvor meget dyrere pr. halve år end den billigste udbyder?
 (øst-tal)
2000 kWh5,42 kr.5421 kr.640 kr.
4000 kWh5,23 kr.10451 kr.1046 kr.

SK energi

Vest for Storebælt

Samlet årligt forbrugEstimeret gennemsnitspris pr. kWh (den 10. september)Estimeret samlet pris for et halvt år
Hvor meget dyrere pr. halve år end den billigste udbyder?
(vest-tal)
2000 kWh5,36 kr.5362 kr.862 kr.
4000 kWh5,15 kr.10308 kr.1544 kr.

Øst for Storebælt

Samlet årligt forbrugEstimeret gennemsnitspris pr. kWh (den 10. september)Estimeret samlet pris for et halvt år
Hvor meget dyrere pr. halve år end den billigste udbyder?
 (øst-tal)
2000 kWh5,42 kr.5422 kr.641 kr.
4000 kWh5,25 kr.10507 kr.1102 kr.

Fauna energi

Vest for Storebælt

Samlet årligt forbrugEstimeret gennemsnitspris pr. kWh (den 10. september)Estimeret samlet pris for et halvt år
Hvor meget dyrere pr. halve år end den billigste udbyder?
(vest-tal)
2000 kWh5,46 kr.5457 kr.957 kr.
4000 kWh5,33 kr.10652 kr.1888 kr.

Øst for Storebælt

Samlet årligt forbrugEstimeret gennemsnitspris pr. kWh (den 10. september)Estimeret samlet pris for et halvt år
Hvor meget dyrere pr. halve år end den billigste udbyder?
 (øst-tal)
2000 kWh5,52 kr.5517 kr.736 kr.
4000 kWh5,43 kr.10851 kr.1446 kr.

Når vi anmelder og bedømmer et elselskab, modtager elselskabet én samlet karakter, hvor skalaen går fra 0 til 5. Den samlede karakter er et gennemsnit af fem individuelle karakter, der gives inden for følgende parametre: 

 • Miljøvenlighed
 • Kundeservice
 • Ry blandt forbrugerne
 • Medlemsfordele
 • Pris.

I det følgende gennemgår vi de fem parametre og redegør for, hvilke forhold vi lægger vægt på inden for disse.

 Miljøvenlighed

For at et elselskab kan få en god karakter inden for parameteret ‘miljøvenlighed’, skal elselskabet yde et fornuftigt bidrag til den grønne omstilling samt besidde en grøn profil.

Først og fremmest kigger vi på, om et elselskab køber grønne certifikater. Gør elselskabet dette, trækker det naturligvis op i vores bedømmelse.

Dernæst kigger vi på, om elselskabet har iværksat en række grønne initiativer. Det kunne eksempelvis være at bidrage økonomisk til bevarelse eller udvidelse af skovområder eller at støtte andre klimaforbedrende aktiviteter.

Kundeservice

Når vi skal vurdere, hvorvidt et elselskab leverer kundeservice på et højt niveau eller ej, kigger vi først og fremmest på, hvordan elselskabets kundeservice-afdeling er beskrevet af nuværende og tidligere forbrugere på forskellige anmeldelsesportaler såsom Trustpilot.

Hvis et elselskabs kundeservice-personale af adskillige forbrugere fremhæves som værende hjælpsomt, vidende og lignende, er chancen for en god karakter naturligvis rigtig god.

Er det modsatte derimod tilfældet – altså hvis elselskabets kundeservice-personale får meget kritik fra tidligere og nuværende forbrugere – får elselskabet sandsynligvis en mindre god karakter.

Ud over at orientere os dybdegående i forbrugeranmeldelser kigger vi også på, hvor dygtigt et elselskab er til at vejlede nuværende og potentielle forbrugere på elselskabets egen hjemmeside. I den henseende kigger vi blandt andet på, om elselskabet byder på en FAQ-sektion og i så fald, hvor udtømmende og grundig denne sektion er.

Sidst, men ikke mindst vurderer vi graden af tilgængelighed for kundeservice-afdelingen.

Her kigger vi blandt andet på, hvornår kundeservice-afdelingen kan træffes samt hvordan. Er det kun muligt at komme i kontakt med kundeservice via mail, eller kan det også lade sig gøre at træffe kundeservice-afdelingen telefonisk eksempelvis? Ikke overraskende giver det naturligvis flest plusser i vores bog, hvis graden af tilgængelighed er høj.

Ry blandt forbrugerne

Når vi skal vurdere et elselskabs ry blandt forbrugerne, kigger vi på elselskabets Trustpilot-konto og adopterer delvist den karakter, som elselskabet har fået her. Dog runder vi op til nærmeste halve eller hele.

Det vil sige, at hvis et elselskab har opnået en samlet karakter på 4,1 på Trustpilot, får elselskabet 4 i karakter hos os, når det kommer til parameteret ‘ry blandt forbrugerne’.

Medlemsfordele

For nogle elselskaber gælder det, at disse byder på medlemsfordele ud over det sædvanlige. Eksempler på sådanne fordele kunne være rabataftaler til et utal af forretninger eller muligheden for at få fribilletter til sportsarrangementer.

Skal et elselskab opnå en god karakter inden for kriteriet ‘medlemsfordele’, er det derfor centralt, at elselskabet forkæler sine kunder med en række fordele, som kunderne ikke vil kunne finde hos samtlige andre elselskaber.

Dette betyder med andre ord, at fornuftige priser, adgang til en oversigt over ens forbrug samt muligheden for at få hjælp af et kompetent kundeservice-personale ikke er nok i sig selv til at score højt inden for dette parameter. Rigtig mange elselskaber byder nemlig på disse særtræk, hvorfor vi ikke anser disse som særlige medlemsfordele.

Pris

Skal et elselskab opnå en god karakter inden parameteret ‘pris’, skal elselskabet – ikke så overraskende – byde på økonomisk gunstige vilkår for sine kunder.

Her kigger vi særligt på, om elselskabet opererer med et spottillæg og i så fald, hvor højt dette er.

Ligeledes kigger vi på, om elselskabet opererer med nogen abonnement-sats og i så fald, hvor høj denne er.

Mange elselskaber opererer med flere strømpakker, og de prisestimater, vi viser, tager altid udgangspunkt i de billigste strømpakker fra de enkelte elselskaber.

Derudover er det vigtigt at bemærke, at eventuelle besparelser via introtilbud ikke medregnes i vores prisestimater. 

Hos Eltjek24.dk er vi yderst stolte over vores indsats, når det kommer til at levere retvisende prisestimater.

Stoltheden bunder blandt andet i, at vi har udviklet en avanceret beregner til formålet, og at vi med jævne mellemrum aktivt er ude at indhente oplysninger om elselskabernes spottillæg og lignende. Forhold, som elselskaberne ikke nødvendigvis oplyser om på deres hjemmesider.

Hvor om alting er, kommer vi dog ikke uden om, at det, vi leverer, er estimater, hvorfor de priser, du finder på siden her, skal anses som vejledende. 

I det følgende gennemgår vi de primære årsager hertil.

 1. Prisestimaterne (gælder kun for de elaftaler, hvor prisen er variabel) beregnes blandt andet med afsæt i sidste måneds gennemsnitspris for ren strøm. Her bruger vi Nord Pool som kilde.

 2. Der findes forskellige elnetområder i Danmark, og priserne for transport af el varierer disse områder imellem. I vores prisestimater har vi regnet med gennemsnitspriserne for transport i henholdsvis Aarhus (KONSTANT) for vest-priserne og København (Radius) for øst-priserne.

  Selvom priserne for transport af el varierer fra område til område, påvirker denne variation ikke prisdifferencerne de forskellige elselskaber imellem. Det forholder sig nemlig sådan, at det beløb, du skal betale i transport-udgift, altid vil være betinget af det område, du bor i, og ikke af det elselskab, du har valgt. Med andre ord betyder det, at eksempelvis Norlys- og Nettopower-kunder vil betale det samme i transport-udgifter, hvis de bor i det samme område.

 3. Fra tid til anden foretager elselskaberne justeringer, hvad angår deres abonnement-satser og/eller deres tillægspris pr. kWh

  Vi gør alt, hvad vi kan for at fange disse justeringer, men der vil altid være en risiko for, at vi en sjælden glipper en eller flere justeringer. Hvis du mistænker, at vi oplyser en misvisende abonnement-sats eller regner med en forkert strømtillægssats, så hiv hellere end gerne fat i os på info@eltjek24.dk, så dykker vi ned i, hvorvidt din mistanke er begrundet eller ej.


Vores beregningsmodel

Med henblik på at levere et så retvisende sammenligningsgrundlag som overhovedet muligt har vi kreeret vores egen beregningsmodel til at kortlægge de gennemsnitlige kWh-satser for de enkelte elselskaber.

Herunder følger den formel, som vores beregningsmodel benytter sig af:

(strømtillæg + den rene strømpris (et gennemsnit for seneste måned) + transportudgifter (et gennemsnit) + eltariffer + elafgift) x 1,25 (moms).

Vi skal have indsigt i dit forbrug for at udregne så præcise prisestimater som muligt.

Ligeledes er indsigt i dit forbrug vigtigt for, at vi kan vise dig så billige strømpakker som muligt. Elselskabernes strømpakker er nemlig strikket sammen på en sådan måde, at dit forbrug har stor indflydelse på, hvilke strømpakker der økonomisk set er mest attraktive for dig.

Kender du ikke dit årlige forbrug, klikker du blot nej, hvorefter du – med afsæt i antallet af personer i din bolig – får mulighed for at angive et forbrugsestimat.

Sådan tjener vi penge

Vores forretningsmodel baserer sig på noget, der kaldes affiliate-marketing.

Med andre ord betyder det, at vi sommetider tjener penge, hvis en af vores besøgende tilmelder sig et af de elselskaber eller en af de ladeløsningsudbydere, vi fremhæver.

At vi er et kommercielt foretagende betyder dog ikke, at du ikke kan stole på os. Intet er nemlig vigtigere for os end at rådgive vores besøgende så godt og reelt som overhovedet muligt, og derfor har vi også indført en række processer, som sikrer, at kommercielle interesser aldrig kommer til at influere negativt på vores evne til at rådgive reelt og oprigtigt.

I den henseende er det værd at nævne, at vi altid vurderer og anmelder et elselskab, før vi undersøger muligheden for et kommercielt samarbejde. Ligeledes bør det bemærkes, at vi promoverer en del elselskaber samt ladeløsningsudbydere, som vi endnu ikke har kommercielle aftaler med, fordi vi mener, at det er i forbrugerens interesse, at denne præsenteres for disse elselskaber samt ladeløsninger.

Ydermere er det værd at nævne, at en række af de elselskaber/ladeløsningsudbydere, vi rent faktisk har kommercielle aftaler med, ikke optræder på vores oversigter over de bedste, billigste eller grønneste elselskaber, da vi ikke mener, at de pågældende elselskaber gør det tilstrækkeligt godt inden for de parametre, vi bedømmer med afsæt i. 

Sagt på en anden måde: Bare fordi et elselskab eller en ladeløsningsudbyder har et affiliate-program, er dette ikke ensbetydende med, at elselskabet/ladeløsningsudbyderen automatisk er sikret promovering hos os.

Et overblik over vores samarbejdspartnere

Hos Eltjek24.dk spiller vi med åbne kort og vægter gennemsigtighed yderst højt, hvorfor du herunder kan læse, hvilke elselskaber samt ladeløsningsudbydere som vi p.t. har kommercielle aftaler med: 

NRGi, AURA, Nettopower, Energi+, Modstrøm, OK, Vest Energi, Norlys, Gasel, Kärnful Energi, Velkommen, EnergiFyn, b.energy, Energidrift, Greenbow, go’energi, LOAD, Zapp Mobility, Power Fuel, Wattoo, El & VVS, Proshop og iWatt.

Vigtigt angående priser!

Priserne, der opdateres i begyndelsen af hver måned, skal anses som vejledende af flere årsager:

 1. De beregnes med afsæt i sidste måneds gennemsnitspris for ren strøm. Her bruger vi Nord Pool som kilde.

 2. Der findes forskellige elnetområder i Danmark, og priserne for transport af el varierer disse områder imellem. I vores prisestimater har vi regnet med gennemsnitspriserne for transport i henholdsvis Aarhus (KONSTANT) for vest-priserne og København (Radius) for øst-priserne. 

  Selvom priserne for transport af el varierer fra område til område, påvirker denne variation ikke prisdifferencerne de forskellige elselskaber imellem. Det forholder sig nemlig sådan, at det beløb, du skal betale i transport-udgift, altid vil være betinget af det område, du bor i, og ikke af det elselskab, du har valgt. Med andre ord betyder det, at eksempelvis Norlys- og Nettopower-kunder vil betale det samme i transport-udgifter, hvis de bor i det samme område.

 3. Fra tid til anden foretager elselskaberne justeringer, hvad angår deres abonnement-satser og/eller deres tillægspris pr. kWh.


  Vi gør alt, hvad vi kan for at fange disse justeringer, men der vil være en risiko for, at vi sommetider glipper en eller flere af disse justeringer. Hvis du mistænker, at vi oplyser en misvisende abonnement-sats eller regner med en forkert strømtillægssats, så hiv hellere end gerne fat i os på info@eltjek24.dk, så dykker vi ned i, hvorvidt din mistanke er begrundet eller ej.

At sammenligne elpriser er virkelig ikke nogen let opgave, da det er et ekstremt uigennemskueligt og mudret felt, hvilket blandt andet hænger sammen med, at der er stor forskel på, hvordan de forskellige elselskaber oplyser om deres egne priser.

Nogle elselskaber opererer med stor gennemsigtighed og oplyser om alt fra strømtillæg, afgifter, den rene strømpris og så videre, mens andre udelukkende oplyser sidste måneds gennemsnitlige rene strømpris.

I vores kWh-prisestimater har vi medregnet samtlige omkostninger med undtagelse af abonnement-satsen. En sats, som vi naturligvis også oplyser om, men selvstændigt og altså ikke som en del af den estimerede kWh-sats. 
 

Vores beregningsmodel

Med henblik på at levere et så retvisende sammenligningsgrundlag som overhovedet muligt har vi kreeret vores egen beregningsmodel til at kortlægge de gennemsnitlige kWh-satser for de enkelte elselskaber.

Herunder følger den formel, som vores beregningsmodel benytter sig af:

(strømtillæg + den rene strømpris (et gennemsnit for seneste måned) + transportudgifter (et gennemsnit) + eltariffer + elafgift) x 1,25 (moms)