Spring til indhold
Hjem » Vi søger efter elpriser som aldrig før på Google

Vi søger efter elpriser som aldrig før på Google

Tal fra Google Trends afslører, at danskerne søger efter ’elpriser’ som aldrig før. Størstedelen af vores Google-søgninger efter ’elpriser’ finder sted i de tidlige morgentimer.

I august 2021 lød de gennemsnitlige rene strømpriser i Danmark – jævnfør tal fra Nord Pool – på henholdsvis 0,62 kroner pr. kWh for danskere bosat vest for Storebælt og 0,63 kroner pr. kWh for danskere bosat øst for Storebælt.

Et år senere – altså i august 2022 – lød priserne på henholdsvis 3,40 kroner pr. kWh for danskere bosat vest for Storebælt og 3,45 kroner for danskere bosat øst for Storebælt.

De voldsomme prisstigninger på el og det øgede fokus herpå har ført til en øget interesse for her-og-nu-strømpriserne. 

Et påstand, der kan dokumenteres af tal fra Google Trends, som afslører, at antallet af søgninger på ‘elpriser’ er eksploderet i løbet af august og september.

Grafen ovenfor viser seneste års udvikling i forhold til Google-søgninger på ordet ’elpriser’.

Som du kan se, lå ’søgeinteresse-værdien’ på 11 i perioden fra den 7. august til den 13. august.

Herefter tog mængden af Google-søgninger på ‘elpriser’ for alvor fart, og i perioden fra den 4. til 10 september var ’søgeinteresse-værdien’ på 100 ud af 100 og det højeste for hele perioden.

Foruden at afsløre, at antallet af Google-søgninger på ordet ’elpriser’ peakede i begyndelsen af september, viser Google Trends’ data os, at der næsten var ti gange så mange søgninger på ’elpriser’ i perioden 4. til 10. september, hvis man sammenligner denne periode med en tilsvarende i måneden forinden.

Vi søger allermest tidligt om morgenen

Får man Google Trends til at vise data for søgninger på ’elpriser’ i løbet af den seneste uge, tegner der sig et tydeligt mønster: De fleste af vores søgninger foretages i løbet af de tidlige morgentimer, hvilket du kan se på grafen herunder:

Alle grafens store topudsving, der indikerer øget interesse for et søgeord – og i det her tilfælde for ordet ‘elpriser‘ – er  som du kan se – i de tidlige morgentimer på nær et enkelt tilfælde – nemlig den 26. september ved 19-tiden.

En sandsynlig forklaring på dette topudsving er, at Aftenshowet, der sendes alle hverdage i tidsrummet 19:00-20:00, netop den dag bragte et indslag om elpriser, hvor de havde besøg af en mand, som havde kreeret en elpris-app. Det er ikke utænkeligt, at det har inspireret mange til en Google-søgning på ‘elpriser’.

Hvorfor er antallet af søgninger på ’elpriser’ eksploderet på det seneste?

Hos Eltjek24.dk har vi et ganske godt bud på, hvorfor antallet af søgninger på ’elpriser’ er eksploderet i løbet af de seneste måneder.

Forklaringen skal ganske enkelt findes i, at mange danskere har en variabel prisaftale med deres elselskab, hvorfor der for dem kan være økonomisk vinding forbundet med at sætte sig ind i her-og-nu-priserne på el og planlægge sit forbrug efter, hvornår priserne er lavest. 

Med en variabel prisaftale forholder det sig nemlig sådan, at den pris, man betaler for sin strøm, er betinget af her-og-nu-prisen på el.

”Jamen kan jeg ikke kun se her-og-nu-elprisen? Jeg kan vel ikke også se fremtidens elpriser, kan jeg?” tænker du måske.

Jo, det kan du faktisk godt. Allerede fra morgenstunden vil du kunne se strømpriserne time for time for hele døgnet. Faktisk vil du sågar kunne se morgendagens elpriser. Indsigt i elpriser kan du få flere steder, blandt andet via Nord Pool.

Kort om Google Trends

Da vi har benyttet en del data fra Google Trends i denne artikel, mener vi, at det er på sin plads at afslutte artiklen med en kort redegørelse, hvor vi nuancerer, hvad Google Trends er og sætter lidt ord på, hvor Google Trends får sine data fra, og hvordan Google Trends’ data bør fortolkes.

Hvad er Google Trends?

Google Trends er et værktøj, der – kort fortalt – kan give spændende indsigter i Google-brugernes søgeadfærd.

Værktøjet stilles gratis til rådighed, hvilket vil sige, at du – uden noget forarbejde overhovedet – frit kan bruge det. Klik på dette link, hvis du ønsker at prøve kræfter med det.

Kort om dataen

Google Trends giver adgang til et stort set ufiltreret udsnit af søgeanmodninger på Google. Dataen er anonymiseret (ingen personfølsomme data), kategoriseret og grupperet. Via Google Trends vil du kunne få indsigt i interessen for et bestemt emne både på globalt og lokalt niveau.

Selvom Google har adgang til al data om samtlige Google-søgninger, der udføres, bruger Google Trends ikke al den data. Dette skyldes, at det ganske enkelt vil kræve for mange ressourcer, hvis Google Trends skulle bearbejde så al data og præsentere dette hurtigt.

I stedet baserer Google Trends sig på repræsentative stikprøvedata, som efter sigende skulle være meget, meget præcise.  

Google Trends’ indeks

Google Trends opererer med et indeks, der går fra 0 til 100. Indekset beskriver, hvad Google Trends kalder for ’søgeinteressen’ for et ord.

Når søgeinteresse-værdien for et ord er 100, betyder det, at der på intet andet tidspunkt har været flere søgninger på ordet inden for den periode, som dataene beskæftiger sig med.

Er søgeinteresse-værdien 50, betyder det, at søgeordet er halvt så populært, som hvis interessen havde været 100.

Er søgeinteresse-værdien 0, har der ikke været tilstrækkeligt med data til at vurdere søgeinteresse-værdien, hvilket med andre ord betyder, at der i den givne periode, der undersøges, har været rigtig, rigtig få søgninger på det ord, der er taget under lup.

Vil du vide endnu mere om Google Trends data, så anbefaler vi, at du besøger denne omfattende guide.

Vigtigt angående priser!

Priserne, der opdateres i begyndelsen af hver måned, skal anses som vejledende af flere årsager:

  1. De beregnes med afsæt i sidste måneds gennemsnitspris for ren strøm. Her bruger vi Nord Pool som kilde.

  2. Der findes forskellige elnetområder i Danmark, og priserne for transport af el varierer disse områder imellem. I vores prisestimater har vi regnet med gennemsnitspriserne for transport i henholdsvis Aarhus (KONSTANT) for vest-priserne og København (Radius) for øst-priserne. 

    Selvom priserne for transport af el varierer fra område til område, påvirker denne variation ikke prisdifferencerne de forskellige elselskaber imellem. Det forholder sig nemlig sådan, at det beløb, du skal betale i transport-udgift, altid vil være betinget af det område, du bor i, og ikke af det elselskab, du har valgt. Med andre ord betyder det, at eksempelvis Norlys- og Nettopower-kunder vil betale det samme i transport-udgifter, hvis de bor i det samme område.

  3. Fra tid til anden foretager elselskaberne justeringer, hvad angår deres abonnement-satser og/eller deres tillægspris pr. kWh.


    Vi gør alt, hvad vi kan for at fange disse justeringer, men der vil være en risiko for, at vi sommetider glipper en eller flere af disse justeringer. Hvis du mistænker, at vi oplyser en misvisende abonnement-sats eller regner med en forkert strømtillægssats, så hiv hellere end gerne fat i os på info@eltjek24.dk, så dykker vi ned i, hvorvidt din mistanke er begrundet eller ej.

At sammenligne elpriser er virkelig ikke nogen let opgave, da det er et ekstremt uigennemskueligt og mudret felt, hvilket blandt andet hænger sammen med, at der er stor forskel på, hvordan de forskellige elselskaber oplyser om deres egne priser.

Nogle elselskaber opererer med stor gennemsigtighed og oplyser om alt fra strømtillæg, afgifter, den rene strømpris og så videre, mens andre udelukkende oplyser sidste måneds gennemsnitlige rene strømpris.

I vores kWh-prisestimater har vi medregnet samtlige omkostninger med undtagelse af abonnement-satsen. En sats, som vi naturligvis også oplyser om, men selvstændigt og altså ikke som en del af den estimerede kWh-sats. 
 

Vores beregningsmodel

Med henblik på at levere et så retvisende sammenligningsgrundlag som overhovedet muligt har vi kreeret vores egen beregningsmodel til at kortlægge de gennemsnitlige kWh-satser for de enkelte elselskaber.

Herunder følger den formel, som vores beregningsmodel benytter sig af:

(strømtillæg + den rene strømpris (et gennemsnit for seneste måned) + transportudgifter (et gennemsnit) + eltariffer + elafgift) x 1,25 (moms)