Spring til indhold

Om os

Vores hovedformål er at rådgive om energioptimering af hjemmet samt at klæde vores besøgende på, så de bliver i stand til at vælge det – for dem – rette elselskab.

Dette sker blandt andet via en række overskuelige oversigter over aktuelle elpriser, de bedste elselskaber samt de billigste elselskaber. 

Vores oversigter indeholder nøgleinformationer om de forskellige elselskaber såsom information om abonnement-satser, priser pr. kWh og eventuelle bindingsperioder.

Ydermere fremgår vores vurderinger af de forskellige elselskaber via vores oversigter i form af x antal stjerner. 

Vores bedømmelser tager afsæt i grundige anmeldelser, som kan tilgås via oversigterne.

Anmeldelserne er udført med fokus på særligt følgende fem parametre:

 • Elselskabets grad af klimabevidsthed
 • Elselskabets kundeservice-niveau
 • Elselskabets ry hos forbrugerne
 • Medlemsfordelene  hos elselskabet
 • Prisniveauet hos elselskabet.

Hvem står bag sitet?

Vi, der står bag Eltjek24.dk, hedder Casper Ellam Schou og Jesper Nørskov Jensen, og vi er deciderede specialister, når det kommer til at udvikle sammenligningsplatforme.

At udvikle sådanne platforme er nemlig noget, vi med succes har gjort i adskillige år. 

Foruden Eltjek24.dk driver vi blandt andet følgende sammenligningsplatforme:

Jesper Nørskov Jensen
Casper Ellam Schou

I løbet af de mange år, vi har arbejdet med at udvikle sammenligningsplatforme, har vi opnået en rigtig god forståelse for, hvilken struktur besøgende af sådanne platforme typisk værdsætter, og hvilke informationer som de fleste besøgende finder vigtigst.

Der er naturligvis forskel fra niche til niche på, hvordan en ideel sammenligningsplatform ser ud, men vores erfaringer indikerer, at en række best practices er universelle, når det kommer til at udvikle sammenligningsplatforme, og disse erfaringer har vi naturligvis draget stor nytte af i forbindelse med tilblivelsen af Eltjek24.dk.

Vi bilder os dog på ingen måde ind hverken, at vi er ufejlbarlige, eller at vores sider er 100 % perfekte. Derfor er vi altid åbne for at modtage inputs fra vores besøgende, hvis de har forbedringsforslag. 

Skulle du have forslag til noget, vi kunne gøre endnu bedre, er du derfor meget velkommen til at dele dine tanker med os på info@eltjek24.dk.

Vores forretningsmodel

Vores forretningsmodel baserer sig på noget, der kaldes affiliate-marketing.

Med andre ord betyder det, at vi sommetider tjener penge, hvis en af vores besøgende tilmelder sig et af de elselskaber, vi fremhæver.

Selvom vores site har et kommercielt islæt, er det klart vigtigste for os dog at rådgive vores besøgende så godt som muligt og levere en sublim brugeroplevelse. 

Er vores rådgivning ikke lige i skabet, lider vores brand nemlig et knæk, hvilket uden tvivl vil føre til, at færre og færre vil søge vores vej, når de har brug for ekspertise, og en sådan udvikling ønsker vi naturligvis ikke. 

Derfor bestræber vi os 100 % på at levere den mest reelle og bedste rådgivning, der overhovedet findes, inden for el-området. 

Vores mål

Vores mål er at blive folkets primære kilde til information om danske elselskaber.

Hvis dette mål skal forløses, er vi – som vi tidligere har været inde på – overbeviste om, at reelle beskrivelser samt anmeldelser er vejen frem.

Dette betyder derfor, at hvis der er nogen grund til at kritisere et elselskab, så holder vi os altså ikke tilbage, uanset hvor god en økonomisk aftale som vi måtte have med det pågældende elselskab.

Et yderligere eksempel på, at vores primære formål altid er at rådgive og informere bedst muligt, er, at vi kreerede alt vores indhold, heriblandt oversigterne over de bedste elselskaber samt anmeldelser af disse, inden vi lavede økonomiske samarbejder med nogen som helst.

At vi valgte denne fremgangsmåde var ikke noget tilfælde, men derimod ganske overlagt, da tilgangen sikrede, at vi ikke blev for rundhåndede med ros over for de samarbejdspartnere med de – for os – mest favorable økonomiske vilkår.

Vil du i kontakt med os?

Hvis du har spørgsmål til os eller interesse i et kommercielt samarbejde, skal du være meget velkommen til at sende os en mail på info@eltjek24.dk.

Vigtigt angående priser!

Priserne, der opdateres i begyndelsen af hver måned, skal anses som vejledende af flere årsager:

 1. De beregnes med afsæt i sidste måneds gennemsnitspris for ren strøm. Her bruger vi Nord Pool som kilde.

 2. Der findes forskellige elnetområder i Danmark, og priserne for transport af el varierer disse områder imellem. I vores prisestimater har vi regnet med gennemsnitspriserne for transport i henholdsvis Aarhus (KONSTANT) for vest-priserne og København (Radius) for øst-priserne. 

  Selvom priserne for transport af el varierer fra område til område, påvirker denne variation ikke prisdifferencerne de forskellige elselskaber imellem. Det forholder sig nemlig sådan, at det beløb, du skal betale i transport-udgift, altid vil være betinget af det område, du bor i, og ikke af det elselskab, du har valgt. Med andre ord betyder det, at eksempelvis Norlys- og Nettopower-kunder vil betale det samme i transport-udgifter, hvis de bor i det samme område.

 3. Fra tid til anden foretager elselskaberne justeringer, hvad angår deres abonnement-satser og/eller deres tillægspris pr. kWh.


  Vi gør alt, hvad vi kan for at fange disse justeringer, men der vil være en risiko for, at vi sommetider glipper en eller flere af disse justeringer. Hvis du mistænker, at vi oplyser en misvisende abonnement-sats eller regner med en forkert strømtillægssats, så hiv hellere end gerne fat i os på info@eltjek24.dk, så dykker vi ned i, hvorvidt din mistanke er begrundet eller ej.

At sammenligne elpriser er virkelig ikke nogen let opgave, da det er et ekstremt uigennemskueligt og mudret felt, hvilket blandt andet hænger sammen med, at der er stor forskel på, hvordan de forskellige elselskaber oplyser om deres egne priser.

Nogle elselskaber opererer med stor gennemsigtighed og oplyser om alt fra strømtillæg, afgifter, den rene strømpris og så videre, mens andre udelukkende oplyser sidste måneds gennemsnitlige rene strømpris.

I vores kWh-prisestimater har vi medregnet samtlige omkostninger med undtagelse af abonnement-satsen. En sats, som vi naturligvis også oplyser om, men selvstændigt og altså ikke som en del af den estimerede kWh-sats. 
 

Vores beregningsmodel

Med henblik på at levere et så retvisende sammenligningsgrundlag som overhovedet muligt har vi kreeret vores egen beregningsmodel til at kortlægge de gennemsnitlige kWh-satser for de enkelte elselskaber.

Herunder følger den formel, som vores beregningsmodel benytter sig af:

(strømtillæg + den rene strømpris (et gennemsnit for seneste måned) + transportudgifter (et gennemsnit) + eltariffer + elafgift) x 1,25 (moms)